Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Arbetspsykologi och hälsa Halmstad
Arbetsvetenskap - förändringsarbete Halmstad
Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare Halmstad
Den ojämlika hälsan Distans
Ett hållbart idrottsledarskap Distans
Examensarbete - psykologi inriktning idrott och motion Halmstad
Folkhälsovetenskap - introduktion Distans
Forskningsmetodik inom psykologi Distans
Funktionshinder - om funktionsvariationer och intersektionalitet Distans
Funktionshinder - om kategorisering och diagnostisering Distans
Genus och arbetsliv Distans
Genus och jämställdhet i vården - utmaningar idag och imorgon Distans
Genus, demokrati och media Distans
Grupprocesser och beteende inom idrotts- och motionspsykologi Distans
Hälsa och livsstil Distans
Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv Halmstad
Hälsoinnovation II - perspektiv Distans
Hälsopedagogiskt program Halmstad
Hälsopsykologi Halmstad
Idrottsledarens kommunikation Distans
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans
Karriärutveckling inom elitidrott Distans
Klimatförändringar, jordens resurser och samhället Distans
Kognitions- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter Distans
Kultur och samhällsutveckling Halmstad
Kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig förvaltning Distans
Kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig förvaltning Distans
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa Halmstad
Miljö, innovation och hållbarhet Halmstad
Mindfulness - teori och tillämpning Halmstad
Motivationsklimat inom idrott Distans
Nya utmaningar i välfärdssamhället Halmstad
Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning arbetsvetenskap Halmstad
Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning socialt arbete Halmstad
Projektledning och projektarbete I Distans
Projektledning och projektarbete I Halmstad
Projektledning och projektarbete I Halmstad
Psykologi - allmän ämnesintroduktion Distans
Psykologi - idrottspsykologi I Distans
Psykologi - inriktning idrott och motion Halmstad
Psykologi - socialpsykologi med inriktning idrott Distans
Psykologi inriktning hälsa (1-30) Halmstad
Psykologi inriktning hälsa (31-60) Halmstad
Psykologi inriktning hälsa (61-90) Halmstad
Psykologi inriktning idrott och motion Distans
Psykologi inriktning idrott och motion (61-90) Halmstad
Psykologi: motions- och hälsopsykologi Distans
Samhällsförändring och social hållbarhet Halmstad
Senare del av program Halmstad
Social hållbarhet i Norden Halmstad
Socialt arbete (1-30) Halmstad
Sociologi (1-30) Halmstad
Sociologi (31-60) Halmstad
Sociologi (61-90) Halmstad
Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation Halmstad
Statsvetenskap (1-30) Halmstad
Statsvetenskap (31-60) Halmstad
Statsvetenskap (61-90) Halmstad
Talangutveckling inom idrott Distans
Vardag och livsvillkor för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning Distans
Välfärdsmodeller i Norden Halmstad
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Svensk design, stadsplanering och samhälle under 1900- och 2000-talen Distans
Data / IT
Administration av datorsystem Halmstad
Affärssystem - affärsvärde genom förändringsarbete Halmstad
Affärssystem - en helhetsbild Halmstad
Affärssystemprogrammet Halmstad
Civilingenjör i datateknik Halmstad
Civilingenjör i intelligenta system Halmstad
Dataingenjör Halmstad
Datornätverk Halmstad
Digital design och innovation Halmstad
Finita elementmetoden (FEM) Halmstad
Masterprogram i digital tjänsteinnovation Halmstad
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Halmstad
Masterprogram i informationsteknologi Halmstad
Nätverksdesign och datordrift Halmstad
Ytmodellering Halmstad
Ekonomi / Försäljning
Beskattningsrätt I Halmstad
Ekonomisk statistik Halmstad
Finansiell ekonomi Halmstad
Handels- och marknadsrätt Halmstad
Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik Halmstad
Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Halmstad
Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Halmstad
Ledarskap Uddevalla
Ledarskap Oskarshamn
Ledarskap Hultsfred
Ledarskap Gislaved
Ledarskap Hässleholm
Ledarskap Lidköping
Ledarskap Vetlanda
Ledarskap Gnosjö
Ledarskap Vimmerby
Ledarskap Värnamo
Ledarskap Västervik
Marknadsföring I Halmstad
Nationalekonomi Halmstad
Organisation och ledarskap Halmstad
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Distans
Revisorsjuridik Halmstad
Ekonomi
Affärsredovisning Halmstad
Affärsredovisning Halmstad
Civilekonomprogrammet Halmstad
Ekonomistyrning Halmstad
Ekonomistyrning Halmstad
Ekonomprogrammet Halmstad
Internationella marknadsföringsprogrammet Halmstad
Magisterprogrammet revisor och bank Halmstad
Estetiska inriktningar
Design
Svensk formgivning (1-30) Distans
Juridik
Fastighetsrätt Distans
Socialrätt Halmstad
Socialrätt Distans
Kommunikation / Media
Journalistik
Mediebruk och vardagsliv Halmstad
Medier, demokrati och samhälle Halmstad
Medier, kommunikation och hälsa Halmstad
Medier, risker och osäkerhet Halmstad
Medier, risker och osäkerhet Distans
Medierad livsstil Halmstad
Medierna och staden Halmstad
Medieutbud och multimodala texter Halmstad
Projektarbete i medier, kommunikation och livsstil Halmstad
Kommunikation
Hållbar kommunikation i teori och praktik Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) Halmstad
Retorik och multimodal kommunikation Halmstad
Kultur / Humanistiska inriktningar
Kroppens och hälsans estetik Distans
Kultur, miljö och teknikutveckling Distans
Litteraturvetenskap (1-30) Distans
Religionsvetenskap (61-90) Halmstad
Skandinavisk historia Halmstad
Historia
Historia (1-30) Distans
Historia (1-30) Distans
Konstvetenskap
Konstvetenskap (1-30) översiktskurs inriktning 1900-talskonst Distans
Naturvetenskap
Arbete i förvaltning Distans
Att kommunicera natur Distans
Biogas Distans
Funktionell anatomi Halmstad
Miljöfarlig verksamhet Distans
Miljöfarlig verksamhet Distans
Miljökommunikation Distans
Teknisk bastermin Halmstad
Tekniskt basår Halmstad
Tillämpad miljörätt Distans
Biologi
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi Halmstad
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap Halmstad
Naturvård och artmångfald Halmstad
Träningsfysiologi Halmstad
Vattnet i landskapet: historia, diversitet och kvalitet Distans
Matematik
Algebra och diskret matematik Halmstad
Envariabelanalys Halmstad
Flervariabelanalys Halmstad
Linjär algebra Halmstad
Miljö
Energideklaration Distans
Miljöproblematik och hållbar utveckling Distans
Miljöproblematik och hållbar utveckling Distans
Miljöskydd Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Hållbar och hälsosam idrottskarriär Distans
Idrottspsykologi inriktning prestation Distans
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Halmstad
Språk
Svenska språket (1-30) Distans
Svenska språket (1-30) Halmstad
Svenska språket (1-30) Distans
Svenska språket (31-60) Halmstad
Svenska språket (61-90) Halmstad
Engelska
Affärsengelska I Distans
Affärsengelska I Distans
Engelska (1-30) Distans
Engelska (1-30) Halmstad
Engelska (1-30) Distans
Engelska (31-60) Distans
Engelska (31-60) Halmstad
Engelska (61-90) Distans
Engelska (61-90) Halmstad
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Halmstad
Tala och skriva på engelska Halmstad
Tala och skriva på engelska Halmstad
Ämneslärare i gymnasieskolan - naturkunskap och engelska Halmstad
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska Halmstad
Teknik
3D-visualisering Halmstad
Design och produktutveckling med inriktning hälsoteknik Halmstad
Fjärrvärme Distans
Innovation och hållbar utveckling Distans
Logistik Halmstad
Print the Printer Halmstad
Projektledning och projektarbete II Halmstad
Byggnadsteknik
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Halmstad
Byggingenjör Halmstad
Datateknik
Elektroingenjör Halmstad
Introduktion till Linux och Python Halmstad
Magisterprogram i nätverksforensik Halmstad
Mekatronikingenjör Halmstad
Utvecklingsingenjörsprogrammet Halmstad
Design och produktutveckling
Energiingenjör - förnybar energi Halmstad
Lean Production i teori och praktik Halmstad
Magisterprogram i maskinteknik Distans
Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö Halmstad
Masterprogram i industriell organisation och innovation Halmstad
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning internationell marknadsföring Halmstad
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning strategisk ledning Halmstad
Utveckling av nya varor och tjänster Halmstad
Elektroteknik
Elektriska drivsystem Halmstad
Elkraftsystem I Halmstad
Elkraftsystem II Halmstad
Elkraftteknik Halmstad
Magisterprogram i elektronikdesign Halmstad
Information- och kommunikationsteknik
IT-forensik och informationssäkerhet Halmstad
Miljö och energiteknik
Bioenergi Distans
Energieffektivisering Distans
Förnybar energi Distans
Förnybar energi, grundkurs Distans
Solenergi Distans
Vindkraft Distans
Utbildning / Pedagogik
Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I Halmstad
Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar II Halmstad
Kunskapsideal och verklighetsuppfattning Distans
Literacy, lärande och utbildningspolitik Halmstad
Lärare
Företagshälsovård, lärande och samverkan Distans
Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete Distans
Förskollärarutbildning Halmstad
Förskollärarutbildning Halmstad
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Halmstad
Grundlärarutbildning (åk F-3) Halmstad
Hälsopedagogik Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Halmstad
Pedagogik
Handledning för VFU Halmstad
Senare del av program Halmstad
Vård / Medicin
Examensarbete inom omvårdnad Distans
Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser Distans
Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser Distans
Global hälsa Distans
Hälsoinnovation I - teori och metod Distans
Omvårdnad - vetenskapsteori, vetenskaplig metod och forskningsetik Distans
Träningslära Halmstad
Biomedicin
Anatomi och fysiologi Halmstad
Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation Halmstad
Hälsa och samhälle
Folkhälsovetenskap - folkhälsoarbete Distans
Folkhälsovetenskap - hälsa ur ett globalt perspektiv Distans
Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa Distans
Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa Distans
Magisterprogram i nordisk välfärd Halmstad
Omvårdnad / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Halmstad
Sjuksköterskeprogrammet Varberg
Sjuksköterskeprogrammet Varberg
Sjuksköterskeprogrammet Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Studenthandledning Varberg
Studenthandledning Halmstad

Visa alla

Videoreportage

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan i Halmstad
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 HALMSTAD


Gör en intresseanmälan

För att beställa information från Högskolan i Halmstad, fyll i följande uppgifter: