Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser.

En innovativ högskola som gillar att samarbeta

Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Utbildningarna håller hög kvalitet och bygger på den senaste och mest aktuella forskningen inom området. På Högskolan finns nyfikenhet och framåtanda som har gjort avtryck både i den akademiska världen och i arbetslivet i stort. Här finns också finns moderna labb, sköna studiemiljöer och möjligheter till praktik som garanterar att undervisningen är verklighetsförankrad (våra utbildningar har flera gånger topprankats när det kommer till att samarbeta med arbetslivet).

Korta avstånd ger ökade möjligheter

Som student på en lite mindre högskola blir du mer sedd. Klasserna är ofta inte stora och kontakten tätare mellan studenter, lärare och forskare. Staden och stranden ligger också alldeles i närheten. Dessutom har Halmstad ett geografiskt guldläge som gör det enkelt för den som pendlar att ta sig till Högskolan med kollektivtrafik.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Halmstad

Utbildningar

Högskola / Universitet
Ekonomi Utbildningsform Längd Ort
Civilekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Teknisk bastermin Klassrum 20 veckor Halmstad
Tekniskt basår
Tekniskt basår Klassrum 40 veckor Halmstad
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör i datateknik Klassrum Halmstad
Civilingenjör i intelligenta system Klassrum Halmstad
Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation Klassrum Halmstad
Utbildning / Pedagogik
Senare del av program Klassrum Halmstad
Grundlärare
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Klassrum Halmstad
Grundlärarutbildning (åk F-3) Klassrum Halmstad
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Klassrum Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne engelska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne historia Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne matematik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne matematik, teknik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne naturkunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne religionskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne samhällskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne svenska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Klassrum Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne biologi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne engelska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne fysik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne historia Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne kemi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne matematik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne matematik, teknik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne religionskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne samhällskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne svenska Distans Distans
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska Klassrum Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kriminologi och kultur Klassrum Halmstad
Psykologi
Idrottspsykologi inriktning prestation Distans Distans
Mindfulness - teori och tillämpning Klassrum Halmstad
Psykologi - allmän ämnesintroduktion Distans Distans
Psykologi - inriktning idrott och motion Klassrum Halmstad
Psykologi - socialpsykologi med inriktning idrott Distans Distans
Psykologi: motions- och hälsopsykologi Distans Distans
Samhällsförändring och social hållbarhet Klassrum Halmstad
Sociologi
Social hållbarhet Distans Distans
Sociologi (1-30) Klassrum Halmstad
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Halmstad
Bygg / Anläggning
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Elektriker
Elektriska drivsystem Klassrum Halmstad
Elkraftsystem II Klassrum Halmstad
Data / IT
Tillämpad artificiell intelligens (AI) Klassrum Halmstad
Systemvetenskap
Affärssystem - en helhetsbild Klassrum Halmstad
Nätverksdesign och datordrift Klassrum Halmstad
Djur / Natur
Naturvård och artmångfald Klassrum Halmstad
Ekonomi
Ekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Företagsekonomi
Affärsredovisning Klassrum Halmstad
Ekonomistyrning Klassrum Halmstad
Förvaltning
Arbete i förvaltning Distans Distans
Farmaci
Biomedicin
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi Klassrum Halmstad
Molekylärbiologi och immunologi Klassrum Halmstad
Träningslära Klassrum Halmstad
Försäljning
Fastighetsmäklare
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Distans Distans
Humaniora
Engelska (1-30) Distans Distans
Skandinavisk historia Klassrum Halmstad
Genusvetenskap
Genus och arbetsliv Distans Distans
Genus, demokrati och media Distans Distans
Historia
Historia (1-30) Distans Distans
Historia (31-60) Distans Distans
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap (1-30) Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete Distans Distans
Hälsopedagogik Distans Distans
Ingenjör
Utvecklingsingenjörsprogrammet Klassrum Halmstad
Byggnadsteknik
Byggingenjör Klassrum Halmstad
Datateknik
Dataingenjör Klassrum Halmstad
Elektroteknik
Elektroingenjör Klassrum Halmstad
Elkraftsystem I Klassrum Halmstad
Mekatronikingenjör Klassrum Halmstad
Information- och kommunikationsteknik
Digital verksamhetsutveckling Klassrum Halmstad
Information och säkerhet i nätverkssamhället Distans Distans
IT-forensik och informationssäkerhet Klassrum Halmstad
Maskinteknik
3D Experience, grundkurs Distans Distans
Dynamikens principer Klassrum Halmstad
Juridik
Beskattningsrätt I Klassrum Halmstad
Fastighetsrätt Distans Distans
Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Distans Distans
Socialrätt Distans Distans
Tillämpad miljörätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa Klassrum Halmstad
Verksamhetsförlagda studier inom medie- och kommunikationsvetenskap Distans Distans
Kommunikation
Akademiskt skrivande på engelska Klassrum Halmstad
Marknadsföring / PR
Digital design och innovation Klassrum Halmstad
Internationella marknadsföringsprogrammet Klassrum Halmstad
Marknadsföring I Klassrum Halmstad
Ledarskap / Organisation
Organisation och ledarskap Klassrum Halmstad
Projektledning
Praktik i projektledning och produktutveckling Klassrum Halmstad
Projektledning och projektarbete I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Naturvetenskap
Akvatiska ekosystem Klassrum Halmstad
Areella näringar Klassrum Halmstad
Miljöfarlig verksamhet Distans Distans
Miljöproblematik och hållbar utveckling Distans Distans
Naturvårdsbiologi Klassrum Halmstad
Terrestra ekosystem Klassrum Halmstad
Biologi
Anatomi och fysiologi Klassrum Halmstad
Sportbiomekanik Klassrum Halmstad
Miljö
Miljö, innovation och hållbarhet Klassrum Halmstad
Miljökommunikation Distans Distans
Miljöskydd Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap Klassrum Halmstad
Arbetsvetenskap - förändringsarbete Distans Distans
Arbetsmiljö
Arbetspsykologi och hälsa Klassrum Halmstad
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig förvaltning Distans Distans
Populism i en turbulent värld Distans Distans
Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation Klassrum Halmstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fördjupad tränings- och näringsfysiologi Klassrum Halmstad
Karriärutveckling inom elitidrott Distans Distans
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Distans Distans
Psykologi - idrottspsykologi I Distans Distans
Träningsfysiologi med laboratoriemetoder Klassrum Halmstad
Språk
Svenska språket (1-30) Distans Distans
Engelska
Affärsengelska I Distans Distans
Affärsengelska II Distans Distans
Engelsk grammatik, översättning och uppsats I Distans Distans
Engelsk grammatik, översättning och uppsats II Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap I Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap II med uppsats Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs I Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs II med uppsats Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Engelsk språkvetenskaplig temakurs Distans Distans
Engelsk språkvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Engelsk vokabulär i teori och praktik Distans Distans
Engelska (31-60) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska (61-90) Distans Distans
Självständigt arbete i engelska Distans Distans
Svenska
Strategisk svenska - digital kommunikation, forensik och marknadsföring Klassrum Halmstad
Svenska för nybörjare I Klassrum Halmstad
Svenska språket (31-60) Klassrum Halmstad
Undertextning i teori och praktik Klassrum Halmstad
Teknik
3D-visualisering Klassrum Halmstad
Byggteknisk praktik Klassrum Halmstad
Design och teknikhistoria 1850-2030 Distans Distans
FEM och konstruktionsanalys Klassrum Halmstad
Innovation och hållbar utveckling Distans Distans
Lean Production i teori och praktik Klassrum Halmstad
Projektledning och projektarbete II Distans Distans
Utveckling av nya varor och tjänster Klassrum Halmstad
Miljö och energiteknik
Bioenergi Distans Distans
Biogas Distans Distans
Energieffektivisering Distans Distans
Energikartläggning, energiledning och styrmedel Distans Distans
Fjärrvärme Distans Distans
Förnybar energi, grundkurs Distans Distans
Ingenjör i hållbar energi Klassrum Halmstad
Solenergi Distans Distans
Vindkraft Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Förskollärare
Förskollärarutbildning Klassrum Halmstad
Vård / Omsorg
Företagshälsovård, medarbetarskap och samverkan Distans Distans
Hållbar och hälsosam idrottskarriär Distans Distans
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans Distans
Studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Flera orter (2)
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser Distans Distans
Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser Distans Distans
Folkhälsovetenskap - folkhälsoarbete Distans Distans
Folkhälsovetenskap - hälsa ur ett globalt perspektiv Distans Distans
Folkhälsovetenskap - introduktion Distans Distans
Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa Distans Distans
Hälsopedagogiskt program Klassrum Halmstad
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ Klassrum Halmstad
Forskning och tillämpat arbete i psykologi inriktning idrott och motion Klassrum Halmstad
Psykologi - vetenskaplig metod och examensarbete Klassrum Halmstad
Sociologi
Det professionella mötet med barn som upplevt sexuellt våld Distans Distans
Socialt arbete i skolan Distans Distans
Socialt arbete och funktionshinder Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Magisterprogram i elektronikdesign Klassrum Halmstad
Data / IT
Datadriven sjukvård Distans Distans
Design av cirkulära AI-baserade tjänster Distans Distans
Grundläggande datorseende med djupinlärning Distans Distans
Masterprogram i digital tjänsteinnovation - projektbaserad Klassrum Halmstad
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Klassrum Halmstad
Systemvetenskap
AI och affärsutveckling Distans Distans
AI och datastrategi Distans Distans
AI och hållbarhet Distans Distans
AI och innovationshantering Distans Distans
Design av användarupplevelser för AI Distans Distans
Förklarbar artificiell intelligens Distans Distans
Introduktion till människocentrerad AI Distans Distans
Tjänstedesign baserad på dataanalys Distans Distans
Ekonomi
Business Intelligence Distans Distans
Digital transformation och organisatorisk förändring Distans Distans
Företagsekonomi
Globalt entreprenörskap Distans Distans
Magisterprogrammet revisor och bank Klassrum Halmstad
Farmaci
Biomedicin
Examensarbete inom träningens biomedicin Klassrum Halmstad
Magisterprogram i träningens biomedicin - hälsa, idrott och prestation Klassrum Halmstad
Träning som medicin Klassrum Halmstad
Ingenjör
Design och produktutveckling
Masterprogram i industriell organisation och innovation - projektbaserad Klassrum Halmstad
Information- och kommunikationsteknik
Masterprogram i informationsteknologi Klassrum Halmstad
Maskinteknik
Introduktion till kausal slutledning Distans Distans
Magisterprogram i maskinteknik Klassrum Halmstad
Maskininlärning Distans Distans
Maskininlärning för prediktivt underhåll Distans Distans
Python - en inkörsport till Machine Learning Distans Distans
Kommunikation / Media
AI för chefer Distans Distans
Masterprogram i digital tjänsteinnovation Klassrum Halmstad
Marknadsföring / PR
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning internationell marknadsföring Klassrum Halmstad
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning strategisk ledning Klassrum Halmstad
Naturvetenskap
Hållbar träning för att främja hälsa - teori och praktik Klassrum Halmstad
Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning Klassrum Halmstad
Miljö
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap - ekosystemtjänster och naturresurshantering Klassrum Halmstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Muskulär styrka för hälsa och prestation Klassrum Halmstad
Teknik
Additiv tillverkning och innovativa affärsmodeller Distans Distans
Introduktion till additiv tillverkning Distans Distans
Lättviktskonstruktion Klassrum Halmstad
Magisterprogram i nätverksforensik Klassrum Halmstad
Produktionssystem och additiv tillverkning Distans Distans
Utvecklingsprocesser och additiv tillverkning Distans Distans
Öppen innovation och additiv tillverkning Distans Distans
Industri och produktion
Masterprogram i industriell organisation och innovation Klassrum Halmstad
Miljö och energiteknik
Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö Klassrum Halmstad
Utbildning / Pedagogik
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Handledarutbildning II: kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Handledning för VFU Klassrum Halmstad
Vård / Omsorg
Handledning - fördjupning i student- och yrkesmässig handledning Distans Distans
Hälsa och livsstil i ett nordiskt perspektiv Klassrum Halmstad
Hälsoinnovation - informationsdriven vård Distans Distans
Hälsoinnovation - perspektiv på förändring Distans Distans
Nya utmaningar i välfärdssamhället Klassrum Halmstad
Social hållbarhet i Norden Klassrum Halmstad
Välfärdsmodeller i Norden Klassrum Halmstad
Folkhälsovetenskap
Magisterprogram i nordisk välfärd Klassrum Halmstad
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans Distans
Masterprogram i hälsa och livsstil - projektbaserad Klassrum Halmstad
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Klassrum Halmstad

Kontaktuppgifter

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 HALMSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Halmstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön