Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Folkhälsovetenskap - introduktion Distans
Forskningsmetodik inom psykologi Distans
Funktionshinder - om funktionsvariationer och intersektionalitet Distans
Genus och arbetsliv Distans
Genus, demokrati och media Distans
Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv Halmstad
Hälsoinnovation II - perspektiv Distans
Idrottsledarens kommunikation Distans
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans
Kognitions- och utvecklingspsykologi i idrotts- och motionskontexter Distans
Kultur och samhällsutveckling Halmstad
Motivationsklimat inom idrott Distans
Nya utmaningar i välfärdssamhället Halmstad
Projektledning och projektarbete I Distans
Projektledning och projektarbete I Halmstad
Psykologi - socialpsykologi med inriktning idrott Distans
Psykologi inriktning hälsa (31-60) Halmstad
Psykologi: motions- och hälsopsykologi Distans
Social hållbarhet i Norden Halmstad
Sociologi (61-90) Halmstad
Statsvetenskap (61-90) Halmstad
Talangutveckling inom idrott Distans
Genusvetenskap
Genus och jämställdhet i vården - utmaningar idag och imorgon Distans
Samhällsförändring och social hållbarhet Halmstad
Psykologi
Arbetspsykologi och hälsa Halmstad
Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ Halmstad
Hälsopsykologi Halmstad
Mindfulness - teori och tillämpning Halmstad
Psykologi - allmän ämnesintroduktion Distans
Psykologi - idrottspsykologi I Distans
Psykologi - inriktning idrott och motion Halmstad
Psykologi inriktning hälsa (1-30) Halmstad
Psykologi inriktning hälsa (61-90) Halmstad
Psykologi inriktning idrott och motion (1-30) Distans
Psykologi inriktning idrott och motion (61-90) Distans
Sociologi (1-30) Halmstad
Samhällsvetenskap
Affärsengelska I Distans
Grupprocesser och beteende inom idrotts- och motionspsykologi Distans
Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv Halmstad
Klimatförändringar, jordens resurser och samhället Distans
Nya utmaningar i välfärdssamhället Halmstad
Psykologi - examensarbete Distans
Psykologi - vetenskaplig teori och metod Distans
Psykologi inriktning idrott och motion Distans
Social hållbarhet i Norden Halmstad
Välfärdsmodeller i Norden Halmstad
Sociologi
Sociologi (31-60) Halmstad
Statsvetenskap
Kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig förvaltning Distans
Miljö, innovation och hållbarhet Halmstad
Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation Halmstad
Bygg / Anläggning / Fastighet
El
Civilingenjör i datateknik Halmstad
Civilingenjör i intelligenta system Halmstad
Dataingenjör Halmstad
Elektriska drivsystem Halmstad
Elektroingenjör Halmstad
Elkraftsystem I Halmstad
Elkraftteknik Halmstad
Magisterprogram i elektronikdesign Halmstad
Mekatronikingenjör Halmstad
Utvecklingsingenjörsprogrammet Halmstad
Data / IT
Administration av datorsystem Halmstad
Affärssystem - affärsvärde genom förändringsarbete Halmstad
Affärssystem - en helhetsbild Halmstad
Datornätverk Halmstad
Digital design och innovation Halmstad
Finita elementmetoden (FEM) Halmstad
Introduktion till Linux och Python Halmstad
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Halmstad
Ytmodellering Halmstad
Ekonomi / Försäljning
Beskattningsrätt I Halmstad
Finansiell ekonomi Halmstad
Handels- och marknadsrätt Halmstad
Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik Halmstad
Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Halmstad
Ledarskap Gnosjö
Ledarskap Västervik
Ledarskap Hultsfred
Ledarskap Gislaved
Ledarskap Oskarshamn
Ledarskap Lidköping
Ledarskap Vetlanda
Ledarskap Hässleholm
Ledarskap Uddevalla
Ledarskap Vimmerby
Ledarskap Värnamo
Organisation och ledarskap Halmstad
Ekonomi
Affärsredovisning Halmstad
Affärsredovisning Halmstad
Affärsredovisning Halmstad
Ekonomisk statistik Halmstad
Ekonomistyrning Halmstad
Ekonomistyrning Halmstad
Handels- och marknadsrätt Halmstad
Ledarskap Västervik
Ledarskap Hässleholm
Ledarskap Lidköping
Ledarskap Hultsfred
Ledarskap Uddevalla
Ledarskap Vimmerby
Ledarskap Vetlanda
Ledarskap Värnamo
Ledarskap Oskarshamn
Magisterprogrammet revisor och bank Halmstad
Organisation och ledarskap Halmstad
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Distans
Estetiska inriktningar
Design
Svensk formgivning (1-30) Distans
Juridik
Arbete i förvaltning Distans
Fastighetsrätt Distans
Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Halmstad
Socialrätt Distans
Socialrätt Halmstad
Tillämpad miljörätt Distans
Kommunikation / Media
Forskningsprocessen och kvantitativa metoder Halmstad
Masterprogram i digital tjänsteinnovation Halmstad
Masterprogram i informationsteknologi Halmstad
Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30) Halmstad
Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60) Halmstad
Medier, kommunikation och livsstil Halmstad
Medier, risker och osäkerhet Distans
Organisering och ledarskap Halmstad
Strategisk kommunikation och opinionsbildning Halmstad
Grafisk design
Svensk design, stadsplanering och samhälle under 1900- och 2000-talen Distans
Journalistik
Mediebruk och vardagsliv Halmstad
Mediebruk och vardagsliv Halmstad
Medier, demokrati och samhälle Halmstad
Medier, demokrati och samhälle Halmstad
Medier, kommunikation och hälsa Halmstad
Medier, risker och osäkerhet Halmstad
Medier, risker och osäkerhet Halmstad
Medierad livsstil Halmstad
Medierna och staden Halmstad
Medierna och staden Halmstad
Medieutbud och multimodala texter Halmstad
Medieutbud och multimodala texter Halmstad
Projektarbete i medier, kommunikation och livsstil Halmstad
Projektarbete i medier, kommunikation och livsstil Halmstad
Kommunikation
Hållbar kommunikation i teori och praktik Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) Halmstad
Retorik och multimodal kommunikation Halmstad
Marknadsföring / PR
Affärssystemprogrammet Halmstad
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Halmstad
Civilekonomprogrammet Halmstad
Ekonomprogrammet Halmstad
Internationella marknadsföringsprogrammet Halmstad
Marknadsföring I Halmstad
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning internationell marknadsföring Halmstad
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning strategisk ledning Halmstad
Presentationsteknik och retorik
Retorik och multimodal kommunikation Halmstad
Kultur / Humanistiska inriktningar
Skandinavisk historia Halmstad
Historia
Historia (1-30) Distans
Historia (1-30) Distans
Kulturvetenskap
Kultur, miljö och teknikutveckling Distans
Religionsvetenskap
Religionsvetenskap (61-90) Halmstad
Ledarskap / Organisation
Projektledning och projektarbete I Distans
Projektledning och projektarbete I Halmstad
Natur / Djur
Naturvård och artmångfald Halmstad
Vattnet i landskapet: historia, diversitet och kvalitet Distans
Naturvetenskap
Att kommunicera natur Distans
Biogas Distans
Ekologi och vatten: tillämpningar och innovationer Halmstad
Envariabelanalys Halmstad
Flervariabelanalys Halmstad
Forskningsmetodik i ekologi och miljövetenskap Halmstad
Funktionell anatomi Halmstad
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap Halmstad
Miljö och hälsa: riskbedömning och riskhantering Halmstad
Miljöfarlig verksamhet Distans
Miljökommunikation Distans
Miljöproblematik och hållbar utveckling Distans
Teknisk bastermin Halmstad
Tillämpad miljörätt Distans
Träningsfysiologiska laboratoriemetoder Halmstad
Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning Halmstad
Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning Halmstad
Biologi
Naturvårdsbiologi Halmstad
Matematik
Algebra och diskret matematik Halmstad
Envariabelanalys Halmstad
Flervariabelanalys Halmstad
Linjär algebra Halmstad
Miljö
Energideklaration Distans
Miljöproblematik och hållbar utveckling Distans
Miljöskydd Distans
Miljöskydd Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap - förändringsarbete Halmstad
Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning arbetsvetenskap Halmstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Hållbar och hälsosam idrottskarriär Distans
Idrottspsykologi inriktning prestation Distans
Karriärutveckling inom elitidrott Distans
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Halmstad
Språk
Svenska språket (1-30) Distans
Svenska språket (31-60) Halmstad
Tala och skriva på engelska Halmstad
Engelska
Affärsengelska I Distans
Engelska (1-30) Distans
Engelska (1-30) Halmstad
Engelska (1-30) Distans
Engelska (31-60) Distans
Engelska (31-60) Halmstad
Engelska (61-90) Halmstad
Engelska (61-90) Distans
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Halmstad
Tala och skriva på engelska Halmstad
Svenska
Svenska språket (1-30) Halmstad
Svenska språket (61-90) Halmstad
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska Halmstad
Teknik
3D-visualisering Halmstad
Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation Halmstad
Design och produktutveckling med inriktning hälsoteknik Halmstad
Fjärrvärme Distans
Ingenjör i hållbar energi Halmstad
IT-forensik och informationssäkerhet Halmstad
Logistik Halmstad
Magisterprogram i nätverksforensik Halmstad
Nätverksdesign och datordrift Halmstad
Print the Printer Halmstad
Projektledning och projektarbete II Halmstad
Tekniskt basår Halmstad
Byggnadsteknik
Byggingenjör Halmstad
Datateknik
Introduktion till Linux och Python Halmstad
Design och produktutveckling
Lean Production i teori och praktik Halmstad
Magisterprogram i maskinteknik Distans
Masterprogram i industriell organisation och innovation Halmstad
Utveckling av nya varor och tjänster Halmstad
Elektroteknik
Elektriska drivsystem Halmstad
Elkraftsystem II Halmstad
Miljö och energiteknik
Bioenergi Distans
Energieffektivisering Distans
Energieffektivisering Distans
Förnybar energi Halmstad
Förnybar energi, grundkurs Distans
Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö Halmstad
Solenergi Distans
Vindkraft Distans
Utbildning / Pedagogik
Literacy, lärande och utbildningspolitik Halmstad
Lärare
Företagshälsovård, lärande och samverkan Distans
Förskollärarutbildning Halmstad
Pedagogik
Den ojämlika hälsan Distans
Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I Halmstad
Förskollärarutbildning Halmstad
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Halmstad
Grundlärarutbildning (åk F-3) Halmstad
Hälsa och livsstil Distans
Hälsopedagogik Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Halmstad
Kunskapsideal och verklighetsuppfattning Distans
Literacy, lärande och utbildningspolitik Halmstad
Senare del av program Halmstad
Senare del av program Halmstad
Vård / Medicin
Ett hållbart idrottsledarskap Distans
Examensarbete inom omvårdnad Distans
Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser Distans
Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser Distans
Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete Distans
Global hälsa Distans
Global hälsa Distans
Hållbar och hälsosam idrottskarriär Distans
Hälsoinnovation I - teori och metod Distans
Hälsoinnovation II - perspektiv Distans
Jorden och kroppen - hållbarhetsperspektiv på miljö och hälsa Distans
Omvårdnad - vetenskapsteori, vetenskaplig metod och forskningsetik Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans
Talangutveckling inom idrott Distans
Träningslära Halmstad
Biomedicin
Anatomi och fysiologi Halmstad
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi Halmstad
Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation Halmstad
Människans prestationsförmåga, dess begränsningar och möjligheter Halmstad
Mätmetoder inom träningens biomedicin Halmstad
Träning som medicin Halmstad
Träningsfysiologi Halmstad
Hälsa och samhälle
Folkhälsovetenskap - folkhälsoarbete Distans
Folkhälsovetenskap - folkhälsoarbete Distans
Folkhälsovetenskap - hälsa ur ett globalt perspektiv Distans
Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa Distans
Hälsopedagogiskt program Halmstad
Magisterprogram i nordisk välfärd Halmstad
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa Halmstad
Omvårdnad / Omsorg
Sjuksköterskeprogrammet Varberg
Sjuksköterskeprogrammet Halmstad
Sjuksköterskeprogrammet Varberg
Sjuksköterskeprogrammet Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Distans
Studenthandledning Varberg
Studenthandledning Halmstad
Övrigt inom vård / medicin
Funktionshinder - om funktionsvariationer och intersektionalitet Distans
Funktionshinder - om kategorisering och diagnostisering Distans
Vardag och livsvillkor för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning Distans

Visa alla

Videoreportage

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan i Halmstad
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 HALMSTAD


Gör en intresseanmälan

För att beställa information från Högskolan i Halmstad, fyll i följande uppgifter: