Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser.

En innovativ högskola som gillar att samarbeta

Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Utbildningarna håller hög kvalitet och bygger på den senaste och mest aktuella forskningen inom området. På Högskolan finns nyfikenhet och framåtanda som har gjort avtryck både i den akademiska världen och i arbetslivet i stort. Här finns också finns moderna labb, sköna studiemiljöer och möjligheter till praktik som garanterar att undervisningen är verklighetsförankrad (våra utbildningar har flera gånger topprankats när det kommer till att samarbeta med arbetslivet).

Korta avstånd ger ökade möjligheter

Som student på en lite mindre högskola blir du mer sedd. Klasserna är ofta inte stora och kontakten tätare mellan studenter, lärare och forskare. Staden och stranden ligger också alldeles i närheten. Dessutom har Halmstad ett geografiskt guldläge som gör det enkelt för den som pendlar att ta sig till Högskolan med kollektivtrafik.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Halmstad

Utbildningar

Högskola / Universitet
Data / IT
Systemvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Civilingenjör i intelligenta system Klassrum Halmstad
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår Klassrum 40 veckor Halmstad
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Civilekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Språk
Svenska
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska Klassrum Halmstad
Teknik
Teknisk bastermin Klassrum 20 veckor Halmstad
Datateknik
Civilingenjör i datateknik Klassrum Halmstad
Maskinteknik
Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation Klassrum Halmstad
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Klassrum Halmstad
Grundlärarutbildning (åk F-3) Klassrum Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Klassrum Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Klassrum Halmstad
Senare del av program Klassrum Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykologi - inriktning idrott och motion Klassrum Halmstad
Psykologi - socialpsykologi med inriktning idrott Distans Distans
Psykologi inriktning hälsa (61-90) Klassrum Halmstad
Psykologi: motions- och hälsopsykologi Distans Distans
Sociologi
Social hållbarhet Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Halmstad
Bygg / Anläggning
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Elektriker
Elektriska drivsystem Klassrum Halmstad
Elektroingenjör Klassrum Halmstad
Elkraftsystem I Klassrum Halmstad
Data / IT
AI, innovation och hållbarhet Klassrum Halmstad
Dataingenjör Klassrum Halmstad
Digital design och innovation Klassrum Halmstad
Mekatronikingenjör Klassrum Halmstad
Systemvetenskap
Affärssystem - en helhetsbild Klassrum Halmstad
Affärssystemprogrammet Klassrum Halmstad
Djur / Natur
Naturvård och artmångfald Klassrum Halmstad
Ekonomi
Ekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Distans Distans
Revisorsjuridik Klassrum Halmstad
Företagsekonomi
Ekonomistyrning Klassrum Halmstad
Redovisning / Bokföring
Affärsredovisning Klassrum Halmstad
Farmaci
Biomedicin
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi Klassrum Halmstad
Humaniora
Affärsengelska I Distans Distans
Engelska (1-30) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska (61-90) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia (1-30) Distans Distans
Tala och skriva på engelska Klassrum Halmstad
Genusvetenskap
Genus och arbetsliv Distans Distans
Genus, demokrati och media Distans Distans
Historia
Historia (31-60) Distans Distans
Kulturvetenskap
Kultur och samhällsutveckling Klassrum Halmstad
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap (1-30) Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Hälso- och träningsnutrition Klassrum Halmstad
Juridik
Arbete i förvaltning Distans Distans
Beskattningsrätt I Klassrum Halmstad
Fastighetsrätt Distans Distans
Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Distans Distans
Socialrätt Distans Distans
Tillämpad miljörätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Information och säkerhet i nätverkssamhället Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa Klassrum Halmstad
Grafisk design
Design, arkitektur och det svenska samhället 1880-2020 Distans Distans
Marknadsföring / PR
Internationella marknadsföringsprogrammet Klassrum Halmstad
Marknadsföring I Klassrum Halmstad
Ledarskap / Organisation
Organisation och ledarskap Klassrum Halmstad
Ledarskap
Ledarskap Klassrum Flera orter (13)
Projektledning
Projektledning och projektarbete I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Projektledning och projektarbete II Distans Distans
Naturvetenskap
Akvatiska ekosystem Klassrum Halmstad
Areella näringar Klassrum Halmstad
Ekologiska referensramar i historisk kontext Klassrum Halmstad
Miljöfarlig verksamhet Distans Distans
Miljöproblematik och hållbar utveckling Distans Distans
Naturvårdsbiologi Klassrum Halmstad
Träningsfysiologiska laboratoriemetoder Klassrum Halmstad
Biologi
Anatomi och fysiologi Klassrum Halmstad
Sportbiomekanik Klassrum Halmstad
Terrestra ekosystem Klassrum Halmstad
Miljö
Miljö, innovation och hållbarhet Klassrum Halmstad
Miljökommunikation Distans Distans
Miljöskydd Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap Klassrum Halmstad
Arbetsvetenskap - förändringsarbete Distans Distans
Företagshälsovård, medarbetarskap och samverkan Distans Distans
Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning arbetsvetenskap Klassrum Halmstad
Samhällsvetenskap
Arbetspsykologi och hälsa Klassrum Halmstad
Hälsopsykologi Klassrum Halmstad
Mindfulness - teori och tillämpning Klassrum Halmstad
Psykologi - allmän ämnesintroduktion Distans Distans
Psykologi - idrottspsykologi I Distans Distans
Samhällsförändring och social hållbarhet Klassrum Halmstad
Statsvetenskap
Kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig förvaltning Distans Distans
Populism i en turbulent värld Klassrum Halmstad
Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation Klassrum Halmstad
Statsvetenskap III Klassrum Halmstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Motivationsklimat inom idrott Distans Distans
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Klassrum Flera orter (2)
Språk
Språk, textbearbetning och digital kommunikation Klassrum Halmstad
Svenska språket (1-30) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska
Affärsengelska II Distans Distans
Engelsk grammatik, översättning och uppsats I Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap I Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap II med uppsats Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Engelsk språkvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Engelsk vokabulär i teori och praktik Distans Distans
Engelska (31-60) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska
Svenska språket (31-60) Klassrum Halmstad
Svenska språket (61-90) Klassrum Halmstad
Teknik
3D-visualisering Klassrum Halmstad
Design och produktutveckling med inriktning hälsoteknik Klassrum Halmstad
Exergi Distans Distans
FEM och konstruktionsanalys Klassrum Halmstad
Ingenjör i hållbar energi Klassrum Halmstad
Innovation och hållbar utveckling Distans Distans
IT-forensik och informationssäkerhet Klassrum Halmstad
Nätverksdesign och datordrift Klassrum Halmstad
Praktik i projektledning och produktutveckling Klassrum Halmstad
Utveckling av nya varor och tjänster Klassrum Halmstad
Utvecklingsingenjörsprogrammet Klassrum Halmstad
Ytmodellering Klassrum Halmstad
Byggnadsteknik
Byggingenjör Klassrum Halmstad
Elektroteknik
Elkraftsystem II Klassrum Halmstad
Industri och produktion
Lean Production i teori och praktik Klassrum Halmstad
Maskinteknik
3D Experience, grundkurs Distans Distans
Miljö och energiteknik
Bioenergi Distans Distans
Biogas Distans Distans
Energieffektivisering Distans Distans
Energikartläggning, energiledning och styrmedel Distans Distans
Fjärrvärme Distans Distans
Förnybar energi, grundkurs Distans Distans
Solenergi Distans Distans
Vindkraft Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarutbildning Klassrum Halmstad
Vård / Omsorg
Ett hållbart idrottsledarskap Distans Distans
Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete Distans Distans
Hållbar och hälsosam idrottskarriär Distans Distans
Hälsopedagogik Distans Distans
Idrottsledarens kommunikation Distans Distans
Idrottspsykologi inriktning prestation Distans Distans
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans Distans
Karriärutveckling inom elitidrott Distans Distans
Studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Flera orter (2)
Talangutveckling inom idrott Distans Distans
Träningsfysiologi Klassrum Halmstad
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser Distans Distans
Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser Distans Distans
Folkhälsovetenskap - folkhälsoarbete Distans Distans
Folkhälsovetenskap - hälsa ur ett globalt perspektiv Distans Distans
Folkhälsovetenskap - introduktion Distans Distans
Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa Distans Distans
Hälsopedagogiskt program Klassrum Halmstad
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ Klassrum Halmstad
Forskning och tillämpat arbete i psykologi inriktning idrott och motion Klassrum Halmstad
Sociologi
Det professionella mötet med barn som upplevt sexuellt våld Distans Distans
Socialt arbete i skolan Distans Distans
Socialt arbete och funktionshinder Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Magisterprogram i elektronikdesign Klassrum Halmstad
Data / IT
Datadriven sjukvård Distans Distans
Design av användarupplevelser för AI Distans Distans
Grundläggande datorseende med djupinlärning Distans Distans
Maskininlärning Distans Distans
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Klassrum Halmstad
Systemvetenskap
Introduktion till människocentrerad AI Distans Distans
Tjänstedesign baserad på dataanalys Distans Distans
Ekonomi
Business Intelligence Distans Distans
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning internationell marknadsföring Klassrum Halmstad
Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt inriktning strategisk ledning Klassrum Halmstad
Företagsekonomi
Magisterprogrammet revisor och bank Klassrum Halmstad
Farmaci
Biomedicin
Magisterprogram i träningens biomedicin - hälsa, idrott och prestation Klassrum Halmstad
Träning som medicin Klassrum Halmstad
Kommunikation / Media
AI för chefer Distans Distans
Masterprogram i digital tjänsteinnovation Klassrum Halmstad
Python - en inkörsport till Machine Learning Klassrum Halmstad
Marknadsföring / PR
Digital marknadsföring Distans Distans
Naturvetenskap
Ekologi och vatten: tillämpningar och innovationer Klassrum Halmstad
Forskningsmetodik i ekologi och miljövetenskap Klassrum Halmstad
Hållbar vattenresurshantering Klassrum Halmstad
Miljö och hälsa: riskbedömning och riskhantering Klassrum Halmstad
Miljöutmaningar och grön innovation Klassrum Halmstad
Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning Klassrum Halmstad
Samhällsvetenskap
Psykologi - vetenskaplig metod och examensarbete Klassrum Halmstad
Teknik
Additiv tillverkning och innovativa affärsmodeller Distans Distans
AI och affärsutveckling Distans Distans
Exergianalys i byggd miljö Distans Distans
Förnybar energi Distans Distans
Institutioner och dataanvändning Distans Distans
Introduktion till additiv tillverkning Distans Distans
Magisterprogram i nätverksforensik Klassrum Halmstad
Produktionssystem och additiv tillverkning Distans Distans
Utvecklingsprocesser och additiv tillverkning Distans Distans
Öppen innovation och additiv tillverkning Distans Distans
Design och produktutveckling
Masterprogram i industriell organisation och innovation Klassrum Halmstad
Information- och kommunikationsteknik
Masterprogram i informationsteknologi Klassrum Halmstad
Maskinteknik
Magisterprogram i maskinteknik Klassrum Halmstad
Miljö och energiteknik
Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö Klassrum Halmstad
Utbildning / Pedagogik
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Handledarutbildning II: kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Handledning för VFU Klassrum Halmstad
Vård / Omsorg
Examensarbete inom omvårdnad Distans Distans
Hälsa och livsstil i ett nordiskt perspektiv Klassrum Halmstad
Hälsoinnovation I - teori och metod Distans Distans
Nya utmaningar i välfärdssamhället Klassrum Halmstad
Omvårdnad - vetenskapsteori, vetenskaplig metod och forskningsetik Distans Distans
Social hållbarhet i Norden Klassrum Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Klassrum Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Distans Distans
Välfärdsmodeller i Norden Klassrum Halmstad
Folkhälsovetenskap
Magisterprogram i nordisk välfärd Klassrum Halmstad
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 HALMSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Halmstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön