Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser.

En innovativ högskola som gillar att samarbeta

Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Utbildningarna håller hög kvalitet och bygger på den senaste och mest aktuella forskningen inom området. På Högskolan finns nyfikenhet och framåtanda som har gjort avtryck både i den akademiska världen och i arbetslivet i stort. Här finns också finns moderna labb, sköna studiemiljöer och möjligheter till praktik som garanterar att undervisningen är verklighetsförankrad (våra utbildningar har flera gånger topprankats när det kommer till att samarbeta med arbetslivet).

Korta avstånd ger ökade möjligheter

Som student på en lite mindre högskola blir du mer sedd. Klasserna är ofta inte stora och kontakten tätare mellan studenter, lärare och forskare. Staden och stranden ligger också alldeles i närheten. Dessutom har Halmstad ett geografiskt guldläge som gör det enkelt för den som pendlar att ta sig till Högskolan med kollektivtrafik.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Halmstad

Utbildningar

Högskola / Universitet
Ekonomi Utbildningsform Längd Ort
Civilekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår Klassrum 40 veckor Halmstad
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör i datateknik Klassrum Halmstad
Civilingenjör i intelligenta system Klassrum Halmstad
Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation Klassrum Halmstad
Teknik
Teknisk bastermin Klassrum 20 veckor Halmstad
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Klassrum Halmstad
Grundlärarutbildning (åk F-3) Klassrum Halmstad
Senare del av program Klassrum Halmstad
Senare del av program Klassrum Halmstad
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne engelska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne historia Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne matematik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne matematik, teknik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne naturkunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne religionskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne samhällskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan - undervisningsämne svenska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne biologi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne engelska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne fysik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne historia Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne kemi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne matematik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne matematik, teknik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne religionskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne samhällskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9 - undervisningsämne svenska Distans Distans
Ämneslärare
Ämneslärare i gymnasieskolan - ingång svenska Klassrum Halmstad
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kriminologi och kultur Klassrum Halmstad
Psykologi
Psykologi - allmän ämnesintroduktion Distans Distans
Psykologi - idrottspsykologi I Distans Distans
Psykologi - inriktning idrott och motion Klassrum Halmstad
Psykologi - socialpsykologi med inriktning idrott Distans Distans
Psykologi: motions- och hälsopsykologi Distans Distans
Sociologi
Social hållbarhet Distans Distans
Socialpsykologi för ett socialt hållbart arbetsliv Distans Distans
Sociologi (1-30) Klassrum Halmstad
Sociologi för social hållbarhet Klassrum Halmstad
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Halmstad
Bygg / Anläggning
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Byggnadsingenjör
Byggingenjör Klassrum Halmstad
Elektriker
Elektroingenjör Klassrum Halmstad
Data / IT
Dataingenjör Klassrum Halmstad
Information och säkerhet i nätverkssamhället Distans Distans
Tillämpad artificiell intelligens (AI) Klassrum Halmstad
IT-säkerhet
IT-forensik och informationssäkerhet Klassrum Halmstad
Djur / Natur
Naturvård och artmångfald Klassrum Halmstad
Ekonomi
Ekonomprogrammet Klassrum Halmstad
Förvaltning
Arbete i förvaltning Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Affärsredovisning Klassrum Halmstad
Farmaci
Biomedicin
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi Klassrum Halmstad
Molekylärbiologi och immunologi Klassrum Halmstad
Träningslära Klassrum Halmstad
Humaniora
Skandinavisk historia Distans Distans
Skandinavisk historia Distans Distans
Genusvetenskap
Genus och arbetsliv Distans Distans
Genus och arbetsliv Distans Distans
Genus, demokrati och media Distans Distans
Historia
Historia (1-30) Distans Distans
Historia (1-30) Distans Distans
Historia (31-60) Distans Distans
Historia (31-60) Distans Distans
Historia (61-90) Distans Distans
Konstvetenskap
Skandinavisk design Distans Distans
Skandinavisk design Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Introduktion till hälsa och livsstil Klassrum Halmstad
Ingenjör
Ingenjör i hållbar energi Klassrum Halmstad
Mekatronikingenjör Klassrum Halmstad
Utvecklingsingenjörsprogrammet Klassrum Halmstad
Design och produktutveckling
Digital design och innovation Klassrum Halmstad
Hållbar produktutveckling Klassrum Halmstad
Juridik
Beskattningsrätt I Klassrum Halmstad
Fastighetsrätt Distans Distans
Socialrätt Distans Distans
Socialrätt Distans Distans
Tillämpad miljörätt Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridik Klassrum Halmstad
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning Distans Distans
Kommunikation / Media
Hälsokommunikation i ett interkulturellt perspektiv Klassrum Halmstad
Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Halmstad
Kropp, klass och konsumtion Klassrum Halmstad
Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30) Klassrum Halmstad
Mediebruk och vardagsliv Klassrum Halmstad
Medier och kommunikation i teori och praktik Klassrum Halmstad
Medier, risker och osäkerhet Distans Distans
Medieutbud och multimodala texter Klassrum Halmstad
Miljökommunikation Distans Distans
Verksamhetsförlagda studier inom medie- och kommunikationsvetenskap Distans Distans
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande Distans Distans
Marknadsföring / PR
Internationella marknadsföringsprogrammet Klassrum Halmstad
Marknadsföring I Klassrum Halmstad
Ledarskap / Organisation
Ledarskap Klassrum Oskarshamn
Ledarskap Klassrum Hultsfred
Ledarskap Klassrum Gislaved
Ledarskap Klassrum Hässleholm
Ledarskap Klassrum Ronneby
Ledarskap Klassrum Vetlanda
Ledarskap Klassrum Värnamo
Ledarskap Klassrum Västervik
Ledarskap Klassrum Ljungby
Ledarskap Klassrum Nyköping
Ledarskap Klassrum Vimmerby
Ledarskap Klassrum Uddevalla
Ledarskap Klassrum Simrishamn
Ledarskap Klassrum Lidköping
Organisation och ledarskap Klassrum Halmstad
Ledarskap
Digital verksamhetsutveckling Klassrum Halmstad
Projektledning
Projektledning och projektarbete I Distans Distans
Projektledning och projektarbete I Klassrum Halmstad
Projektledning och projektarbete I Klassrum Halmstad
Projektledning och projektarbete II Distans Distans
Naturvetenskap
Areella näringar Klassrum Halmstad
Miljöfarlig verksamhet Distans Distans
Miljöfarlig verksamhet Distans Distans
Miljöproblematik och hållbar utveckling Distans Distans
Miljöproblematik och hållbar utveckling Distans Distans
Naturvårdsbiologi Klassrum Halmstad
Terrestra ekosystem Klassrum Halmstad
Terrestra ekosystem Klassrum Halmstad
Biologi
Akvatiska ekosystem Klassrum Halmstad
Anatomi och fysiologi Klassrum Halmstad
Sportbiomekanik Klassrum Halmstad
Sportbiomekanik Klassrum Halmstad
Matematik
Diskret matematik Klassrum Halmstad
Miljö
Miljö, innovation och hållbarhet Klassrum Halmstad
Miljöskydd Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap Klassrum Halmstad
Förändringsledarskap och medarbetarskap i organisationer Distans Distans
Samhällsvetenskap
Medier, demokrati och samhälle Klassrum Halmstad
Mindfulness - teori och tillämpning Klassrum Halmstad
Ungdomars sexualitet på den digitala arenan Distans Distans
Statsvetenskap
Kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig förvaltning Distans Distans
Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation Klassrum Halmstad
Sport / Fritid
Träningsfysiologi med laboratoriemetoder Klassrum Halmstad
Idrott och sport
Fotbollsledarskap i teori och praktik Distans Distans
Hållbar och hälsosam idrottskarriär Distans Distans
Idrottspsykologi inriktning prestation Distans Distans
Karriärutveckling inom elitidrott Distans Distans
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Distans Distans
Träningslära Klassrum Halmstad
Språk
Engelska
Affärsengelska I Distans Distans
Affärsengelska I Distans Distans
Affärsengelska II Distans Distans
Akademiskt skrivande på engelska Distans Distans
Engelsk grammatik, översättning och uppsats I Distans Distans
Engelsk grammatik, översättning och uppsats I Distans Distans
Engelsk grammatik, översättning och uppsats II Distans Distans
Engelsk grammatik, översättning och uppsats II Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap I Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap I Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap II med uppsats Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap II med uppsats Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskap II med uppsats Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs I Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs II med uppsats Distans Distans
Engelsk litteraturvetenskaplig temakurs II med uppsats Distans Distans
Engelsk språkvetenskaplig temakurs Distans Distans
Engelsk vokabulär i teori och praktik Distans Distans
Engelsk vokabulär i teori och praktik Distans Distans
Engelsk vokabulär i teori och praktik Distans Distans
Engelska (1-30) Distans Distans
Engelska (1-30) Distans Distans
Svenska
Strategisk svenska - digital kommunikation, forensik och marknadsföring Klassrum Halmstad
Svenska för nybörjare I Distans Distans
Teknik
3D-visualisering Klassrum Halmstad
Design och teknikhistoria 1850-2030 Distans Distans
Exergi Distans Distans
FEM och konstruktionsanalys Klassrum Halmstad
Innovation och hållbar utveckling Distans Distans
Praktik i projektledning och produktutveckling Klassrum Halmstad
Praktik i projektledning och produktutveckling Klassrum Halmstad
Styrning av byggproduktion Klassrum Halmstad
Utveckling av nya varor och tjänster Klassrum Halmstad
Vindkraftteknik Distans Distans
Vindkraftteknik Distans Distans
Miljö och energiteknik
Bioenergi Distans Distans
Biogas Distans Distans
Biogas Distans Distans
Energieffektivisering Distans Distans
Energikartläggning, energiledning och styrmedel Distans Distans
Energikartläggning, energiledning och styrmedel Distans Distans
Fjärrvärme Distans Distans
Fjärrvärmeteknik Distans Distans
Fjärrvärmeteknik Distans Distans
Förnybar energi, grundkurs Distans Distans
Förnybar energi, grundkurs Distans Distans
Solenergi Distans Distans
Vindkraft Distans Distans
Vindkraft Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Att undervisa om hedersrelaterat våld och förtryck i grundskolan och gymnasieskolan (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Att undervisa om hedersrelaterat våld och förtryck i vuxenutbildningen (Uppdrag av Skolverket) Distans Distans
Förskollärarutbildning Klassrum Halmstad
Förskollärarutbildning Klassrum Halmstad
Pedagogik
Hälsopedagogiskt program Klassrum Halmstad
Vård / Omsorg
Företagshälsovård, medarbetarskap och samverkan Distans Distans
Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete Distans Distans
Hälsopedagogik Distans Distans
Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre Distans Distans
Introduktion till hälsa och livsstil Klassrum Halmstad
Peer learning inom omvårdnad Distans Distans
Studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Halmstad
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser Distans Distans
Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser Distans Distans
Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser Distans Distans
Folkhälsovetenskap - folkhälsoarbete Distans Distans
Folkhälsovetenskap - hälsa ur ett globalt perspektiv Distans Distans
Folkhälsovetenskap - introduktion Distans Distans
Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa Distans Distans
Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Halmstad
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Varberg
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Halmstad
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Varberg
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ Klassrum Halmstad
Det professionella mötet med barn som upplevt sexuellt våld Distans Distans
Sociologi
Hållbarhet och socialt arbete Distans Distans
Perspektiv på migration och integration i socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete i skolan Distans Distans
Socialt arbete och funktionshinder Distans Distans
Socialt arbete och funktionshinder Distans Distans
Bygg / Anläggning
Elektriker
Magisterprogram i elektronikdesign Klassrum Halmstad
Data / IT
AI och innovationshantering Distans Distans
Bayesiansk statistik för maskininlärning Distans Distans
Datadriven sjukvård Distans Distans
Design av användarupplevelser för AI Distans Distans
Förklarbar artificiell intelligens Distans Distans
Förklarbar artificiell intelligens Distans Distans
Grundläggande datorseende med djupinlärning Distans Distans
Grundläggande datorseende med djupinlärning Distans Distans
Implementering av AI Distans Distans
Introduktion till kausal slutledning Distans Distans
Kritisk design och praktisk etik för AI Distans Distans
Maskininlärning Distans Distans
Maskininlärning för prediktivt underhåll Distans Distans
Maskininlärning för prediktivt underhåll Distans Distans
Masterprogram i digital tjänsteinnovation Klassrum Halmstad
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Klassrum Halmstad
Tillämpad Deep Learning med PyTorch Distans Distans
Systemvetenskap
Design av AI-drivna tjänster i praktiken Distans Distans
Design av AI-drivna tjänster i praktiken Distans Distans
Design av användarupplevelser för AI Distans Distans
Design av cirkulära AI-baserade tjänster Distans Distans
Design av cirkulära AI-baserade tjänster Distans Distans
Forskningsmetoder för människa-maskinsamverkan Distans Distans
Introduktion till människocentrerad AI Distans Distans
Tjänstedesign baserad på dataanalys Distans Distans
Ekonomi
AI och hållbarhet Distans Distans
Business Intelligence Distans Distans
Ekosystem och affärsmodellsinnovation Distans Distans
Företagsekonomi
Digital transformation och organisatorisk förändring Distans Distans
Magisterprogram i företagsekonomisk analys för innovation och hållbart företagande Klassrum Halmstad
Farmaci
Biomedicin
Examensarbete inom träningens biomedicin Klassrum Halmstad
Magisterprogram i träningens biomedicin - hälsa, idrott och prestation Klassrum Halmstad
Ingenjör
Design och produktutveckling
Design för förstärkta verkligheter Distans Distans
Masterprogram i industriell organisation och innovation Klassrum Halmstad
Maskinteknik
Magisterprogram i maskinteknik Klassrum Halmstad
Kommunikation / Media
Magisterprogram i nätverksforensik Klassrum Halmstad
Python - en inkörsport till Machine Learning Distans Distans
Informationsvetenskap
Masterprogram i informationsteknologi Klassrum Halmstad
Kommunikation
AI för chefer Distans Distans
Naturvetenskap
Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning Klassrum Halmstad
Miljö
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap - ekosystemtjänster och naturresurshantering Klassrum Halmstad
Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö Klassrum Halmstad
Samhällsvetenskap
Nya utmaningar i välfärdssamhället Klassrum Halmstad
Social hållbarhet i Norden Klassrum Halmstad
Välfärdsmodeller i Norden Klassrum Halmstad
Sport / Fritid
Idrott och sport
Hållbar träning för att främja hälsa - teori och praktik Klassrum Halmstad
Muskulär styrka för hälsa och prestation Klassrum Halmstad
Teknik
AI och affärsutveckling Distans Distans
AI och datastrategi Distans Distans
AI och datastrategi Distans Distans
Lättviktskonstruktion Klassrum Halmstad
Utbildning / Pedagogik
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Handledning för VFU Klassrum Halmstad
Handledning för VFU Klassrum Halmstad
Masterprogram i digitalt lärande Klassrum Halmstad
Vård / Omsorg
Avancerad hemsjukvård och palliativ vård Distans Distans
Hälsa och livsstil i ett nordiskt perspektiv Klassrum Halmstad
Hälsoinnovation - informationsdriven vård Distans Distans
Hälsoinnovation - perspektiv på förändring Distans Distans
Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Klassrum Halmstad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Magisterprogram i nordisk välfärd Klassrum Halmstad
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans Distans
Masterprogram i hälsa och livsstil Distans Distans
Medicin
Träning som medicin Klassrum Halmstad

Kontaktuppgifter

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 HALMSTAD


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskolan i Halmstad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön