E-Commerce Logistiker - Malmö

IHM Business School
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Malmö
400 yh-poäng
Heltid
marker Öppen för sen anmälan/har restplatser
Kommande starter

Plats & start


Malmö
Löpande starter

Malmö
Löpande starter

Malmö
Löpande starter
IHM Business School Göteborg

E-Commerce Logistiker - Malmö

Utbildningen E-commerce Logistiker ger dig eftertraktad kompetens att tillämpa kundcentrerad logistik inom e-handel/digital handel/omnikanalshandel, analysera digitala och logistiska flöden inom e-handel, analysera och optimera flöden inom lagerhållning och lagerstyrning, tillämpa kunddriven slutleverans, hantera frågeställningar och processer relaterade till hållbarhet samt skapa insikter och utveckling av affären och verksamheten inom e-handelslogistik.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik.


Kunskaper om, och överblick över, angränsande yrkes- och kompetensområden såsom inköp, export och import, transportlogistik, digitala medier och e-commerce management.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:
Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel.

Lösa sammansatta problem inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel.

Kommunicera åtaganden och lösningar inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel på såväl svenska som engelska.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:
Självständigt behandla teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.

Övervaka arbete inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel samt slutföra förelagda projekt.

TÄNKBARA YRKESROLLER EFTER UTBILDNINGEN:
E-Commerce Logistiker
Operativ ansvarig Last mile
Verksamhetsutvecklare e-handelslogistik
Operativt ansvarig E-handel Supply Chain
Logistikutvecklare inom transport och spedition

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Matematik 2, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

IHM Business School

IHM utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet

Världen förändras, följer du med? IHM ger dig förmågan att förändra och förändras med kompetensen som framtidens arbetsmarknad kräver. Hos oss får entreprenörer och intraprenörer omge sig med likasinnade och sporra varandra till vassare idéer. Med aktuell och relevant kunskap...


Läs mer om IHM Business School och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om E-Commerce Logistiker - Malmö
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för E-Commerce Logistiker - Malmö

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen E-Commerce Logistiker - Malmö från IHM Business School, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön