Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Komvux
Distans
Svenska
Startdatum: Löpande - Distans

Biologi 1

Ämnet biologi syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det berör frågor om livet, dess uppkomst, utveckling, former och betingelser. Evolutionsteorin är ett centralt begrepp inom ämnet. I kursen studeras olika livsformer och -miljöer för att få insikt och kunskaper som främjar en god hälsa och en ekologiskt hållbar utveckling. Gentekniken liksom många andra områden i biologin utvecklas i snabb takt, vilket leder till nya möjligheter och nya frågeställningar. Det ger upphov till samtal kring existentiella och etiska frågor.

InfoKomp Vuxenutbildning

Infokomp har en positiv människosyn. Vi utgår från att alla kan lära och ta ansvar för sitt lärande. Den bärande tanken i Infokomp:s pedagogik är därför det livslånga och livsvida lärandet. Vi vill att kunskap ska bidra till en fördjupad...


Läs mer om InfoKomp Vuxenutbildning och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

InfoKomp VuxenutbildningJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön