Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning

Karolinska institutet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning

I kursen ges du möjligheten att fördjupa dina kunskaper i omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård. Innehållet i kursen ger en viktig grund för dig som redan arbetar inom neonatalvården eller till dig som tänker dig ett framtida arbete inom neonatalvården. Undervisningen utgår från problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att du tar aktivt ansvar för ditt lärande. I kursen studeras akut omhändertagande, omvårdnad vid komplexa tillstånd, smärta, nutrition, bröstmjölk, utvecklingsstödjande barn- och familjevård, det prematurfödda barnet ur ett livsperspektiv, kommunikation, bemötande, etik inom omvårdnad i neonatal hälso- och sjukvård. Kursen är uppdelad i 4 delexaminationer; akut omhändertagande, omvårdnad vid komplexa tillstånd inom neonatalvård, nutrition, bröstmjölk och vätskebalans och utvecklingsstödjande barn-och familjecentrerad vård/ etik/ uppföljning. Delexaminationerna innefattar individuell skriftlig inlämning med kamratgranskning, gruppdiskussion, grupparbete och muntlig redovisning.

Förkunskaper

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en specialistsjuksköterskeexamen eller barnmorskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Karolinska institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Hit kommer studenter och forskare från jordens alla...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karolinska institutetRecensioner

Det finns inga recensioner för Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön