Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi.

Hit kommer studenter och forskare från jordens alla hörn och den internationella atmosfären bidrar till en särskild anda av kreativitet och arbetsglädje som finns vid vårt universitet.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Vi hoppas att du tar chansen att bli en av oss. Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.

Välkommen till KI!

Visa alla utbildningar med Karolinska institutet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Vård / Omsorg
Logoped Utbildningsform Längd Ort
Logopedprogrammet Klassrum Huddinge
Tandläkare
Tandläkarprogrammet Klassrum Huddinge
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
ADHD och associerade svårigheter - teori och praktik Distans Distans
Psykologi
Fortsättningskurs i psykologi Distans Distans
Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv Distans Distans
Introduktion till klinisk neuropsykologi Distans Distans
Introduktion till psykologi Distans Distans
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Solna
Psykoterapi
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod Klassrum Stockholm
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Huddinge
Biomedicinska analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Huddinge
Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Huddinge
Kandidatprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Naturvetenskap
Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap Distans Distans
Människans fysiologi Klassrum Solna
Samhällsvetenskap
Introduktion till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och hälsa Distans Distans
Statistik
Statistiska metoder med R Distans Distans
Vård / Omsorg
Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära Distans Distans
Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar Distans Distans
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid Klassrum Solna
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Huddinge
Optiker
Optikerprogrammet Klassrum Solna
Röntgensjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Huddinge
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Social och affektiv neurovetenskap Distans Distans
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Klassrum Solna
Entreprenörskap
Digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv Klassrum Solna
Farmaci
Biomedicin
Masterprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Biomedicinska analytikerprogrammet
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad klinisk fysiologi Distans Distans
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad molekylär medicin Distans Distans
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad patologi Distans Distans
Ingenjör
Medicinsk teknik
Introduktion till hjärnavbildning inom neurovetenskap: med fokus på metoderna MRI, PET, EEG och MEG Distans Distans
Medicinsk teknik i digital transformation inom hälso- och sjukvården Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogrammet i toxikologi Klassrum Solna
Fysik
Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi Klassrum Solna
Geovetenskap
Kvalitativ forskning och utvärderingsmetoder i katastrofer Klassrum Solna
Personal / Arbetsmiljö / HR
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi Distans Distans
Arbetsmiljö
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Arbetsmiljöstrateg Distans Distans
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Ergonomi Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Distans Distans
Teknik
Masterprogrammet i hälsoinformatik Klassrum Solna
Vård / Omsorg
Aktuell omvårdnadsvetenskap Distans Distans
Avancerad ekokardiografi Distans Distans
Avancerad fysiologisk kärldiagnostik Distans Distans
Avancerad humanfysiologisk forskning Klassrum Huddinge
Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad Distans Distans
Barns och ungdomars rätt i vården Distans Distans
Bedöm och förebygg risk för undernäring bland äldre personer i primärvården Distans Distans
Bröstmjölk och amning av sjuka eller för tidigt födda barn Distans Distans
Datortomografi Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i optometri Distans Distans
Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi Distans Distans
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning Distans Distans
Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård Distans Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling Distans Distans
Magisterprogrammet i klinisk optometri Klassrum Solna
Magnetisk resonanstomografi Distans Distans
Medicinsk akupunktur Klassrum Huddinge
Menstruell hälsa - ett livscykelperspektiv Distans Distans
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken Klassrum Huddinge
Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning Distans Distans
Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Distans Distans
Omvårdnad och behandling av personer med sår Distans Distans
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 Klassrum Stockholm
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 Distans Distans
Omvårdnad vid smärta Distans Distans
Personcentrerad integrerad vård och omsorg Distans Distans
Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv Distans Distans
Specifik omvårdnad inom barnkirurgi Distans Distans
Stöd i samband med barnafödande Klassrum Solna
Audionom
Evidensbaserad praktik i audiologi och hörselvård för barn och vuxna Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i audiologi Klassrum Huddinge
Folkhälsovetenskap
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv Distans Distans
Hälsoinsatser vid hälsokriser och katastrofer Klassrum Solna
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Företagssköterska Distans Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention Klassrum Solna
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap Klassrum Huddinge
Sexuell hälsa och rättigheter Distans Distans
Global hälsa
Global hälsa och katastrofer Klassrum Solna
Interprofessionell global hälsa: Ur ett vårdande perspektiv Distans Distans
Magisterprogrammet i global hälsa Klassrum Solna
Logoped
Examensarbete för masterexamen i logopedi Klassrum Huddinge
Läkare
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Sjuksköterska
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Kontaktsjuksköterskan i vården Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Distans Distans
Tandläkare
Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa Klassrum Huddinge
Examensarbete för masterexamen i odontologi Klassrum Huddinge
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi Klassrum Huddinge
Vårdadministratör
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Klassrum Solna

Kontaktuppgifter

Karolinska institutet

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karolinska institutet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön