Visa allastudier.se som: Mobil

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi.

Hit kommer studenter och forskare från jordens alla hörn och den internationella atmosfären bidrar till en särskild anda av kreativitet och arbetsglädje som finns vid vårt universitet.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Vi hoppas att du tar chansen att bli en av oss. Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.

Välkommen till KI!

Visa alla utbildningar med Karolinska institutet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården Huddinge
Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning Huddinge
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder Huddinge
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv Huddinge
Hälsopsykologi - teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende Distans
Magisterprogrammet i global hälsa Solna
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention Solna
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans
Statistiska metoder med R Distans
Tillämpad beteendemedicin i primärvården Stockholm
Tillämpad beteendemedicin i primärvården Stockholm
Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab Stockholm
Data / IT
Masterprogrammet i hälsoinformatik Solna
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Grundläggande näringsfysiologi Distans
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid Solna
Naturvetenskap
Biologi
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Solna
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Huddinge
Masterprogrammet i biomedicin Solna
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Solna
Masterprogrammet i toxikologi Solna
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Distans
Teknik
Medicinsk teknik
Bröstultraljud som diagnostisk metod Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi Distans
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Huddinge
Vård / Medicin
Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder Huddinge
Barns och ungdomars rätt i vården Distans
Introduktion till människans sjukdomar och diagnostiska metoder Huddinge
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd Distans
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv Distans
Biomedicin
Fysiologi - en introduktion Solna
Fysiologisk kärldiagnostik Huddinge
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring Distans
Hälsa och samhälle
Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling Solna
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv Stockholm
Hälsoinsatser vid katastrofer Solna
Hälso- och sjukvårdadministration
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Solna
Medicin
Barnmorskeprogrammet Solna
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Distans
Farmakologi Solna
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1 Solna
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2 Solna
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Solna
Läkarprogrammet Solna
Naturläkemedel Distans
Stöd i samband med barnafödande Solna
Omvårdnad / Omsorg
Integrativ omvårdnad Huddinge
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Huddinge
Palliativ vård Distans
Sjuksköterskeprogrammet Huddinge
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Stockholm
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad Huddinge
Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv Huddinge
Sjukgymnastik och rehabilitering
Aktivitetsvetenskap 1 Distans
Arbetsterapeutprogrammet Huddinge
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning Solna
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion Huddinge
Fysioterapeutprogrammet Huddinge
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Huddinge
Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR Huddinge
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi Huddinge
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Huddinge
Mätinstrument inom vårdvetenskap Distans
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel Huddinge
Tal och hörsel
Talproduktion - teoretiska modeller relaterade till stamning och neuromotoriska talstörningar hos barn och vuxna Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm