Visa allastudier.se som: Mobil

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi.

Hit kommer studenter och forskare från jordens alla hörn och den internationella atmosfären bidrar till en särskild anda av kreativitet och arbetsglädje som finns vid vårt universitet.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Vi hoppas att du tar chansen att bli en av oss. Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.

Välkommen till KI!

Visa alla utbildningar med Karolinska institutet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Ort
Att arbeta med beteendeförändring Solna
Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv Distans
Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar Solna
Psykologprogrammet Solna
Tillämpad beteendemedicin i primärvården Stockholm
Psykoterapi
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi Stockholm
Statistik
Statistiska metoder med R Distans
Ekonomi / Försäljning
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Solna
Naturvetenskap
Människans fysiologi Solna
Biologi
Masterprogrammet i biomedicin Solna
Masterprogrammet i toxikologi Solna
Farmakologi
Farmakologi Solna
Naturläkemedel Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsvetenskap 1 Distans
Arbetsterapeutprogrammet Huddinge
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad Huddinge
Sport / Fritid
Barn
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans
Teknik
Masterprogrammet i hälsoinformatik Solna
Medicinsk teknik
Examensarbete för magisterexamen i radiografi Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården Huddinge
Vård / Omsorg
Aktuell omvårdnadsvetenskap Distans
Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv Huddinge
Audionomprogrammet Huddinge
Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning Huddinge
Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter Huddinge
Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad Distans
Barnmorskeprogrammet Solna
Barns och ungdomars rätt i vården Distans
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning Solna
Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering Huddinge
Den moderna röntgenavdelningen - från morfologi till fysiologi och behandlande interventioner Huddinge
Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data Huddinge
Examensarbete för magisterexamen i audiologi Huddinge
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi Huddinge
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad Huddinge
Examensarbete för magisterexamen i optometri Stockholm
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik Huddinge
Examensarbete för masterexamen i logopedi Huddinge
Examensarbete för masterexamen i odontologi Huddinge
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Distans
Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi Huddinge
Fysioterapeutprogrammet Huddinge
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Huddinge
Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR Huddinge
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv Huddinge
Hälsoinsatser vid katastrofer Solna
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Huddinge
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Distans
Integrativ omvårdnad Distans
Introduktion till sjukdomslära Huddinge
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning Huddinge
Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård Huddinge
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Huddinge
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Solna
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Huddinge
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Huddinge
Kontaktsjuksköterskan i vården Distans
Konventionell radiografi - etablerade metoder med nya möjligheter Huddinge
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd Distans
Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet Huddinge
Logopedprogrammet Huddinge
Läkarprogrammet Solna
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Huddinge
Magisterprogrammet i klinisk optometri Stockholm
Magnetisk resonanstomografi Distans
Medicinsk akupunktur Huddinge
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken Huddinge
Mätinstrument inom vårdvetenskap Distans
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 Stockholm
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 Stockholm
Omvårdnad vid smärta Distans
Optikerprogrammet Stockholm
Palliativ vård Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård Distans
Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor Huddinge
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel Huddinge
Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Huddinge
Röntgensjuksköterskeprogrammet Huddinge
Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention Huddinge
Sexualmedicin - en introduktion Solna
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Huddinge
Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Stockholm
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Distans
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans
Stöd i samband med barnafödande Solna
Tinnitus - orsaker, utredning och behandling Huddinge
Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1 Huddinge
Vetenskaplig teori och metod för primärvård 2 Huddinge
Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv Huddinge
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv Distans
Biomedicin
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Solna
Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi Huddinge
Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin Huddinge
Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap Huddinge
Kandidatprogrammet i biomedicin Solna
Masterprogrammet i biomedicin Solna
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Solna
Hälsa och samhälle
Grundläggande näringsfysiologi Distans
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv Stockholm
Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket Stockholm
Introduktion till människans sjukdomar och diagnostiska metoder Huddinge
Magisterprogrammet i global hälsa Solna
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Huddinge
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention Solna
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid Solna
Hälso- och sjukvårdadministration
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Solna
Medicin
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1 Solna
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2 Solna
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Huddinge
Sjukgymnastik och rehabilitering
Fysiologi - en introduktion Solna
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi Huddinge
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans
Tandvård
Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa Huddinge
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Huddinge
Tandhygienistprogrammet Huddinge
Tandläkarprogrammet Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karolinska institutet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön