Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi.

Hit kommer studenter och forskare från jordens alla hörn och den internationella atmosfären bidrar till en särskild anda av kreativitet och arbetsglädje som finns vid vårt universitet.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Vi hoppas att du tar chansen att bli en av oss. Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.

Välkommen till KI!

Visa alla utbildningar med Karolinska institutet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Vård / Omsorg
Logoped Utbildningsform Längd Ort
Logopedprogrammet Klassrum Huddinge
Tandläkare
Tandläkarprogrammet Klassrum Huddinge
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Introduktion till kognitiv neurovetenskap Distans Distans
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Solna
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Huddinge
Biomedicinska analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Huddinge
Kandidatprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Farmakologi
Farmakologi Klassrum Solna
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Grundläggande näringsfysiologi Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Sport / Fritid
Idrott och sport
Kost och fysisk aktivitet som medicin Distans Distans
Vård / Omsorg
Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära Distans Distans
Infektioner och smittskydd Distans Distans
Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap Distans Distans
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Distans Distans
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid Klassrum Solna
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Huddinge
Folkhälsovetenskap
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv Klassrum Solna
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Läkare
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1 Klassrum Solna
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2 Klassrum Solna
Läkarprogrammet Klassrum Solna
Medicin
Fysiologi - en introduktion Klassrum Solna
Naturläkemedel och komplementärmedicin Distans Distans
Optiker
Optikerprogrammet Klassrum Solna
Röntgensjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Huddinge
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Tillämpad beteendemedicin i primärvården Distans Distans
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket Klassrum Stockholm
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Klassrum Solna
Farmaci
Biomedicin
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Biomedicinska analytikerprogrammet
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad klinisk fysiologi Distans Distans
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad molekylär medicin Distans Distans
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad patologi Distans Distans
Kommunikation / Media
Tillämpad artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogrammet i toxikologi Klassrum Solna
Fysik
Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi Klassrum Solna
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsvetenskap 1 Distans Distans
Arbetsmiljö
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Arbetsmiljöstrateg Distans Distans
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Ergonomi Distans Distans
Teknik
Masterprogrammet i hälsoinformatik Klassrum Solna
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Huddinge
Vård / Omsorg
Amning i ett interprofessionellt perspektiv Distans Distans
Arbetsfysiologi och ergospirometri Distans Distans
Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning Distans Distans
Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad Distans Distans
Barnobesitas - orsaker, konsekvenser och åtgärder Klassrum Huddinge
Barns och ungdomars rätt i vården Distans Distans
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning Klassrum Solna
Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Distans Distans
Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering Klassrum Huddinge
Fysiologisk kärldiagnostik Distans Distans
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion Distans Distans
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Distans Distans
Fysisk aktivitet som prevention och behandling FYSS/FaR Distans Distans
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv Distans Distans
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning Distans Distans
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Solna
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd Distans Distans
Magisterprogrammet i klinisk optometri Klassrum Solna
Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård Distans Distans
Omvårdnad inom intermediärvård Distans Distans
Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa Distans Distans
Palliativ vård Distans Distans
Partnerskap för hälsa hos äldre Distans Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel Distans Distans
Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession Distans Distans
Rehabilitering inom cancervård Distans Distans
Sexualmedicin - en introduktion Klassrum Solna
Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering Distans Distans
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Åldrande och åldersrelaterad sjuklighet ur ett biologiskt, epidemiologiskt och kliniskt perspektiv Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Solna
Folkhälsovetenskap
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Företagssköterska Distans Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention Klassrum Solna
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap Klassrum Huddinge
Global hälsa
Interprofessionell global hälsa: Ur ett vårdande perspektiv Distans Distans
Magisterprogrammet i global hälsa Klassrum Solna
Läkare
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Medicin
Medicinsk etik Klassrum Solna
Omvårdnad / Omsorg
Integrativ omvårdnad Klassrum Huddinge
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad Distans Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad Distans Distans
Sjuksköterska
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Klassrum Stockholm
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Distans Distans
Tandläkare
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Vårdadministratör
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Klassrum Solna

Kontaktuppgifter

Karolinska institutet

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karolinska institutet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön