Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi.

Hit kommer studenter och forskare från jordens alla hörn och den internationella atmosfären bidrar till en särskild anda av kreativitet och arbetsglädje som finns vid vårt universitet.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Vi hoppas att du tar chansen att bli en av oss. Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.

Välkommen till KI!

Visa alla utbildningar med Karolinska institutet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Vård / Omsorg
Logoped Utbildningsform Längd Ort
Logopedprogrammet Klassrum Huddinge
Tandläkare
Tandläkarprogrammet Klassrum Huddinge
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
ADHD och associerade svårigheter - teori och praktik Distans Distans
Psykologi
Fortsättningskurs i psykologi Distans Distans
Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv Distans Distans
Introduktion till klinisk neuropsykologi Distans Distans
Introduktion till kognitiv neurovetenskap Distans Distans
Introduktion till psykologi Distans Distans
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Solna
Psykoterapi
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod Klassrum Stockholm
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Klassrum Huddinge
Biomedicinska analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Klassrum Huddinge
Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Huddinge
Kandidatprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Farmakologi
Farmakologi Klassrum Solna
Naturläkemedel och komplementärmedicin Distans Distans
Naturvetenskap
Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap Distans Distans
Människans fysiologi Klassrum Solna
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Introduktion till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och hälsa Distans Distans
Statistik
Statistiska metoder med R Distans Distans
Vård / Omsorg
Fysiologi - en introduktion Klassrum Solna
Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära Distans Distans
Infektioner och smittskydd Distans Distans
Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar Distans Distans
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Distans Distans
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid Klassrum Solna
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Huddinge
Folkhälsovetenskap
Grundläggande näringsfysiologi Distans Distans
Grundläggande näringsfysiologi Distans Distans
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv Klassrum Solna
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Solna
Läkarprogrammet Klassrum Solna
Medicin
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1 Klassrum Solna
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2 Klassrum Solna
Optiker
Optikerprogrammet Klassrum Solna
Röntgensjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Huddinge
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Huddinge
Sjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Huddinge
Tandhygienist
Tandhygienistprogrammet Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Distans Distans
Social och affektiv neurovetenskap Distans Distans
Tillämpad beteendemedicin i primärvården Distans Distans
Tillämpad beteendemedicin i primärvården Distans Distans
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket Klassrum Stockholm
Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket Klassrum Stockholm
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Klassrum Solna
Entreprenörskap
Digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv Klassrum Solna
Farmaci
Biomedicin
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Klassrum Solna
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Biomedicinska analytikerprogrammet
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad klinisk fysiologi Distans Distans
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad molekylär medicin Distans Distans
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad patologi Distans Distans
Ingenjör
Medicinsk teknik
Introduktion till hjärnavbildning inom neurovetenskap: med fokus på metoderna MRI, PET, EEG och MEG Distans Distans
Medicinsk teknik i digital transformation inom hälso- och sjukvården Distans Distans
Kommunikation / Media
Tillämpad artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården Distans Distans
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogrammet i toxikologi Klassrum Solna
Fysik
Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi Klassrum Solna
Geovetenskap
Kvalitativ forskning och utvärderingsmetoder i katastrofer Klassrum Solna
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsvetenskap 1 Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi Distans Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad Distans Distans
Arbetsmiljö
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Arbetsmiljöstrateg Distans Distans
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Ergonomi Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Distans Distans
Teknik
Masterprogrammet i hälsoinformatik Klassrum Solna
Utbildning / Pedagogik
Barnobesitas - orsaker, konsekvenser och åtgärder Klassrum Huddinge
Vård / Omsorg
Aktuell omvårdnadsvetenskap Distans Distans
Amning i ett interprofessionellt perspektiv Distans Distans
Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning Distans Distans
Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning Distans Distans
Avancerad ekokardiografi Distans Distans
Avancerad fysiologisk kärldiagnostik Distans Distans
Avancerad humanfysiologisk forskning Klassrum Huddinge
Barns och ungdomars rätt i vården Distans Distans
Bedöm och förebygg risk för undernäring bland äldre personer i primärvården Distans Distans
Bröstmjölk och amning av sjuka eller för tidigt födda barn Distans Distans
Datortomografi Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i optometri Distans Distans
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion Distans Distans
Fysisk aktivitet som prevention och behandling FYSS/FaR Distans Distans
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Huddinge
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Huddinge
Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi Distans Distans
Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård Distans Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling Distans Distans
Magisterprogrammet i klinisk optometri Klassrum Solna
Magnetisk resonanstomografi Distans Distans
Medicinsk akupunktur Klassrum Huddinge
Medicinsk etik Klassrum Solna
Menstruell hälsa - ett livscykelperspektiv Distans Distans
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken Klassrum Huddinge
Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård Distans Distans
Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning Distans Distans
Omvårdnad inom intermediärvård Distans Distans
Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning Distans Distans
Omvårdnad och behandling av personer med sår Distans Distans
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 Klassrum Stockholm
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 Distans Distans
Omvårdnad vid smärta Distans Distans
Palliativ vård Distans Distans
Partnerskap för hälsa hos äldre Distans Distans
Partnerskap för hälsa hos äldre Distans Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Personcentrerad integrerad vård och omsorg Distans Distans
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel Distans Distans
Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession Distans Distans
Rehabilitering inom cancervård Distans Distans
Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv Distans Distans
Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering Distans Distans
Specifik omvårdnad inom barnkirurgi Distans Distans
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Stöd i samband med barnafödande Klassrum Solna
Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv Distans Distans
Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv Distans Distans
Åldrande och åldersrelaterad sjuklighet ur ett biologiskt, epidemiologiskt och kliniskt perspektiv Distans Distans
Audionom
Evidensbaserad praktik i audiologi och hörselvård för barn och vuxna Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i audiologi Klassrum Huddinge
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Solna
Barnmorskeprogrammet Klassrum Solna
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Solna
Folkhälsovetenskap
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv Distans Distans
Hälsoinsatser vid hälsokriser och katastrofer Klassrum Solna
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Företagssköterska Distans Distans
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention Klassrum Solna
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap Klassrum Huddinge
Sexuell hälsa och rättigheter Distans Distans
Fysioterapeut
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Distans Distans
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Global hälsa
Global hälsa och katastrofer Klassrum Solna
Interprofessionell global hälsa: Ur ett vårdande perspektiv Distans Distans
Magisterprogrammet i global hälsa Klassrum Solna
Logoped
Examensarbete för masterexamen i logopedi Klassrum Huddinge
Läkare
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Sjuksköterska
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Kontaktsjuksköterskan i vården Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Klassrum Stockholm
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Klassrum Stockholm
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Distans Distans
Tandläkare
Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa Klassrum Huddinge
Examensarbete för masterexamen i odontologi Klassrum Huddinge
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi Klassrum Huddinge
Vårdadministratör
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Klassrum Solna

Kontaktuppgifter

Karolinska institutet

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karolinska institutet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön