Visa allastudier.se som: Mobil

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi.

Hit kommer studenter och forskare från jordens alla hörn och den internationella atmosfären bidrar till en särskild anda av kreativitet och arbetsglädje som finns vid vårt universitet.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Vi hoppas att du tar chansen att bli en av oss. Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.

Välkommen till KI!

Visa alla utbildningar med Karolinska institutet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv Distans Distans
Introduktion till kognitiv neurovetenskap Distans Distans
Farmaci
Farmakologi
Farmakologi Klassrum Solna
Naturläkemedel Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistiska metoder med R Distans Distans
Vård / Omsorg
Fysiologi - en introduktion Klassrum Solna
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära Klassrum Huddinge
Infektioner och smittskydd Distans Distans
Introduktion till mixed-methods: att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom medicinsk vetenskap Klassrum Solna
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi Klassrum Huddinge
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Klassrum Huddinge
Kost och fysisk aktivitet som medicin Distans Distans
Läkarprogrammet Klassrum Solna
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid Klassrum Solna
Folkhälsovetenskap
Grundläggande näringsfysiologi Distans Distans
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Medicin
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1 Klassrum Solna
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2 Klassrum Solna
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården Distans Distans
Tillämpad beteendemedicin i primärvården Distans Distans
Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv Distans Distans
Ekonomi
Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket Klassrum Stockholm
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Klassrum Solna
Farmaci
Biomedicin
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Solna
Farmakologi
Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi Klassrum Solna
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogrammet i toxikologi Klassrum Solna
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsvetenskap 1 Distans Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad Klassrum Huddinge
Teknik
Masterprogrammet i hälsoinformatik Klassrum Solna
Utbildning / Pedagogik
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans Distans
Vård / Omsorg
Amning i ett interprofessionellt perspektiv Klassrum Solna
Arbetsfysiologi och ergospirometri Distans Distans
Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad Distans Distans
Barnmorskeprogrammet Klassrum Solna
Barns och ungdomars rätt i vården Distans Distans
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning Klassrum Solna
Bentäthetsmätning med Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) - en diagnostisk metod vid misstanke om osteoporos Klassrum Huddinge
Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering Klassrum Huddinge
Fysiologisk kärldiagnostik Klassrum Huddinge
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv Klassrum Huddinge
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Huddinge
Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik Distans Distans
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning Klassrum Huddinge
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd Distans Distans
Medicinsk etik Klassrum Solna
Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård Distans Distans
Omvårdnad vid smärta Distans Distans
Palliativ vård Distans Distans
Partnerskap för hälsa hos äldre Distans Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor Klassrum Huddinge
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel Klassrum Huddinge
Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession Distans Distans
Rehabilitering inom cancervård Distans Distans
Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Klassrum Stockholm
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Tinnitus - orsaker, utredning och behandling Klassrum Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi Distans Distans
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv Distans Distans
Barnmorska
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Solna
Folkhälsovetenskap
Magisterprogrammet i global hälsa Klassrum Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention Klassrum Solna
Fysioterapeut
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion Klassrum Huddinge
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Klassrum Huddinge
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Omvårdnad / Omsorg
Integrativ omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa Distans Distans
Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv Klassrum Huddinge
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Distans Distans
Vårdadministratör
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Klassrum Solna

Visa alla

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karolinska institutet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön