Visa allastudier.se som: Mobil

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi.

Hit kommer studenter och forskare från jordens alla hörn och den internationella atmosfären bidrar till en särskild anda av kreativitet och arbetsglädje som finns vid vårt universitet.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Vi hoppas att du tar chansen att bli en av oss. Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.

Välkommen till KI!

Visa alla utbildningar med Karolinska institutet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Vård / Omsorg
Logoped Utbildningsform Längd Ort
Logopedprogrammet Klassrum Huddinge
Tandläkare
Tandläkarprogrammet Klassrum Huddinge
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv Distans Distans
Immunopsykiatri - hur immunsystemet påverkar hjärnan Distans Distans
Introduktion till klinisk neuropsykologi Distans Distans
Introduktion till kognitiv neurovetenskap Distans Distans
Introduktion till psykologi Distans Distans
Psykologprogrammet Klassrum Solna
Psykoterapi
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Biomedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning klinisk fysiologi Klassrum Huddinge
Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratoriemedicin Klassrum Huddinge
Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Huddinge
Kandidatprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Farmakologi
Farmakologi Klassrum Solna
Naturläkemedel Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistiska metoder med R Distans Distans
Vård / Omsorg
Audionomprogrammet Klassrum Huddinge
Fysiologi - en introduktion Klassrum Solna
Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära Klassrum Huddinge
Infektioner och smittskydd Distans Distans
Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar Distans Distans
Introduktion till mixed-methods: att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom medicinsk vetenskap Klassrum Solna
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi Klassrum Huddinge
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Klassrum Huddinge
Kost och fysisk aktivitet som medicin Distans Distans
Människans fysiologi Klassrum Solna
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Huddinge
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid Klassrum Solna
Folkhälsovetenskap
Grundläggande näringsfysiologi Distans Distans
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Huddinge
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Solna
Medicin
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1 Klassrum Solna
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2 Klassrum Solna
Medicin för journalister Distans Distans
Optiker
Optikerprogrammet Klassrum Solna
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tandläkare
Tandhygienistprogrammet Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården Distans Distans
Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar Klassrum Solna
Tillämpad beteendemedicin i primärvården Distans Distans
Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv Distans Distans
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Data / IT
Masterprogrammet i hälsoinformatik Klassrum Solna
Ekonomi
Företagsekonomi
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Klassrum Solna
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Klassrum Solna
Masterprogrammet i toxikologi Klassrum Solna
Biomedicin
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i biomedicin Klassrum Solna
Farmakologi
Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi Klassrum Solna
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aktivitetsvetenskap 1 Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi Klassrum Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket Klassrum Stockholm
Sport / Fritid
Idrott och sport
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik Distans Distans
Teknik
Medicinsk teknik
Introduktion till hjärnavbildning inom neurovetenskap: med fokus på metoderna MRI, PET, EEG och MEG Distans Distans
Medicinsk teknik i digital transformation inom hälso- och sjukvården Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder Klassrum Huddinge
Vård / Omsorg
Amning i ett interprofessionellt perspektiv Klassrum Solna
Arbetsfysiologi och ergospirometri Distans Distans
Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv Distans Distans
Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning Distans Distans
Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter Klassrum Huddinge
Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad Distans Distans
Barns och ungdomars rätt i vården Distans Distans
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning Klassrum Solna
Bentäthetsmätning med Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) - en diagnostisk metod vid misstanke om osteoporos Klassrum Huddinge
Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering Klassrum Huddinge
Den moderna röntgenavdelningen - från morfologi till fysiologi och behandlande interventioner Klassrum Huddinge
Digital hälsa i klinisk vardag idag och imorgon Klassrum Solna
Digital hälsa ur ett entreprenörskapsperspektiv Klassrum Solna
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi Klassrum Huddinge
Examensarbete för magisterexamen i optometri Klassrum Stockholm
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Distans Distans
Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi Klassrum Huddinge
Fysiologisk kärldiagnostik Klassrum Huddinge
Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik Distans Distans
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv Klassrum Huddinge
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi Distans Distans
Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg Distans Distans
Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik Distans Distans
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning Klassrum Huddinge
Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård Klassrum Huddinge
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Kontaktsjuksköterskan i vården Distans Distans
Konventionell radiografi - etablerade metoder med nya möjligheter Klassrum Huddinge
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd Distans Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling Distans Distans
Ledarskap med fokus på kvalitetsutveckling inom radiologisk verksamhet Klassrum Huddinge
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Klassrum Huddinge
Magisterprogrammet i klinisk optometri Klassrum Solna
Medicinsk akupunktur Klassrum Huddinge
Medicinsk etik Klassrum Solna
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken Klassrum Huddinge
Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård Distans Distans
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 Klassrum Stockholm
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 Klassrum Stockholm
Palliativ vård Distans Distans
Partnerskap för hälsa hos äldre Distans Distans
Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor Klassrum Huddinge
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel Klassrum Huddinge
Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession Distans Distans
Rehabilitering inom cancervård Distans Distans
Sexualmedicin - en introduktion Klassrum Solna
Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering Klassrum Huddinge
Specifik omvårdnad inom barnkirurgi Distans Distans
Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Stöd i samband med barnafödande Klassrum Solna
Tinnitus - orsaker, utredning och behandling Klassrum Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi Distans Distans
Vårdmodeller i samband med barnafödande - barnmorskans roll och kompetens Klassrum Solna
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv Distans Distans
Audionom
Examensarbete för magisterexamen i audiologi Klassrum Huddinge
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Solna
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Solna
Folkhälsovetenskap
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning Beteendevetenskap Distans Distans
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning Ergonomi Distans Distans
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning Företagssköterska Distans Distans
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Klassrum Huddinge
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi Klassrum Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention Klassrum Solna
Fysioterapeut
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi Distans Distans
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion Klassrum Huddinge
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder Klassrum Huddinge
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Global hälsa
Hälsoinsatser vid katastrofer Klassrum Solna
Magisterprogrammet i global hälsa Klassrum Solna
Logoped
Examensarbete för masterexamen i logopedi Klassrum Huddinge
Medicin
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Omvårdnad / Omsorg
Aktuell omvårdnadsvetenskap Distans Distans
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad Klassrum Huddinge
Integrativ omvårdnad Distans Distans
Omvårdnad och behandling av personer med sår Distans Distans
Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa Distans Distans
Omvårdnad vid smärta Distans Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård Distans Distans
Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv Klassrum Huddinge
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Klassrum Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Klassrum Stockholm
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Distans Distans
Tandläkare
Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa Klassrum Huddinge
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik Klassrum Huddinge
Examensarbete för masterexamen i odontologi Klassrum Huddinge
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Huddinge
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi Klassrum Huddinge
Vårdadministratör
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Klassrum Solna

Visa alla

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Karolinska institutet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön