Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Karolinska institutet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Huddinge
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Huddinge

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Programmet riktar sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen omfattar både teoretiska studier, främst i odontologiska och medicinska ämnen, och en stor del färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård. Dessutom ingår ett skriftligt självständigt arbete med vetenskaplig koppling. Den prekliniska färdighetsträningen är koncentrerad till termin 1 och ges på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. Den kliniska färdighetsträningen med patient är koncentrerad till termin 2 och ges som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Folktandvården Dalarna. Läs om antagningsprocessen här.

Förkunskaper

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Ingen examen

Karolinska institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Hit kommer studenter och forskare från jordens alla...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön