Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi

Karolinska institutet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Stockholm
90 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård som legitimerad psykolog, läkare, socionom eller motsvarande och leder till psykoterapeutexamen.

Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och upplevelsebaserad inlärning genom till exempel verkstäder, seminarier och färdighetsträning kombinerat med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin.

Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer och har två inriktningar; inriktning specialist i klinisk psykologi (endast för legitimerade psykologer) och inriktning kognitiv beteendeterapi (för övriga).

Utbildningen förutsätter halvtidsstudier, av vilket stora delar utgörs av schemalagd undervisning i Stockholm. Förutom på specialistinriktningens år 1, sker all verksamhetsförlagd utbildning inom Region Stockholm.

Här hittar du CSN information om omställningsstudiestöd

Förkunskaper

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), ellerläkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, ellersocionomexamen, ellerannan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp.För sökande med socionomexamen eller med annan motsvarande examen om 180 hp krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande.Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Psykoterapeutexamen

Karolinska institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Hit kommer studenter och forskare från jordens alla...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön