Visa allastudier.se som: Mobil

Konstnärlig utbildning i måleri

Konstskolan Idun Lovén AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Huddinge
80 veckor
Heltid
Kommande starter
Huddinge
2020-08-24

Huddinge
2021-08-23

Huddinge
2022-08-22

Konstnärlig utbildning i måleri

OBS! Skolan flyttar. Från och med HT - 2019 kommer skolan att bedriva sin utbildning i lokaler på Campus vid Södertörns högskola.

Den konstnärliga utbildningen i måleri på Konstskolan Idun Loven har som huvudsakligt syfte att utveckla den enskilde studentens förmåga till självständigt skapande samt att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller annan utbildning som kräver ett kreativt tänkande.

Exempel på andra utbildningar som studierna kan leda till är scenografi, arkitektur, grafisk design, bildlärare, mode, design m.m.

Den studerande har stort inflytande över sin egen utbildning. Ett av de viktigaste målen är att utveckla en formvärld och personliga idéer genom tematiska uppgifter och egna projekt.

Undervisningen sker inom dessa ramar både kollektivt och individuellt. Skolan ger en övergripande utbildning i kroki, teckning, form- och materiallära. Genom de lärarledda modellstudierna övar vi upp ett aktivt seende, ett återgivande av färger, nyanser, mättnad och ljusdagrar. Arbetet skapar förutsättningar till att uppfatta ljus, skugga och textur. Modellstudierna utgör på så vis en bas för det fortsatta konstnärliga skapandet och lägger grunden för att finna en egen väg och ett personligt uttryck.

Utbildningen i måleri lägger särskild vikt vid förståelsen för färg, färgteori och olika tekniker såsom olja, akryl och akvarell. Skolan tar ansvar i att utbilda den studerande i hanteringen av skadliga kemikalier inom måleri.

I årskurs två har den studerande tillgång till en delad ateljé. Studenterna har under terminstid tillgång till skolans lokaler under dygnets alla timmar. Det finns tillgång till trä- och metallverkstad vilket skapar förutsättningar till att fysisk realisera idéer. Kurser i video, data och fotografering ges för att bredda studenternas möjligheter till uttryck i flera medier och för att skapa förutsättningar till att dokumentera sina verk.

Idun Lovén ägs och drivs av konstnärer. Samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen. Med konstteoretiska studier och inbjudna föreläsare är skolans mål att skapa insikt och förståelse för konsten som fundament och som en aktiv faktor i samhällslivet.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en konst- och kulturutbildning om du gått ut gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Hitta till utbildaren

Konstskolan Idun Lovén AB

Recensioner

Det finns inga recensioner för Konstnärlig utbildning i måleri

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: