Bild och rumsgestaltning

KV Konstskola
Sammanfattning
Kurser
Göteborg

Bild och rumsgestaltning

Bild och rumsgestaltning (BRUM)

På Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola rör du dig mellan konst, arkitektur och design. Du har en egen ateljéplats under hela ditt studieår.

Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola förbereder inför fortsatta studier inom framför allt design och arkitektur på högskolenivå.

Olika estetiska fackområden som konst, arkitektur och design undersöks med ett gränsöverskridande förhållningssätt. Studierna är upplagda i olika temaperioder, till exempel: Bärbart, Vad är rum?, Det arkitektoniska rummet, I dialog med ett verk och Dystopi – utopi.

Ett uppskattat inslag mitt under hösten är kursen Studieresa, som företas under en vecka till en spännande och aktuell konststad i Europa.

Kontinuerligt under läsåret ligger kursen Konstteori och konsthistoria som förankrar de praktiska kunskaperna i ett konstteoretiskt och konsthistoriskt sammanhang. Detta tillsammans med återkommande reflektion kring din egen verksamheten muntligt i seminarier, genomgångar och under handledningssamtal samt i skrift, förbereder för akademiska studier inom arkitektur och design.

Lektioner och handledning varvas med eget arbete, men du har alltid minst 20 lärar- eller handledarledda timmar per vecka. Många av temastudierna leds av yrkesverksamma arkitekter eller designers, men du har också två huvudlärare som följer dig under hela året.

Du får en egen fast ateljéplats och egen nyckel till KV Konstkola så att du har åtkomst till lokalerna under hela läsåret.

Kurser

  • Design
  • Digital bildbearbetning och layout
  • Form, rum och komposition
  • Färg och rum
  • Konsthistoria och konstteori
  • Material
  • Rumsligheter
  • Scenografi
  • Studieresa
  • Yta och mönster

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en konst- och kulturutbildning om du gått ut gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Hitta till utbildaren

KV Konstskola

Recensioner

Det finns inga recensioner för Bild och rumsgestaltning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön