Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer

Byggnader är en viktig aspekt av mänskliga miljöer. Bevarade arkitektoniska lämningar ger oss en möjlighet att utforska och förstå tidigare samhällens rumsliga tankesätt. Även om de teknologiska och miljömässiga förhållandena för byggnation varierat över tid och rum - precis som de aktiviteter och sociala samspel som var relaterade till olika typer av byggnader - kan samma typer av analytiska redskap och metoder användas för studier av byggda miljöer trots skillnader i tid och rum. Den här kursen fokuserar på analys och tolkning av komplexa bebyggda miljöer. Målet är att ge studenten kunskap om olika metoder för dokumentation, analys, tolkning och visualisering av byggnader. I en inledande del ges en översikt till teori och metod rörande byggnadsarkeologi och rumsliga analyser, i en andra del introduceras studenterna till olika digitala metoder som kan användas för att dokumentera och analysera byggnader. Kursen använder case studies från skilda historiska perioder och geografiska områden. Studenterna ges möjlighet att tillämpa den senaste digitala tekniken rörande dokumentation och visualisering, men frågor kring analys och tolkning av materialet står hela tiden i centrum.

https://www.ark.lu.se/kurs/ARKN12/

Förkunskaper

Kurs/kurser motsvarande någon av följande kandidatkurser på 30 hp: ARKK04 Arkeologi: Kandidatkurs, ARKH04 Historisk arkeologi: Kandidatkurs, AKSK04 Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs, eller HOSK04 Historisk osteologi: Kandidatkurs

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön