Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektutbildning Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning Klassrum Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning Klassrum Helsingborg
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i risk, säkerhet och krishantering Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Klassrum Lund
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion Distans Distans
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar Klassrum Lund
Psykologi: Genuspsykologi Klassrum Lund
Sociologi
Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi Klassrum Lund
Ekonomi
Economic Change, Labour Market and the Population Klassrum Lund
Economic History: Financial Systems - Development and Crises Klassrum Lund
Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar Klassrum Lund
Företagsekonomi
Business Administration: Re-imagining Money for a Sustainable Future Klassrum Lund
Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Regissera konceptuell scenkonst med barn och unga Klassrum Malmö
Samtida internationell scenkonst - en orientering Distans Distans
Musik
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri Klassrum Malmö
Humaniora
Historia
Idé- och lärdomshistoria: Framtidens idéhistoria: Förväntningar, utopier och dystopier i historisk belysning Distans Distans
Idé- och lärdomshistoria: Medicinens idéhistoria Klassrum Lund
Swedish Politics - Past and Present Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Bokhistoria: Det industriella trycket Distans Distans
Museologi: Fysiska och digitala museer Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litterära perspektiv på sjukdom och död Distans Distans
Pinocchio - skolan, sagan och nationen Distans Distans
Religionsvetenskap
Islamologi: Uppsatskurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien Klassrum Lund
Religionshistoria: Religion och text Klassrum Lund
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i brandteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Klassrum Lund
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Klassrum Helsingborg
Juridik
Handelsrätt: EU:s marknads- och konkurrensrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell beskattning Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv Klassrum Lund
Journalistik
Journalism: Fact-checking and Storytelling Distans Distans
Journalistiska intervjuer Distans Distans
Retorik
Media and the History of Political Rhetoric Klassrum Lund
Sociala medier
Grafisk design Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Djurens beteende Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Faunistik och floristik Klassrum Lund
Biologi: Försöksdesign och analys för biologer Klassrum Lund
Fysik
Fysik: Grundläggande förbränning Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Fluiddynamik Klassrum Lund
Geovetenskap
Geologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Geologi: Förorenad mark Klassrum Lund
Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Matematik
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematisk statistik för ämneslärare Klassrum Lund
Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Försöksplanering Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk inferensteori Klassrum Lund
Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
The Fashion Market: Fashion Communication and Sustainability Distans Distans
Statistik
Statistik: Regressionsanalys Klassrum Lund
Statistik: Stickprovsteori Klassrum Lund
Statsvetenskap
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern) Klassrum Lund
Språk
Översättning från danska till svenska Distans Distans
Arabiska
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV Klassrum Lund
Franska
Flerspråkighet med inriktning mot franska Klassrum Lund
Språkinlärning och språkundervisning med fokus på franska i skolan Klassrum Lund
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik Klassrum Lund
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi Klassrum Lund
Ryska
Den ryskspråkiga litteraturen efter Sovjetunionens fall Distans Distans
Ryska: Examensarbete, Kandidatkurs Distans Distans
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Textläsning och översättning från ryska till svenska Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Praktisk spansk didaktik Klassrum Lund
Svenska
Svenska som främmande språk: Nivå 6 Distans Distans
Svenska: Svenska språket i vår egen tid Klassrum Lund
Teknik
Fysik - Mekanik och vågor Klassrum Lund
Glasdesign Klassrum Lund
Kandidatutbildning i industridesign Klassrum Lund
Management inom flygbranschen Distans Distans
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologi
Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation Klassrum Lund
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet, Familjeterapi Klassrum Lund
Psykoterapeutprogrammet, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - vuxna Klassrum Lund
Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - vuxna Klassrum Lund
Sociologi
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Helsingborg
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bygg / Anläggning
Elektriker
Masterutbildning i system på chips Klassrum Lund
Data / IT
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Entreprenörskap
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Nationalekonomi
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogram i Visual Culture Klassrum Lund
Musik
Composition Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition - Musik för film och media Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - repetitör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Performance Studies - Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Performance Studies - Historical Performance Practice for String Instruments Klassrum Malmö
Performance Studies - Jazz/Improvisation Klassrum Malmö
Performance Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicin: Metabola sjukdomar Klassrum Lund
Biomedicin: Tumörbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Humaniora
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Praktik Klassrum Lund
Genusvetenskap
Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Feministiska metodologier och metoder Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kris- Kritiska och tvärvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Masterprogram i globala studier Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys Klassrum Lund
Historia
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Internationella relationer
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Klassrum Lund
Ingenjör
Byggnadsteknik
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Klassrum Lund
Inköp / Logistik
Logistik
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Klassrum Lund
Juridik
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Journalistik
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Marknadsföring / PR
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Naturvetenskap
Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv Klassrum Lund
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Fysik Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i GIS och fjärranalys Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Antibiotika - biologi och kemi Klassrum Lund
Biologi: Biologisk miljöövervakning Klassrum Lund
Biologi: Evolutionsbiologi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Biologi: Farmakologi Klassrum Lund
Biologi: Genetisk analys Klassrum Lund
Biologi: Mikroskopi - Bio-Imaging Klassrum Lund
Biologi: Ornitologi Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad bioinformatik Klassrum Lund
Biologi: Växternas evolution och adaptation Klassrum Lund
Biologi: Växters systematik och diversitet Klassrum Lund
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Evolutionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi och bioteknik Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Biologi Klassrum Lund
Vattenvård Klassrum Lund
Fysik
Astronomi: Observationsteknik och instrumentering Klassrum Lund
Beräkningsvetenskap: Systembiologi - modeller och beräkningar Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi Klassrum Lund
Fysik: Avancerad kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Avancerade laser- och optiksystem Klassrum Lund
Fysik: Biofotonik Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets teori Klassrum Lund
Fysik: Kvantinformation Klassrum Lund
Fysik: Magnetiska material Klassrum Lund
Fysik: Modern neutronvetenskap Klassrum Lund
Fysik: Modern subatomär fysik Klassrum Lund
Fysik: Svepspetsmikroskopi Klassrum Lund
Fysik: Ytors fysik och kemi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Allmän relativitetsteori Klassrum Lund
Geovetenskap
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Geovetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Geologi Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Miljövetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Naturgeografi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Avancerad biokemi Klassrum Lund
Kemi: Koordinationskemi och metallorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Kemi Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Matematik: Algebraiska strukturer Klassrum Lund
Matematik: Fourieranalys Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Matematisk modellering Klassrum Lund
Matematik: Partiella differentialekvationer Klassrum Lund
Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska simuleringar av flödesproblem Klassrum Lund
Miljö
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöövervakning Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i European Affairs Klassrum Lund
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retailing and Consumption Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Masterprogram i välfärdspolitik och management Klassrum Lund
Geografi
Geografi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för Samhällsvetenskap, Avancerade tillämpningar Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Klassrum Lund
Statistik
Statistics: Second Year Master Thesis Klassrum Lund
Statistik: Examensarbete - Magisteruppsats Klassrum Lund
Statsvetenskap
Central and Eastern European Studies: Understanding Belarus and Ukraine Distans Distans
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Lund
Masterprogram i International Development and Management Klassrum Lund
Masterprogram i politik och samhälle i det samtida Mellanöstern Klassrum Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Statsvetenskap: Jämförande politik - Institutioner och aktörer Klassrum Lund
Statsvetenskap: Makt, politik och miljö Klassrum Lund
Statsvetenskap: Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern Klassrum Lund
Språk
Franska
Franska: Introduktion till medeltida franska Klassrum Lund
Italienska
Italienska: Språklig variation i italienskan Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Allmän språkvetenskap: Historisk lingvistik Klassrum Lund
Fonetik: Fonologi Klassrum Lund
Lingvistik: Språkets uppkomst Klassrum Lund
Svenska
Grammatik och fonologi i svenska som första- och andraspråk Klassrum Lund
Teknik
Masterutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i fotonik Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar energiteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Klassrum Lund
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Klassrum Lund
Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion Klassrum Lund
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i nanovetenskap Klassrum Lund
Masterutbildning i produktrealisering Klassrum Lund
Masterutbildning i trådlös kommunikation Klassrum Lund
Masterutbildning i vattenresurshantering Klassrum Lund
Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet Klassrum Lund
Industridesign
Masterutbildning i industridesign Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs Klassrum Lund
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, anestesisjukvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Klassrum Lund
Folkhälsovetenskap
Masterprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Malmö

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

Paradisgatan 2
221 00 LUND


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lunds universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön