Visa allastudier.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Bild och rum Klassrum Lund
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion Distans Distans
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 2 tillämpning Distans Distans
Rum, scenografi och landskap Klassrum Lund
Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt Klassrum Lund
Visuella tekniker Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologi
Genuspsykologi Klassrum Lund
Psykologi och klimatförändring Klassrum Lund
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar Klassrum Lund
Psykologi: Rättspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs II Distans Distans
Social AI Through the Looking Glass Klassrum Lund
Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner Klassrum Lund
Sociologi
Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik Distans Distans
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Rättssociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling Klassrum Lund
Sociologi: Organisation, ledning och lärande II Klassrum Lund
Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi Klassrum Lund
Sociologisk analys med kandidatuppsats Klassrum Lund
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Data / IT
Effektiv C Klassrum Lund
Kravhantering för digitala system Klassrum Lund
IT-säkerhet
En Introduktion till Informationssäkerhet Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Beslutsstödssystem Klassrum Lund
Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen Klassrum Lund
Informatik: IT-arkitektur och mjukvarusystem Klassrum Lund
Informatik: Strategi och styrning av informationssystem Klassrum Lund
IS Sourcing Strategies for Business Development Klassrum Lund
Djur / Natur
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media Klassrum Lund
Ekonomi
Economic Change, Labour Market and the Population Klassrum Lund
Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia Klassrum Lund
Economic History: Family and Work - Scandinavia in an International Perspective Klassrum Lund
Economic History: Financial Systems - Development and Crises Klassrum Lund
Economic History: Swedish Economic Development Klassrum Lund
Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Den svenska modellens uppgång och fall Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teori och metod Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia Klassrum Lund
Företagsekonomi
Att se och förstå komplexitet och osäkerhet Klassrum Lund
Att tänka och handla i komplexa och osäkra situationer Klassrum Lund
Business Administration: Corporate Finance Klassrum Lund
Business Administration: Global Business Responsibility Klassrum Lund
Business Administration: Management Control Klassrum Lund
Business Administration: Project Management - A Business Perspective Klassrum Lund
Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet Klassrum Lund
Företagsekonomi: Internationell industriell marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld Klassrum Lund
Risk- och krisledning Klassrum Helsingborg
Nationalekonomi
Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Industriell organisation Klassrum Lund
Nationalekonomi: Internationell ekonomi Distans Distans
Nationalekonomi: Makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik Distans Distans
Nationalekonomi: Offentlig ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar Klassrum Lund
Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Ämnesdidaktik 2: Konst Klassrum Malmö
Musik
Barn- och ungdomskörmetodik Klassrum Malmö
Ergonomi och rytmik för musiker Klassrum Malmö
Kulturskolan som idé och praktik 2 Klassrum Malmö
Körsång Klassrum Malmö
Live-elektronisk musik Klassrum Malmö
Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II Klassrum Lund
Musikvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - fortsättningskurs Klassrum Lund
Operaimprovisation Klassrum Malmö
Teater / Artist
Entreprenörskap för scenkonstnärer inom musik och teater Klassrum Malmö
Samtidsdramatik Distans Distans
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 2: Scenkonst Klassrum Malmö
Förberedande utbildningar
SFI (Svenska för invandrare)
Svenska som främmande språk: Nivå 8 Distans Distans
Humaniora
Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap Distans Distans
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv Klassrum Lund
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Klassrum Lund
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans Distans
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs Klassrum Lund
Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och projektarbete Klassrum Lund
Food, Tradition and Innovation Klassrum Lund
Gastronomy: Sustainable Eating Klassrum Lund
Globalization in the Pre-Modern World Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs Klassrum Lund
Krisens estetik: Hälsa och välbefinnande Distans Distans
Swedish Society and Everyday Life Klassrum Lund
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Filosofi
One World, One Language Klassrum Lund
One World, One Morality Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Klassrum Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Historia
Barbarer och romare Klassrum Lund
Historia, samhälle och kultur i Danmark Klassrum Lund
Historia: Arbete - tvång eller frihet? Klassrum Helsingborg
Historia: Medeltidshistoria Klassrum Lund
History of the Holocaust Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Framtidens idéhistoria: Förväntningar, utopier och dystopier i historisk belysning Distans Distans
Idé- och lärdomshistoria: Medicinens idéhistoria Klassrum Lund
Lund University in the Global World Klassrum Lund
Socialantropologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Swedish Politics - Past and Present Klassrum Lund
Technology and Swedish Culture: Historical Perspectives Klassrum Lund
The Emergence of European Culture Klassrum Lund
Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia Klassrum Lund
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia Klassrum Lund
Internationella relationer
Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Peace and Conflict Studies: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict Klassrum Lund
Konstvetenskap
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rum Klassrum Lund
Swedish Art in a Scandinavian Context Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Bokhistoria: Det industriella trycket Distans Distans
Bokhistoria: Tryckets historia 14501800 Distans Distans
Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Klassrum Lund
Intermediala studier: Digitala medier Klassrum Lund
Intermediala studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur Distans Distans
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
Museologi: Fysiska och digitala museer Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Bokhistoria: Bibliotekens historia Distans Distans
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litterära perspektiv på sjukdom och död Distans Distans
Litteraturvetenskap: Nya perspektiv på svenska klassiker Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här Klassrum Lund
Minne och identitet i ukrainsk litteratur, film och dramatik Distans Distans
Survey of Swedish Literature Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig hebreiska Distans Distans
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Det muslimska Europa Klassrum Lund
Islamologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Islam i imperiernas tid Klassrum Lund
Islamologi: Levande islam Klassrum Lund
Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien Klassrum Lund
Islamologi: Uppsatskurs Klassrum Lund
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi Distans Distans
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen Distans Distans
Judaistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Från Jesus till rabbinerna Distans Distans
Judaistik: Grundkurs I Klassrum Lund
Judaistik: Judisk historia och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk humor och identitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom Distans Distans
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism Distans Distans
Religion and Politics Klassrum Lund
Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11 Klassrum Lund
Religionsdidaktik i mångreligiös belysning Distans Distans
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid Klassrum Lund
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Klassrum Lund
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet Klassrum Lund
Religionshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Religion och text Klassrum Lund
Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt, symbol Klassrum Lund
Religionshistoria: Satanism - en historisk introduktion Distans Distans
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Ingenjör
Civilingenjör
CAD - datorstödd konstruktion Klassrum Lund
Patent och annan immaterialrätt Klassrum Lund
Projektledning och projektmetodik Klassrum Lund
Juridik
Beskattning i den digitala eran Klassrum Lund
Europeisk dataskyddsrätt Klassrum Lund
Fastighetsvärdering Distans Distans
Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: EU-rätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell beskattning Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiella avtal och köp Klassrum Lund
Handelsrätt: Marknadsföringsrätt och immaterialrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Miljörätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Revisorsjuridik Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Affärsjuridik
Handelsrätt: EU:s marknads- och konkurrensrätt Klassrum Lund
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Media and Armed Conflicts - Past and Present Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Digital historia - medier och metoder i teori och praktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Makt och mediesystem Klassrum Lund
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Klassrum Lund
Film
Filmvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Distans Distans
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Lund
Porslin - från 3D-design till produktion Klassrum Lund
Informationsvetenskap
Underrättelseanalys: Fortsättningskurs Distans Distans
Journalistik
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Kommunikation
Strategisk kommunikation: AI, kognition och kultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser Distans Distans
Strategisk kommunikation: Public Affairs Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Varumärkeskultur Klassrum Helsingborg
Kreativt skrivande
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - Kandidatkurs Klassrum Lund
Retorik
Media and the History of Political Rhetoric Klassrum Lund
Retorik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retoriken i moderna danska medier Klassrum Lund
Sociala medier
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Botanik och zoologi Klassrum Lund
Biologi: Djurens beteende Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Faunistik och floristik Klassrum Lund
Biologi: Försöksdesign och analys för biologer Klassrum Lund
Biologi: Genetik och evolution Klassrum Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Klassrum Lund
Biologi: Naturvård Klassrum Lund
Health and Diet through Human History Klassrum Lund
Molekylärbiologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Fysik
Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universum Klassrum Lund
Astronomi: Galaxer och kosmologi Klassrum Lund
Astronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer Klassrum Lund
Fysik och Genus Distans Distans
Fysik: Analys på nanoskalan Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande förbränning Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik Klassrum Lund
Fysik: Kärnfysik Klassrum Lund
Fysik: Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion Klassrum Lund
Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer Klassrum Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Spektroskopi och dynamik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Elektromagnetism Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Fluiddynamik Klassrum Lund
Geovetenskap
Dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarv Distans Distans
Geologi i samhället Klassrum Lund
Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Geologi: Förorenad mark Klassrum Lund
Geologi: Livets utveckling och jordens klimat Klassrum Lund
Geologi: Mineral och bergarter Klassrum Lund
Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2 Distans Distans
Naturgeografi: Fjärranalys och GIS med miljövårdsinriktning Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Biokemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Cellens kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Oorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Matematik
Matematik 2, fortsättningsnivå, 31-60 hp (för blivande lärare i matematik) Klassrum Lund
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Diskret matematik Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematik: Matematik för naturvetare 1 Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 Klassrum Lund
Matematisk statistik för fysiker Klassrum Lund
Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Försöksplanering Klassrum Lund
Matematisk statistik: Sannolikhetsteori Klassrum Lund
Numerisk analys: Grundkurs Klassrum Lund
Miljö
Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering Distans Distans
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöpolitik och förvaltning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg Distans Distans
Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet Distans Distans
Metoder för användarmedverkan i designprocesser Distans Distans
Människan i extrema miljöer Klassrum Lund
Patientsäkerhet Distans Distans
Samhällsvetenskap
Business Administration: From Barter to Bitcoin and Beyond: Re-imagining Money for a Sustainable Future Klassrum Lund
Geografi
GIS för samhällsvetenskap - grundnivå Klassrum Lund
GIS för utvecklingsstudier - tillämpningar Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II Klassrum Lund
Statistik
Statistik: Bayesianska metoder Klassrum Lund
Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 2 Klassrum Lund
Statistik: Regressionsanalys Klassrum Lund
Statistik: Statistisk programmering Klassrum Lund
Statistik: Statistisk teori Klassrum Lund
Statistik: Stickprovsteori Klassrum Lund
Statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Statsvetenskap
Asienstudier: Dagens japanska samhälle Distans Distans
Asienstudier: Dagens Sydöstasien - Politisk utveckling och samhällsfrågor Distans Distans
Asienstudier: Internationella relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång Klassrum Lund
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Governance and Conflict in the Middle East Klassrum Lund
Lärande och ledarskap i kulturskolan Klassrum Malmö
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Klassrum Lund
Offentligt ledarskap Distans Distans
Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater Klassrum Lund
Statsvetenskap: fortsättningskurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: grundkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Internationell politik Distans Distans
Statsvetenskap: kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: kandidatkurs för PPE-programmet Klassrum Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion Distans Distans
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern) Klassrum Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Språk
Den gudomliga komedin Distans Distans
Diversity of the World's Languages Klassrum Lund
Jiddisch: Grundkurs II för lärare Distans Distans
Jiddisch: Nybörjarkurs II Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II Distans Distans
Latin: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Latin: Kandidatkurs Klassrum Lund
Latin: Klassisk prosa och poesi I Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Nyisländska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Pinocchio - skolan, sagan och nationen Distans Distans
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Skriftlig danska Klassrum Lund
Språkkonsult: Språkpolitik och språkplanering Klassrum Lund
Ukrainian for Beginners Distans Distans
Ukrainian for Beginners II Distans Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arabiska
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Arabiska: Grundkurs Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV Klassrum Lund
Arabiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Arabiska: Språkhistoria Klassrum Lund
Arabiska: Teori- och metodkurs Klassrum Lund
Arabiska: Tidningstext Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Danska: Klassisk dansk litteratur Distans Distans
Danska: Modern dansk litteratur Distans Distans
Översättning från danska till svenska Distans Distans
Engelska
Engelska: Grammatik och översättning Distans Distans
Franska
Flerspråkighet med inriktning mot franska Klassrum Lund
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter Distans Distans
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Distans Distans
La France Afrique - Det franska Afrika Klassrum Lund
Språkinlärning och språkundervisning med fokus på franska i skolan Klassrum Lund
Grekiska
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa Klassrum Lund
Italienska
Italienska för modevetare I: Terminologi och grammatik Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska Distans Distans
Japanska
Japanska: Grundkurs Klassrum Lund
Japanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Kinesiska: Grundkurs A Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Lingvistik och språkvetenskap
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori Klassrum Lund
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik Klassrum Lund
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik och pragmatik Klassrum Lund
Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning Klassrum Lund
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi Klassrum Lund
Lingvistik: Världens språk Klassrum Lund
Ryska
Rysk grammatik och översättning till ryska Klassrum Lund
Ryska: Den ryska 1800-talsromanen Klassrum Lund
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall Distans Distans
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Ryska: Grundkurs Klassrum Lund
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Textläsning och översättning från ryska till svenska Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap Distans Distans
Spanska: Nutida latinamerikansk film Distans Distans
Spanska: Praktisk spansk didaktik Klassrum Lund
Spanska: Temakurs I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska: Temakurs II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Översättning mellan spanska och svenska Distans Distans
Svenska
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv Klassrum Lund
Processbarhetsteorin i språkundervisning Distans Distans
Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande med utländsk bakgrund Distans Distans
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik Distans Distans
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 distanskurs Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 6 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 2 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 4 Distans Distans
Svenska: Runologi Klassrum Lund
Tyska
Tyska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tyska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 1 Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 2 Klassrum Lund
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria Klassrum Lund
Tyska: Översättning Klassrum Lund
Översättare
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ukrainska Distans Distans
Teknik
Avancerad skissteknik II Klassrum Lund
Drönartillämpningar inom EASAs specifika kategori Klassrum Lund
Glasdesign Klassrum Lund
Management inom flygbranschen Distans Distans
Reglerteknik, allmän kurs Klassrum Lund
Teknikhistoria Klassrum Lund
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Miljö och energiteknik
Introduktion till hållbar energiförsörjning Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Patientperspektiv och egenförmåga Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Professionellt socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Socialt arbete i det civila samhället Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Psykologi
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad arbets- och organisationspsykologi I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad kognitiv neurovetenskap I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad personlighetspsykologi - typisk och atypisk I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad socialpsykologi I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad utvecklingspsykologi - typisk och atypisk I Klassrum Lund
Socialpedagog
Socialt arbete med äldre Klassrum Malmö
Sociologi
Rättssociologi i teori och praktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation Klassrum Helsingborg
Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller Klassrum Lund
Sociologi: Metod och samhällsanalys Klassrum Lund
Sociologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Data / IT
Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Business Decision Management Klassrum Lund
Informatik: Business Intelligence Klassrum Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion - design Klassrum Lund
Informatik: Verksamhet och artificiell intelligens Klassrum Lund
Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder Klassrum Lund
Information Systems: Designing Digitalisation Klassrum Lund
Information Systems: Designing Digitalisation Online Distans Distans
Djur / Natur
Miljö- och hälsoskydd: metodik och praktik Klassrum Lund
Ekonomi
Ekonomisk historia: Befolkning och levnadsstandard Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kina och Stillahavsasiens ekonomi Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Konsekvenser av demografisk förändring Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomi: Avancerad Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonometrisk teori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande Klassrum Lund
Nationalekonomi: Empirisk finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Internationell makroekonomisk teori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad internationell makroekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad mikroekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Värdering och hantering av finansiell risk Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Performance och Community Klassrum Malmö
Musik
Performance Studies - Repetitör Klassrum Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicin: Metabola sjukdomar Klassrum Lund
Biomedicin: Molekylär och experimentell neurobiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Stamcellsbiologi och regenerativ medicin Klassrum Lund
Biomedicin: Tumörbiologi Klassrum Lund
Humaniora
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv Klassrum Lund
Filosofi
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Genusvetenskap
Feministiska metodologier Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus och nation i Europa Klassrum Lund
Historia
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Praktik Klassrum Lund
Historia: Försörjning och egendom 1600-2000 Klassrum Lund
Historia: Historiografisk påbyggnadskurs Klassrum Lund
Historia: Kroppens historia Klassrum Lund
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3 Klassrum Lund
Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien Klassrum Lund
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna Klassrum Lund
Socialantropologi: Etnografiskt fältarbete Klassrum Lund
Socialantropologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Internationella relationer
Mellanösternstudier: Kontinuitet och förändring inom Mellanöstern Klassrum Lund
Konstvetenskap
Europa och den islamiska världen: Kulturmötenas visuella uttryck Klassrum Lund
Konst i det offentliga rummet Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Individuell läskurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Teori och metod i praktiken Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Verksamhetsförlagd kurs Klassrum Lund
Visual Culture: Body and Image Klassrum Lund
Visual Culture: Environment and Nature Klassrum Lund
Visual Culture: Histories of Modern Visuality Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Visual Culture: Representations of Violence in the Visual Arts and Media Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Litteratur - kultur - medier: Ungdomslitteraturens historia i Sverige Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna och viktorianska romanen Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Don Quijote Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Franskspråkig litteratur i världen Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Mysticism, Philosophy and Wisdom Traditions in Judaism, Christianity and Islam Klassrum Lund
Ingenjör
Civilingenjör
Artificiell intelligens Klassrum Lund
Optimerande kompilatorer Klassrum Lund
Riskhantering i byggtekniska tillämpningar Klassrum Lund
Juridik
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs I Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs II Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metodologi Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och politiskt engagemang Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier, hälsa och samhälle Klassrum Lund
Film
Masterprogram i film- och mediehistoria Klassrum Lund
Informationsvetenskap
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Kommunikation
Strategisk kommunikation: Kommunikationsteori Klassrum Helsingborg
Naturvetenskap
Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Maringeologi och havsmiljöförändringar Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Paleoekologisk metodik och miljöanalys Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Naturgeografi Klassrum Lund
Åldrande och hälsa med fokus sköra äldre Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Biologi: Antibiotika - biologi och kemi Klassrum Lund
Biologi: Bevarandebiologi Klassrum Lund
Biologi: Biologisk miljöövervakning Klassrum Lund
Biologi: Cellulär och molekylär neurobiologi Klassrum Lund
Biologi: Ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Evolutionsbiologi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Biologi: Genetisk analys Klassrum Lund
Biologi: Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer Klassrum Lund
Biologi: Mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Mikroskopi - Bio-Imaging Klassrum Lund
Biologi: Molekylär bioteknik Klassrum Lund
Biologi: Molekylär ekologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Molekylär genetik i eukaryota organismer Klassrum Lund
Biologi: Molekylär mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Mossor - morfologi och artidentifiering Distans Distans
Biologi: Ornitologi Klassrum Lund
Biologi: Sinnesbiologi Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad bioinformatik Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Växtens funktion Klassrum Lund
Biologi: Växternas evolution och adaptation Klassrum Lund
Biologi: Växters systematik och diversitet Distans Distans
Biologi: Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi och bioteknik Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Biologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Vattenvård Klassrum Lund
Fysik
Acceleratorer och frielektronlasrar Klassrum Lund
Astronomi: Dynamisk astronomi Klassrum Lund
Astronomi: Högenergiastrofysik Klassrum Lund
Astronomi: Statistiska verktyg i astrofysiken Klassrum Lund
Beräkningsastrofysik Klassrum Lund
Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi Klassrum Lund
Fysik: Avancerad elektromagnetism Klassrum Lund
Fysik: Avancerad kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Avancerade laser- och optiksystem Klassrum Lund
Fysik: Biofotonik Klassrum Lund
Fysik: Experimentell biofysik Klassrum Lund
Fysik: Experimentella verktyg Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets teori Klassrum Lund
Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system Klassrum Lund
Fysik: Höghastighetselektronik Klassrum Lund
Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Klassrum Lund
Fysik: Kvantinformation Klassrum Lund
Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik Klassrum Lund
Fysik: Lasrar Klassrum Lund
Fysik: Ljus-materia växelverkan Klassrum Lund
Fysik: Magnetiska material Klassrum Lund
Fysik: Medicinsk optik Klassrum Lund
Fysik: Miljömätteknik Klassrum Lund
Fysik: Modern experimentell partikelfysik Klassrum Lund
Fysik: Modern neutronvetenskap Klassrum Lund
Fysik: Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning Klassrum Lund
Fysik: Modern subatomär fysik Klassrum Lund
Fysik: Nanoelektronik Klassrum Lund
Fysik: Nanomaterial - termodynamik och kinetik Klassrum Lund
Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation Klassrum Lund
Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur Klassrum Lund
Fysik: Svepspetsmikroskopi Klassrum Lund
Fysik: Ytors fysik och kemi Klassrum Lund
Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning Klassrum Lund
Kemi: Spridningsmetoder Klassrum Lund
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Fysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Allmän relativitetsteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till kvantfältteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Lund
Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Symmetrier och gruppteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Systembiologi - modeller och beräkningar Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk biofysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk partikelfysik Klassrum Lund
Geovetenskap
Geologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Geologi: Hydrogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Geovetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Geologi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Avancerad analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad biokemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Koordinationskemi och metallorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Kemi: Molekylär kvantmekanik Klassrum Lund
Kemi: Statistisk termodynamik och molekylsimulering Klassrum Lund
Kemi: Strukturbiokemi Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Kemi Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik Klassrum Lund
Matematik: Algebraiska strukturer Klassrum Lund
Matematik: Distributionsteori Klassrum Lund
Matematik: Fourieranalys Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till differentialgeometri Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Grupp- och ringteori Klassrum Lund
Matematik: Harmonisk analys Klassrum Lund
Matematik: Integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Matematisk modellering Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 2 Klassrum Lund
Matematik: Sannolikhetsteorins matematiska grunder Klassrum Lund
Matematik: Talteori Klassrum Lund
Matematik: Topologi Klassrum Lund
Matematisk statistik: Finansiell statistik Klassrum Lund
Matematisk statistik: Icke-parameterisk inferens Klassrum Lund
Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression Klassrum Lund
Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder Klassrum Lund
Matematisk statistik: Spatial statistik med bildanalys Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden Klassrum Lund
Matematisk statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk approximation Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska simuleringar av flödesproblem Klassrum Lund
Numerisk analys: Seminariekurs Klassrum Lund
Numerisk analys: Simuleringsverktyg Klassrum Lund
Praktisk kunskapsteori för matematik Klassrum Lund
Miljö
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Miljövetenskap Klassrum Lund
Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskydd - livsmedelssäkerhet Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöövervakning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Samhällsplanering med klimatperspektiv Klassrum Lund
Miljövetenskap: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi Klassrum Lund
Miljövetenskap: Tillämpad miljövetenskap Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Att använda samhällsvetenskaplig teori Klassrum Lund
Ekonomisk geografi: Urban och regional planering Klassrum Lund
Forskningsintervjun som vetenskaplig metod Klassrum Lund
Human Ecology: Political Ecology, Crisis and Identity Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Teorier och samhällsanalys Klassrum Lund
Process-spårning Klassrum Lund
Rätten, samhället och korruption Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Globalisering, konflikt, säkerhet och staten Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Historiska aspekter av utveckling Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kritiska feministiska perspektiv inom social teori Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys Klassrum Lund
Samhällsvetenskaplig etnografi Klassrum Lund
Social Sciences: Evaluation Research - Theories and Methods Klassrum Lund
Social Sciences: Fieldwork Klassrum Lund
Social Sciences: Gender, Global Development and Post-Colonialism Klassrum Lund
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development Klassrum Lund
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences Klassrum Lund
Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier Klassrum Lund
Geografi
Geografi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geografi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap Klassrum Lund
GIS: Geographical Information System for the Social Sciences Klassrum Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Samhällsgeografi: Ekonomisk geografiska omvandlingsprocesser - platser, människor och produktion Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kritisk urbangeografi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Landskapsgeografi och politisk ekologi Klassrum Lund
Statistik
Statistics: Second Year Master Thesis Klassrum Lund
Statistik: Analys av textdata Klassrum Lund
Statistik: Avancerad maskininlärning Klassrum Lund
Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens Klassrum Lund
Statistik: Examensarbete - Magisteruppsats Klassrum Lund
Statistik: Multivariat analys Klassrum Lund
Statsvetenskap
Asienstudier: Dokumentärfilm i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Religion och samhälle i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll Klassrum Lund
Masterprogram i politik och samhälle i det samtida Mellanöstern Klassrum Lund
Sociala medier och demokrati Klassrum Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Statsvetenskap: Jämförande politik - Institutioner och aktörer Klassrum Lund
Statsvetenskap: Krig och fred i en föränderlig värld Klassrum Lund
Statsvetenskap: Makt, politik och miljö Klassrum Lund
Statsvetenskap: Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern Klassrum Lund
Statsvetenskap: Ontologiska säkerhetsstudier Klassrum Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig metodologi Klassrum Lund
Språk
Allmän språkvetenskap: Språket och hjärnan Klassrum Lund
Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi Klassrum Lund
Lingvistik: Språkets uppkomst Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Klassiska språk Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Lingvistik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Moderna språk Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska som andraspråk Klassrum Lund
Arabiska
Arabisk sakprosa II Distans Distans
Engelska
Engelsk språkhistoria Klassrum Lund
Engelska: Deskriptiv grammatik Klassrum Lund
Franska
Franska: Introduktion till medeltida franska Klassrum Lund
Inlärning av franska Klassrum Lund
Grekiska
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid. Distans Distans
Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid Klassrum Lund
Korpuslingvistik i nygrekiska Klassrum Lund
Italienska
Inlärning av italienska i ett flerspråkighetsperspektiv Distans Distans
Italienska: Italiensk litteratur Distans Distans
Italienska: Språklig variation i italienskan Distans Distans
Japanska
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 2 Klassrum Lund
Lingvistik och språkvetenskap
Fonetik: Fonologi Klassrum Lund
Fonetik: Talperception Klassrum Lund
Lingvistik: En språktypologisk fallstudie Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse Klassrum Lund
Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken Klassrum Lund
Språk och språkvetenskap: Språkförändringsteorier Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Skriftlig språkfärdighet i spanska Klassrum Lund
Spanska: Språklig variation i spanska Klassrum Lund
Svenska
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation Klassrum Lund
Teknik
Miljö och energiteknik
Energimarknader Klassrum Lund
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs Klassrum Lund
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Akutsjukvård Klassrum Lund
Bildgranskning inom pediatrisk radiografi Distans Distans
Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt Klassrum Lund
Flerprofessionellt perspektiv på våld i nära relationer med fokus på barn som far illa Distans Distans
Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I Klassrum Lund
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap: Folkhälsonutrition Klassrum Malmö
Folkhälsovetenskap: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Klassrum Malmö
Global hälsa
Multidisciplinära perspektiv på global hälsa Distans Distans
Medicin
Gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen Distans Distans
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande Klassrum Lund
Hälsosystem i ett globalt perspektiv: metoder och tillämpningar Distans Distans
Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Distans, Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Distans Distans

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Paradisgatan 2
221 00 LUND


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lunds universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön