Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektutbildning Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning Klassrum Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning Klassrum Helsingborg
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i risk, säkerhet och krishantering Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Klassrum Lund
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Bild och rum Klassrum Lund
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion Distans Distans
Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar Klassrum Lund
Psykologi: Genuspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Klassrum Lund
Psykologi: Rättspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs II Distans Distans
Sociologi
Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik Distans Distans
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Rättssociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling Klassrum Lund
Sociologi: Organisation, ledning och lärande II Klassrum Lund
Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi Klassrum Lund
Sociologisk analys med kandidatuppsats Klassrum Lund
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Bygg
En cirkulär byggindustri - Introduktion Distans Distans
Data / IT
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Artificiell intelligens i verksamheter - koncept, tillämpningar och utmaningar Klassrum Lund
Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen Klassrum Lund
Informatik: IT-arkitektur och mjukvarusystem Klassrum Lund
Informatik: Strategi och styrning av informationssystem Klassrum Lund
Informatik: Säkerhet i informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Economic Change, Labour Market and the Population Klassrum Lund
Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia Klassrum Lund
Economic History: Family and Work - Scandinavia in an International Perspective Klassrum Lund
Economic History: Financial Systems - Development and Crises Klassrum Lund
Economic History: Swedish Economic Development Klassrum Lund
Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Den svenska modellens uppgång och fall Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teori och metod Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia Klassrum Lund
Företagsekonomi
Business Administration: Re-imagining Money for a Sustainable Future Klassrum Lund
Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Klassrum Lund
Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt Klassrum Lund
Nationalekonomi: Industriell organisation Klassrum Lund
Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Regissera konceptuell scenkonst med barn och unga Klassrum Malmö
Samtida internationell scenkonst - en orientering Distans Distans
Samtidsdramatik Distans Distans
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs Klassrum Malmö
Bild / Form / Konst
Ämnesdidaktik 2: Konst Klassrum Malmö
Musik
Barn- och ungdomskörmetodik Klassrum Malmö
Digital musikproduktion Distans Distans
Ergonomi och rytmik för musiker Klassrum Malmö
Hållbart musicerande Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Kulturskolan som idé och praktik 2 Klassrum Malmö
Live-elektronisk musik Klassrum Malmö
Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II Klassrum Lund
Musikvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - fortsättningskurs Klassrum Lund
Persisk Slagverkstradition Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Rytmik som tvärkonstnärligt arbetssätt Distans Distans
Sångworkshop - masterclass med Estill-metoden Klassrum Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 2: Scenkonst Klassrum Malmö
Humaniora
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv Klassrum Lund
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs Klassrum Lund
Food, Tradition and Innovation Klassrum Lund
Globalization in the Pre-Modern World Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i modevetenskap, Antagning till senare del, termin 2 Klassrum Helsingborg
Arkeologi
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Filosofi
One World, One Morality Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Historia
Barbarer och romare Klassrum Lund
History of the Holocaust Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Framtidens idéhistoria: Förväntningar, utopier och dystopier i historisk belysning Distans Distans
Idé- och lärdomshistoria: Medicinens idéhistoria Klassrum Lund
Lund University in the Global World Klassrum Lund
Socialantropologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Swedish Politics - Past and Present Klassrum Lund
Konstvetenskap
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rum Klassrum Lund
Swedish Art in a Scandinavian Context Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Bokhistoria: Det industriella trycket Distans Distans
Bokhistoria: Tryckets historia 14501800 Distans Distans
Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Klassrum Lund
Intermediala studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Museologi: Fysiska och digitala museer Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litterära perspektiv på sjukdom och död Distans Distans
Minne och identitet i ukrainsk litteratur, film och dramatik Distans Distans
Pinocchio - skolan, sagan och nationen Distans Distans
Survey of Swedish Literature Klassrum Lund
Viking Culture Then and Now Distans Distans
Religionsvetenskap
Alevis and Alevism: Religious Studies Perspectives on a Minority Religion Distans Distans
Antisemitism, Islamophobia and Constructing the Enemy Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig hebreiska Distans Distans
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Levande islam Klassrum Lund
Islamologi: Uppsatskurs Klassrum Lund
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi Distans Distans
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen Distans Distans
Judaistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Från Jesus till rabbinerna Distans Distans
Judaistik: Grundkurs I Klassrum Lund
Judaistik: Judisk historia och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk humor och identitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom Distans Distans
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism Distans Distans
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid Klassrum Lund
Religionshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Religion och text Klassrum Lund
Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt, symbol Klassrum Lund
Religionshistoria: Satanism - en historisk introduktion Distans Distans
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Ingenjör
Byggnadsteknik
Projektledning och projektmetodik Klassrum Lund
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i brandteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Klassrum Lund
Elektroteknik
Patent och annan immaterialrätt Klassrum Lund
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Klassrum Helsingborg
Maskinteknik
CAD - datorstödd konstruktion Klassrum Lund
Skärande bearbetning Distans Distans
Juridik
Dataskyddsrätt I Distans Distans
Europeisk dataskyddsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: EU-rätt Klassrum Lund
Handelsrätt: EU:s marknads- och konkurrensrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell beskattning Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Distans Distans
Immaterialrätt - strategier och innovation Klassrum Lund
Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Juridik: Affärsjuridik Klassrum Flera orter (2)
Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Makt och mediesystem Klassrum Lund
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv Klassrum Lund
Grafisk design
Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg Distans Distans
Design för det moderna äldrelivet: välfärdsteknologi, arbetsmiljö och boende Distans Distans
Metoder för användarmedverkan i designprocesser Distans Distans
Journalistik
Journalism: Fact-checking and Storytelling Distans Distans
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Flera orter (2)
Journalistiska intervjuer Distans Distans
Kommunikation
Strategisk kommunikation: Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser Distans Distans
Kreativt skrivande
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - Kandidatkurs Klassrum Lund
Retorik
Media and the History of Political Rhetoric Klassrum Lund
Retorik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Retorik: Grundkurs Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Sociala medier
Grafisk design Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Botanik och zoologi Klassrum Lund
Biologi: Djurens beteende Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Faunistik och floristik Klassrum Lund
Biologi: Försöksdesign och analys för biologer Klassrum Lund
Health and Diet through Human History Klassrum Lund
Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Fysik
Astronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer Klassrum Lund
Fysik och Genus Distans Distans
Fysik: Atom- och molekylfysik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande förbränning Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Fluiddynamik Klassrum Lund
Geovetenskap
Dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarv Distans Distans
Geologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Geologi: Förorenad mark Klassrum Lund
Geologi: Geofysisk undersökningsmetodik Klassrum Lund
Geologi: Mineral och bergarter Klassrum Lund
Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2 Distans Distans
Naturgeografi: Fjärranalys och GIS med miljövårdsinriktning Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Oorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Spektroskopi och dynamik Klassrum Lund
Matematik
Matematik 2, fortsättningsnivå, 31-60 hp (för blivande lärare i matematik) Klassrum Lund
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Envariabelanalys Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 1 Klassrum Lund
Matematik: Matematik för naturvetare 1 Klassrum Lund
Matematisk statistik för ämneslärare Klassrum Lund
Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Försöksplanering Klassrum Lund
Matematisk statistik: Sannolikhetsteori Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk inferensteori Klassrum Lund
Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python Klassrum Lund
Miljö
Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöpolitik och förvaltning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Människan i extrema miljöer Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
The Fashion Market: Fashion Communication and Sustainability Distans Distans
The Fashion Market: Innovation and Fashion Forecasting Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Peace and Conflict Studies: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict Klassrum Lund
Geografi
GIS för samhällsvetenskap - grundnivå Klassrum Lund
GIS för utvecklingsstudier - tillämpningar Klassrum Lund
Statistik
Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Programmering för statistiker Klassrum Lund
Statistik: Regressionsanalys Klassrum Lund
Statistik: Statistisk teori Klassrum Lund
Statistik: Stickprovsteori Klassrum Lund
Statsvetenskap
Asienstudier: Dagens Sydöstasien - Politisk utveckling och samhällsfrågor Distans Distans
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande Klassrum Lund
Governance and Conflict in the Middle East Klassrum Lund
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Klassrum Lund
Offentligt ledarskap Distans Distans
Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater Klassrum Lund
Statsvetenskap: Politikens organisering och genomförande Distans Distans
Statsvetenskap: Politiska system Distans Distans
Underrättelseanalys: Fortsättningskurs Distans Distans
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern) Klassrum Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Språk
Danska: Modern dansk litteratur Klassrum Lund
Den gudomliga komedin Distans Distans
Italienska för modevetare I: Terminologi och grammatik Distans Distans
Italienska: Översättning från italienska till svenska II Distans Distans
Jiddisch: Fortsättningskurs II Distans Distans
Jiddisch: Fortsättningskurs II för lärare Distans Distans
Jiddisch: Grundkurs II för lärare Distans Distans
Jiddisch: Nybörjarkurs II Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II Distans Distans
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur Distans Distans
Latin: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Latin: Kandidatkurs Klassrum Lund
Latin: Klassisk prosa och poesi I Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktionskurs i semiotik Klassrum Lund
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Polska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Ryska: Kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språkkonsultprogrammet, Antagning till senare del, termin 2 Klassrum Lund
Ukrainska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia Klassrum Lund
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia Klassrum Lund
Översättning från danska till svenska Distans Distans
Arabiska
Arabiska: Grundkurs Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska
Engelska: Grammatik och översättning Distans Distans
Lärare och utbildning i engelsk populärlitteratur Distans Distans
Franska
Flerspråkighet med inriktning mot franska Klassrum Lund
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter Distans Distans
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
La France Afrique - Det franska Afrika Klassrum Lund
Språkinlärning och språkundervisning med fokus på franska i skolan Klassrum Lund
Grekiska
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Italienska
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Japanska
Japanska: Grundkurs Klassrum Lund
Japanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Kinesiska: Grundkurs A Distans Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik Klassrum Lund
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik och pragmatik Klassrum Lund
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi Klassrum Lund
Ryska
Den ryskspråkiga 1800-talslitteraturen: historiska och samtida perspektiv Klassrum Lund
Den ryskspråkiga litteraturen efter Sovjetunionens fall Distans Distans
Rysk grammatik och översättning till ryska Klassrum Lund
Ryska: Examensarbete, Kandidatkurs Distans Distans
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Ryska: Grundkurs Klassrum Lund
Ryska: Specialiseringskurs II Distans Distans
Ryska: Textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Textläsning och översättning från ryska till svenska Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Nutida latinamerikansk film Distans Distans
Spanska: Praktisk spansk didaktik Klassrum Lund
Svenska
Praktisk fornsvenska för historiker Klassrum Lund
Språkkonsult: Språkpsykologi med fokus på förståelse och läsbarhet Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal II Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 distanskurs Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 6 Distans Distans
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs Klassrum Lund
Svenska: Svensk språkhistoria Klassrum Lund
Svenska: Svenska språket i vår egen tid Klassrum Lund
Svenska: Tala, skriva, övertyga Klassrum Lund
Tolk
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Distans Distans
Tyska
Tyska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tyska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teknik
Avancerad skissteknik II Klassrum Lund
Drönartillämpningar inom EASAs specifika kategori Klassrum Lund
Fysik - Mekanik och vågor Klassrum Lund
Glasdesign Klassrum Lund
Kandidatutbildning i industridesign Klassrum Lund
Management inom flygbranschen Distans Distans
Reglerteknik, allmän kurs Klassrum Lund
Teknikhistoria Klassrum Lund
Tillämpad kärnfysik och acceleratorer Klassrum Lund
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Ljus, rum och hälsa: Att stödja äldre Distans Distans
Medicin
Neurovetenskap för framtidens ledare Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Professionellt socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Psykologi
Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation Klassrum Lund
Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design Klassrum Lund
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet, Familjeterapi Klassrum Lund
Psykoterapeutprogrammet, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - vuxna Klassrum Lund
Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - vuxna Klassrum Lund
Sociologi
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Helsingborg
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Rättssociologi i teori och praktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Distans Distans
Socialt arbete: Professionella bedömningar - Teori och praktik Distans Distans
Socialt arbete: Socialt arbete med skadligt bruk och beroendeproblematik Klassrum Helsingborg
Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller Distans Distans
Sociologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Bygg / Anläggning
Elektriker
Masterutbildning i system på chips Klassrum Lund
Data / IT
Artificiell intelligens Klassrum Lund
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Business Decision Management Klassrum Lund
Informatik: Verksamhet och artificiell intelligens Klassrum Lund
Information Systems: Designing Digitalisation Klassrum Lund
Information Systems: Designing Digitalisation Online Distans Distans
Djur / Natur
Miljö- och hälsoskydd: metodik och praktik Klassrum Lund
Ekonomi
Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Humankapital i ett historiskt perspektiv Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Institutioner, ekonomisk tillväxt och rättvisa Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Konsekvenser av demografisk förändring Klassrum Lund
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Entreprenörskap
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Nationalekonomi
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad arbetsmarknadsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Hantering av finansiell risk Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomi - strategisk interaktion Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad mikroekonometri Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogram i Visual Culture Klassrum Lund
Musik
Composition Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition - Musik för film och media Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - repetitör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Performance Studies - Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Performance Studies - Historical Performance Practice for String Instruments Klassrum Malmö
Performance Studies - Jazz/Improvisation Klassrum Malmö
Performance Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicin: Metabola sjukdomar Klassrum Lund
Biomedicin: Molekylär och experimentell neurobiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Stamcellsbiologi och regenerativ medicin Klassrum Lund
Biomedicin: Tumörbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Humaniora
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Praktik Klassrum Lund
Filosofi
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Genusvetenskap
Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Feministiska metodologier och metoder Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kris- Kritiska och tvärvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Masterprogram i globala studier Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys Klassrum Lund
Historia
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Socialantropologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Internationella relationer
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Interkulturella religionsmöten under antiken Klassrum Lund
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Litteratur - kultur - medier: Ungdomslitteraturens historia i Sverige Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Allt om Pedro Almodóvar Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Engelskspråkig artonhundratalslitteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Franskspråkig litteratur i världen Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Space, Art, and Identity in Synagogue, Church, and Mosque Klassrum Lund
Ingenjör
Byggnadsteknik
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Klassrum Lund
Maskinteknik
Smart tillverkning Distans Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Klassrum Lund
Juridik
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs I Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs II Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metodologi Klassrum Lund
Film
Film- och mediehistoria: Intermedialitet och remediering som kulturellt minne Distans, Klassrum Flera orter (2)
Film- och mediehistoria: Natur och ekologi i film och TV Klassrum Lund
Journalistik
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Marknadsföring / PR
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Naturvetenskap
Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Maringeologi och havsmiljöförändringar Klassrum Lund
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Fysik Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i GIS och fjärranalys Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Biologi: Antibiotika - biologi och kemi Klassrum Lund
Biologi: Bevarandebiologi Klassrum Lund
Biologi: Biologisk miljöövervakning Klassrum Lund
Biologi: Cellulär och molekylär neurobiologi Klassrum Lund
Biologi: Evolutionsbiologi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Biologi: Farmakologi Klassrum Lund
Biologi: Genetisk analys Klassrum Lund
Biologi: Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Biologi: Mikroskopi - Bio-Imaging Klassrum Lund
Biologi: Molekylär bioteknik Klassrum Lund
Biologi: Molekylär ekologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Ornitologi Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad bioinformatik Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Växternas evolution och adaptation Klassrum Lund
Biologi: Växters systematik och diversitet Klassrum Lund
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Evolutionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi och bioteknik Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Biologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Vattenvård Klassrum Lund
Fysik
Acceleratorer och frielektronlasrar Klassrum Lund
Astronomi: Observationsteknik och instrumentering Klassrum Lund
Beräkningsastrofysik Klassrum Lund
Beräkningsvetenskap: Systembiologi - modeller och beräkningar Klassrum Lund
Beräkningsvetenskap: Teoretisk biofysik Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi Klassrum Lund
Fysik: Avancerad elektromagnetism Klassrum Lund
Fysik: Avancerad kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Avancerade laser- och optiksystem Klassrum Lund
Fysik: Biofotonik Klassrum Lund
Fysik: Experimentell biofysik Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets teori Klassrum Lund
Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Klassrum Lund
Fysik: Kvantinformation Klassrum Lund
Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik Klassrum Lund
Fysik: Ljus-materia växelverkan Klassrum Lund
Fysik: Magnetiska material Klassrum Lund
Fysik: Miljömätteknik Klassrum Lund
Fysik: Modern experimentell partikelfysik Klassrum Lund
Fysik: Modern neutronvetenskap Klassrum Lund
Fysik: Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning Klassrum Lund
Fysik: Modern subatomär fysik Klassrum Lund
Fysik: Nanoelektronik Klassrum Lund
Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation Klassrum Lund
Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur Klassrum Lund
Fysik: Svepspetsmikroskopi Klassrum Lund
Fysik: Ytors fysik och kemi Klassrum Lund
Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning Klassrum Lund
Kemi: Spridningsmetoder Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Allmän relativitetsteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till kvantfältteori Klassrum Lund
Geovetenskap
Geologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Geologi: Hydrogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Geovetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Geologi Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Miljövetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Naturgeografi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Avancerad biokemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Koordinationskemi och metallorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Kemi: Molekylär kvantmekanik Klassrum Lund
Kemi: Statistisk termodynamik och molekylsimulering Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Kemi Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Matematik: Algebraiska strukturer Klassrum Lund
Matematik: Fourieranalys Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till differentialgeometri Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Introduktion till algebraisk topologi Klassrum Lund
Matematik: Matematisk modellering Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 2 Klassrum Lund
Matematik: Partiella differentialekvationer Klassrum Lund
Matematik: Topologi Klassrum Lund
Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression Klassrum Lund
Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder Klassrum Lund
Matematisk statistik: Stationär och icke stationär spektralanalys Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk approximation Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska simuleringar av flödesproblem Klassrum Lund
Numerisk analys: Simuleringsverktyg Klassrum Lund
Miljö
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöövervakning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Samhällsplanering med klimatperspektiv Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Att använda samhällsvetenskaplig teori Klassrum Lund
Ekonomisk geografi: Urban och regional planering Klassrum Lund
Human Ecology: Political Ecology, Crisis and Identity Klassrum Lund
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i European Affairs Klassrum Lund
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retailing and Consumption Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Masterprogram i välfärdspolitik och management Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Teorier och samhällsanalys Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Globalisering, konflikt, säkerhet och staten Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Historiska aspekter av utveckling Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kritiska feministiska perspektiv inom social teori Klassrum Lund
Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier Klassrum Lund
Geografi
Geografi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geografi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för Samhällsvetenskap, Avancerade tillämpningar Klassrum Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i samhällsgeografi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kritisk urbangeografi Klassrum Lund
Statistik
Statistics: Second Year Master Thesis Klassrum Lund
Statistik: Analys av textdata Klassrum Lund
Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens Klassrum Lund
Statistik: Examensarbete - Magisteruppsats Klassrum Lund
Statistik: Statistiska metoder för marketing science Distans Distans
Statsvetenskap
Asienstudier: Dagens japanska och koreanska samhällen Klassrum Lund
Asienstudier: Dagens kinesiska samhälle Klassrum Lund
Asienstudier: Dagens sydöstasiatiska samhällen Klassrum Lund
Central and Eastern European Studies: Understanding Belarus and Ukraine Distans Distans
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Lund
Masterprogram i International Development and Management Klassrum Lund
Masterprogram i politik och samhälle i det samtida Mellanöstern Klassrum Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Statsvetenskap: Jämförande politik - Institutioner och aktörer Klassrum Lund
Statsvetenskap: Krig och fred i en föränderlig värld Klassrum Lund
Statsvetenskap: Makt, politik och miljö Klassrum Lund
Statsvetenskap: Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern Klassrum Lund
Språk
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1 Klassrum Lund
Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi Klassrum Lund
Engelska
Engelska: Korpuslingvistik - Verktyg, metoder och analys Klassrum Lund
Franska
Franska: Introduktion till medeltida franska Klassrum Lund
Inlärning av franska Klassrum Lund
Grekiska
Fördjupning i grekisk litteratur Klassrum Lund
Grekisk språkhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid Distans Distans
Italienska
Italienska: Italiensk litteratur Distans Distans
Italienska: Språklig variation i italienskan Distans Distans
Kinesiska
Kinesiska: "Ingen undersökning, ingen rätt att tala" - kinesisk offentlig informationshantering Klassrum Lund
Lingvistik och språkvetenskap
Allmän språkvetenskap: Historisk lingvistik Klassrum Lund
Fonetik: Fonologi Klassrum Lund
Fonetik: Världens språkljud Klassrum Lund
Lingvistik: Psykolingvistik Klassrum Lund
Lingvistik: Språkets uppkomst Klassrum Lund
Svenska
Grammatik och fonologi i svenska som första- och andraspråk Klassrum Lund
Svenska: Texter i teori och praktik Klassrum Lund
Teknik
Masterutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i fotonik Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar energiteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Klassrum Lund
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Klassrum Lund
Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion Klassrum Lund
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i nanovetenskap Klassrum Lund
Masterutbildning i produktrealisering Klassrum Lund
Masterutbildning i trådlös kommunikation Klassrum Lund
Masterutbildning i vattenresurshantering Klassrum Lund
Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet Klassrum Lund
Industridesign
Masterutbildning i industridesign Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs Klassrum Lund
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Akutsjukvård Klassrum Lund
Barnmorskeprogrammet Klassrum Lund
Bildgranskning inom pediatrisk radiografi Distans Distans
Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, anestesisjukvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Klassrum Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Klassrum Lund
Folkhälsovetenskap
Masterprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Malmö
Medicin
Handledning av studenter i VFU - handledningssamtalets betydelse för lärande och professionell utveckling Klassrum Lund
Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa Distans Distans

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

Paradisgatan 2
221 00 LUND


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lunds universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön