Visa allastudier.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektutbildning Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykologprogrammet Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Musik
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Klassrum Malmö
Sång
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genrebredd Klassrum Malmö
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning Klassrum Helsingborg
Naturvetenskap
Fysik
Sjukhusfysikerutbildning Klassrum Lund
Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del Klassrum Lund
Teknik
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning Klassrum Helsingborg
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i risk, säkerhet och krishantering Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songwriter Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Hälsovetenskapligt basår Klassrum Lund
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Lund
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Lund
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik Klassrum Lund
e-Miljöpsykologi Distans Distans
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Klassrum Helsingborg
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 2 tillämpning Distans Distans
Rum, scenografi och landskap Klassrum Lund
Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I Klassrum Lund
Visuella tekniker Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapliga programmet
Kandidatprogram i beteendevetenskap Klassrum Lund
Kriminologi
Underrättelseanalys: Grundkurs Distans Distans
Underrättelseanalys: Kandidatkurs Distans Distans
Kriminologiprogrammet
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Lund
Psykologi
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Att leda och följa i förändring Distans Distans
Psykologi: Hälsa och välbefinnande Klassrum Lund
Psykologi: Idrottspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Psykologi: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik Klassrum Lund
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Klassrum Lund
Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Samtals- och intervjuteknik Klassrum Lund
Psykologi: Socialpsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs I Distans Distans
Social AI Through the Looking Glass Klassrum Lund
Sociologi
Kandidatprogram i sociologi Klassrum Lund
Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5 Klassrum Lund
Rättssociologi: Arbetslivspraktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Fortsättningskurs. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Introduktion. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs Klassrum Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Socialt arbete: Fortsättningskurs Distans Distans
Socialt arbete: Grundkurs Distans Distans
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi Klassrum Lund
Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats Klassrum Lund
Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling Klassrum Lund
Sociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Sociologi: inriktning socialpsykologi, distans Distans Distans
Sociologi: Kandidatkurs, distans Distans Distans
Sociologi: Organisationssociologi 1 Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Data / IT
Effektiv C Klassrum Lund
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Helsingborg
Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv Distans Distans
Informatik: Introduktion till e-hälsa Distans Distans
Informatik: Säkerhet i informationssystem Klassrum Lund
Programmering
Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare Klassrum Lund
Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python Klassrum Lund
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Avancerade databassystem Klassrum Lund
Informatik: Beslutsstödssystem Klassrum Lund
Informatik: Introduktion till informationssystem Klassrum Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion, analys Klassrum Lund
Informationssystem: IS- och verksamhetsutveckling Klassrum Lund
IS Sourcing Strategies for Business Development Klassrum Lund
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Economic History: Population Aging and the Welfare State Klassrum Lund
Economic History: The Global Economy Distans Distans
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Framväxten av moderna hälso- och sjukvårdssystem Distans Distans
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv Klassrum Lund
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Sveriges ekonomiska och sociala historia Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi
Business Administration: Corporate Finance Klassrum Lund
Business Administration: Global Business Responsibility Klassrum Lund
Business Administration: Global Strategic Marketing Klassrum Lund
Business Administration: Management Control Klassrum Lund
Business Administration: Project Management - A Business Perspective Klassrum Lund
Digitalization and Services Klassrum Helsingborg
Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) Klassrum Lund
Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet Klassrum Lund
Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi: Företagsekonomi för lärare på gymnasiet Distans Distans
Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Klassrum Lund
Företagsekonomi: Internationell industriell marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning Klassrum Lund
Grundkurs i service management Klassrum Helsingborg
Kandidatkurs och examensarbete i Business Analytics (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatprogram i service management, Retail Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i service management, Turism och hotell Klassrum Helsingborg
Management and Organization - Bachelor course (Course Package) Klassrum Lund
Risk- och krisledning Klassrum Helsingborg
Nationalekonomi
Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Distans Distans
Nationalekonomi: Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk integration Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1 Distans Distans
Nationalekonomi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grundkurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Internationell ekonomi Distans Distans
Nationalekonomi: Makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik Distans Distans
Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomi: Offentlig ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Optionsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Portföljvalsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar Klassrum Lund
Politices kandidatprogrammet Klassrum Lund
Redovisning / Bokföring
Kandidatkurs och examensarbete i redovisning (kurspaket) Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Klassrum Malmö
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Malmö
Kulturskolepedagog, Konst (kurspaket) Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 1: Konst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Konst Klassrum Malmö
Dans
Normkritik genom rörelse Klassrum Malmö
Designer
Kandidatprogram i modevetenskap Klassrum Helsingborg
Musik
Arabiska rytmer Klassrum Malmö
Arrangering/komposition fördjupning 1 Klassrum Malmö
Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande Klassrum Malmö
Barockintepretation för sångare och instrumentalister Klassrum Malmö
Barockinterpretation för sångare och instrumentalister, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Den medvetne körsångaren - distanskurs i gehör och musiklära för körsångare Distans Distans
Digital musikproduktion Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 1 Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 2 Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 3 Distans Distans
Distanskurs i satslära Distans Distans
Elektroakustisk musik Klassrum Malmö
En musikalisk kanon - betydande tonsättare inom jazz och klassisk musik Klassrum Malmö
Ensemblemusicerande vid Odeum Klassrum Lund
Ensemblemusicerande vid Odeum II Klassrum Lund
Ensemblemusicerande vid Odeum III Klassrum Lund
Folk- och världsmusikensemble Klassrum Malmö
Hemmastudio 1-15 hp Klassrum Malmö
Inspelningsteknik studio 1-15 hp Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Lund
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Kulturskolepedagog, Musik Klassrum Malmö
Liveljud för musiklärare och musiker Klassrum Malmö
Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Klassrum Lund
Multimediateknik för musiker Klassrum Malmö
Music Management & Business Klassrum Malmö
Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Klassrum Lund
Musikhögskolans kammarkör I Klassrum Malmö
Musikhögskolans kammarkör II Klassrum Malmö
Musikhögskolans Kammarkör III Klassrum Malmö
Musikhögskolans Kammarkör IV Klassrum Malmö
Musikhögskolans storband Klassrum Malmö
Musikproducent Klassrum Malmö
Musikvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - grundkurs Klassrum Lund
Notskrivning Distans Distans
Notskrivning - fortsättningskurs Distans Distans
Praktisk instrumentkännedom: Kompinstrument Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Programförberedande kurs i musik Klassrum Helsingborg
Rytmikfördjupning 1 Klassrum Malmö
Röstträning och röstvård Klassrum Malmö
Sequenser grundkurs Distans Distans
Svensk Folkmusik Klassrum Malmö
Swedish Music in Contemporary Culture Klassrum Lund
Sångmetodik - inriktning kyrkomusik Klassrum Malmö
Sång
Damkör I Klassrum Malmö
Damkör II Klassrum Malmö
Damkör III Klassrum Malmö
Damkör IV Klassrum Malmö
Introduktionskurs i Complete Vocal Technique Klassrum Malmö
Musik: Introduktionskurs i Estill Voice Training Klassrum Malmö
Singer-Songwriter Klassrum Malmö
Teater / Artist
Entreprenörskap för scenkonstnärer inom musik och teater Klassrum Malmö
Kulturskolepedagog, Scenkonst (kurspaket) Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningkurs Klassrum Malmö
Teaterns teori och praktik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Ämnesdidaktik 1: Scenkonst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Scenkonst Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Klassrum Lund
Fordon / Transport
Flyg
Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del Klassrum Klippan
Förberedande utbildningar
Baskurs för universitetsstudier Klassrum Lund
Introduktionstermin Klassrum Lund
SFI (Svenska för invandrare)
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Svenska som andraspråk: Grundkurs I Distans Distans
Svenska som andraspråk: Grundkurs II Distans Distans
Svenska som andraspråk: Kandidatkurs Klassrum Lund
Svenska som andraspråk: Ordinlärning och ordförrådets utveckling i andraspråkssvenska Klassrum Lund
Svenska som främmande språk: Nivå 7 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 8 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 1 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 2 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 3 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 4 Distans Distans
Humaniora
Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap Distans Distans
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans Distans
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, kandidatkurs Klassrum Lund
Etnologi: Hälsa, makt och kultur Klassrum Lund
European Integration at a Crossroads: History, Identities and Values Klassrum Lund
Gastronomy: Sustainable Eating Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - grundkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Krisens estetik: Hälsa och välbefinnande Distans Distans
Krisens estetik: Samhällets kriser i rörlig bild Klassrum Lund
Praktikkurs - humanister i arbetslivet Distans Distans
Swedish Society and Everyday Life Klassrum Lund
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Filosofi
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Klassrum Lund
One World, One Language Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Filosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Klassrum Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genus, medborgarskap och migration Klassrum Lund
Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus och rätt Klassrum Lund
Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Kandidatprogram i genusvetenskap Klassrum Lund
Historia
Archaeology: Viking Age Scandinavia Klassrum Lund
Arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Barbarer och romare Klassrum Lund
Classics of Western Thought Klassrum Lund
Health and Diet through Human History Klassrum Lund
Historia, samhälle och kultur i Danmark Klassrum Lund
Historia: Arbete - tvång eller frihet? Klassrum Helsingborg
Historia: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historia: Grundkurs Klassrum Lund
Historia: Kandidatkurs Klassrum Lund
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs Distans Distans
Historia: Nätbaserad grundkurs Distans Distans
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria Klassrum Lund
Kandidatprogram i historia Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi, Antagning till senare del, termin 5 Klassrum Lund
Lund University in the Global World Klassrum Lund
Swedish History from a Nordic Perspective Klassrum Lund
Technology and Swedish Culture: Historical Perspectives Klassrum Lund
The Emergence of European Culture Klassrum Lund
Internationella relationer
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives Klassrum Lund
Introduction to the Middle East Klassrum Lund
Konstvetenskap
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Kandidatkurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs Klassrum Lund
Modern Design in Scandinavia Klassrum Lund
Swedish Art in a Scandinavian Context Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Klassrum Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs Klassrum Lund
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Klassrum Lund
Dramaturgi: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Food, Tradition and Innovation Klassrum Lund
Globalization in the Pre-Modern World Klassrum Lund
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Klassrum Lund
Intermediala kulturstudier Klassrum Lund
Intermediala studier: Digitala medier Klassrum Lund
Intermediala studier: Grundkurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Kandidatkurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur Distans Distans
Kandidatprogram i digitala kulturer Klassrum Lund
Kulturadministration: Projektledning och entreprenörskap för humanister Klassrum Lund
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
The Roman Empire Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Bokhistoria: Bibliotekens historia Distans Distans
Bokhistoria: Grundkurs Distans Distans
Bokhistoria: Handskriftens historia Distans Distans
Bokhistoria: Kandidatkurs Distans Distans
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Nya perspektiv på svenska klassiker Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Klassrum Lund
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Det muslimska Europa Klassrum Lund
Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Islamologi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Grundkurs Klassrum Lund
Islamologi: Islam i imperiernas tid Klassrum Lund
Islamologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien Klassrum Lund
Islamologi: Nutida islamiska diskussioner Klassrum Lund
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Judaistik: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Grundkurs II Klassrum Lund
Judaistik: Judendom som levd religion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk mystik Distans Distans
Judaistik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Judaistik: Klassiska judiska texter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi Distans Distans
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism Distans Distans
Religion and Politics Klassrum Lund
Religionsdidaktik i mångreligiös belysning Distans Distans
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Klassrum Lund
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet Klassrum Lund
Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Religionshistoria: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation. Distans Distans
Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Sayings and Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Populism och kristen teologi Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kandidatprogram i service management, Hälsa Klassrum Helsingborg
Friskvård och hälsopedagogik
Aerosolteknologi Klassrum Lund
Inköp / Logistik
Logistik
Kandidatprogram i logistics service management Klassrum Helsingborg
Juridik
Beskattning i den digitala eran Klassrum Lund
Dataskyddsjuridik, distanskurs Distans Distans
Fastighetsvärdering Distans Distans
Grundkurs i medicinsk rätt Distans Distans
Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Klassrum Lund
Handelsrätt: Aktiebolagsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiella avtal och köp Klassrum Lund
Handelsrätt: Miljörätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Revisorsjuridik Klassrum Lund
Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Juridik och Artificiell Intelligens (AI) Distans Distans
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Distans Distans
Juristprogrammet Klassrum Lund
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs Klassrum Lund
Affärsjuridik
Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Juridik: Affärsjuridik Klassrum Helsingborg
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Internetbaserad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Utvidgad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Media and Armed Conflicts - Past and Present Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 Klassrum Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Klassrum Lund
Film
Film och audiovisuella medier i gymnasieskolan: Adaptioner Distans Distans
Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Distans Distans
Skandinavisk och europeisk filmkultur Distans Distans
Swedish Film Klassrum Lund
Foto
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs Klassrum Lund
Grafisk design
Porslin - från 3D-design till produktion Klassrum Lund
Journalistik
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Malmö
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Malmö
Kandidatprogram i journalistik Klassrum Malmö
Kommunikation
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: AI, kognition och kultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen Distans Distans
Strategisk kommunikation: Public Affairs Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Tillämpad visuell kommunikation Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Varumärkeskultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kreativt skrivande
Författarskolan: Litterär gestaltning - Breddningskurs Klassrum Lund
Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande Klassrum Malmö
Marknadsföring / PR
Kandidatkurs och examensarbete i marknadsföring (Kurspaket) Klassrum Lund
Retorik
Interkulturell kommunikation Klassrum Lund
Retorik: Grundkurs Klassrum Lund
Retorik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Praktisk retorik Klassrum Lund
Retoriken i moderna danska medier Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Entreprenörskap och projektledning Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön Distans Distans
Biologi
Biologi: Cell- och mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Genetik och evolution Klassrum Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Klassrum Lund
Biologi: Humanbiologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Humanfysiologi Klassrum Lund
Biologi: Naturvård Klassrum Lund
Historisk osteologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Klassrum Lund
Fysik
Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universum Klassrum Lund
Astronomi: Astronomins grunder - orienteringskurs i astronomi Distans Distans
Astronomi: Galaxer och kosmologi Klassrum Lund
Astronomi: Introduktion till astrofysiken Klassrum Lund
Fysik: Analys på nanoskalan Klassrum Lund
Fysik: Atom- och molekylfysik Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets fysik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Kärnfysik Klassrum Lund
Fysik: Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion Klassrum Lund
Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer Klassrum Lund
Fysik: Process- och komponentteknologi Klassrum Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Elektromagnetism Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori Klassrum Lund
Geovetenskap
Geologi i samhället Klassrum Lund
Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv Klassrum Lund
Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi Klassrum Lund
Geologi: Livets utveckling och jordens klimat Klassrum Lund
Geologi: Planeten Jorden - en introduktion Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2 Distans Distans
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Allmän kemi Klassrum Lund
Kemi: Analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Biokemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Cellens kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Experimentell proteinkemi Klassrum Lund
Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Mat, myter och molekyler Distans Distans
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Klassrum Lund
Matematik
Matematik 1 Klassrum Lund
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Diskret matematik Klassrum Lund
Matematik: Envariabelanalys Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 1 Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 1 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär analys Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 Klassrum Lund
Matematisk statistik för fysiker Klassrum Lund
Matematisk statistik för kemister Klassrum Lund
Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Matematisk statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Markovprocesser Klassrum Lund
Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer Klassrum Lund
Numerisk analys: Grundkurs Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk lineär algebra Klassrum Lund
Matematikprogrammet
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Miljö
Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering Distans Distans
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Miljövetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Miljövetenskap: Riskbedömning inom natur, miljö och hälsa Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Design och kognitiv tillgänglighet Distans Distans
Kandidatprogram i Human Resources Klassrum Lund
Människan och inomhusmiljön Distans Distans
Patientsäkerhet Distans Distans
Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering Distans Distans
Arbetsrätt
Arbetsrättslig grundkurs Klassrum Lund
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Företagsekonomi:Kandidatkurs i Business and data analytics Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Klassrum Lund
Socialantropologi: Grundkurs Klassrum Lund
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Geografi
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi I Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Grundkurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Statistik
Statistik: Affärsanalys Klassrum Lund
Statistik: Bayesianska metoder Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 1 Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 2 Klassrum Lund
Statistik: Kandidatkurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori Klassrum Lund
Statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Statistik: Visualisering av data Distans Distans
Statsvetenskap
Asienstudier: Dagens japanska samhälle Distans Distans
Asienstudier: Dagens Sydöstasien - Politisk utveckling och samhällsfrågor Distans Distans
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande Distans Distans
Barnkonventionen, barns rätt och global hälsa Distans Distans
Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan Distans Distans
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Klassrum Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Statsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Politik och styrelse Distans Distans
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle Distans Distans
Språk
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Diversity of the World's Languages Klassrum Lund
Hebreiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Isländska: En introduktion Klassrum Lund
Jiddisch: Grundkurs I för lärare Distans Distans
Jiddisch: Nybörjarkurs I Distans Distans
Jiddisch: Nybörjarkurs II Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II Distans Distans
Judiska kulturella reaktioner på förintelsen Distans Distans
Latin: Efterklassiskt latin Klassrum Lund
Latin: Fortsättningskurs II Klassrum Lund
Latin: Latinet i körmusiken Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk Klassrum Lund
Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning Klassrum Lund
Lingvistik: Världens språk Klassrum Lund
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans Distans
Modersmålsundervisning och studiehandledning: fördjupningskurs Distans Distans
Nyisländska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Ukrainian for Beginners Distans Distans
Arabiska
Arabiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Arabiska: Skrivprocessen Distans Distans
Arabiska: Textkurs Klassrum Lund
Arabiska: Tidningstext Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Danska: Grundkurs Klassrum Lund
Danska: Kandidatkurs Distans Distans
Danska: Klassisk dansk litteratur Distans Distans
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning Klassrum Lund
Muntlig danska Klassrum Lund
Skriftlig danska Klassrum Lund
Engelska
Engelska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (31-45) Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (46-60) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (16-30) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (61-75) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete Klassrum Lund
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Distans Distans
Kandidatprogram i engelska Klassrum Lund
Franska
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs III Klassrum Lund
Grekiska
Grekiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Grekiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Nygrekiska: Fortsättningskurs Distans Distans
Nygrekiska: Grundkurs Distans Distans
Nygrekiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Nygrekiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Italienska
Italienska för modevetare II: läs- och hörförståelse av modevetenskapliga texter och medier Distans Distans
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Cantautori - italienska trubadurer Distans Distans
Italienska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Fördjupningskurs Distans Distans
Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik Distans Distans
Italienska: Grundkurs Klassrum Lund
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Kandidatkurs Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Italienska: Översättning från italienska till svenska II Distans Distans
Japanska
Japanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Japanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i japanska Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesiska: Grundkurs Klassrum Lund
Kinesiska: Grundkurs B Distans Distans
Kinesiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs A Klassrum Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs B Distans Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ämnesdidaktik för kinesiska III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Lingvistik och språkvetenskap
Fonetik: Introduktionskurs Klassrum Lund
Fonetik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori Klassrum Lund
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik Klassrum Lund
Ryska
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs Distans Distans
Ryska: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2 Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Specialiseringskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska
Spanska: Akademiskt skrivande Klassrum Lund
Spanska: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Spanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Spanska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Spanska: Grundkurs Klassrum Lund
Spanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Spanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Spanska: Preparandkurs Klassrum Lund
Spanska: Spansk grammatik Klassrum Lund
Spanska: Temakurs I Klassrum Lund
Spanska: Temakurs II Klassrum Lund
Svenska
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv Klassrum Lund
Praktisk fornsvenska för historiker Klassrum Lund
Processbarhetsteorin i språkundervisning Distans Distans
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4 Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal II Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Svenska som andraspråk för ämneslärare. Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 Klassrum Lund
Svenska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs Klassrum Lund
Svenska: Svensk grammatik Klassrum Lund
Svenska: Svensk språkhistoria Klassrum Lund
Svenska: Tala, skriva, övertyga Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Klassrum Lund
Tyska
Tyska för tekniker Klassrum Lund
Tyska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tyska: Grammatik Klassrum Lund
Tyska: Grundkurs Klassrum Lund
Tyska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 2 Klassrum Lund
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning Klassrum Lund
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria Klassrum Lund
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs Klassrum Lund
Tyska: Översättning Klassrum Lund
Översättare
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, ukrainska Distans Distans
Översättning till svenska - i teori och praktik Distans Distans
Teknik
Brandingenjörsutbildning Klassrum Lund
Drönares teknologi och samhällstillämpningar Klassrum Lund
Mänskliga faktorer inom luftfartsområdet Distans Distans
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Byggnadsteknik
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Klassrum Helsingborg
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Klassrum Lund
Elektroteknik
Elektroteknikens grunder Klassrum Lund
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Klassrum Helsingborg
Industridesign
Kandidatutbildning i industridesign Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Kulturskoledidaktik 1 Klassrum Malmö
Pedagogik
Digitala verktyg för konstnärligt lärande Klassrum Malmö
En kulturskola för alla Klassrum Malmö
Pedagogik: Arbetslivspedagogik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Rytmik för tvärkonstnärligt lärande Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Lund
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Lund
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Kognitionsvetenskap: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap Klassrum Lund
Kommunikation, kognition och tillgänglighet: Multimodal information i mottagarperspektiv Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Klassrum Lund
Professionellt socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kriminologi
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Missbruk / Beroende
Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik Klassrum Lund
Psykologi
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Klassrum Lund
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Sociologi
Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå Klassrum Lund
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Praktik Klassrum Lund
Social Policy in Europe Klassrum Lund
Socialt arbete i det civila samhället Klassrum Lund
Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv Klassrum Helsingborg
Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap Klassrum Lund
Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Klassrum Lund
Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete Klassrum Lund
Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Klassisk och modern teori Klassrum Lund
Sociologi: Metod och samhällsanalys Klassrum Lund
Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD Klassrum Lund
Sociologi: Socialpolitisk styrning och management Klassrum Lund
Data / IT
Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext Klassrum Lund
Urban ekonomi Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Business Intelligence Klassrum Lund
Informatik: IT, innovation och hållbar utveckling Klassrum Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion - design Klassrum Lund
Informatik: Strategisk ledning och informationssystem Klassrum Lund
Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder Klassrum Lund
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Ekonomisk historia: Befolkning och levnadsstandard Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Befolkningsutvecklingens orsaker Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kina och Stillahavsasiens ekonomi Klassrum Lund
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomi: Avancerad Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad kurs i ekonomisk integration Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad offentlig ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande Klassrum Lund
Nationalekonomi: Empirisk finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grunderna för finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Matematiska metoder, avancerad nivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomi - individuella val Klassrum Lund
Nationalekonomi: Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad internationell makroekonomi Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Performance och Community Klassrum Malmö
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier Klassrum Malmö
Masterprogram i Visual Culture Klassrum Lund
Musik
Avancerad ensemblesång vid Odeum Klassrum Lund
Basklarinett - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Klassrum Malmö
Composition Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Den framträdande människan - musik och psykologi Klassrum Malmö
Forskningsmetodik och uppsatsskrivande Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach Klassrum Malmö
Handledning av lärarstudenter i VFU Klassrum Malmö
Kammarmusik från barocken Klassrum Malmö
Kammarmusik från barocken, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Komposition, Arrangering och Musikteori - med metodisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition - Musik för film och media Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - repetitör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Musikdramatik: analys/historia Klassrum Malmö
Musikpedagogik: Masteruppsats Klassrum Malmö
Orgelinterpretation Klassrum Malmö
Performance Studies - Historical Performance Practice for String Instruments Klassrum Malmö
Performance Studies - Jazz/Improvisation Klassrum Malmö
Performance Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Pianometodik Klassrum Malmö
Piccolaflöjt - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Klassrum Malmö
Sound Studies in Theory and Practice Klassrum Lund
Farmaci
Biomedicin
Avancerad cancerbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Farmakologi
Kemi: Läkemedelskemi Klassrum Lund
Försäljning
Masterprogram i Service Management, Retail Klassrum Helsingborg
Hotell / Turism
Ledarskap inom turism
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Humaniora
Europastudier: Ryssland och Östeuropa - nutid och dåtid Distans Distans
Human Ecology: Culture, Economy and Ecology Klassrum Lund
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv Klassrum Lund
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap: MIK, pedagogik och tillgänglighet Distans Distans
Filosofi
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Genusvetenskap
Genusvetenskap: Genus i en global värld Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus och nation i Europa Klassrum Lund
Masterprogram i genus, migration och social rättvisa Klassrum Lund
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Historia
Historia: Historiografisk påbyggnadskurs Klassrum Lund
Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien Klassrum Lund
Historiska studier: Introduktionskurs Klassrum Lund
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna Klassrum Lund
Masterprogram i historiska studier Klassrum Lund
Socialantropologi: Etnografiskt fältarbete Klassrum Lund
Socialantropologi: Teori- och metodkurs Klassrum Lund
Internationella relationer
Mellanösternstudier: Kontinuitet och förändring inom Mellanöstern Klassrum Lund
Konstvetenskap
Europa och den islamiska världen: Kulturmötenas visuella uttryck Klassrum Lund
Konst i det offentliga rummet Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Individuell läskurs Klassrum Lund
Konsthistoriens historier Klassrum Lund
Visual Culture: Environment and Nature Klassrum Lund
Visual Culture: Histories of Modern Visuality Klassrum Lund
Visual Culture: Theory and Methodology Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Visual Culture: Representations of Violence in the Visual Arts and Media Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Bokhistoria: Paleografi Klassrum Lund
Litteratur - kultur - media: Jiddischmodernism, 1907-1954 Klassrum Lund
Litteratur - kultur - medier: Bilderboken idag Klassrum Lund
Litteratur - kultur - medier: En introduktion Klassrum Lund
Litteratur - kultur - medier: Samtida engelskspråkig litteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Samhällskritik och estetik i den samtida spanska romanen Klassrum Lund
LKM: Att studera franskspråkig litteratur - en introduktion Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Barn- och ungdomslitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Avancerad kurs I Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus Klassrum Lund
Islamic Studies - Islam and the Politics of Everyday Life in the Middle East Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria, examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Religion, tradition och kommunikation Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Mysticism, Philosophy and Wisdom Traditions in Judaism, Christianity and Islam Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Rabbinic Texts and Theology Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: The Study of Ancient Religion Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Hälsa / Friskvård
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Helsingborg
Inköp / Logistik
Logistik
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Klassrum Lund
Juridik
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och politiskt engagemang Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier, hälsa och samhälle Klassrum Lund
Kommunikation
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kommunikationsteori Klassrum Helsingborg
Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kreativt skrivande
Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning, magisterkurs Klassrum Lund
Marknadsföring / PR
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Retorik
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Kommunikation och Ledarskap - professionell och personlig utveckling Klassrum Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Naturvetenskap
Berggrundsgeologi: Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Sedimentär geologi och bassänganalys Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Glacial sedimentologi - processer, sediment och landformssystem Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Paleoekologisk metodik och miljöanalys Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Evolutionsbiologi - mönster och processer Klassrum Lund
Biologi: Immunologi Klassrum Lund
Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer Klassrum Lund
Biologi: Limnologi och marinekologi - organismer och habitat Klassrum Lund
Biologi: Mark- och växtekologi Klassrum Lund
Biologi: Mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Molekylär genetik i eukaryota organismer Klassrum Lund
Biologi: Molekylärbiologisk metodik Klassrum Lund
Biologi: Mossor - morfologi och artidentifiering Distans Distans
Biologi: Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård Klassrum Lund
Biologi: Neurobiologi Klassrum Lund
Biologi: Populations- och samhällsekologi Klassrum Lund
Biologi: Sinnesbiologi Klassrum Lund
Biologi: Växtens funktion Klassrum Lund
Biologi: Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Evolutionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Fysik
Astronomi: Dynamisk astronomi Klassrum Lund
Astronomi: Planetsystem Klassrum Lund
Astronomi: Statistiska verktyg i astrofysiken Klassrum Lund
Astronomi: Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Lund
Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning Klassrum Lund
Fysik: Atom- och molekylspektroskopi Klassrum Lund
Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer Klassrum Lund
Fysik: Avancerad kärnfysik Klassrum Lund
Fysik: Experimentella verktyg Klassrum Lund
Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system Klassrum Lund
Fysik: Halvledarfysik Klassrum Lund
Fysik: Höghastighetselektronik Klassrum Lund
Fysik: Kaos för naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Fysik: Kvantfysik i forskning och samhälle Klassrum Lund
Fysik: Kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Lasrar Klassrum Lund
Fysik: Medicinsk optik Klassrum Lund
Fysik: Nanomaterial - termodynamik och kinetik Klassrum Lund
Fysik: Optik och optisk design Klassrum Lund
Introduktion till acceleratorer och frielektronlaser Klassrum Lund
Introduktion till synkrotronljusvetenskap Klassrum Lund
Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning Klassrum Lund
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Beräkningsfysik Klassrum Lund
Teoretisk Fysik: Fysikens matematiska metoder Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Lund
Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Systembiologi - modeller och beräkningar Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk partikelfysik Klassrum Lund
Geovetenskap
Geologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Avancerad analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Strukturbiokemi Klassrum Lund
Läkemedelskemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tarmflorans betydelse för hälsa Distans Distans
Matematik
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Matematik: Analytiska funktioner Klassrum Lund
Matematik: Differentialgeometri Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys Klassrum Lund
Matematik: Galoisteori Klassrum Lund
Matematik: Harmonisk analys Klassrum Lund
Matematik: Linjär funktionalanalys Klassrum Lund
Matematik: Sannolikhetsteorins matematiska grunder Klassrum Lund
Matematik: Talteori Klassrum Lund
Matematisk Statistik: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Matematisk statistik: Finansiell statistik Klassrum Lund
Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar Klassrum Lund
Matematisk statistik: Spatial statistik med bildanalys Klassrum Lund
Matematisk statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Numerisk analys: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Lund
Miljö
Klimat och samhälle Klassrum Lund
Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Markvård Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvård Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Klassrum Lund