Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektutbildning Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning Klassrum Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning Klassrum Helsingborg
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i risk, säkerhet och krishantering Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songwriter Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genrebredd Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Hälsovetenskapligt basår Klassrum Lund
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Lund
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Lund
Medicin
Sjukhusfysikerutbildning Klassrum Lund
Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del Klassrum Lund
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Bild och rum Klassrum Lund
Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik Klassrum Lund
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion Distans Distans
Rum, scenografi och landskap Klassrum Lund
Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I Klassrum Lund
Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt Klassrum Lund
Visuella tekniker Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Kandidatprogram i beteendevetenskap Klassrum Lund
Socialantropologi: Grundkurs Klassrum Lund
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Lund
Psykologi
e-Miljöpsykologi Distans Distans
Genuspsykologi Klassrum Lund
Psykologi och klimatförändring Klassrum Lund
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Artificiell intelligens och psykologi Klassrum Lund
Psykologi: Att leda och följa i förändring Distans Distans
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar Klassrum Lund
Psykologi: Hälsa och välbefinnande Klassrum Lund
Psykologi: Idrottspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Psykologi: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik Klassrum Lund
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Klassrum Lund
Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Rättspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Samtals- och intervjuteknik Klassrum Lund
Psykologi: Socialpsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs I Distans Distans
Psykologi: Översiktskurs II Distans Distans
Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner Klassrum Lund
Sociologi
Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik Distans Distans
Kandidatprogram i sociologi Klassrum Lund
Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5 Klassrum Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Rättssociologi: Arbetslivspraktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Rättssociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Introduktion. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs Klassrum Lund
Rättssociologiska perspektiv på barnkonventionen och barns rättigheter Distans Distans
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Socialt arbete: Fortsättningskurs Distans Distans
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Sociologi: Fortsättningskurs, distans Distans Distans
Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats Klassrum Lund
Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling Klassrum Lund
Sociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Sociologi: inriktning socialpsykologi, distans Distans Distans
Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling Klassrum Lund
Sociologi: Kandidatkurs i arbetslivssociologi Klassrum Lund
Sociologi: Organisation och samhälle Distans Distans
Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring Distans Distans
Sociologi: Organisation, ledning och lärande II Klassrum Lund
Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi Klassrum Lund
Sociologisk analys med kandidatuppsats Klassrum Lund
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Bygg
Process för hållbar renovering av byggnader Distans Distans
Data / IT
Aerosolteknologi Klassrum Lund
Digitalisation and Services Klassrum Helsingborg
Effektiv C Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Business and data analytics Klassrum Lund
Kravhantering för digitala system Klassrum Lund
Social AI Through the Looking Glass Klassrum Lund
IT-säkerhet
En Introduktion till Informationssäkerhet Klassrum Lund
Programmering
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
Programmeringsteknik, grundkurs Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen Klassrum Lund
Informatik: IT-arkitektur och mjukvarusystem Klassrum Lund
Informatik: Strategi och styrning av informationssystem Klassrum Lund
IS Sourcing Strategies for Business Development Klassrum Lund
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Klassrum Lund
Djur / Natur
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media Klassrum Lund
Ekonomi
Business Administration: Project Management - A Business Perspective Klassrum Lund
Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering Distans Distans
Economic Change, Labour Market and the Population Klassrum Lund
Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia Klassrum Lund
Economic History: Family and Work - Scandinavia in an International Perspective Klassrum Lund
Economic History: Financial Systems - Development and Crises Klassrum Lund
Economic History: Population Aging and the Welfare State Klassrum Lund
Economic History: Swedish Economic Development Klassrum Lund
Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene Klassrum Lund
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Den svenska modellens uppgång och fall Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teori och metod Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia Klassrum Lund
Grundkurs i service management Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi
Att leda förändring i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Att organisera för komplexa uppgifter och i komplexa miljöer Distans Distans
Att se och förstå komplexitet och osäkerhet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Att tänka och handla i komplexa och osäkra situationer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Att tänka och handla strategiskt i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Business Administration: Corporate Finance Klassrum Lund
Business Administration: Global Business Responsibility Klassrum Lund
Business Administration: Global Strategic Marketing Klassrum Lund
Business Administration: International Business and Multinational Enterprises Klassrum Lund
Business Administration: Management Control Klassrum Lund
Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) Klassrum Lund
Entreprenörskap och projektledning Klassrum Lund
Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet Klassrum Lund
Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i Business and data analytics Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Klassrum Lund
Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatprogram i service management, Hälsa Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i service management, Retail Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i service management, Turism och hotell Klassrum Helsingborg
Ledarskap i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Sustainable Services Klassrum Helsingborg
Nationalekonomi
Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Distans Distans
Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk integration Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1 Distans Distans
Nationalekonomi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grundkurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Industriell organisation Klassrum Lund
Nationalekonomi: Inflation, ränta och arbetslöshet Distans Distans
Nationalekonomi: Internationell ekonomi Distans Distans
Nationalekonomi: Makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik Distans Distans
Nationalekonomi: Marknaden - priser, konsumenter och företag Distans Distans
Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomi: Offentlig ekonomi och välfärdsstaten Klassrum Lund
Nationalekonomi: Optionsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Portföljvalsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar Klassrum Lund
Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Redovisning / Bokföring
Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i redovisning (kurspaket) Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Entreprenörskap för scenkonstnärer Klassrum Malmö
Samtida internationell scenkonst - en orientering Distans Distans
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Malmö
Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Klassrum Lund
Ämnesdidaktik 1: Konst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 2: Konst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Konst Klassrum Malmö
Musik
Arabiska rytmer Klassrum Malmö
Arrangering/komposition fördjupning 1 Klassrum Malmö
Barn- och ungdomskörmetodik Klassrum Malmö
Barockintepretation för sångare och instrumentalister Klassrum Malmö
Barockinterpretation för sångare och instrumentalister, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Comprovisation - Ensemble för samtida musik för den medskapande musikern Klassrum Malmö
Damkör I Klassrum Malmö
Damkör II Klassrum Malmö
Damkör III Klassrum Malmö
Damkör IV Klassrum Malmö
Den medvetne körsångaren - distanskurs i gehör och musiklära för körsångare Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 1 Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 2 Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 3 Distans Distans
Distanskurs i satslära Distans Distans
Elektroakustisk musik Klassrum Malmö
Ensemblemusicerande vid Odeum Klassrum Lund
Ensemblemusicerande vid Odeum II Klassrum Lund
Ergonomi och rytmik för musiker Klassrum Malmö
Folk- och världsmusikensemble Klassrum Malmö
Fortsättningskurs i Complete Vocal Technique Klassrum Malmö
Hemmastudio 1-15 hp Klassrum Malmö
Improvisation för instrumentalister och sångare med klassisk inriktning Klassrum Malmö
Introduktionskurs i Complete Vocal Technique Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Kulturskolan som idé och praktik 2 Klassrum Malmö
Kulturskolepedagog, Musik Klassrum Malmö
Körsång Klassrum Malmö
Live-elektronisk musik Klassrum Malmö
Liveljud för musiklärare och musiker Klassrum Malmö
Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II Klassrum Lund
Multimediateknik för musiker Klassrum Malmö
Music Management & Business Klassrum Malmö
Musik och notbild 1 - distanskurs i plankning Distans Distans
Musik: Introduktionskurs i Estill Voice Training Klassrum Malmö
Musikalisk analys - med inriktning mot form och struktur Klassrum Malmö
Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Klassrum Lund
Musikhögskolans kammarkör I Klassrum Malmö
Musikhögskolans kammarkör II Klassrum Malmö
Musikhögskolans Kammarkör III Klassrum Malmö
Musikhögskolans Kammarkör IV Klassrum Malmö
Musikhögskolans storband Klassrum Malmö
Musikproducent Klassrum Malmö
Musikvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - fortsättningskurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - grundkurs Klassrum Lund
Notskrivning Distans Distans
Notskrivning - fortsättningskurs Distans Distans
Operaimprovisation Klassrum Malmö
Orgelkunskap, grundkurs Klassrum Malmö
Praktisk instrumentkännedom: Kompinstrument Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Programförberedande kurs i musik Klassrum Helsingborg
Rytmikfördjupning 1 Klassrum Malmö
Rytmikpedagogik 1 (grundkurs) Klassrum Malmö
Röstträning och röstvård Klassrum Malmö
Röstträning och röstvård, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Sequenser grundkurs Distans Distans
Singer-Songwriter Klassrum Malmö
Svensk Folkmusik Klassrum Malmö
Swedish Music in Contemporary Culture Klassrum Lund
Sångmetodik - inriktning kyrkomusik Klassrum Malmö
Uppkomsten av viktiga kompositionsformer inom västerländsk konstmusik Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Musik Klassrum Malmö
Musikproduktion
Digital musikproduktion Distans Distans
Inspelningsteknik studio 1-15 hp Klassrum Malmö
Sång
Sång för skådespelare Klassrum Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Klassrum Malmö
Samtidsdramatik Distans Distans
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningkurs Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 1: Scenkonst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 2: Scenkonst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Scenkonst Klassrum Malmö
Textil / Mode
Kandidatprogram i modevetenskap Klassrum Helsingborg
Modevetenskap: Grundkurs Klassrum Helsingborg
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Allmän kurs
Baskurs för universitetsstudier Klassrum Lund
Försäljning
Fastighetsmäklare
Fastighetsvärdering Distans Distans
Humaniora
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv Klassrum Lund
Att påverka framtiden - kunskap, fakta och lärande från det breda universitetets olika områden Klassrum Lund
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs Klassrum Lund
Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och projektarbete Klassrum Lund
European Integration at a Crossroads: History, Identities and Values Klassrum Lund
Food, Tradition and Innovation Klassrum Lund
Globalization in the Pre-Modern World Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - grundkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Kulturentreprenörskap: Projektledning och entreprenörskap för humanister Klassrum Lund
Praktikkurs - humanister i arbetslivet Distans Distans
Arkeologi
Archaeology: Viking Age Scandinavia Klassrum Lund
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Filosofi
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Klassrum Lund
One World, One Morality Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Filosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Klassrum Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Genus, medborgarskap och migration Klassrum Lund
Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet Distans Distans
Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus och rätt Klassrum Lund
Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Kandidatprogram i genusvetenskap Klassrum Lund
Historia
Arkeologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Barbarer och romare Klassrum Lund
Classics of Western Thought Klassrum Lund
Economic History: The Global Economy Distans Distans
Ekonomisk historia: Framväxten av moderna hälso- och sjukvårdssystem Distans Distans
Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv Klassrum Lund
Historia: Det nukleära 1900-talet Distans Distans
Historia: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historia: Grundkurs Klassrum Lund
Historia: Kandidatkurs Klassrum Lund
Historia: Medeltidshistoria Klassrum Lund
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs Distans Distans
Historia: Nätbaserad grundkurs Distans Distans
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
History of the Holocaust Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Framtidens idéhistoria: Förväntningar, utopier och dystopier i historisk belysning Distans Distans
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Medicinens idéhistoria Klassrum Lund
Kandidatprogram i historia Klassrum Lund
Lund University in the Global World Klassrum Lund
Socialantropologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Swedish History from a Nordic Perspective Klassrum Lund
Swedish Politics - Past and Present Klassrum Lund
The Emergence of European Culture Klassrum Lund
The Roman Empire Klassrum Lund
Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia Klassrum Lund
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia Klassrum Lund
Internationella relationer
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives Klassrum Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Introduction to the Middle East in the Modern Period Klassrum Lund
Peace and Conflict Studies: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict Klassrum Lund
Konstvetenskap
Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande Klassrum Malmö
Digitala verktyg för konstnärligt lärande Distans Distans
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Kandidatkurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rum Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs Klassrum Lund
Modern Design in Scandinavia Klassrum Lund
Rytmik för tvärkonstnärligt lärande Klassrum Malmö
Swedish Art in a Scandinavian Context Klassrum Lund
Kulturvetenskap
15 000 år i Skåne - en kulturhistoria Klassrum Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Klassrum Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs Klassrum Lund
Bokhistoria: Det industriella trycket Distans Distans
Bokhistoria: Tryckets historia 14501800 Distans Distans
En kulturskola för alla Klassrum Malmö
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, kandidatkurs Klassrum Lund
Etnologi: Hälsa, makt och kultur Klassrum Lund
Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan Distans Distans
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Klassrum Lund
Intermediala studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur Distans Distans
Judiska kulturella reaktioner på förintelsen Distans Distans
Kandidatprogram i digitala kulturer Klassrum Lund
Kulturskoledidaktik 1 Klassrum Malmö
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
Museologi: Fysiska och digitala museer Klassrum Lund
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Distans Distans
Sveriges ekonomiska och sociala historia Klassrum Lund
Technology and Swedish Culture: Historical Perspectives Klassrum Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Bokhistoria: Bibliotekens historia Distans Distans
Bokhistoria: Censur, tryckfrihet och politik Distans Distans
Bokhistoria: Fortsättningskurs Distans Distans
Bokhistoria: Grundkurs Distans Distans
Bokhistoria: Handskriftens historia Distans Distans
Bokhistoria: Läsningens historia Distans Distans
Danska: Klassisk dansk litteratur Distans Distans
Dramaturgi: Fortsättningskurs Distans Distans
Dramaturgi: Grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Författarskolan: Litterär gestaltning - Breddningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs Klassrum Lund
Judaistik: Klassiska judiska texter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kandidatprogram i litteraturvetenskap Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litterära perspektiv på sjukdom och död Distans Distans
Litteraturvetenskap: Nya perspektiv på svenska klassiker Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här Klassrum Lund
Minne och identitet i ukrainsk litteratur, film och dramatik Distans Distans
Survey of Swedish Literature Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig hebreiska Distans Distans
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Det muslimska Europa Klassrum Lund
Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Islamologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Grundkurs Klassrum Lund
Islamologi: Islam i imperiernas tid Klassrum Lund
Islamologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Islamologi: Levande islam Klassrum Lund
Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien Klassrum Lund
Islamologi: Nutida islamiska diskussioner Klassrum Lund
Islamologi: Uppsatskurs Klassrum Lund
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi Distans Distans
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen Distans Distans
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Judaistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Från Jesus till rabbinerna Distans Distans
Judaistik: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Grundkurs I Klassrum Lund
Judaistik: Grundkurs II Klassrum Lund
Judaistik: Judendom som levd religion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk historia och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk humor och identitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk mystik Distans Distans
Judaistik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom Distans Distans
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi Distans Distans
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism Distans Distans
Religion and Politics Klassrum Lund
Religionsdidaktik i mångreligiös belysning Distans Distans
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid Klassrum Lund
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Klassrum Lund
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet Klassrum Lund
Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Religionshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation. Distans Distans
Religionshistoria: Religion och text Klassrum Lund
Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt, symbol Klassrum Lund
Religionshistoria: Satanism - en historisk introduktion Distans Distans
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan Klassrum Lund
Religionsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Populism och kristen teologi Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Lund
Ingenjör
Byggnadsteknik
Projektledning och projektmetodik Klassrum Lund
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i brandteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Klassrum Lund
Datateknik
CAD - datorstödd konstruktion Klassrum Lund
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans Distans
Design och produktutveckling
Design och kognitiv tillgänglighet Distans Distans
Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering Distans Distans
Elektroteknik
Elektroteknikens grunder Klassrum Lund
Patent och annan immaterialrätt Klassrum Lund
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Klassrum Helsingborg
Information- och kommunikationsteknik
Informatik: Avancerade databassystem Klassrum Lund
Informatik: Beslutsstödssystem Klassrum Lund
Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv Distans Distans
Informatik: Introduktion till e-hälsa Distans Distans
Informatik: Människa-dator-interaktion, analys Klassrum Lund
Rymdteknik
Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universum Klassrum Lund
Astronomi: Astronomins grunder - orienteringskurs i astronomi Distans Distans
Astronomi: Galaxer och kosmologi Klassrum Lund
Astronomi: Introduktion till astrofysiken Klassrum Lund
Inköp / Logistik
Logistik
Kandidatprogram i logistics service management Klassrum Helsingborg
Juridik
Beskattning i den digitala eran Klassrum Lund
Dataskyddsjuridik, distanskurs Distans Distans
Demokrati och mänskliga rättigheter: Erfarenheter, policy och praktik från det internationella till det lokala Distans Distans
EU-rätt i praktiken Distans Distans
Europeisk dataskyddsrätt Klassrum Lund
Grundkurs i medicinsk rätt Distans Distans
Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Aktiebolagsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: Compliance och risk i affärslivet Klassrum Lund
Handelsrätt: EU-rätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell beskattning Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Klassrum Lund
Handelsrätt: Marknadsföringsrätt och immaterialrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Miljörätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Revisorsjuridik Klassrum Lund
Internetbaserad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Juridik: Affärsjuridik Klassrum Flera orter (2)
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Distans Distans
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs Klassrum Lund
Utvidgad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Data Governance: Rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation Klassrum Lund
Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: EU:s marknads- och konkurrensrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Företagsbeskattning och hållbarhet Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiella avtal och köp Klassrum Lund
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Media and Armed Conflicts - Past and Present Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Digital historia - medier och metoder i teori och praktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 Klassrum Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Makt och mediesystem Klassrum Lund
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Klassrum Lund
Film
Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Filmvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Introduktion till filmvetenskap Distans Distans
Skandinavisk och europeisk filmkultur Distans Distans
Swedish Film Klassrum Lund
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Lund
Porslin - från 3D-design till produktion Klassrum Lund
Informationsvetenskap
Informatik: Introduktion till informationssystem Klassrum Lund
Informatik: Säkerhet i informationssystem Klassrum Lund
Informationssystem: IS- och verksamhetsutveckling Klassrum Lund
Underrättelseanalys: Fortsättningskurs Distans Distans
Journalistik
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Flera orter (2)
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Flera orter (2)
Journalistiska verktyg och medieetik - onlinemöjligheter och risker i kristid Distans Distans
Kandidatprogram i journalistik Klassrum Malmö
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Klassrum Lund
Intermediala kulturstudier Klassrum Lund
Intermediala studier: Digitala medier Klassrum Lund
Intermediala studier: Grundkurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Kandidatkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Klassrum Helsingborg
Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Strategisk kommunikation: AI, kognition och kultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser Distans Distans
Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen Distans Distans
Strategisk kommunikation: Public Affairs Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Tillämpad visuell kommunikation Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Varumärkeskultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kreativt skrivande
Att skriva dramatik Distans Distans
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - Kandidatkurs Klassrum Lund
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i marknadsföring (Kurspaket) Klassrum Lund
Retorik
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Klassrum Lund
Media and the History of Political Rhetoric Klassrum Lund
Retorik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Retorik: Grundkurs Klassrum Lund
Retorik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Praktisk retorik Klassrum Lund
Retoriken i moderna danska medier Klassrum Lund
Videoretorik Klassrum Lund
Sociala medier
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Management and Organization - Bachelor course (Course Package) Klassrum Lund
Kris- och konflikthantering
Krisens estetik: Hälsa och välbefinnande Distans Distans
Krisens estetik: Samhällets kriser i rörlig bild Klassrum Lund
Risk- och krisledning Klassrum Helsingborg
Verksamhet och organisation
Diversity Management Klassrum Helsingborg
Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden Klassrum Lund
Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön Distans Distans
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Botanik och zoologi Klassrum Lund
Biologi: Cell- och mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Djurens beteende Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Faunistik och floristik Klassrum Lund
Biologi: Försöksdesign och analys för biologer Klassrum Lund
Biologi: Genetik och evolution Klassrum Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Klassrum Lund
Biologi: Humanbiologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Humanfysiologi Klassrum Lund
Biologi: Naturvård Klassrum Lund
Health and Diet through Human History Klassrum Lund
Historisk osteologi: Arkeozoologi Klassrum Lund
Historisk osteologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Molekylärbiologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Klassrum Lund
Fysik
Astronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer Klassrum Lund
Fysik - Termodynamik och atomfysik Klassrum Lund
Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Fysik och Genus Distans Distans
Fysik: Analys på nanoskalan Klassrum Lund
Fysik: Atom- och molekylfysik Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets fysik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande förbränning Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare Klassrum Lund
Fysik: Kärnfysik Klassrum Lund
Fysik: Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion Klassrum Lund
Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer Klassrum Lund
Fysik: Process- och komponentteknologi Klassrum Lund
Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Spektroskopi och dynamik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Elektromagnetism Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Fluiddynamik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori Klassrum Lund
Geovetenskap
Dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarv Distans Distans
Geologi i samhället Klassrum Lund
Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi Klassrum Lund
Geologi: Förorenad mark Klassrum Lund
Geologi: Livets utveckling och jordens klimat Klassrum Lund
Geologi: Mineral och bergarter Klassrum Lund
Geologi: Planeten Jorden - en introduktion Klassrum Lund
Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2 Distans Distans
Naturgeografi: Fjärranalys och GIS med miljövårdsinriktning Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Planeten jorden som system - tidsperspektiv och hållbar utveckling Distans Distans
Sveriges berggrundsgeologi Distans Distans
Kemi
Kemi: Allmän kemi Klassrum Lund
Kemi: Analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Biokemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Cellens kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Experimentell proteinkemi Klassrum Lund
Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) Klassrum Lund
Kemi: Oorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Klassrum Lund
Matematik
Geometri för lärarstudenter Klassrum Lund
Matematik 1 Klassrum Lund
Matematik 2, fortsättningsnivå, 31-60 hp (för blivande lärare i matematik) Klassrum Lund
Matematik 3, fortsättningsnivå, 61-90 hp (för blivande lärare i matematik) Klassrum Lund
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Diskret matematik Klassrum Lund
Matematik: Envariabelanalys Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 1 Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 1 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär analys Klassrum Lund
Matematik: Matematik för naturvetare 1 Klassrum Lund
Matematik: Matematik för naturvetare 2 Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 Klassrum Lund
Matematisk statistik för fysiker Klassrum Lund
Matematisk statistik för kemister Klassrum Lund
Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Matematisk statistik: Försöksplanering Klassrum Lund
Matematisk statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Markovprocesser Klassrum Lund
Matematisk statistik: Sannolikhetsteori Klassrum Lund
Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer Klassrum Lund
Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python Klassrum Lund
Numerisk analys: Grundkurs Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk lineär algebra Klassrum Lund
Miljö
Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap Distans Distans
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Miljövetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöpolitik och förvaltning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg Distans Distans
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Lund
Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet Distans Distans
Hälsosamma inomhusmiljöer Distans Distans
Kandidatprogram i Human Resources Klassrum Lund
Metoder för användarmedverkan i designprocesser Distans Distans
Människan i extrema miljöer Klassrum Lund
Restaurang
Mat / Dryck
Mat, myter och molekyler Distans Distans
Samhällsvetenskap
Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv Distans Distans
Business Administration: From Barter to Bitcoin and Beyond: Re-imagining Money for a Sustainable Future Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi, Antagning till senare del, termin 5 Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi I Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Service Work Klassrum Helsingborg
Swedish Society and Everyday Life Klassrum Lund
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Klassrum Lund
Geografi
GIS för samhällsvetenskap - grundnivå Klassrum Lund
GIS för utvecklingsstudier - tillämpningar Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Grundkurs Klassrum Lund
Samhällsplanerarprogrammet
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Klassrum Lund
Statistik
Statistik: Affärsanalys Klassrum Lund
Statistik: Bayesianska metoder Klassrum Lund
Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 1 Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 2 Klassrum Lund
Statistik: Kandidatkurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Statistik: Regressionsanalys Klassrum Lund
Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori Klassrum Lund
Statistik: Statistisk programmering Klassrum Lund
Statistik: Statistisk teori Klassrum Lund
Statistik: Stickprovsteori Klassrum Lund
Statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Statistik: Visualisering av data Distans Distans
Statsvetenskap
Asienstudier: Internationella relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång Klassrum Lund
Governance and Conflict in the Middle East Klassrum Lund
Lärande och ledarskap i kulturskolan Klassrum Malmö
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Klassrum Lund
Offentligt ledarskap Distans Distans
Politices kandidatprogrammet Klassrum Lund
Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater Klassrum Lund
Statsvetenskap: fortsättningskurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: grundkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Internationell politik Distans Distans
Statsvetenskap: kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: kandidatkurs för PPE-programmet Klassrum Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion Distans Distans
Underrättelseanalys: Grundkurs Distans Distans
Underrättelseanalys: Kandidatkurs Distans Distans
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern) Klassrum Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Språk
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv Distans Distans
Den gudomliga komedin Distans Distans
Hebreiska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Isländska: En introduktion Klassrum Lund
Jiddisch: Fortsättningskurs I Distans Distans
Jiddisch: Fortsättningskurs I för lärare Distans Distans
Jiddisch: Grundkurs I för lärare Distans Distans
Jiddisch: Grundkurs II för lärare Distans Distans
Jiddisch: Nybörjarkurs I Distans Distans
Jiddisch: Nybörjarkurs II Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II Distans Distans
Latin: Efterklassiskt latin Klassrum Lund
Latin: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Latin: Fortsättningskurs II Klassrum Lund
Latin: Kandidatkurs Klassrum Lund
Latin: Klassisk prosa och poesi I Klassrum Lund
Latin: Latinet i körmusiken, steg 2 Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans Distans
Modersmålsundervisning och studiehandledning: fördjupningskurs Distans Distans
Nyisländska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Pinocchio - skolan, sagan och nationen Distans Distans
Polska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Språkkonsult: Språkpolitik och språkplanering Klassrum Lund
Språkkonsultprogrammet Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Klassrum Lund
Ukrainian for Beginners II Distans Distans
Ukrainska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arabiska
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Arabiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Arabiska: Grundkurs Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV Klassrum Lund
Arabiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Arabiska: Skrivprocessen Klassrum Lund
Arabiska: Språkhistoria Klassrum Lund
Arabiska: Teori- och metodkurs Klassrum Lund
Arabiska: Textkurs Klassrum Lund
Arabiska: Tidningstext Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Danska: Grundkurs Klassrum Lund
Danska: Kandidatkurs Distans Distans
Danska: Modern dansk litteratur Distans Distans
Historia, samhälle och kultur i Danmark Klassrum Lund
Muntlig danska Klassrum Lund
Skriftlig danska Klassrum Lund
Översättning från danska till svenska Distans Distans
Engelska
Engelska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (31-45) Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (46-60) Klassrum Lund
Engelska: Grammatik och översättning Distans Distans
Engelska: Grundkurs Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (16-30) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (61-75) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete Klassrum Lund
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Distans Distans
Kandidatprogram i engelska Klassrum Lund
Lärare och utbildning i engelsk populärlitteratur Distans Distans
Franska
Flerspråkighet med inriktning mot franska Klassrum Lund
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter Distans Distans
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs III Klassrum Lund
L'Union Européenne Distans Distans
La France Afrique - Det franska Afrika Klassrum Lund
Språkinlärning och språkundervisning med fokus på franska i skolan Klassrum Lund
Grekiska
Grekiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Grekiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa Klassrum Lund
Grekiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Nygrekiska: Fortsättningskurs Distans Distans
Nygrekiska: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nygrekiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Nygrekiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Italienska
Italienska för modevetare I: Terminologi och grammatik Distans Distans
Italienska för modevetare II: läs- och hörförståelse av modevetenskapliga texter och medier Distans Distans
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Cantautori - italienska trubadurer Distans Distans
Italienska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik Klassrum Lund
Italienska: Grundkurs Klassrum Lund
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Italienska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Italienska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska Distans Distans
Italienska: Översättning från italienska till svenska I Distans Distans
Japanska
Japanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Japanska: Grundkurs Klassrum Lund
Japanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Japanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i japanska Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Kinesiska: Grundkurs Klassrum Lund
Kinesiska: Grundkurs A Distans Distans
Kinesiska: Grundkurs B Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kinesiska: Nybörjarkurs B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ämnesdidaktik för kinesiska Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ämnesdidaktik för kinesiska III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Lingvistik och språkvetenskap
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning Klassrum Lund
Diversity of the World's Languages Klassrum Lund
Fonetik: Introduktionskurs Klassrum Lund
Fonetik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori Klassrum Lund
Hur blev det så här? Den franska skriftbildens historia Klassrum Lund
Karaktärer i den franskspråkiga 1900- och 2000-talsromanen Klassrum Lund
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik Klassrum Lund
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk Klassrum Lund
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik och pragmatik Klassrum Lund
Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning Klassrum Lund
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi Klassrum Lund
Lingvistik: Världens språk Klassrum Lund
Ryska
Rysk grammatik och översättning till ryska Klassrum Lund
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs Distans Distans
Ryska: Den ryska 1800-talsromanen Klassrum Lund
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall Distans Distans
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Ryska: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Grundkurs Klassrum Lund
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2 Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Specialiseringskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Textläsning och översättning från ryska till svenska Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Akademiskt skrivande Klassrum Lund
Spanska: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Spanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Spanska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Spanska: Grundkurs Klassrum Lund
Spanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap Distans Distans
Spanska: Nutida latinamerikansk film Distans Distans
Spanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Spanska: Praktisk spansk didaktik Klassrum Lund
Spanska: Praktisk spansk didaktik II Klassrum Lund
Spanska: Preparandkurs Klassrum Lund
Spanska: Spansk grammatik Klassrum Lund
Spanska: Temakurs I Distans Distans
Spanska: Temakurs II Distans Distans
Översättning mellan spanska och svenska Distans Distans
Svenska
Introduktionstermin Klassrum Lund
Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande med utländsk bakgrund Distans Distans
Språk och språkvetenskap: Diskursanalys Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal II Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Svenska som andraspråk för ämneslärare. Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk: Didaktisk fördjupningskurs Klassrum Lund
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs I Distans Distans
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II Distans Distans
Svenska som andraspråk: Grundkurs I Distans Distans
Svenska som andraspråk: Grundkurs II Distans Distans
Svenska som andraspråk: Kandidatkurs Distans Distans
Svenska som andraspråk: Ordinlärning och ordförrådets utveckling i andraspråkssvenska Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 Klassrum Lund
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 distanskurs Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 6 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 7 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 8 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 1 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 2 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 3 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 4 Distans Distans
Svenska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Runologi Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs Klassrum Lund
Svenska: Svensk grammatik Klassrum Lund
Svenska: Svensk språkhistoria Klassrum Lund
Svenska: Tala, skriva, övertyga Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Klassrum Lund
Tyska
Tyska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tyska: Grammatik Klassrum Lund
Tyska: Grundkurs Klassrum Lund
Tyska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 1 Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 2 Klassrum Lund
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning Klassrum Lund
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria Klassrum Lund
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs Klassrum Lund
Tyska: Översättning Klassrum Lund
Översättare
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, grekiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ukrainska Distans Distans
Översättning till svenska - i teori och praktik Distans Distans
Översättning: Kandidatkurs Distans Distans
Teknik
Avancerad skissteknik II Klassrum Lund
Drönares teknologi och samhällstillämpningar Klassrum Lund
Drönartillämpningar inom EASAs specifika kategori Klassrum Lund
Glasdesign Klassrum Lund
Management inom flygbranschen Distans Distans
Mänskliga faktorer inom luftfartsområdet Distans Distans
Reglerteknik, allmän kurs Klassrum Lund
Teknikhistoria Klassrum Lund
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Industridesign
Kandidatutbildning i industridesign Klassrum Lund
Livsmedelsteknik
Kandidatutbildning i livsmedelsteknik Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Introduktion till hållbar energiförsörjning Klassrum Lund
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning musik Klassrum Malmö
Pedagogik
Kulturskolepedagog, Konst (kurspaket) Klassrum Malmö
Kulturskolepedagog, Scenkonst (kurspaket) Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Patientperspektiv och egenförmåga Distans Distans
Patientsäkerhet Distans Distans
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Lund
Folkhälsovetenskap
Klimat, miljö och hälsa Distans Distans
Åldrande i ett föränderligt samhälle Klassrum Lund
Medicin
Gastronomy: Sustainable Eating Klassrum Lund
Röntgensjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Masterprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Lund
Professionellt socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Socialt arbete i det civila samhället Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kriminologi
Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp Klassrum Lund
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Psykologi
Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv Klassrum Lund
Kognitionsvetenskap: Introduktionskurs Klassrum Lund
Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Klassrum Lund
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Psychology: Avancerad arbets- och organisationspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad arbets- och organisationspsykologi I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad kognitiv neurovetenskap I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad personlighetspsykologi - typisk och atypisk I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad socialpsykologi I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad utvecklingspsykologi - typisk och atypisk I Klassrum Lund
Psykologi: Svåra barndomsupplevelser - utvecklingspsykologiska perspektiv Klassrum Lund
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund Klassrum Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund Klassrum Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund Klassrum Lund
Sociologi
Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå Klassrum Lund
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Praktik Klassrum Lund
Rättssociologi i teori och praktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Social Policy in Europe Klassrum Lund
Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv Klassrum Lund
Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap Klassrum Helsingborg
Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Klassrum Lund
Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete Klassrum Lund
Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller Klassrum Lund
Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Klassisk och modern teori Klassrum Lund
Sociologi: Metod och samhällsanalys Klassrum Lund
Sociologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD Klassrum Lund
Socionom
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Helsingborg
Bygg / Anläggning
Risk- och informationshantering inom bygg- och anläggningsteknik Klassrum Lund
Data / IT
AI i samhället Klassrum Lund
Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext Klassrum Lund
Datavetenskap
Beräkningsvetenskap: Introduktion till modellering av klimatsystem Klassrum Lund
Beräkningsvetenskap: Modellering i beräkningsvetenskap Klassrum Lund
Datavetenskaplig innehållsanalys för samhällsvetenskap Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Business Decision Management Klassrum Lund
Informatik: Business Intelligence Klassrum Lund
Informatik: IT, innovation och hållbar utveckling Klassrum Lund