Visa allastudier.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Kandidatprogram i beteendevetenskap Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv Klassrum Lund
Kognitionsvetenskap: Introduktionskurs Klassrum Lund
Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i kognitionsvetenskap Klassrum Lund
Professionellt socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Social Policy in Europe Klassrum Lund
Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv Klassrum Lund
Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation Klassrum Helsingborg
Socialt arbete med äldre Klassrum Malmö
Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap Klassrum Helsingborg
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Fortsättningskurs Distans Distans
Socialt arbete: Grundkurs Distans Distans
Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Klassrum Lund
Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys Klassrum Lund
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Lund
Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll Klassrum Lund
Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp Klassrum Lund
Psykologi
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Klassrum Lund
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Praktik för beteendevetare Klassrum Lund
Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I Klassrum Lund
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Att leda och följa i förändring Distans Distans
Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I Klassrum Lund
Psykologi: Idrottspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Psykologi: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik Klassrum Lund
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Klassrum Lund
Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Rekrytering och urval av personal Klassrum Lund
Psykologi: Samtals- och intervjuteknik Klassrum Lund
Psykologi: Socialpsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs I Distans Distans
Psykologprogrammet Klassrum Lund
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet, Familjeterapi Klassrum Lund
Psykoterapeutprogrammet, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - vuxna Klassrum Lund
Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - vuxna Klassrum Lund
Sociologi
Barnkonventionen, barns rätt och global hälsa Distans Distans
Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå Klassrum Lund
Kandidatprogram i sociologi Klassrum Lund
Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5 Klassrum Lund
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Rättssociologi: Arbetslivspraktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Fortsättningskurs. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Introduktion. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi Klassrum Lund
Sociologi: Fortsättningskurs, distans Distans Distans
Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling Klassrum Lund
Sociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Sociologi: inriktning socialpsykologi, distans Distans Distans
Sociologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Sociologi: Kandidatkurs, distans Distans Distans
Sociologi: Klassisk och modern teori Klassrum Lund
Sociologi: Metod och samhällsanalys Klassrum Lund
Sociologi: Organisationssociologi 1 Distans Distans
Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD Klassrum Lund
Sociologi: Socialpolitisk styrning och management Klassrum Lund
Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner Klassrum Lund
Socionom
Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete Klassrum Lund
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektutbildning Klassrum Lund
Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik Klassrum Lund
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 2 tillämpning Distans Distans
Rum, scenografi och landskap Klassrum Lund
Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I Klassrum Lund
Visuella tekniker Klassrum Lund
Data / IT
Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv Klassrum Lund
Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext Klassrum Lund
Effektiv C Klassrum Lund
Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare Klassrum Lund
Masterutbildning i trådlös kommunikation Klassrum Lund
Programmering, grundkurs Klassrum Lund
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Avancerade databassystem Klassrum Lund
Informatik: Beslutsstödssystem Klassrum Lund
Informatik: Business Intelligence Klassrum Lund
Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv Distans Distans
Informatik: Introduktion till e-hälsa Distans Distans
Informatik: Introduktion till informationssystem Klassrum Lund
Informatik: IT, innovation och hållbar utveckling Klassrum Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion - design Klassrum Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion, analys Klassrum Lund
Informatik: Strategisk ledning och informationssystem Klassrum Lund
Informatik: Säkerhet i informationssystem Klassrum Lund
Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder Klassrum Lund
Informatik: Webbutveckling Klassrum Lund
Informationssystem: IS- och verksamhetsutveckling Klassrum Lund
IS Sourcing Strategies for Business Development Klassrum Lund
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara) Klassrum Lund
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Klassrum Lund
Djur / Natur
Lantmätare
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Klassrum Lund
Ekonomi
Economic History: Growth, Stagnation and Inequality in Africa Klassrum Lund
Economic History: Population Aging and the Welfare State Klassrum Lund
Economic History: The Global Economy Distans Distans
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Befolkning och levnadsstandard Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Befolkningsutvecklingens orsaker Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Framväxten av moderna hälso- och sjukvårdssystem Distans Distans
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kina och Stillahavsasiens ekonomi Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv Klassrum Lund
Entreprenörskap och projektledning Klassrum Lund
Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet Klassrum Lund
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Masterprogram i European Affairs Klassrum Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Klassrum Lund
Rättsekonomi Klassrum Lund
Sveriges ekonomiska och sociala historia Klassrum Lund
Urban ekonomi Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Företagsekonomi
Business Administration: Corporate Finance Klassrum Lund
Business Administration: Global Business Responsibility Klassrum Lund
Business Administration: Global Strategic Marketing Klassrum Lund
Business Administration: Management Control Klassrum Lund
Business Administration: Project Management - A Business Perspective Klassrum Lund
Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) Klassrum Lund
Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi: Företagsekonomi för lärare på gymnasiet Distans Distans
Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Klassrum Lund
Företagsekonomi: Internationell industriell marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning Klassrum Lund
Företagsekonomi: Omvärldsanalys och strategiskt tänkande Klassrum Lund
Företagsekonomi:Kandidatkurs i Business and data analytics Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Business Analytics (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i marknadsföring (Kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i redovisning (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Management and Organization - Bachelor course (Course Package) Klassrum Lund
Industriell ekonomi
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Distans Distans
Nationalekonomi: Avancerad Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad kurs i ekonomisk integration Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad offentlig ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk integration Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande Klassrum Lund
Nationalekonomi: Empirisk finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1 Distans Distans
Nationalekonomi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grunderna för finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grundkurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Internationell ekonomi Distans Distans
Nationalekonomi: Makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik Distans Distans
Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Matematiska metoder, avancerad nivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomi - individuella val Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomi: Offentlig ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Optionsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Portföljvalsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar Klassrum Lund
Nationalekonomi: Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad internationell makroekonomi Klassrum Lund
Politices kandidatprogrammet Klassrum Lund
Redovisning / Bokföring
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Konst Klassrum Malmö
Musik
Arabiska rytmer Klassrum Malmö
Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande Klassrum Malmö
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Barockintepretation för sångare och instrumentalister Klassrum Malmö
Barockintepretation för sångare och instrumentalister, steg 2 Klassrum Malmö
Barockintepretation för sångare och instrumentalister, steg 3 Klassrum Malmö
Barockintepretation för sångare och instrumentalister, steg 4 Klassrum Malmö
Basklarinett - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Klassrum Malmö
Biinstrument viola - för violinister Klassrum Malmö
Composition Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Comprovisation - Ensemble för samtida musik för den medskapande musikern Klassrum Malmö
Damkör I Klassrum Malmö
Damkör II Klassrum Malmö
Damkör III Klassrum Malmö
Damkör IV Klassrum Malmö
Den framträdande människan - musik och psykologi Klassrum Malmö
Digital musikproduktion Klassrum Malmö
Distanskurs i musiklära och gehör 1 Distans Distans
Elektroakustisk musik Klassrum Malmö
Engelskt horn - solistiskt spel, orkesterstudier, andnings- & blåsteknink, rörtillverkning och ensemblespel Klassrum Malmö
Ensemblemusicerande vid Odeum Klassrum Lund
Ensemblemusicerande vid Odeum II Klassrum Lund
Ensemblemusicerande vid Odeum III Klassrum Lund
Essklarinett - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Klassrum Malmö
Folkmusikensemble Klassrum Malmö
Forskningsmetodik och uppsatsskrivande Klassrum Malmö
Fortsättningskurs i Complete Vocal Technique Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach Klassrum Malmö
Gehör grund/preparand Klassrum Malmö
Grundkurs i ensembleledning och ackordinstrument Klassrum Malmö
Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Hemmastudio 1-15 hp Klassrum Malmö
Hur andliga, tekniska och materiella utvecklingar förändrat musiken genom tiderna Klassrum Malmö
Improvisation för instrumentalister och sångare med klassisk inriktning Klassrum Malmö
Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan Distans Distans
Inspelningsteknik studio 1-15 hp Klassrum Malmö
Introduktionskurs i Complete Vocal Technique Klassrum Malmö
Kammarmusik från barocken Klassrum Malmö
Kammarmusik från barocken II Klassrum Malmö
Kammarmusik från barocken III Klassrum Malmö
Komposition, Arrangering och Musikteori II - med metodisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Kulturskolan som idé och praktik 1 Klassrum Malmö
Liveljud för musiklärare och musiker Klassrum Malmö
Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Klassrum Lund
Multimediateknik för musiker Klassrum Malmö
Music Management & Business Klassrum Malmö
Musik: Introduktionskurs i Estill Voice Training Klassrum Malmö
Musikalisk analys - med inriktning mot form och struktur Klassrum Malmö
Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Klassrum Lund
Musikhögskolans kammarkör I Klassrum Malmö
Musikhögskolans kammarkör II Klassrum Malmö
Musikhögskolans Kammarkör III Klassrum Malmö
Musikhögskolans Kammarkör IV Klassrum Malmö
Musikhögskolans storband Klassrum Malmö
Musikpedagogik: Masteruppsats Klassrum Malmö
Musikproducent Klassrum Malmö
Musikvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - grundkurs Klassrum Lund
Normkritik genom rörelse Klassrum Malmö
Notskrivning Distans Distans
Orgelkunskap, grundkurs Klassrum Malmö
Orgelkunskap, grundkurs, steg 2 Klassrum Malmö
Performance Studies - Jazz/Improvisation Klassrum Malmö
Performance Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Pianometodik Klassrum Malmö
Piccolaflöjt - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Klassrum Malmö
Piccolaflöjt - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier, steg 2 Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Programförberedande kurs i musik Klassrum Helsingborg
Rytmik i förskola och skola Klassrum Malmö
Rytmikpedagogik 1 (grundkurs) Klassrum Malmö
Röstträning och röstvård Klassrum Malmö
Röstträning och röstvård, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Satslära - preparandkurs Klassrum Malmö
Senromantikens mästerverk Klassrum Malmö
Sequenser grundkurs Distans Distans
Singer-Songwriter Klassrum Malmö
Sound Studies in Theory and Practice Klassrum Lund
Svensk Folkmusik Klassrum Malmö
Swedish Music in Contemporary Culture Klassrum Lund
Sångmetodik - inriktning kyrkomusik Klassrum Malmö
Sångworkshop - masterclass med Estill-metoden Klassrum Malmö
Tangoorkester Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Musik Klassrum Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningkurs Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 1: Scenkonst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Scenkonst Klassrum Malmö
Textil / Mode
Kandidatprogram i modevetenskap Klassrum Helsingborg
Fastighet
Fastighetsvärdering Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning Klassrum Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning Klassrum Helsingborg
Försäljning
Kandidatprogram i service management, Retail Klassrum Helsingborg
Hotell / Turism
Kandidatprogram i service management, Turism och hotell Klassrum Helsingborg
Humaniora
Baskurs för universitetsstudier Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, kandidatkurs Klassrum Lund
Etnologi: Hälsa, makt och kultur Klassrum Lund
Europastudier: Ryssland och Östeuropa - nutid och dåtid Klassrum Lund
Gastronomy: Sustainable Eating Klassrum Lund
Human Ecology: Culture, Economy and Ecology Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - grundkurs Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs Klassrum Lund
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Mediehistoria: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 Klassrum Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Klassrum Lund
Samhälle, risk och hälsa Distans Distans
Swedish Society and Everyday Life Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Praktik Klassrum Lund
Arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Arkeologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Bibliotekarie
Biblioteks- och informationsvetenskap: MIK, pedagogik och tillgänglighet Distans Distans
Bokhistoria: Censur, tryckfrihet och politik Distans Distans
Bokhistoria: Läsningens historia Distans Distans
Bokhistoria: Paleografi Klassrum Lund
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Klassrum Lund
Filosofi
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Klassrum Lund
One World, One Language Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Filosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Klassrum Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Genus, medborgarskap och migration Klassrum Lund
Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus i en global värld Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus och nation i Europa Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus och rätt Klassrum Lund
Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Kandidatprogram i genusvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i genus, migration och social rättvisa Klassrum Lund
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Historia
Archaeology: Viking Age Scandinavia Klassrum Lund
Classics of Western Thought Klassrum Lund
Historia: Arbete - tvång eller frihet? Klassrum Helsingborg
Historia: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historia: Grundkurs Klassrum Lund
Historia: Historiografisk påbyggnadskurs Klassrum Lund
Historia: Kandidatkurs Klassrum Lund
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs Distans Distans
Historia: Nätbaserad grundkurs Distans Distans
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker Klassrum Lund
Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien Klassrum Lund
Historiska studier: Introduktionskurs Klassrum Lund
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna Klassrum Lund
History of Ideas: Modernism and Postmodernism in the History of Ideas of the Twentieth Century Klassrum, Distans Flera orter (2)
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria Klassrum Lund
Kandidatprogram i historia Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi, Antagning till senare del, termin 5 Klassrum Lund
Masterprogram i historiska studier Klassrum Lund
Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century Klassrum Lund
Samhällsvetenskaplig etnografi Klassrum Lund
Socialantropologi: Etnografiskt fältarbete Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialantropologi: fortsättningskurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Grundkurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Teori- och metodkurs Klassrum Lund
Swedish History from a Nordic Perspective Klassrum Lund
Swedish Politics - Past and Present Klassrum Lund
The Emergence of European Culture Klassrum Lund
The Roman Empire Klassrum Lund
Internationella relationer
Central and Eastern European Studies: Understanding Belarus and Ukraine Klassrum Lund
European Integration at a Crossroads: History, Identities and Values Klassrum Lund
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Konstvetenskap
Konsthistoria och visuella studier: Kandidatkurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs Klassrum Lund
Modern Design in Scandinavia Klassrum Lund
Visual Culture: Body and Image Klassrum Lund
Visual Culture: Critical Perspectives on Globalisation in Visual Culture Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Klassrum Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs Klassrum Lund
Asienstudier: Digitala Öst- och Sydöstasien - Kulturella, sociala och politiska transformationer Klassrum Lund
Asienstudier: Global och regional politik i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande Distans Distans
Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom Asienstudier Distans Distans
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Öst- och Sydöstasiens roll i den globala ekonomin Klassrum Lund
Bokhistoria: Bibliotekens historia Distans Distans
Bokhistoria: Fortsättningskurs Distans Distans
Bokhistoria: Grundkurs Distans Distans
Bokhistoria: Handskriftens historia Distans Distans
Digitala kulturer: Teorier - Introduktion Distans Distans
Historia, samhälle och kultur i Danmark Klassrum Lund
Intermediala kulturstudier Klassrum Lund
Intermediala studier: Digitala medier Klassrum Lund
Intermediala studier: Grundkurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Kandidatkurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Lund
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Barn- och ungdomslitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Klassrum Lund
Teaterns teori och praktik: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Teaterns teori och praktik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Författarskolan: Litterär gestaltning - Breddningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs Klassrum Lund
Litteratur - kultur - media: Jiddischmodernism, 1907-1954 Klassrum Lund
Litteratur - kultur - medier: Bilderboken idag Klassrum Lund
Litteratur - kultur - medier: En introduktion Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Engelskspråkig litteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Svensk och dansk litterär kanon i historiska och teoretiska perspektiv Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Nya perspektiv på svenska klassiker Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Klassrum Lund
Religionsvetenskap
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens Distans Distans
Bibelvetenskap: Avancerad kurs I Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus Klassrum Lund
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans Distans
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Det muslimska Europa Klassrum Lund
Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Islamologi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Grundkurs Klassrum Lund
Islamologi: Islam i imperiernas tid Klassrum Lund
Islamologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien Klassrum Lund
Islamologi: Nutida islamiska diskussioner Klassrum Lund
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Judaistik: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Grundkurs II Klassrum Lund
Judaistik: Judendom som levd religion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk mystik Distans Distans
Judaistik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Judaistik: Klassiska judiska texter Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi Distans Distans
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Klassrum Lund
Religion and Politics Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria, examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Klassrum Lund
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet Klassrum Lund
Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Religionshistoria: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation. Distans Distans
Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Religion, tradition och kommunikation Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Sayings and Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: The Study of Ancient Religion Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Populism och kristen teologi Distans Distans
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Helsingborg
Inköp / Logistik
Logistik
Kandidatprogram i logistics service management Klassrum Helsingborg
Juridik
Beskattning i den digitala eran Klassrum Lund
Dataskyddsjuridik, distanskurs Distans Distans
Grundkurs i medicinsk rätt Distans Distans
Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Klassrum Lund
Handelsrätt: Aktiebolagsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: Företagsjuridik I Klassrum Lund
Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiella avtal och köp Klassrum Lund
Handelsrätt: Miljörätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Revisorsjuridik Klassrum Lund
Internetbaserad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Juridik och Artificiell Intelligens (AI) Distans Distans
Juridik: Affärsjuridik Klassrum Helsingborg
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Distans Distans
Juristprogrammet Klassrum Lund
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Feministisk politisk filosofi Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och religion Klassrum Lund
Rätten, samhället och korruption Klassrum Lund
Utvidgad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Affärsjuridik
Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Kandidatprogram i digitala kulturer Klassrum Lund
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Klassrum Helsingborg
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation Klassrum Lund
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Media and Armed Conflicts - Past and Present Klassrum Lund
Media and the History of Political Rhetoric Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Strategisk kommunikation: AI, kognition och kultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Finansiell kommunikation Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kommunikationsteori Klassrum Helsingborg
Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation Distans Distans
Strategisk kommunikation: Public Affairs Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Tillämpad visuell kommunikation Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Varumärkeskultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation Distans Distans
Film
Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Masterprogram i film- och mediehistoria Klassrum Lund
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Distans Distans
Skandinavisk och europeisk filmkultur Distans Distans
Swedish Film Klassrum Lund
Grafisk design
Masterutbildning i industridesign Klassrum Lund
Porslin - från 3D-design till produktion Klassrum Lund
Journalistik
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Kandidatprogram i journalistik Klassrum Lund
Kommunikation
Kommunikation, kognition och tillgänglighet: Multimodal information i mottagarperspektiv Klassrum Lund
Retorik
Interkulturell kommunikation Klassrum Lund
Retorik: Grundkurs Klassrum Lund
Retorik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Praktisk retorik Klassrum Lund
Retorik: Retorik och (populär) vetenskap Klassrum Lund
Retorik: Retorik, demokrati och deltagande Klassrum Lund
Retorik: tal och skrivande Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Development Studies: Development Organisations and Programme Management Klassrum Lund
Digitalization and Services Klassrum Helsingborg
Grundkurs i service management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retail Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Naturvetenskap
Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universum Klassrum Lund
Astronomi: Dynamisk astronomi Klassrum Lund
Astronomi: Extragalaktisk astronomi Klassrum Lund
Astronomi: Galaxer och kosmologi Klassrum Lund
Astronomi: Introduktion till astrofysiken Klassrum Lund
Astronomi: Statistiska verktyg i astrofysiken Klassrum Lund
Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning Klassrum Lund
Introduktion till acceleratorer och frielektronlaser Klassrum Lund
Introduktion till synkrotronljusvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön Distans Distans
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap Klassrum Lund
Tarmflorans betydelse för hälsa Distans Distans
Biologi
Bioinformatik: Bioinformatik och sekvensanalys Klassrum Lund
Bioinformatik: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Bioinformatik: Programmering i Python Klassrum Lund
Biologi: Bearbetning och analys av biologiska data Klassrum Lund
Biologi: Cell- och mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Evolutionär zooekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Biologi: Farmakologi Klassrum Lund
Biologi: Faunistik och floristik Klassrum Lund
Biologi: Genetik och evolution Klassrum Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Klassrum Lund
Biologi: Humanbiologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Humanfysiologi Klassrum Lund
Biologi: Immunologi Klassrum Lund
Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer Klassrum Lund
Biologi: Limnologi och marinekologi - organismer och habitat Klassrum Lund
Biologi: Mark- och växtekologi Klassrum Lund
Biologi: Mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Mikroskopi - Bio-Imaging Klassrum Lund
Biologi: Modellering av biologiska system Klassrum Lund
Biologi: Molekylär genetik i eukaryota organismer Klassrum Lund
Biologi: Molekylärbiologisk metodik Klassrum Lund
Biologi: Mossor - morfologi och artidentifiering Distans Distans
Biologi: Naturvård Klassrum Lund
Biologi: Neurobiologi Klassrum Lund
Biologi: Populations- och samhällsekologi Klassrum Lund
Biologi: Projekt Klassrum Lund
Biologi: Sinnesbiologi Klassrum Lund
Biologi: Växtens funktion Klassrum Lund
Biologi: Växters systematik och diversitet Distans Distans
Historisk arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Historisk osteologi: Arkeozoologi Klassrum Lund
Historisk osteologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Projekt Klassrum Lund
Biomedicin
Avancerad cancerbiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Metabola sjukdomar Klassrum Lund
Biomedicin: Molekylär medicin Klassrum Lund
Biomedicin: Utvecklingsbiologi och genetik Klassrum Lund
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Farmakologi
Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt Klassrum Lund
Fysik
Aerosolteknologi Klassrum Lund
Astronomi: Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Lund
Fysik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Fysik: Analys på nanoskalan Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärens kemi och fysik Klassrum Lund
Fysik: Atom- och molekylfysik Klassrum Lund
Fysik: Atom- och molekylspektroskopi Klassrum Lund
Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer Klassrum Lund
Fysik: Elektronstrukturen hos fasta ämnen och ytor Klassrum Lund
Fysik: Experimentella verktyg Klassrum Lund
Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik Klassrum Lund
Fysik: Halvledarfysik Klassrum Lund
Fysik: Höghastighetselektronik Klassrum Lund
Fysik: Kvantfysik i forskning och samhälle Klassrum Lund
Fysik: Kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Kärnfysik Klassrum Lund
Fysik: Lasrar Klassrum Lund
Fysik: Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion Klassrum Lund
Fysik: Medicinsk optik Klassrum Lund
Fysik: Molekylfysik Klassrum Lund
Fysik: Nanomaterial - termodynamik och kinetik Klassrum Lund
Fysik: Optik och optisk design Klassrum Lund
Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer Klassrum Lund
Fysik: Praktik Klassrum Lund
Fysik: Praktik Klassrum Lund
Fysik: Process- och komponentteknologi Klassrum Lund
Fysik: Teoretisk kärnfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Sjukhusfysikerutbildning Klassrum Lund
Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Beräkningsfysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Elektromagnetism Klassrum Lund
Teoretisk Fysik: Fysikens matematiska metoder Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Klassisk mekanik Klassrum Lund
Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk partikelfysik Klassrum Lund
Geovetenskap
Berggrundsgeologi: Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi Klassrum Lund
Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Geologi: Livets utveckling och jordens klimat Klassrum Lund
Geologi: Planeten Jorden - en introduktion Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Glacial sedimentologi - processer, sediment och landformssystem Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Paleoekologisk metodik och miljöanalys Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Allmän kemi Klassrum Lund
Kemi: Analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Kemi: Biokemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Cellens kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Experimentell proteinkemi Klassrum Lund
Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) Klassrum Lund
Kemi: Läkemedelskemi Klassrum Lund
Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Strukturbiokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Analytiska funktioner Klassrum Lund
Matematik: Differentialgeometri Klassrum Lund
Matematik: Diskret matematik Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 1 Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär analys Klassrum Lund
Matematik: Linjär funktionalanalys Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 Klassrum Lund
Matematik: Sannolikhetsteorins matematiska grunder Klassrum Lund
Matematik: Talteori Klassrum Lund
Matematisk statistik för fysiker Klassrum Lund
Matematisk statistik för kemister Klassrum Lund
Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Matematisk statistik: Finansiell statistik Klassrum Lund
Matematisk statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Kvantitativ riskanalys med Copulas Klassrum Lund
Matematisk statistik: Markovprocesser Klassrum Lund
Matematisk statistik: Olinjära tidsserier Klassrum Lund
Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar Klassrum Lund
Matematisk statistik: Spatial statistik med bildanalys Klassrum Lund
Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer Klassrum Lund
Matematisk statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Numerisk analys: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk lineär algebra Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Lund
Miljö
Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap Distans Distans
Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering Distans Distans
e-Miljöpsykologi Distans Distans
Klimat och samhälle Klassrum Lund
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Markvård Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvård Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Klassrum Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Vattenvård Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Klassrum Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Miljöskydd Klassrum Lund
Miljövetenskap: Analys och metodik Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen - Fördjupning i tillämpad klimatstrategi Klassrum Lund
Miljövetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskydd - livsmedelssäkerhet Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Miljövetenskap: Riskanalys inom natur, miljö och hälsa Klassrum Lund
Miljövetenskap: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi Klassrum Lund
Miljövetenskap: Tillämpad miljövetenskap Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Lund
Kandidatprogram i service management, Hälsa Klassrum Helsingborg
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Klassrum Lund
Arbetsmiljö
Människan och inomhusmiljön Distans Distans
HR
Kandidatprogram i Human Resources Klassrum Lund
Restaurang
Mat / Dryck
Kandidatutbildning i livsmedelsteknik Klassrum Lund
Kandidatutbildning i livsmedelsteknik, Antagning till senare del, 180 hp Klassrum Lund
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Asienstudier: Dagens japanska samhälle Klassrum Lund
Asienstudier: Dagens Sydöstasien - Politisk utveckling och samhällsfrågor Distans Distans
Asienstudier: Dokumentärfilm i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Religion och samhälle i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Introduktion till public management Klassrum Lund
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Klassrum Lund
Krisens estetik: Samhällets kriser i rörlig bild Klassrum, Distans Flera orter (2)
Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Flyktingar från Mellanöstern i det globala norr Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Genus och politik i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Introduktion till Mellanösternstudier Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Islam och vardagens politik i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Miljö och hållbar utveckling i Mellanöstern Klassrum Lund
Public Management i Skandinavien - en tillämpning Klassrum Lund
Riskanalysens och riskhanteringens grunder Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys Klassrum Lund
Social Sciences: Evaluation Research - Theories and Methods Klassrum Lund
Social Sciences: Gender, Class, Ethnicity and Sexuality Klassrum Lund
Social Sciences: Gender, Global Development and Post-Colonialism Klassrum Lund
Social Sciences: Introduction to Global Studies Klassrum Lund
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis Klassrum Lund
Social Sciences: Migration and Development Klassrum Lund
Social Sciences: Theories and Issues in Development Klassrum Lund
Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Klassrum Lund
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Geografi
Berggrundsgeologi: Sedimentär geologi och bassänganalys Klassrum Lund
Dynamisk meteorologi 2 Klassrum Lund
Geografi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geologi i samhället Klassrum Lund
Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion Distans Distans
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar Klassrum Lund
GIS: Geographical Information System for the Social Sciences Klassrum Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i geomatik Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Klassrum Lund
Naturgeografi: Global ekosystemdynamik Klassrum Lund
Naturgeografi: Introduktion till jordens miljö Klassrum Lund
Naturgeografi: Naturgeografisk teori och systemmetodik Klassrum Lund
Naturgeografi: Samspel mellan biosfär och atmosfär Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi I Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Ekonomisk geografiska omvandlingsprocesser - platser, människor och produktion Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Examensarbete för magisterexamen i Samhällsgeografi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Geografisk idéhistoria Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Grundkurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Landskapsgeografi och politisk ekologi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Trender i politisk ekonomi Klassrum Lund
Synoptisk/mesoskalig meteorologi Klassrum Lund
Statistik
Matematisk Statistik: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Statistik: Affärsanalys Klassrum Lund
Statistik: Avancerad maskininlärning Klassrum Lund
Statistik: Bayesianska metoder Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 1 Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 2 Klassrum Lund
Statistik: Kandidatkurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Statistik: Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv Klassrum Lund
Statistik: Multivariat analys Klassrum Lund
Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori Klassrum Lund
Statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Statistik: Visualisering av data Distans Distans
Statsvetenskap
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives Klassrum Lund
Introduction to the Middle East Klassrum Lund
Masterprogram i International Development and Management Klassrum Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Klassrum Lund
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Klassrum Lund
Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning Klassrum Lund
Statsvetenskap: European Governance Klassrum Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (två år) Klassrum Lund
Statsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Ny och gammal nationalism Klassrum Lund
Statsvetenskap: Ontologiska säkerhetsstudier Klassrum Lund
Statsvetenskap: Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser Klassrum Lund
Statsvetenskap: Politik och styrelse Distans Distans
Statsvetenskap: Politisk ordning i tid och rum Klassrum Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig metodologi Klassrum Lund
Underrättelseanalys: Grundkurs Distans Distans
Underrättelseanalys: Kandidatkurs Distans Distans
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle Distans Distans
Språk
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Danska: Grundkurs Klassrum Lund
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning Klassrum Lund
Diversity of the World's Languages Klassrum Lund
Fonetik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori Klassrum Lund
Hebreiska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Isländska: En introduktion Klassrum Lund
Italienska: Fortsättningskurs Distans Distans
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Grundkurs Distans Distans
Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska Klassrum Lund
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I Distans Distans
Judiska kulturella reaktioner på förintelsen Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs A Klassrum Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs B Distans Distans
Latin: Antik prosa och poesi Klassrum Lund
Latin: Efterklassiskt latin Klassrum Lund
Latin: Fortsättningskurs II Klassrum Lund
Latin: Latinet i körmusiken Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans Distans
Muntlig danska Klassrum Lund
Retoriken i moderna danska medier Klassrum Lund
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Språk och språkvetenskap: Diskursanalys Klassrum Lund
Språk- och språkvetenskap: Diskursanalys Klassrum Lund
Språkkonsultprogrammet Klassrum Lund
The Old Icelandic Heritage Klassrum Lund
Ämnesdidaktik för kinesiska III Klassrum Lund
Arabiska
Arabisk poesi och skönlitteratur II Klassrum Lund
Arabiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Arabiska: Skrivprocessen Klassrum Lund
Arabiska: Textkurs Klassrum Lund
Arabiska: Tidningstext Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skriftlig danska Klassrum Lund
Engelska
Engelsk språkhistoria Klassrum Lund
Engelska för naturvetare Klassrum Lund
Engelska: Deskriptiv grammatik Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (31-45) Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (46-60) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (16-30) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (61-75) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete Klassrum Lund
Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning (91-120 hp) Klassrum Lund
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Klassrum Lund
Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp) Klassrum Lund
Kandidatprogram i engelska Klassrum Lund
Franska
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Franska: Modern språkvetenskaplig teori med tillämpning på franska Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs III Klassrum Lund
LKM: Att studera franskspråkig litteratur - en introduktion Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Klassrum Lund
Grekiska
Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid Klassrum Lund
Fördjupning i nygrekisk litteratur Klassrum Lund
Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid Klassrum Lund
Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid Klassrum Lund
Grekiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Grekiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Grekiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Korpuslingvistik i nygrekiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Klassrum Lund
Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan Klassrum Lund
Nygrekiska: Fortsättningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Nygrekiska: Grundkurs Distans Distans
Nygrekiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Nygrekiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Italienska
Inlärning av italienska i ett flerspråkighetsperspektiv Distans Distans
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Cantautori - italienska trubadurer Distans Distans
Italienska: Det italienska språket i synkroni och diakroni Distans Distans
Italienska: Fördjupningskurs Distans Distans
Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik Distans Distans
Italienska: Kandidatkurs Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Japanska
Japanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Japanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1 Klassrum Lund
Kandidatprogram i japanska Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesisk modern skönlitteratur Klassrum Lund
Kinesiska: Grundkurs Klassrum Lund
Kinesiska: Grundkurs B Distans Distans
Kinesiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Ämnesdidaktik för kinesiska Klassrum Lund
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Fonetik: Röstens funktion och användning Klassrum Lund
Lingvistik: Grammatiska mönster i mänskliga språk Klassrum Lund
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik Klassrum Lund
Lingvistik: Metalingvistik - språket som kunskapsobjekt Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk - process och mångfald Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning Klassrum Lund
Lingvistik: Språkets arkeologi Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Spanska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Klassrum Lund
Ryska
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs Distans Distans
Ryska: Fortsättningskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2 Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Specialiseringskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska
Spanska: Akademiskt skrivande Klassrum Lund
Spanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Spanska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Spanska: Grundkurs Klassrum Lund
Spanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Spanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Spanska: Preparandkurs Distans Distans
Spanska: Skriftlig språkfärdighet i spanska Klassrum Lund
Spanska: Temakurs I Klassrum Lund
Spanska: Temakurs II Klassrum Lund
Svenska
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv Klassrum Lund