Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektutbildning Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning Klassrum Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning Klassrum Helsingborg
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i risk, säkerhet och krishantering Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Klassrum Lund
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Bild och rum Klassrum Lund
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion Distans Distans
Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologi
Genuspsykologi Klassrum Lund
Psykologi och klimatförändring Klassrum Lund
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar Klassrum Lund
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Klassrum Lund
Psykologi: Rättspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs II Distans Distans
Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner Klassrum Lund
Sociologi
Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik Distans Distans
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Rättssociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats Klassrum Lund
Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling Klassrum Lund
Sociologi: Organisation, ledning och lärande II Klassrum Lund
Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi Klassrum Lund
Sociologisk analys med kandidatuppsats Klassrum Lund
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Data / IT
Kravhantering för digitala system Klassrum Lund
IT-säkerhet
En Introduktion till Informationssäkerhet Klassrum Lund
Programmering
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen Klassrum Lund
Informatik: IT-arkitektur och mjukvarusystem Klassrum Lund
Informatik: Strategi och styrning av informationssystem Klassrum Lund
Djur / Natur
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media Klassrum Lund
Ekonomi
Economic Change, Labour Market and the Population Klassrum Lund
Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia Klassrum Lund
Economic History: Family and Work - Scandinavia in an International Perspective Klassrum Lund
Economic History: Financial Systems - Development and Crises Klassrum Lund
Economic History: Swedish Economic Development Klassrum Lund
Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Den svenska modellens uppgång och fall Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teori och metod Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi
Att se och förstå komplexitet och osäkerhet Klassrum Lund
Att tänka och handla i komplexa och osäkra situationer Klassrum Lund
Business Administration: Global Strategic Marketing Klassrum Lund
Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) Klassrum Lund
Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning Klassrum Lund
Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Klassrum Lund
Management and Organization - Bachelor course (Course Package) Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Distans Distans
Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt Klassrum Lund
Nationalekonomi: Industriell organisation Klassrum Lund
Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Redovisning / Bokföring
Kandidatkurs och examensarbete i redovisning (kurspaket) Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 2: Konst Klassrum Malmö
Musik
Barn- och ungdomskörmetodik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Kulturskolan som idé och praktik 2 Klassrum Malmö
Körsång Klassrum Malmö
Live-elektronisk musik Klassrum Malmö
Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II Klassrum Lund
Musikvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - fortsättningskurs Klassrum Lund
Operaimprovisation Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Sång
Sång för skådespelare Klassrum Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Klassrum Malmö
Samtidsdramatik Distans Distans
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 2: Scenkonst Klassrum Malmö
Humaniora
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv Klassrum Lund
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs Klassrum Lund
Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och projektarbete Klassrum Lund
Food, Tradition and Innovation Klassrum Lund
Globalization in the Pre-Modern World Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Filosofi
One World, One Morality Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Genus, medborgarskap och migration Klassrum Lund
Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Historia
Barbarer och romare Klassrum Lund
Historia: Medeltidshistoria Klassrum Lund
History of the Holocaust Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Framtidens idéhistoria: Förväntningar, utopier och dystopier i historisk belysning Distans Distans
Idé- och lärdomshistoria: Medicinens idéhistoria Klassrum Lund
Lund University in the Global World Klassrum Lund
Socialantropologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Swedish Politics - Past and Present Klassrum Lund
Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia Klassrum Lund
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia Klassrum Lund
Internationella relationer
Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Peace and Conflict Studies: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict Klassrum Lund
Konstvetenskap
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rum Klassrum Lund
Swedish Art in a Scandinavian Context Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Bokhistoria: Det industriella trycket Distans Distans
Bokhistoria: Tryckets historia 14501800 Distans Distans
Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Klassrum Lund
Intermediala studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur Distans Distans
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
Museologi: Fysiska och digitala museer Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litterära perspektiv på sjukdom och död Distans Distans
Minne och identitet i ukrainsk litteratur, film och dramatik Distans Distans
Survey of Swedish Literature Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig hebreiska Distans Distans
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Levande islam Klassrum Lund
Islamologi: Uppsatskurs Klassrum Lund
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi Distans Distans
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen Distans Distans
Judaistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Från Jesus till rabbinerna Distans Distans
Judaistik: Grundkurs I Klassrum Lund
Judaistik: Judisk historia och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk humor och identitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom Distans Distans
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism Distans Distans
Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11 Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid Klassrum Lund
Religionshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Religion och text Klassrum Lund
Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt, symbol Klassrum Lund
Religionshistoria: Satanism - en historisk introduktion Distans Distans
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Ingenjör
Byggnadsteknik
Projektledning och projektmetodik Klassrum Lund
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i brandteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Klassrum Lund
Datateknik
CAD - datorstödd konstruktion Klassrum Lund
Elektroteknik
Patent och annan immaterialrätt Klassrum Lund
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Klassrum Helsingborg
Juridik
Europeisk dataskyddsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: EU-rätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell beskattning Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Marknadsföringsrätt och immaterialrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Revisorsjuridik Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Affärsjuridik
Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Handelsrätt: EU:s marknads- och konkurrensrätt Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Digital historia - medier och metoder i teori och praktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Makt och mediesystem Klassrum Lund
Film
Filmvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Lund
Informationsvetenskap
Underrättelseanalys: Fortsättningskurs Distans Distans
Journalistik
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Flera orter (2)
Kommunikation
Strategisk kommunikation: Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser Distans Distans
Kreativt skrivande
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - Kandidatkurs Klassrum Lund
Marknadsföring / PR
Kandidatkurs och examensarbete i marknadsföring (Kurspaket) Klassrum Lund
Retorik
Media and the History of Political Rhetoric Klassrum Lund
Retorik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Sociala medier
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Botanik och zoologi Klassrum Lund
Biologi: Djurens beteende Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Faunistik och floristik Klassrum Lund
Biologi: Försöksdesign och analys för biologer Klassrum Lund
Health and Diet through Human History Klassrum Lund
Molekylärbiologi Klassrum Lund
Fysik
Astronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer Klassrum Lund
Fysik och Genus Distans Distans
Fysik: Grundläggande förbränning Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik Klassrum Lund
Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Spektroskopi och dynamik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Fluiddynamik Klassrum Lund
Geovetenskap
Dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarv Distans Distans
Geologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Geologi: Förorenad mark Klassrum Lund
Geologi: Mineral och bergarter Klassrum Lund
Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2 Distans Distans
Naturgeografi: Fjärranalys och GIS med miljövårdsinriktning Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Kemi
Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) Klassrum Lund
Kemi: Oorganisk kemi Klassrum Lund
Matematik
Matematik 2, fortsättningsnivå, 31-60 hp (för blivande lärare i matematik) Klassrum Lund
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Envariabelanalys Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 1 Klassrum Lund
Matematik: Matematik för naturvetare 1 Klassrum Lund
Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Försöksplanering Klassrum Lund
Matematisk statistik: Sannolikhetsteori Klassrum Lund
Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python Klassrum Lund
Miljö
Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöpolitik och förvaltning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg Distans Distans
Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet Distans Distans
Metoder för användarmedverkan i designprocesser Distans Distans
Människan i extrema miljöer Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Business Administration: From Barter to Bitcoin and Beyond: Re-imagining Money for a Sustainable Future Klassrum Lund
Fred- och utvecklingsstudier
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Geografi
GIS för samhällsvetenskap - grundnivå Klassrum Lund
GIS för utvecklingsstudier - tillämpningar Klassrum Lund
Statistik
Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Regressionsanalys Klassrum Lund
Statistik: Statistisk programmering Klassrum Lund
Statistik: Statistisk teori Klassrum Lund
Statistik: Stickprovsteori Klassrum Lund
Statsvetenskap
Asienstudier: Internationella relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång Klassrum Lund
Governance and Conflict in the Middle East Klassrum Lund
Lärande och ledarskap i kulturskolan Klassrum Malmö
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Klassrum Lund
Offentligt ledarskap Distans Distans
Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater Klassrum Lund
Statsvetenskap: Internationell politik Distans Distans
Statsvetenskap: kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: kandidatkurs för PPE-programmet Klassrum Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion Distans Distans
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern) Klassrum Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Språk
Den gudomliga komedin Distans Distans
Jiddisch: Grundkurs II för lärare Distans Distans
Jiddisch: Nybörjarkurs II Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II Distans Distans
Latin: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Latin: Kandidatkurs Klassrum Lund
Latin: Klassisk prosa och poesi I Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Pinocchio - skolan, sagan och nationen Distans Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Språkkonsult: Språkpolitik och språkplanering Klassrum Lund
Ukrainian for Beginners II Distans Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arabiska
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Arabiska: Grundkurs Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV Klassrum Lund
Arabiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Arabiska: Språkhistoria Klassrum Lund
Arabiska: Teori- och metodkurs Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Danska: Modern dansk litteratur Distans Distans
Översättning från danska till svenska Distans Distans
Engelska
Engelska: Grammatik och översättning Distans Distans
Franska
Flerspråkighet med inriktning mot franska Klassrum Lund
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter Distans Distans
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
La France Afrique - Det franska Afrika Klassrum Lund
Språkinlärning och språkundervisning med fokus på franska i skolan Klassrum Lund
Grekiska
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Italienska
Italienska för modevetare I: Terminologi och grammatik Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska Distans Distans
Japanska
Japanska: Grundkurs Klassrum Lund
Japanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Kinesiska: Grundkurs A Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik Klassrum Lund
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik och pragmatik Klassrum Lund
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi Klassrum Lund
Ryska
Rysk grammatik och översättning till ryska Klassrum Lund
Ryska: Den ryska 1800-talsromanen Klassrum Lund
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall Distans Distans
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Ryska: Grundkurs Klassrum Lund
Textläsning och översättning från ryska till svenska Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap Distans Distans
Spanska: Nutida latinamerikansk film Distans Distans
Spanska: Praktisk spansk didaktik Klassrum Lund
Spanska: Spansk grammatik Klassrum Lund
Översättning mellan spanska och svenska Distans Distans
Svenska
Introduktionstermin Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 distanskurs Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 6 Distans Distans
Svenska: Runologi Klassrum Lund
Tyska
Tyska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tyska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 1 Klassrum Lund
Översättare
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ukrainska Distans Distans
Teknik
Avancerad skissteknik II Klassrum Lund
Drönartillämpningar inom EASAs specifika kategori Klassrum Lund
Glasdesign Klassrum Lund
Management inom flygbranschen Distans Distans
Reglerteknik, allmän kurs Klassrum Lund
Teknikhistoria Klassrum Lund
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Industridesign
Kandidatutbildning i industridesign Klassrum Lund
Livsmedelsteknik
Kandidatutbildning i livsmedelsteknik Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Introduktion till hållbar energiförsörjning Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Patientperspektiv och egenförmåga Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Professionellt socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Socialt arbete i det civila samhället Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kriminologi
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Psykologi
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad arbets- och organisationspsykologi I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad kognitiv neurovetenskap I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad personlighetspsykologi - typisk och atypisk I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad socialpsykologi I Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad utvecklingspsykologi - typisk och atypisk I Klassrum Lund
Sociologi
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Rättssociologi i teori och praktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv Klassrum Lund
Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap Klassrum Helsingborg
Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller Klassrum Lund
Sociologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Data / IT
Systemvetenskap
Informatik: Business Decision Management Klassrum Lund
Informatik: Verksamhet och artificiell intelligens Klassrum Lund
Information Systems: Designing Digitalisation Klassrum Lund
Information Systems: Designing Digitalisation Online Distans Distans
Masterutbildning i system på chips Klassrum Lund
Djur / Natur
Miljö- och hälsoskydd: metodik och praktik Klassrum Lund
Ekonomi
Ekonomisk historia: Konsekvenser av demografisk förändring Klassrum Lund
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomi: Avancerad handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonometrisk teori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Internationell makroekonomisk teori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad mikroekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Värdering och hantering av finansiell risk Klassrum Lund
Redovisning / Bokföring
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier Klassrum Malmö
Musik
Composition Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Performance Studies - Historical Performance Practice for String Instruments Klassrum Malmö
Performance Studies - Jazz/Improvisation Klassrum Malmö
Performance Studies - Repetitör Klassrum Malmö
Performance Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicin: Metabola sjukdomar Klassrum Lund
Biomedicin: Molekylär och experimentell neurobiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Stamcellsbiologi och regenerativ medicin Klassrum Lund
Biomedicin: Tumörbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Humaniora
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Lund
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi Klassrum Lund
Filosofi
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Genusvetenskap
Feministiska metodologier Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Historia
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Praktik Klassrum Lund
Historia: Försörjning och egendom 1600-2000 Klassrum Lund
Historia: Kroppens historia Klassrum Lund
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3 Klassrum Lund
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Socialantropologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Internationella relationer
Masterprogram i European Affairs Klassrum Lund
Masterprogram i International Development and Management Klassrum Lund
Konstvetenskap
Konsthistoria och visuella studier: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Teori och metod i praktiken Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Verksamhetsförlagd kurs Klassrum Lund
Visual Culture: Environment and Nature Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Visual Culture: Representations of Violence in the Visual Arts and Media Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Litteratur - kultur - medier: Ungdomslitteraturens historia i Sverige Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna och viktorianska romanen Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Don Quijote Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Franskspråkig litteratur i världen Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Islamic Studies - Islam and the Politics of Everyday Life in the Middle East Klassrum Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Mysticism, Philosophy and Wisdom Traditions in Judaism, Christianity and Islam Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Rabbinic Texts and Theology Distans Distans
Ingenjör
Datateknik
Artificiell intelligens Klassrum Lund
Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet Klassrum Lund
Optimerande kompilatorer Klassrum Lund
Design och produktutveckling
Masterutbildning i produktrealisering Klassrum Lund
Maskinteknik
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik Klassrum Lund
Medicinsk teknik
Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion Klassrum Lund
Samhällsbyggnadsteknik
Masterutbildning i vattenresurshantering Klassrum Lund
Inköp / Logistik
Logistik
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Klassrum Lund
Juridik
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs I Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs II Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metodologi Klassrum Lund
Film
Masterprogram i film- och mediehistoria Klassrum Lund
Informationsvetenskap
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Marknadsföring / PR
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retail Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Naturvetenskap
Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Maringeologi och havsmiljöförändringar Klassrum Lund
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Masterprogram i GIS och fjärranalys Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Naturgeografi Klassrum Lund
Åldrande och hälsa med fokus sköra äldre Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Biologi: Antibiotika - biologi och kemi Klassrum Lund
Biologi: Bevarandebiologi Klassrum Lund
Biologi: Biologisk miljöövervakning Klassrum Lund
Biologi: Cellulär och molekylär neurobiologi Klassrum Lund
Biologi: Evolutionsbiologi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Biologi: Genetisk analys Klassrum Lund
Biologi: Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Biologi: Mikroskopi - Bio-Imaging Klassrum Lund
Biologi: Molekylär bioteknik Klassrum Lund
Biologi: Molekylär ekologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Ornitologi Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad bioinformatik Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Växternas evolution och adaptation Klassrum Lund
Biologi: Växters systematik och diversitet Distans Distans
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Evolutionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi och bioteknik Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Biologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Vattenvård Klassrum Lund
Fysik
Acceleratorer och frielektronlasrar Klassrum Lund
Astronomi: Högenergiastrofysik Klassrum Lund
Beräkningsastrofysik Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi Klassrum Lund
Fysik: Avancerad elektromagnetism Klassrum Lund
Fysik: Avancerad kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Avancerade laser- och optiksystem Klassrum Lund
Fysik: Biofotonik Klassrum Lund
Fysik: Experimentell biofysik Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets teori Klassrum Lund
Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Klassrum Lund
Fysik: Kvantinformation Klassrum Lund
Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik Klassrum Lund
Fysik: Ljus-materia växelverkan Klassrum Lund
Fysik: Magnetiska material Klassrum Lund
Fysik: Miljömätteknik Klassrum Lund
Fysik: Modern experimentell partikelfysik Klassrum Lund
Fysik: Modern neutronvetenskap Klassrum Lund
Fysik: Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning Klassrum Lund
Fysik: Modern subatomär fysik Klassrum Lund
Fysik: Nanoelektronik Klassrum Lund
Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation Klassrum Lund
Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur Klassrum Lund
Fysik: Svepspetsmikroskopi Klassrum Lund
Fysik: Ytors fysik och kemi Klassrum Lund
Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning Klassrum Lund
Kemi: Spridningsmetoder Klassrum Lund
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Fysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Masterutbildning i nanovetenskap Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Allmän relativitetsteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till kvantfältteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Symmetrier och gruppteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk biofysik Klassrum Lund
Geovetenskap
Geologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Geologi: Hydrogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Geovetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Geologi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Avancerad biokemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Koordinationskemi och metallorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Kemi: Molekylär kvantmekanik Klassrum Lund
Kemi: Statistisk termodynamik och molekylsimulering Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Kemi Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Matematik: Algebraiska strukturer Klassrum Lund
Matematik: Distributionsteori Klassrum Lund
Matematik: Fourieranalys Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till differentialgeometri Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Grupp- och ringteori Klassrum Lund
Matematik: Integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Matematisk modellering Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 2 Klassrum Lund
Matematik: Topologi Klassrum Lund
Matematisk statistik: Icke-parameterisk inferens Klassrum Lund
Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression Klassrum Lund
Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk approximation Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska simuleringar av flödesproblem Klassrum Lund
Numerisk analys: Seminariekurs Klassrum Lund
Numerisk analys: Simuleringsverktyg Klassrum Lund
Praktisk kunskapsteori för matematik Klassrum Lund
Miljö
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, Miljövetenskap Klassrum Lund
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöövervakning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Samhällsplanering med klimatperspektiv Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Att använda samhällsvetenskaplig teori Klassrum Lund
Ekonomisk geografi: Urban och regional planering Klassrum Lund
Forskningsintervjun som vetenskaplig metod Klassrum Lund
Human Ecology: Political Ecology, Crisis and Identity Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys Klassrum Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Teorier och samhällsanalys Klassrum Lund
Process-spårning Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Globalisering, konflikt, säkerhet och staten Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Historiska aspekter av utveckling Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kritiska feministiska perspektiv inom social teori Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys Klassrum Lund
Social Sciences: Evaluation Research - Theories and Methods Klassrum Lund
Social Sciences: Fieldwork Klassrum Lund
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development Klassrum Lund
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences Klassrum Lund
Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier Klassrum Lund
Geografi
Geografi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geografi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i samhällsgeografi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kritisk urbangeografi Klassrum Lund
Statistik
Statistics: Second Year Master Thesis Klassrum Lund
Statistik: Analys av textdata Klassrum Lund
Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens Klassrum Lund
Statistik: Examensarbete - Magisteruppsats Klassrum Lund
Statistik: Magisterkurs - Statistiska metoder för data science (kurspaket) Klassrum Lund
Statsvetenskap
Masterprogram i politik och samhälle i det samtida Mellanöstern Klassrum Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Klassrum Lund
Statsvetenskap: Jämförande politik - Institutioner och aktörer Klassrum Lund
Statsvetenskap: Krig och fred i en föränderlig värld Klassrum Lund
Statsvetenskap: Makt, politik och miljö Klassrum Lund
Statsvetenskap: Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern Klassrum Lund
Språk
Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi Klassrum Lund
Arabiska
Arabisk sakprosa II Distans Distans
Engelska
Engelsk språkhistoria Klassrum Lund
Engelska: Deskriptiv grammatik Klassrum Lund
Franska
Franska: Introduktion till medeltida franska Klassrum Lund
Inlärning av franska Klassrum Lund
Grekiska
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid. Distans Distans
Korpuslingvistik i nygrekiska Klassrum Lund
Italienska
Italienska: Italiensk litteratur Distans Distans
Italienska: Språklig variation i italienskan Distans Distans
Japanska
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 2 Klassrum Lund
Lingvistik och språkvetenskap
Fonetik: Fonologi Klassrum Lund
Fonetik: Talperception Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse Klassrum Lund
Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken Klassrum Lund
Språk och språkvetenskap: Språkförändringsteorier Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Språklig variation i spanska Klassrum Lund
Teknik
Masterutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i fotonik Klassrum Lund
Masterutbildning i trådlös kommunikation Klassrum Lund
Industridesign
Masterutbildning i industridesign Klassrum Lund
Livsmedelsteknik
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Masterutbildning i hållbar energiteknik Klassrum Lund
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Klassrum Helsingborg
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs Klassrum Lund
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Pedagogik: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Pedagogik: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Akutsjukvård Klassrum Lund
Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I Klassrum Lund
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Klassrum Lund
Folkhälsovetenskap
Masterprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Malmö
Global hälsa
Masterprogram i globala studier Klassrum Lund
Medicin
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande Klassrum Lund
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Distans, Klassrum Flera orter (2)
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Distans Distans

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Paradisgatan 2
221 00 LUND


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lunds universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön