Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektutbildning Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskaplig inriktning Klassrum Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Teknisk inriktning Klassrum Helsingborg
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i risk, säkerhet och krishantering Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Klassrum Lund
Naturvetenskap
Sjukhusfysikerutbildning Klassrum Lund
Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songwriter Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genrebredd Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Klassrum Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Hälsovetenskapligt basår Klassrum Lund
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Lund
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Lund
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Bild och rum Klassrum Lund
Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik Klassrum Lund
e-Miljöpsykologi Distans Distans
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion Distans Distans
Rum, scenografi och landskap Klassrum Lund
Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I Klassrum Lund
Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt Klassrum Lund
Visuella tekniker Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Kandidatprogram i beteendevetenskap Klassrum Lund
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Lund
Psykologi
Arbetspraktik inom psykologi Distans Distans
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Artificiell intelligens och psykologi Klassrum Lund
Psykologi: Att leda och följa i förändring Distans Distans
Psykologi: Hälsa och välbefinnande Klassrum Lund
Psykologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Psykologi: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik Klassrum Lund
Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Psykologi och klimatförändring Klassrum Lund
Psykologi: Samtals- och intervjuteknik Klassrum Lund
Psykologi: Socialpsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs I Distans Distans
Social AI Through the Looking Glass Klassrum Lund
Sociologi
Kandidatprogram i sociologi Klassrum Lund
Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5 Klassrum Lund
Rättssociologiska perspektiv på barnkonventionen och barns rättigheter Distans Distans
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Socialt arbete under katastroftider Distans Distans
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Sociologi: Fortsättningskurs, distans Distans Distans
Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats Klassrum Lund
Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling Klassrum Lund
Sociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Sociologi: Grundkurs, distans Distans Distans
Sociologi: Kandidatkurs i arbetslivssociologi Klassrum Lund
Sociologi: Organisation och samhälle Distans Distans
Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Lund
Socionomprogrammet Klassrum Helsingborg
Data / IT
AI och digitalisering inom arkivsektorn Distans Distans
Effektiv C Klassrum Lund
En Introduktion till Informationssäkerhet Klassrum Lund
Hållbar AI? Sociala och miljömässiga effekter av artificiell intelligens Distans Distans
Programmering
Grundkurs i programmering Klassrum Lund
Grundkurs i programmering Klassrum Lund
Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs Distans Distans
Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs Distans Distans
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
Programmeringsteknik, grundkurs Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Avancerade databassystem Klassrum Lund
Informatik: Beslutsstödssystem Klassrum Lund
Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv Distans Distans
Informatik: Introduktion till e-hälsa Distans Distans
Informatik: Människa-dator-interaktion, analys Klassrum Lund
Informatik: Säkerhet i informationssystem Klassrum Lund
IS Sourcing Strategies for Business Development Klassrum Lund
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Digitalisation and Services Klassrum Helsingborg
Diversity Management Klassrum Helsingborg
Economic History: Population Aging and the Welfare State Klassrum Lund
Economic History: The Global Economy Distans Distans
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Framväxten av moderna hälso- och sjukvårdssystem Distans Distans
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv Klassrum Lund
Ekonomiska kriser i ett historiskt perspektiv Distans Distans
Grundkurs i service management Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Service Work Klassrum Helsingborg
Sustainable Services Klassrum Helsingborg
Sveriges ekonomiska och sociala historia Klassrum Lund
Entreprenörskap
Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) Klassrum Lund
Entreprenörskap och projektledning Klassrum Lund
Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet Klassrum Lund
Företagsekonomi
Ansvarsfull internationalisering - Organisatoriskt ledarskap i en komplex global omgivning Distans Distans
Att leda förändring i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Att organisera för komplexa uppgifter och i komplexa miljöer Distans Distans
Att se och förstå komplexitet och osäkerhet Distans Distans
Att tänka och handla i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Att tänka och handla i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Att tänka och handla strategiskt i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Att tänka och handla strategiskt i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Business Administration: Corporate Finance Klassrum Lund
Business Administration: Global Business Responsibility Klassrum Lund
Business Administration: Global Strategic Marketing Klassrum Lund
Business Administration: International Business and Multinational Enterprises Klassrum Lund
Business Administration: Management Control Klassrum Lund
Business Administration: Project Management - A Business Perspective Klassrum Lund
Entreprenöriella förmågor Klassrum Lund
Företagsekonomi : Kommunal koncernstyrning och bolagsstyrelsens arbetssätt Distans Distans
Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi: Ekonomi för verksamhetsansvariga Distans Distans
Företagsekonomi: Grundkurs Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i Business and data analytics Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Public Management i Skandinavien Distans Distans
Kandidatkurs i redovisning Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Business and data analytics Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i marknadsföring (Kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i redovisning Klassrum Lund
Kandidatprogram i logistics service management Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i service management, Hälsa Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i service management, Retail Klassrum Helsingborg
Kandidatprogram i service management, Turism och hotell Klassrum Helsingborg
Ledarskap i komplexa och osäkra situationer Distans Distans
Management and Organization - Bachelor course (Course Package) Klassrum Lund
Förvaltning
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Distans Distans
Nationalekonomi
Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Distans Distans
Nationalekonomi: Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk integration Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1 Distans Distans
Nationalekonomi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grundkurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Inflation, ränta och arbetslöshet Distans Distans
Nationalekonomi: Internationell ekonomi Distans Distans
Nationalekonomi: Konjunkturer och ekonomisk tillväxt Distans Distans
Nationalekonomi: Makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik Distans Distans
Nationalekonomi: Marknaden - priser, konsumenter och företag Distans Distans
Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomi: Offentlig ekonomi och välfärdsstaten Klassrum Lund
Nationalekonomi: Optionsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Portföljvalsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar Klassrum Lund
Nationalekonomi: Staten och marknaden Distans Distans
Politices kandidatprogrammet Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Konstnärliga metoder för platsspecifik deltagarbaserad scenkonst Distans Distans
Modevetenskap: Grundkurs Klassrum Helsingborg
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga Klassrum Malmö
Samtida internationell scenkonst - en orientering 2 Distans Distans
Samtidsdramatik 2 Distans Distans
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Klassrum Malmö
Kulturskolepedagog, Konst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik 3: Konst Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik I: Konst Klassrum Malmö
Designer
Kandidatprogram i modevetenskap Klassrum Helsingborg
Musik
Barockintepretation för sångare och instrumentalister Klassrum Malmö
Barockinterpretation för sångare och instrumentalister, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Damkör I Klassrum Malmö
Damkör II Klassrum Malmö
Damkör III Klassrum Malmö
Damkör IV Klassrum Malmö
Didaktik för instrumentalundervisning i grupp Klassrum Malmö
Distanskurs i musiklära och gehör 1 Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 2 Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 3 Distans Distans
Distanskurs i satslära Distans Distans
Elektroakustisk musik Klassrum Malmö
Ensemblemusicerande vid Odeum Klassrum Lund
Ensemblemusicerande vid Odeum II Klassrum Lund
Folk- och världsmusikensemble Klassrum Malmö
Folk- och världsmusikensemble nivå 2 Klassrum Malmö
Hemmastudio 1-15 hp Klassrum Malmö
Introduktionskurs i Complete Vocal Technique Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Kulturskolepedagog, Musik Klassrum Malmö
Music Management & Business Klassrum Malmö
Musik och notbild 1 - distanskurs i plankning Distans Distans
Musik och notbild 2 - distanskurs i plankning Distans Distans
Musikhistoria - från antiken till klassicismen Klassrum Malmö
Musikhistoria - från romantiken till 1950 Klassrum Malmö
Musikhögskolans kammarkör I Klassrum Malmö
Musikhögskolans kammarkör II Klassrum Malmö
Musikhögskolans Kammarkör III Klassrum Malmö
Musikhögskolans Kammarkör IV Klassrum Malmö
Musikhögskolans storband Klassrum Malmö
Musikvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - grundkurs Klassrum Lund
Notskrivning Distans Distans
Notskrivning - fortsättningskurs Distans Distans
Operaimprovisation Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Programförberedande kurs i musik Klassrum Helsingborg
Rytmik i förskola och skola Klassrum Malmö
Sequencer grundkurs Distans Distans
Stora ögonblick i musikhistorien Klassrum Malmö
Swedish Music in Contemporary Culture Klassrum Lund
Swedish Music in Contemporary Culture Klassrum Lund
Musikproduktion
Digital Musikproduktion Distans Distans
Musikproducent Klassrum Malmö
Sång
Den medvetne körsångaren - distanskurs i gehör och musiklära för körsångare Distans Distans
Den medvetne körsångaren, distanskurs i notläsning och gehör för körsångare 2 Distans Distans
Estill Voice Training, introduktionskurs Klassrum Malmö
Körsång Klassrum Malmö
Röstträning och röstvård Klassrum Malmö
Singer-Songwriter Klassrum Malmö
Sångmetodik - inriktning kyrkomusik Klassrum Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i skådespeleri Klassrum Malmö
Kulturskolepedagog, Scenkonst Klassrum Malmö
Teaterpubliken och publikteatern Distans Distans
Ämnesdidaktik I: Scenkonst Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Klassrum Lund
Fordon / Transport
Flyg
Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del Klassrum Lund
Management inom flygbranschen Distans Distans
Humaniora
Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap Distans Distans
Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap Distans Distans
Baskurs för universitetsstudier Klassrum Lund
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Klassrum Lund
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans Distans
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans Distans
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, kandidatkurs Klassrum Lund
Etnologi: Hälsa, makt och kultur Klassrum Lund
European Integration at a Crossroads: History, Identities and Values Klassrum Lund
Food, Tradition and Innovation Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - grundkurs Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Klassrum Lund
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Krisens estetik: Hälsa och välbefinnande Distans Distans
Krisens estetik: Samhällets kriser i rörlig bild Klassrum Lund
Praktikkurs - humanister i arbetslivet Distans Distans
Swedish Society and Everyday Life Klassrum Lund
Swedish Society and Everyday Life Klassrum Lund
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs Distans Distans
Arkeologi
Archaeology: Viking Age Scandinavia Klassrum Lund
Archaeology: Viking Age Scandinavia Klassrum Lund
Arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Arkeologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Filosofi
One World, One Language Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Filosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Klassrum Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Genus, medborgarskap och migration Klassrum Lund
Genus, medborgarskap och migration Klassrum Lund
Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet Distans Distans
Genusvetenskap: Genus och rätt Klassrum Lund
Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Kandidatprogram i genusvetenskap Klassrum Lund
Historia
15 000 år i Skåne - en kulturhistoria Klassrum Lund
Barbarer och romare Klassrum Lund
Classics of Western Thought Klassrum Lund
Classics of Western Thought Klassrum Lund
Historia: Det nukleära 1900-talet Distans Distans
Historia: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historia: Grundkurs Klassrum Lund
Historia: Kandidatkurs Klassrum Lund
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs Distans Distans
Historia: Nätbaserad grundkurs Distans Distans
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker Klassrum Lund
Historisk osteologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria Klassrum Lund
Kandidatprogram i historia Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Kandidatprogram i socialantropologi, Antagning till senare del, termin 5 Klassrum Lund
Lund University in the Global World Klassrum Lund
Scandinavia's Colonial Entanglements: Historical-Archaeological Perspectives Klassrum Lund
Socialantropologi: Grundkurs Klassrum Lund
Swedish History from a Nordic Perspective Klassrum Lund
Technology and Swedish Culture: Historical Perspectives Klassrum Lund
Technology and Swedish Culture: Historical Perspectives Klassrum Lund
The Emergence of European Culture Klassrum Lund
The Emergence of European Culture Klassrum Lund
Konstvetenskap
Konst, hälsa och välbefinnande Distans Distans
Konsthistoria och visuella studier: Kandidatkurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs Klassrum Lund
Modern Design in Scandinavia Klassrum Lund
Modern Design in Scandinavia Klassrum Lund
Swedish Art in a Scandinavian Context Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Klassrum Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs Klassrum Lund
Att skriva och kommunicera om kultur Klassrum Lund
Dramaturgi: Fortsättningskurs Distans Distans
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Klassrum Lund
Intermediala kulturstudier Klassrum Lund
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Klassrum Lund
Intermediala studier: Digitala medier Klassrum Lund
Intermediala studier: Grundkurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Kandidatkurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Kandidatprogram i digitala kulturer Klassrum Lund
Kulturentreprenörskap: Projektledning och entreprenörskap för humanister Klassrum Lund
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
The Roman Empire Klassrum Lund
The Roman Empire Klassrum Lund
Viking Culture Then and Now Distans Distans
Litteraturvetenskap
Bokhistoria: Bibliotekens historia Distans Distans
Bokhistoria: Grundkurs Distans Distans
Bokhistoria: Handskriftens historia Distans Distans
Bokhistoria: Kandidatkurs Distans Distans
Den ryskspråkiga litteraturens historia och utveckling fram till idag. Nätbaserad grundkurs Distans Distans
Kandidatprogram i litteraturvetenskap Klassrum Lund
Kandidatprogram i litteraturvetenskap, Antagning till senare del, termin 3 Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Nya perspektiv på europeiska klassiker Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här Klassrum Lund
Polsk litteratur och kultur från 1939 fram till idag Distans Distans
Polsk litteratur och kultur från medeltiden till modernismen Distans Distans
Religionsvetenskap
Antisemitism, Islamophobia and Constructing the Enemy Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Klassrum Lund
Engaged Buddhism Distans Distans
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Det muslimska Europa Klassrum Lund
Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Islamologi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Grundkurs Klassrum Lund
Islamologi: Islam i imperiernas tid Klassrum Lund
Islamologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien Klassrum Lund
Islamologi: Nutida islamiska diskussioner Klassrum Lund
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Judaistik: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Grundkurs II Klassrum Lund
Judaistik: Judendom som levd religion Distans Distans
Judaistik: Judendom som levd religion Klassrum Lund
Judaistik: Judisk mystik Distans Distans
Judaistik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Judaistik: Klassiska judiska texter Distans Distans
Judaistik: Klassiska judiska texter Klassrum Lund
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi Distans Distans
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism Distans Distans
Religion and Politics Klassrum Lund
Religion and Politics Klassrum Lund
Religionsdidaktik i mångreligiös belysning Distans Distans
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Klassrum Lund
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet Klassrum Lund
Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Religionshistoria: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Religionsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Gastronomy: Sustainable Eating Klassrum Lund
Gastronomy: Sustainable Eating Klassrum Lund
Ingenjör
Byggnadsteknik
En cirkulär byggindustri projektkurs med tillämpningar Distans Distans
Process för hållbar renovering av byggnader Distans Distans
Projektledning och projektmetodik Klassrum Lund
Civilingenjör
Civilingenjörsutbildning i brandteknik Klassrum Lund
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Klassrum Lund
Design och produktutveckling
Glasdesign Klassrum Lund
Elektroteknik
Patent och annan immaterialrätt Klassrum Lund
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Klassrum Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Klassrum Helsingborg
Maskinteknik
CAD - datorstödd konstruktion Klassrum Lund
Skärande bearbetning Distans Distans
Juridik
Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv Distans Distans
Beskattning i den digitala eran Klassrum Lund
Data Governance: Rättsliga aspekter på datadrivna affärsmodeller och innovation Klassrum Lund
Dataskyddsrätt II Distans Distans
Demokrati och mänskliga rättigheter: Erfarenheter, policy och praktik från det internationella till det lokala Distans Distans
Ett exceptionellt Sverige? Sveriges utrikespolitik då och nu Distans Distans
EU-rätt i praktiken Distans Distans
Fastighetsvärdering Distans Distans
Grundkurs i medicinsk rätt Distans Distans
Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Klassrum Lund
Handelsrätt: Aktiebolagsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: Compliance och risk i affärslivet Klassrum Lund
Handelsrätt: Företagsbeskattning och hållbarhet Distans Distans
Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiella avtal och köp Klassrum Lund
Handelsrätt: Miljörätt Klassrum Lund
Internetbaserad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Distans Distans
Juristprogrammet Klassrum Lund
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs Klassrum Lund
Offentlig upphandling Klassrum Lund
Utvidgad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Affärsjuridik
Juridik: Affärsjuridik Klassrum Helsingborg
Kommunikation / Media
Datainsamling från internet: En introduktion till web scraping Distans Distans
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Klassrum Helsingborg
Media and Armed Conflicts - Past and Present Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 Klassrum Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Klassrum Lund
Copywriter
Skrivandets pedagogik - praktiska och teoretiska förhållningssätt Klassrum Lund
Film
Film och audiovisuella medier i gymnasieskolan: Adaptioner Distans Distans
Filmvetenskap: Filmhistoriografi Klassrum Lund
Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Filmvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Introduktion till filmvetenskap Distans Distans
Jiddisch film och tv: komedi, skräck och drama Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Fördjupningsprojekt Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Distans Distans
Skandinavisk och europeisk filmkultur Distans Distans
Swedish Film Klassrum Lund
Grafisk design
Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg Distans Distans
Design för det moderna äldrelivet: välfärdsteknologi, arbetsmiljö och boende Distans Distans
Design och kognitiv tillgänglighet Distans Distans
Grafisk design Klassrum Lund
Metoder för användarmedverkan i designprocesser Distans Distans
Porslin - från 3D-design till produktion Klassrum Lund
Informationsvetenskap
Informatik: Informationssystems- och verksamhetsutveckling Klassrum Lund
Informatik: Introduktion till informationssystem Klassrum Lund
Journalistik
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Malmö
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Malmö
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Malmö
Journalistiska verktyg och medieetik - onlinemöjligheter och risker i kristid Distans Distans
Kandidatprogram i journalistik Klassrum Malmö
Kommunikation
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kommunikation, kognition och tillgänglighet Klassrum Lund
Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen Distans Distans
Strategisk kommunikation: Public Affairs Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Tillämpad visuell kommunikation Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Varumärkeskultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Kreativt skrivande
Att skriva dramatik Distans Distans
Författarskolan: Litterär gestaltning - Breddningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs Klassrum Lund
Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande Klassrum Malmö
Kreativt skrivande för lärare Klassrum Lund
Retorik
Interkulturell kommunikation Klassrum Lund
Retorik: Grundkurs Klassrum Lund
Retorik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Praktisk retorik Klassrum Lund
Videoretorik Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Kris- och konflikthantering
Risk- och krisledning Klassrum Helsingborg
Naturvetenskap
Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön Distans Distans
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Cell- och mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Genetik och evolution Klassrum Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Klassrum Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Klassrum Lund
Biologi: Humanbiologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Naturvård Klassrum Lund
Health and Diet through Human History Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Fysik
Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universum Klassrum Lund
Astronomi: Astronomins grunder - orienteringskurs i astronomi Distans Distans
Astronomi: Galaxer och kosmologi Klassrum Lund
Astronomi: Introduktion till astrofysiken Klassrum Lund
Fysik - Mekanik och vågor Klassrum Lund
Fysik - Termodynamik och atomfysik Klassrum Lund
Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) Distans Distans
Fysik: Analys på nanoskalan Klassrum Lund
Fysik: Elektromagnetism Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets fysik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare Klassrum Lund
Fysik: Process- och komponentteknologi Klassrum Lund
Kemi: Yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori Klassrum Lund
Tillämpad kärnfysik och acceleratorer Klassrum Lund
Geovetenskap
Geologi i samhället Klassrum Lund
Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv Klassrum Lund
Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi Klassrum Lund
Geologi: Livets utveckling och jordens klimat Klassrum Lund
Geologi: Planeten Jorden - en introduktion Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Planeten jorden som system - tidsperspektiv och hållbar utveckling Distans Distans
Sveriges berggrundsgeologi Distans Distans
Kemi
Kemi: Allmän kemi Klassrum Lund
Kemi: Analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Biokemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Cellens kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Experimentell proteinkemi Klassrum Lund
Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Mat, myter och molekyler Distans Distans
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Klassrum Lund
Matematik
Geometri för lärarstudenter Klassrum Lund
Matematik 1 Klassrum Lund
Matematik 3, fortsättningsnivå, 61-90 hp (för blivande lärare i matematik) Klassrum Lund
Matematik: Diskret matematik Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 1 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär analys Klassrum Lund
Matematik: Matematik för naturvetare 2 Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 Klassrum Lund
Matematisk statistik för fysiker Klassrum Lund
Matematisk statistik för kemister Klassrum Lund
Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Matematisk statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Markovprocesser Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Numerisk analys: Grundkurs Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk lineär algebra Klassrum Lund
Miljö
Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering Distans Distans
Grön ekonomi - att uppnå de globala målen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Miljövetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Aerosolteknologi Klassrum Lund
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Lund
Hälsosamma inomhusmiljöer Distans Distans
Kandidatprogram i Human Resources Klassrum Lund
Människan i extrema miljöer Klassrum Lund
Patientsäkerhet Distans Distans
Arbetsrätt
Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Distans Distans
Samhällsvetenskap
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Klassrum Lund
Rättssociologi: Arbetslivspraktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Introduktion. Distanskurs Distans Distans
Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs Klassrum Lund
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Geografi
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2 Distans Distans
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi I Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Grundkurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Samhällsplanerarprogrammet
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Klassrum Lund
Statistik
Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer Klassrum Lund
Statistik: Affärsanalys Klassrum Lund
Statistik: Bayesianska metoder Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 1 Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 2 Klassrum Lund
Statistik: Kandidatkurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori Klassrum Lund
Statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Statistik: Visualisering av data Distans Distans
Statsvetenskap
Asienstudier: Dagens japanska samhälle Distans Distans
Asienstudier: Dagens koreanska samhälle Distans Distans
Asienstudier: Det globala Kina Distans Distans
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives Klassrum Lund
Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan Klassrum Malmö
Introduction to the Middle East in the Modern Period Klassrum Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST) Klassrum Lund
Statsvetenskap: fortsättningskurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Internationell politik Distans Distans
Statsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion Distans Distans
Underrättelseanalys: Grundkurs Distans Distans
Underrättelseanalys: Kandidatkurs Distans Distans
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle Distans Distans
Språk
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Att studiehandleda på modersmål Distans Distans
Bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom ämnet modersmål Distans Distans
Diversity of the World's Languages Klassrum Lund
Diversity of the World's Languages Klassrum Lund
Hebreiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Isländska: En introduktion Klassrum Lund
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst Distans Distans
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst Klassrum Lund
Jiddisch: Fortsättningskurs I Distans Distans
Jiddisch: Grundkurs 1 för lärare Distans Distans
Jiddisch: Kandidatkurs Distans Distans
Jiddisch: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I Distans Distans
Judiska kulturella reaktioner på förintelsen Klassrum Lund
Latin: Efterklassiskt latin Klassrum Lund
Latin: Fortsättningskurs II Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk Klassrum Lund
Lingvistik: Världens språk Klassrum Lund
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans Distans
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans Distans
Modersmålsundervisning och studiehandledning: fördjupningskurs Distans Distans
Nyisländska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Polska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Språkkonsultprogrammet Klassrum Lund
Ukrainsk grammatik och språkfärdighet I Distans Distans
Ukrainska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Arabiska
Arabiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Arabiska: Skrivprocessen Klassrum Lund
Arabiska: Textkurs Klassrum Lund
Arabiska: Tidningstext Klassrum Lund
Introduktion till syrisk arabiska I Klassrum Lund
Introduktion till syrisk arabiska II Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Distans Distans
Danska: En introduktion Klassrum Lund
Danska: Grundkurs Klassrum Lund
Danska: Kandidatkurs Distans Distans
Danska: Klassisk dansk litteratur Distans Distans
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning Klassrum Lund
Historia, samhälle och kultur i Danmark Distans Distans
Muntlig danska Klassrum Lund
Muntlig danska Klassrum Lund
Muntlig danska Distans Distans
Retoriken i moderna danska medier Klassrum Lund
Skriftlig danska Klassrum Lund
Engelska
Engelska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (31-45) Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (46-60) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (16-30) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (61-75) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete Klassrum Lund
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Distans Distans
Kandidatprogram i engelska Klassrum Lund
Poesi och hållbarhet i skolämnet engelska Distans Distans
Franska
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Grundkurs i Frankrike Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs III Klassrum Lund
Franska: skriftlig språkfärdighet Klassrum Lund
Hur blev det så här? Den franska skriftbildens historia Klassrum Lund
Karaktärer i den franskspråkiga 1900- och 2000-talsromanen Klassrum Lund
L'Union Européenne Distans Distans
Muntlig språkfärdighet och det franska samhället Klassrum Lund
Grekiska
Grekiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Grekiska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Nygrekiska: Fortsättningskurs Distans Distans
Nygrekiska: Grundkurs Distans Distans
Nygrekiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Italienska
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Cantautori - italienska trubadurer Distans Distans
Italienska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Fördjupningskurs Distans Distans
Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik Distans Distans
Italienska: Grundkurs Klassrum Lund
Italienska: Grundkurs Klassrum Lund
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Kandidatkurs Distans Distans
Italienska: Kandidatkurs Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs 1 Klassrum Lund
Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska Distans Distans
Japanska
Japanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Japanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Kandidatprogram i japanska Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesiska: Grundkurs B Distans Distans
Kinesiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs A Klassrum Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs B Distans Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska Distans Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska Klassrum Lund
Ämnesdidaktik för kinesiska III Distans Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska III Klassrum Lund
Lingvistik och språkvetenskap
Att lära sig läsa och skriva på ett andraspråk - teori och praktik i samverkan Distans Distans
Fonetik: Introduktionskurs Klassrum Lund
Fonetik: Kandidatkurs Klassrum Lund
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori Klassrum Lund
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik Klassrum Lund
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik och pragmatik Klassrum Lund
Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning Klassrum Lund
Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning Klassrum Lund
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi Klassrum Lund
Lingvistik: Världens språk Klassrum Lund
Ryska
Ryska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2 Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II Klassrum Lund
Ryska: Specialiseringskurs Klassrum Lund
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Akademiskt skrivande Klassrum Lund
Spanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Spanska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Spanska: Grundkurs Klassrum Lund
Spanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Spanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Spanska: Preparandkurs Klassrum Lund
Spanska: Spansk grammatik Klassrum Lund
Spanska: Temakurs I Distans Distans
Svenska
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv Distans Distans
Introduktionstermin Klassrum Lund
Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande med utländsk bakgrund Distans Distans
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik Distans Distans
Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 1 Klassrum Lund
Svenska med språkvetenskaplig inriktning: Grundkurs Klassrum Lund
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Svenska som andraspråk: Didaktisk fördjupningskurs Klassrum Lund
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs I Distans Distans
Svenska som andraspråk: Grundkurs I Distans Distans
Svenska som andraspråk: Grundkurs II Distans Distans
Svenska som andraspråk: Kandidatkurs Distans Distans
Svenska som andraspråk: Ordinlärning och ordförrådets utveckling i andraspråkssvenska Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 Klassrum Lund
Svenska som främmande språk: Nivå 7 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 8 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 1 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 2 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 3 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 4 Distans Distans
Svenska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Skriva, övertyga, mottagaranpassa Klassrum Lund
Svenska: Sociolingvistik, fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs Klassrum Lund
Svenska: Svensk grammatik Klassrum Lund
Svenska: Svenska språket i ett samhällsperspektiv Klassrum Lund
Svenska: Textkunskap och textanalys Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Klassrum Lund
Tolk
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, franska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Distans Distans
Tyska
Tyska med fackspråklig inriktning Distans Distans
Tyska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tyska: Grammatik Klassrum Lund
Tyska: Grundkurs Klassrum Lund
Tyska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Tyska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 1 Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 2 Klassrum Lund
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning Klassrum Lund
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria Klassrum Lund
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs Klassrum Lund
Tyska: Översättning Klassrum Lund
Översättare
Översättning till svenska - i teori och praktik Distans Distans
Översättning: Kandidatkurs Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Grundläggande hantering och skydd av personuppgifter inom arkivsektorn Distans Distans
Teknik
Avancerad skissteknik II Klassrum Lund
Drönares teknologi och samhällstillämpningar Klassrum Lund
Drönartillämpningar inom EASAs specifika kategori Klassrum Lund
Kandidatutbildning i industridesign Klassrum Lund
Mänskliga faktorer inom luftfartsområdet Distans Distans
Reglerteknik, allmän kurs Klassrum Lund
Teknikhistoria Klassrum Lund
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Miljö och energiteknik
Introduktion till hållbar energiförsörjning Klassrum Lund
Introduktion till simulering av byggnaders prestanda Distans Distans
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Digitala verktyg för konstnärligt lärande Distans Distans
En kulturskola för alla Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Audionom
Audionomprogrammet Klassrum Lund
Folkhälsovetenskap
Klimat, miljö och hälsa Distans Distans
Åldrande i ett föränderligt samhälle Klassrum Lund
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Lund
Medicin
Introduktion till kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Specialistsjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling Klassrum Lund
Beteendevetenskap
Psykologi
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Klassrum Lund
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Psychology: Avancerad arbets- och organisationspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Svåra barndomsupplevelser - utvecklingspsykologiska perspektiv Klassrum Lund
Psykologi: Vetenskap om psykedelika Distans Distans
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet, Familjeterapi Klassrum Lund
Psykoterapeutprogrammet, Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi - vuxna Klassrum Lund
Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - vuxna Klassrum Lund
Sociologi
Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund Klassrum Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund Klassrum Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund Klassrum Lund
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Helsingborg
Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå Klassrum Lund
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Lund
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Praktik Klassrum Lund
Professionellt socialt arbete Klassrum Lund
Professionellt socialt arbete Klassrum Helsingborg
Social Policy in Europe Klassrum Lund
Social Policy in Europe Klassrum Lund
Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv Klassrum Lund
Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation Klassrum Helsingborg
Socialt arbete med äldre Klassrum Lund
Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap Klassrum Helsingborg
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Klassrum Lund
Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete Klassrum Lund
Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Klassisk och modern teori Klassrum Lund
Sociologi: Metod och samhällsanalys Klassrum Lund
Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD Klassrum Lund
Bygg / Anläggning
Bygg
Trafiksimulering Klassrum Lund
Elektriker
Masterutbildning i system på chips Klassrum Lund
Data / IT
Artificiell intelligens Klassrum Lund
Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext Klassrum Lund
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Business Intelligence Klassrum Lund
Informatik: IT, innovation och hållbar utveckling Klassrum Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion - design Klassrum Lund
Informatik: Strategisk ledning och informationssystem Klassrum Lund
Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder Klassrum Lund
Ekonomi
Ekonomisk historia: Befolkning och levnadsstandard Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Befolkningsutvecklingens orsaker Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Innovationsekonomi Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kina och Stillahavsasiens ekonomi Klassrum Lund
Hållbar kvalitetsledning Klassrum Helsingborg
Introduktion till kulturella och kreativa näringar Klassrum Helsingborg
Kvantifiering av Ekonomisk tillväxt över tid Klassrum Lund
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Rättsekonomi Klassrum Lund
Urban ekonomi Klassrum Lund
Entreprenörskap
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Nationalekonomi
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad kurs i ekonomisk integration Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad offentlig ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande Klassrum Lund
Nationalekonomi: Empirisk finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grunderna för finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Matematiska metoder, avancerad nivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad internationell makroekonomi Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Storyworlds i olika media - om dramaturgi och världsbyggande Distans Distans
Bild / Form / Konst
Höstintensiv Klassrum Malmö
Kabinetten - att bygga, samla och visa upp sin kuriosa Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst Klassrum Malmö
Masterprogram i Visual Culture Klassrum Lund
Musik
Basklarinett - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Klassrum Malmö
Composition Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Den framträdande människan - musik och psykologi Klassrum Malmö
Forskningsmetodik och uppsatsskrivande Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina Klassrum Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach Klassrum Malmö
Handledning av lärarstudenter i VFU Klassrum Malmö
Kammarmusik från barocken Klassrum Malmö
Kammarmusik från barocken, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Komposition, Arrangering och Musikteori - med metodisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition - Musik för film och media Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - repetitör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Kontrafagott - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Klassrum Malmö
Orgelinterpretation Klassrum Malmö
Performance Studies - Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Performance Studies - Historical Performance Practice for String Instruments Klassrum Malmö
Performance Studies - Jazz/Improvisation Klassrum Malmö
Performance Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Pianometodik Klassrum Malmö
Piccolaflöjt - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Klassrum Malmö
Sound Studies in Theory and Practice Klassrum Lund
Sound Studies in Theory and Practice Klassrum Lund
Farmaci
Biomedicin
Avancerad cancerbiologi Klassrum Lund
Avancerad cancerbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Farmakologi
Kemi: Läkemedelskemi Klassrum Lund
Humaniora
Human Ecology: Culture, Economy and Ecology Klassrum Lund
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Benkemi och bioarkeologisk analys Distans Distans
Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Bibliotekarie
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Klassrum Lund
Filosofi
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum