Visa allastudier.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Medicin
Läkarprogrammet Klassrum Lund
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Att leda och följa i förändring Distans Distans
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar Klassrum Lund
Psykologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Psykologi: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Klassrum Lund
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Rekrytering och urval av personal Klassrum Lund
Psykologi: Rättspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Samtals- och intervjuteknik Klassrum Lund
Psykologi: Socialpsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs II Distans Distans
Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner Klassrum Lund
Sociologi
Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik Distans Distans
Organisationssociologi II Distans Distans
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Rättssociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Socialantropologi: fortsättningskurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Grundkurs Klassrum Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats Klassrum Lund
Sociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling Klassrum Lund
Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi Klassrum Lund
Sociologisk analys med kandidatuppsats Klassrum Lund
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Bild och rum Klassrum Lund
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion Distans Distans
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 2 tillämpning Distans Distans
Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt Klassrum Lund
Visuella tekniker Klassrum Lund
Data / IT
Effektiv C Klassrum Lund
En Introduktion till Informationssäkerhet Klassrum Lund
Kravhantering för digitala system Klassrum Lund
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
CAD
CAD - datorstödd konstruktion Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatics: Information Architecture Klassrum Lund
Informatik: Beslutsstödssystem Klassrum Lund
Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv Distans Distans
Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen Klassrum Lund
Informatik: Introduktion till e-hälsa Distans Distans
Informatik: IT-arkitektur och mjukvarusystem Klassrum Lund
Informatik: Säkerhet i informationssystem Klassrum Lund
Informatik: Webbutveckling Klassrum Lund
IS Sourcing Strategies for Business Development Klassrum Lund
Ekonomi
Economic Change, Labour Market and the Population Klassrum Lund
Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia Klassrum Lund
Economic History: Family and Work - Scandinavia in an International Perspective Klassrum Lund
Economic History: Financial Systems - Development and Crises Klassrum Lund
Economic History: Growth, Stagnation and Inequality in Africa Klassrum Lund
Economic History: Swedish Economic Development Klassrum Lund
Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene Klassrum Lund
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Dagsaktuella arbetsmarknadsfrågor - i ett historiskt perspektiv Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Framväxten av moderna hälso- och sjukvårdssystem Distans Distans
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teori och metod Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia Klassrum Lund
Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet Klassrum Lund
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi
Business Administration: Corporate Finance Klassrum Lund
Business Administration: Global Business Responsibility Klassrum Lund
Business Administration: Global Strategic Marketing Klassrum Lund
Business Administration: Management Control Klassrum Lund
Business Administration: Project Management - A Business Perspective Klassrum Lund
Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) Klassrum Lund
Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Klassrum Lund
Företagsekonomi: Internationell industriell marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning Klassrum Lund
Företagsekonomi: Omvärldsanalys och strategiskt tänkande Klassrum Lund
Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket) Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Distans Distans
Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, PPE-programmet Klassrum Lund
Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1 Distans Distans
Nationalekonomi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grundkurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Industriell organisation Klassrum Lund
Nationalekonomi: Internationell ekonomi Distans Distans
Nationalekonomi: Makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik Distans Distans
Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomi: Offentlig ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar Klassrum Lund
Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Redovisning / Bokföring
Kandidatkurs och examensarbete i redovisning (kurspaket) Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Klassrum Malmö
Bild / Form / Konst
Ämnesdidaktik 2: Konst Klassrum Malmö
Musik
Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande Klassrum Malmö
Barn- och ungdomskörmetodik Klassrum Malmö
Digital musikproduktion Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 1 Distans Distans
Distanskurs i musiklära och gehör 2 Distans Distans
Hemmastudio 1-15 hp Klassrum Malmö
Improvisation för stråkinstrumentalister Klassrum Malmö
Inspelningsteknik studio 1-15 hp Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Lund
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Kulturskolan som idé och praktik 2 Klassrum Malmö
Körfördjupning 1 Klassrum Malmö
Live-elektronisk musik Klassrum Malmö
Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II Klassrum Lund
Multimediateknik för musiker Klassrum Malmö
Musikvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - fortsättningskurs Klassrum Lund
Operaimprovisation Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Rytmik i förskola och skola 2 Klassrum Malmö
Rytmik som tvärkonstnärligt arbetssätt Distans Distans
Rytmikfördjupning 1 Klassrum Malmö
Rytmikmetodik för barn 0-6 år Klassrum Malmö
Swedish Music in Contemporary Culture Klassrum Lund
Teater / Artist
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicin: Molekylär medicin Klassrum Lund
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Fastighet
Fastighetsvärdering Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Introduktionstermin Klassrum Lund
SFI (Svenska för invandrare)
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Humaniora
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv Klassrum Lund
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs Klassrum Lund
Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och projektarbete Klassrum Lund
Food, Tradition and Innovation Klassrum Lund
Gastronomy: Sustainable Eating Klassrum Lund
Globalization in the Pre-Modern World Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - grundkurs Klassrum Lund
Samhälle, risk och hälsa Distans Distans
Swedish Society and Everyday Life Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Bibliotekarie
Bokhistoria: Läsningens historia Distans Distans
Filosofi
One World, One Language Klassrum Lund
One World, One Morality Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Filosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Klassrum Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Genus, medborgarskap och migration Klassrum Lund
Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur Klassrum Lund
Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Historia
Archaeology: Viking Age Scandinavia Klassrum Lund
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Barbarer och romare Klassrum Lund
Classics of Western Thought Klassrum Lund
Historia: Arbete - tvång eller frihet? Klassrum Helsingborg
Historia: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historia: Grundkurs Klassrum Lund
Historia: Kandidatkurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
History of the Holocaust Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Framtidens idéhistoria: Förväntningar, utopier och dystopier i historisk belysning Distans Distans
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Medicinens idéhistoria Klassrum Lund
Lund University in the Global World Klassrum Lund
Socialantropologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Swedish Politics - Past and Present Klassrum Lund
Technology and Swedish Culture: Historical Perspectives Klassrum Lund
The Emergence of European Culture Klassrum Lund
Konstvetenskap
Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rum Klassrum Lund
Modern Design in Scandinavia Klassrum Lund
Swedish Art in a Scandinavian Context Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Klassrum Lund
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande Distans Distans
Bokhistoria: Bibliotekens historia Distans Distans
Bokhistoria: Det industriella trycket Distans Distans
Bokhistoria: Tryckets historia 14501800 Distans Distans
Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Klassrum Lund
Intermediala kulturstudier Klassrum Lund
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Klassrum Lund
Intermediala studier: Digitala medier Klassrum Lund
Intermediala studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Klassrum Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
Museologi: Fysiska och digitala museer Klassrum Lund
The Roman Empire Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litterära perspektiv på sjukdom och död Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Nya perspektiv på svenska klassiker Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här Klassrum Lund
Survey of Swedish Literature Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska Distans Distans
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans Distans
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Det muslimska Europa Klassrum Lund
Islamologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Islam i imperiernas tid Klassrum Lund
Islamologi: Levande islam Klassrum Lund
Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien Klassrum Lund
Islamologi: Uppsatskurs Klassrum Lund
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi Distans Distans
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen Distans Distans
Judaistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Judaistik: Från Jesus till rabbinerna Distans Distans
Judaistik: Grundkurs I Klassrum Lund
Judaistik: Judisk historia och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Judisk humor och identitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom Distans Distans
Judiska kulturella reaktioner på förintelsen Distans Distans
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Kristendom och krig Distans Distans
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism Distans Distans
Religion and Politics Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid Klassrum Lund
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Klassrum Lund
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet Klassrum Lund
Religionshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Religion och text Klassrum Lund
Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt, symbol Klassrum Lund
Religionshistoria: Satanism - en historisk introduktion Distans Distans
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs Distans Distans
Juridik
Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Arbetsrättslig grundkurs Klassrum Lund
Beskattning i den digitala eran Klassrum Lund
Europeisk dataskyddsrätt Klassrum Lund
Grundkurs i medicinsk rätt Distans Distans
Grundkurs i medicinsk rätt Distans Distans
Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: EU-rätt Klassrum Lund
Handelsrätt: EU:s marknads- och konkurrensrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Företagsjuridik I Klassrum Lund
Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell beskattning Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiella avtal och köp Klassrum Lund
Handelsrätt: Marknadsföringsrätt och immaterialrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Miljörätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Revisorsjuridik Klassrum Lund
Internetbaserad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Juridik och Artificiell Intelligens (AI) Klassrum Lund
Juridik: Affärsjuridik Klassrum Helsingborg
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Distans Distans
Juristprogrammet Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och religion Klassrum Lund
Patent och annan immaterialrätt Klassrum Lund
Utvidgad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media Klassrum Lund
Media and Armed Conflicts - Past and Present Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Digital historia - medier och metoder i teori och praktik Klassrum Lund
Mediehistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Makt och mediesystem Klassrum Lund
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv Klassrum Lund
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Klassrum Lund
Strategisk kommunikation: AI, kognition och kultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Public Affairs Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Varumärkeskultur Klassrum Helsingborg
Film
Filmvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Distans Distans
Skandinavisk och europeisk filmkultur Distans Distans
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Lund
Journalistik
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Kommunikation
Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen Distans Distans
Kreativt skrivande
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - Kandidatkurs Klassrum Lund
Marknadsföring / PR
Kandidatkurs och examensarbete i marknadsföring (Kurspaket) Klassrum Lund
Retorik
Media and the History of Political Rhetoric Klassrum Lund
Retorik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Retorik: Grundkurs Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Praktisk retorik Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Klassrum Lund
Management and Organization - Bachelor course (Course Package) Klassrum Lund
Ledarskap
Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap Distans Distans
Offentligt ledarskap Distans Distans
Naturvetenskap
Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universum Klassrum Lund
Astronomi: Galaxer och kosmologi Klassrum Lund
Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden Klassrum Lund
Biologi
Biologi: Botanik och zoologi Klassrum Lund
Biologi: Djurens beteende Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Faunistik och floristik Klassrum Lund
Biologi: Försöksdesign och analys för biologer Klassrum Lund
Biologi: Genetik och evolution Klassrum Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Klassrum Lund
Biologi: Naturvård Klassrum Lund
Health and Diet through Human History Klassrum Lund
Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Fysik
Aerosolteknologi Klassrum Lund
Astronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer Klassrum Lund
Fysik: Analys på nanoskalan Klassrum Lund
Fysik: Atom- och molekylfysik Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets fysik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande förbränning Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik Klassrum Lund
Fysik: Kärnfysik Klassrum Lund
Fysik: Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion Klassrum Lund
Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer Klassrum Lund
Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Spektroskopi och dynamik Klassrum Lund
Kemi: Yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Elektromagnetism Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Fluiddynamik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori Klassrum Lund
Geovetenskap
Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Geologi: Förorenad mark Klassrum Lund
Geologi: Geofysisk undersökningsmetodik Klassrum Lund
Geologi: Livets utveckling och jordens klimat Klassrum Lund
Geologi: Mineral och bergarter Klassrum Lund
Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 Distans Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2 Distans Distans
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Allmän kemi Klassrum Lund
Kemi: Biokemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Cellens kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) Klassrum Lund
Kemi: Oorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Matematik
Matematik för naturvetare Klassrum Lund
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Diskret matematik Klassrum Lund
Matematik: Envariabelanalys Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 1 Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 1 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär analys Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 Klassrum Lund
Matematisk statistik för fysiker Klassrum Lund
Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Matematisk statistik: Försöksplanering Klassrum Lund
Matematisk statistik: Sannolikhetsteori Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk inferensteori Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python Klassrum Lund
Numerisk analys: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Numerisk analys: Grundkurs Klassrum Lund
Miljö
Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering Distans Distans
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöpolitik och förvaltning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg Distans Distans
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Lund
Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet Distans Distans
Metoder för användarmedverkan i designprocesser Distans Distans
Människan i extrema miljöer Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Asienstudier: Dagens japanska samhälle Klassrum Lund
Asienstudier: Dagens Sydöstasien - Politisk utveckling och samhällsfrågor Distans Distans
Baskurs för universitetsstudier Klassrum Lund
Business Administration: From Barter to Bitcoin and Beyond: Re-imagining Money for a Sustainable Future Klassrum Lund
Introduktion till public management Klassrum Lund
Public Management i Skandinavien - en tillämpning Klassrum Lund
Underrättelseanalys: Fortsättningskurs Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Peace and Conflict Studies: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict Klassrum Lund
Geografi
Geologi i samhället Klassrum Lund
GIS för samhällsvetenskap - grundnivå Klassrum Lund
GIS för utvecklingsstudier - tillämpningar Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs Distans Distans
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar Klassrum Lund
Naturgeografi: Naturgeografisk teori och systemmetodik Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Grundkurs Klassrum Lund
Synoptisk/mesoskalig meteorologi Klassrum Lund
Statistik
Statistik: Affärsanalys Klassrum Lund
Statistik: Bayesianska metoder Klassrum Lund
Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 1 Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 2 Klassrum Lund
Statistik: Regressionsanalys Klassrum Lund
Statistik: Statistisk programmering Klassrum Lund
Statistik: Statistisk teori Klassrum Lund
Statistik: Stickprovsteori Klassrum Lund
Statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Statistik: Visualisering av data Distans Distans
Statsvetenskap
Governance and Conflict in the Middle East Klassrum Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Klassrum Lund
Politices kandidatprogrammet Klassrum Lund
Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater Klassrum Lund
Statsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Internationell politik Distans Distans
Statsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion Distans Distans
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern) Klassrum Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Språk
Danska: Grundkurs Klassrum Lund
Den gudomliga komedin Distans Distans
Diversity of the World's Languages Klassrum Lund
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori Klassrum Lund
Historia, samhälle och kultur i Danmark Klassrum Lund
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Översättning från italienska till svenska I Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II Distans Distans
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs A Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs B Klassrum Lund
Latin: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Latin: Kandidatkurs Klassrum Lund
Latin: Klassisk prosa och poesi I Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning Klassrum Lund
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans Distans
Modersmålsundervisning och studiehandledning: fördjupningskurs Distans Distans
Muntlig danska Klassrum Lund
Pinocchio - skolan, sagan och nationen Distans Distans
Retoriken i moderna danska medier Klassrum Lund
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Språk och språkvetenskap: Diskursanalys Klassrum Lund
Språkkonsultprogrammet, Antagning till senare del, termin 2 Klassrum Lund
Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia Klassrum Lund
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia Klassrum Lund
Arabiska
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Arabiska: Grundkurs Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III Klassrum Lund
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV Klassrum Lund
Arabiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Arabiska: Språkhistoria Klassrum Lund
Arabiska: Teori- och metodkurs Klassrum Lund
Arabiska: Tidningstext Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Danska: Modern dansk litteratur Distans Distans
Skriftlig danska Klassrum Lund
Översättning från danska till svenska Distans Distans
Engelska
Engelska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Engelska: Grammatik och översättning Distans Distans
Engelska: Grundkurs Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (16-30) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (61-75) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete Klassrum Lund
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Klassrum Lund
Franska
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter Distans Distans
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Kandidatkurs Distans Distans
Franska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs III Klassrum Lund
L'Union Européenne Distans Distans
La France Afrique - Det franska Afrika Klassrum Lund
Grekiska
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa Klassrum Lund
Nygrekiska: Grundkurs Distans Distans
Nygrekiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Nygrekiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Italienska
Italienska för modevetare I: Terminologi och grammatik Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Japanska
Japanska: Grundkurs Klassrum Lund
Japanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Kinesiska: Grundkurs A Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Ämnesdidaktik för kinesiska II Klassrum Lund
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik Klassrum Lund
Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk - process och mångfald Klassrum Lund
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik och pragmatik Klassrum Lund
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi Klassrum Lund
Ryska
Rysk grammatik och översättning till ryska Klassrum Lund
Ryska: Den ryska 1800-talsromanen Klassrum Lund
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall Distans Distans
Ryska: Examensarbete, Kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Ryska: Grundkurs Klassrum Lund
Ryska: Kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Ryska: Specialiseringskurs II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Textläsning och översättning från ryska till svenska Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Akademiskt skrivande Klassrum Lund
Spanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Spanska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Spanska: Grundkurs Klassrum Lund
Spanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap Distans Distans
Spanska: Nutida latinamerikansk film Distans Distans
Spanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Spanska: Preparandkurs Klassrum Lund
Spanska: Spansk grammatik Klassrum Lund
Spanska: Temakurs I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska: Temakurs II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv Klassrum Lund
Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande med utländsk bakgrund Distans Distans
Språkkonsult: Språkpsykologi med fokus på förståelse och läsbarhet Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4 Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 3 Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 4 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Nybörjarkurs 1 Distans Distans
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik Distans Distans
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II Klassrum Lund
Svenska som andraspråk: Grundkurs Klassrum Lund
Svenska som främmande språk: Nivå 5 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som främmande språk: Nivå 6 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 8 Klassrum Lund
Svenska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs Klassrum Lund
Svenska: Svensk grammatik Klassrum Lund
Svenska: Svensk språkhistoria Klassrum Lund
Svenska: Tala, skriva, övertyga Klassrum Lund
Tyska
Tyska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Tyska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tyska: Grammatik Klassrum Lund
Tyska: Grundkurs Klassrum Lund
Tyska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 1 Klassrum Lund
Tyska: Nybörjarkurs 2 Klassrum Lund
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning Klassrum Lund
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria Klassrum Lund
Tyska: Tysk språkfärdighet Distans Distans
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs Klassrum Lund
Tyska: Översättning Klassrum Lund
Översättare
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Distans Distans
Teknik
Avancerad skissteknik II Klassrum Lund
Glasdesign Klassrum Lund
Reglerteknik, allmän kurs Klassrum Lund
Teknikhistoria Klassrum Lund
Byggnadsteknik
Projektledning och projektmetodik Klassrum Lund
Transportutbildningar
Flyg
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klassrum Klippan
Utbildning / Pedagogik
Lärande och ledarskap i kulturskolan Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Klassrum Lund
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, 2 ämnen Klassrum Lund
Pedagogik
Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete Klassrum Lund
Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik Klassrum Lund
Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv Klassrum Lund
Vård / Omsorg
Patientperspektiv och egenförmåga Distans Distans
Patientsäkerhet Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Lund
Folkhälsovetenskap
Global hälsa Klassrum Malmö
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Internationell migration i socialt arbete Klassrum Helsingborg
Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv Klassrum Lund
Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Professionellt socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kriminologi
Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll Klassrum Lund
Psykologi
Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation Klassrum Lund
Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design Klassrum Lund
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund Klassrum Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund Klassrum Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund Klassrum Lund
Handledarutbildning i psykoterapi Klassrum Lund
Sociologi
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Rättssociologi i teori och praktik Klassrum Lund
Social Policy in Europe Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation Klassrum Lund
Socialt arbete med äldre Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Metod och samhällsanalys Klassrum Lund
Sociologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Sociology: Internship in Welfare Policies and Management Klassrum Lund
Socionom
Socialt arbete i det civila samhället Klassrum Lund
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Data / IT
Artificiell intelligens Klassrum Lund
Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext Klassrum Lund
Systemvetenskap
Informatik: Business Decision Management Klassrum Lund
Informatik: Business Intelligence Klassrum Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion - design Klassrum Lund
Informatik: Verksamhet och artificiell intelligens Klassrum Lund
Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder Klassrum Lund
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Ekonomi
Ekonomisk historia: Befolkning och levnadsstandard Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kina och Stillahavsasiens ekonomi Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Konsekvenser av demografisk förändring Klassrum Lund
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomi: Avancerad arbetsmarknadsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande Klassrum Lund
Nationalekonomi: Empirisk finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomi - strategisk interaktion Klassrum Lund
Nationalekonomi: Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad internationell makroekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad mikroekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Värdering och hantering av finansiell risk Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Masterprogram i Visual Culture Klassrum Lund
Masterutbildning i industridesign Klassrum Lund
Musik
Composition Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition - Musik för film och media Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - repetitör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Performance Studies - Historical Performance Practice for String Instruments Klassrum Malmö
Performance Studies - Jazz/Improvisation Klassrum Malmö
Performance Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Sound Studies in Theory and Practice Klassrum Lund
Farmaci
Biomedicin
Avancerad cancerbiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Metabola sjukdomar Klassrum Lund
Biomedicin: Molekylär och experimentell neurobiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Stamcellsbiologi och regenerativ medicin Klassrum Lund
Biomedicin: Tumörbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Farmakologi
Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt Klassrum Lund
Försäljning
Masterprogram i Service Management, Retail Klassrum Helsingborg
Hotell / Turism
Ledarskap inom turism
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Humaniora
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Filosofi
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Genusvetenskap
Feministiska metodologier Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus i en global värld Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus och nation i Europa Klassrum Lund
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Historia
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Praktik Klassrum Lund
Historia: Historiografisk påbyggnadskurs Klassrum Lund
Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien Klassrum Lund
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna Klassrum Lund
Samhällsvetenskaplig etnografi Klassrum Lund
Socialantropologi: Etnografiskt fältarbete Klassrum Lund
Socialantropologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Internationella relationer
Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom Asienstudier Distans Distans
Konstvetenskap
Visual Culture: Body and Image Klassrum Lund
Visual Culture: Histories of Modern Visuality Klassrum Lund
Visual Culture: Theory and Methodology Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Asienstudier: Digitala Öst- och Sydöstasien - Kulturella, sociala och politiska transformationer Klassrum Lund
Asienstudier: Global och regional politik i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Fördjupning i nygrekisk litteratur Klassrum Lund
Litteratur - kultur - media: Jiddischlitteratur efter 1945 Klassrum Lund
Litteratur - kultur - medier: Ungdomslitteraturens historia i Sverige Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Allt om Pedro Almodóvar Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna och viktorianska romanen Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Franskspråkig litteratur i världen Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Barn- och ungdomslitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Klassrum Lund
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria, examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Space, Art, and Identity in Synagogue, Church, and Mosque Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: The Study of Ancient Religion Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Hälsa / Friskvård
Multidisciplinära perspektiv på global hälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Inköp / Logistik
Logistik
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Klassrum Lund
Juridik
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs I Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs II Klassrum Lund
Rätten, samhället och korruption Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metodologi Klassrum Lund
Strategisk kommunikation: Finansiell kommunikation Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kommunikationsteori Klassrum Helsingborg
Kommunikation
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Marknadsföring / PR
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Retorik
Retorik: Klassisk retorik Klassrum Lund
Retorik: Retorik, demokrati och deltagande Klassrum Lund
Retorik: Samtida retorisk teoribildning Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Naturvetenskap
Astronomi: Dynamisk astronomi Klassrum Lund
Astronomi: Statistiska verktyg i astrofysiken Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi Klassrum Lund
Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Maringeologi och havsmiljöförändringar Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning Klassrum Lund
Biologi
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi Klassrum Lund
Bioinformatik: Programmering i Python Klassrum Lund
Biologi: Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Biologi: Antibiotika - biologi och kemi Klassrum Lund
Biologi: Bearbetning och analys av biologiska data Klassrum Lund
Biologi: Bevarandebiologi Klassrum Lund
Biologi: Biologisk miljöövervakning Klassrum Lund
Biologi: Cellulär och molekylär neurobiologi Klassrum Lund
Biologi: Ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Evolutionär zooekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Biologi: Farmakologi Klassrum Lund
Biologi: Genetisk analys I Klassrum Lund
Biologi: Genetisk analys II Klassrum Lund
Biologi: Immunologi och infektionsbiologi Klassrum Lund
Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer Klassrum Lund
Biologi: Mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Mikroskopi - Bio-Imaging Klassrum Lund
Biologi: Modellering av biologiska system Klassrum Lund
Biologi: Molekylär bioteknik Klassrum Lund
Biologi: Molekylär ekologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Molekylär genetik i eukaryota organismer Klassrum Lund
Biologi: Molekylär mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Mossor - morfologi och artidentifiering Distans Distans
Biologi: Ornitologi Klassrum Lund
Biologi: Projekt Klassrum Lund
Biologi: Sinnesbiologi Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Toxikologi Klassrum Lund
Biologi: Växtens funktion Klassrum Lund
Biologi: Växternas evolution och adaptation Klassrum Lund
Biologi: Växters systematik och diversitet Distans Distans
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Evolutionsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Projekt Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Projekt Klassrum Lund
Vattenvård Klassrum Lund
Fysik
Acceleratorer och frielektronlasrar Klassrum Lund
Astronomi: Observationsteknik och instrumentering Klassrum Lund
Beräkningsastrofysik Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärens kemi och fysik Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi Klassrum Lund
Fysik: Avancerad elektromagnetism Klassrum Lund
Fysik: Avancerad kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Avancerade laser- och optiksystem Klassrum Lund
Fysik: Biofotonik Klassrum Lund
Fysik: Elektronstrukturen hos fasta ämnen och ytor Klassrum Lund
Fysik: Experimentell biofysik Klassrum Lund
Fysik: Experimentella verktyg Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets teori Klassrum Lund
Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system Klassrum Lund
Fysik: Höghastighetselektronik Klassrum Lund
Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Klassrum Lund
Fysik: Kvantfysik i forskning och samhälle Klassrum Lund
Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik Klassrum Lund
Fysik: Lasrar Klassrum Lund
Fysik: Ljus-materia växelverkan Klassrum Lund
Fysik: Magnetiska material Klassrum Lund
Fysik: Medicinsk optik Klassrum Lund
Fysik: Miljömätteknik Klassrum Lund
Fysik: Modern experimentell partikelfysik Klassrum Lund
Fysik: Modern neutronvetenskap Klassrum Lund
Fysik: Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning Klassrum Lund
Fysik: Modern subatomär fysik Klassrum Lund
Fysik: Molekylfysik Klassrum Lund
Fysik: Nanoelektronik Klassrum Lund
Fysik: Nanomaterial - termodynamik och kinetik Klassrum Lund
Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation Klassrum Lund
Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur Klassrum Lund
Fysik: Svepspetsmikroskopi Klassrum Lund
Fysik: Teoretisk kärnfysik Klassrum Lund
Fysik: Tillämpad subatomär fysik Klassrum Lund
Fysik: Ytors fysik och kemi Klassrum Lund
Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning Klassrum Lund
Kemi: Spridningsmetoder Klassrum Lund
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Allmän relativitetsteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till kvantfältteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Klassisk mekanik Klassrum Lund
Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk biofysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk partikelfysik Klassrum Lund
Geovetenskap
Berggrundsgeologi: Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Geologi: Hydrogeologi Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Paleoekologisk metodik och miljöanalys Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Avancerad analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad biokemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Koordinationskemi och metallorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Kemi: Molekylär kvantmekanik Klassrum Lund
Kemi: Statistisk termodynamik och molekylsimulering Klassrum Lund
Kemi: Strukturbiokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Matematik: Algebraiska strukturer Klassrum Lund
Matematik: Fourieranalys Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till differentialgeometri Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Grupp- och ringteori Klassrum Lund
Matematik: Integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Matematisk modellering Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 2 Klassrum Lund
Matematik: Partiella differentialekvationer Klassrum Lund
Matematik: Sannolikhetsteorins matematiska grunder Klassrum Lund
Matematik: Talteori Klassrum Lund
Matematik: Topologi Klassrum Lund
Matematisk Statistik: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Matematisk statistik: Finansiell statistik Klassrum Lund
Matematisk statistik: Kvantitativ riskanalys med Copulas Klassrum Lund
Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression Klassrum Lund
Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder Klassrum Lund
Matematisk statistik: Spatial statistik med bildanalys Klassrum Lund
Matematisk statistik: Stationär och icke stationär spektralanalys Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden Klassrum Lund
Matematisk statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk approximation Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska simuleringar av flödesproblem Klassrum Lund
Numerisk analys: Seminariekurs Klassrum Lund
Numerisk analys: Simuleringsverktyg Klassrum Lund
Miljö
Klimat och samhälle Klassrum Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Miljö- och hälsoskydd: metodik och praktik Klassrum Lund
Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen - Fördjupning i tillämpad klimatstrategi Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskydd - livsmedelssäkerhet Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöövervakning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Samhällsplanering med klimatperspektiv Klassrum Lund
Miljövetenskap: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi Klassrum Lund
Miljövetenskap: Tillämpad miljövetenskap Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Asienstudier: Religion och samhälle i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Att använda samhällsvetenskaplig teori Klassrum Lund
Forskningsintervjun som vetenskaplig metod Klassrum Lund
Human Ecology: Political Ecology, Crisis, and Identity Klassrum Lund
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara) Klassrum Lund
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i European Affairs Klassrum Lund
Masterprogram i globala studier Klassrum Lund
Masterprogram i International Development and Management Klassrum Lund
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys Klassrum Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Klassrum Lund
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Flyktingar från Mellanöstern i det globala norr Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Genus och politik i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Islam och vardagens politik i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Miljö och hållbar utveckling i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Teorier och samhällsanalys Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Globalisering, konflikt, säkerhet och staten Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Historiska aspekter av utveckling Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kritiska feministiska perspektiv inom social teori Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys Klassrum Lund
Social Sciences: Evaluation Research - Theories and Methods Klassrum Lund
Social Sciences: Fieldwork Klassrum Lund
Social Sciences: Gender, Global Development and Post-Colonialism Klassrum Lund
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis Klassrum Lund
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development Klassrum Lund
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences Klassrum Lund
Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier Klassrum Lund
Geografi
Ekonomisk geografi: Urban och regional planering Klassrum Lund
Geografi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geografi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för Samhällsvetenskap, Avancerade tillämpningar Klassrum Lund
GIS: Geographical Information System for the Social Sciences Klassrum Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i GIS och fjärranalys Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Klassrum Lund
Naturgeografi: Global ekosystemdynamik Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Ekonomisk geografiska omvandlingsprocesser - platser, människor och produktion Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Examensarbete för magisterexamen i Samhällsgeografi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kritisk urbangeografi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Landskapsgeografi och politisk ekologi Klassrum Lund
Statistik
Statistics: Second Year Master Thesis Klassrum Lund
Statistik: Avancerad maskininlärning Klassrum Lund
Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens Klassrum Lund
Statistik: Examensarbete - Magisteruppsats Klassrum Lund
Statistik: Multivariat analys Klassrum Lund
Statsvetenskap
Central and Eastern European Studies: Understanding Belarus and Ukraine Distans Distans
Europastudier: Ryssland och Östeuropa - nutid och dåtid Distans, Klassrum Flera orter (2)
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Klassrum Lund
Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap Klassrum Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (två år) Klassrum Lund
Statsvetenskap: Krig och fred i en föränderlig värld Klassrum Lund
Statsvetenskap: Makt, politik och miljö