Visa allastudier.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Ort
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lund
Kognitionsvetenskap: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap Lund
Genusvetenskap
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Lund
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Lund
Genus, medborgarskap och migration Lund
Genusvetenskap: Arbetslivspraktik Lund
Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet Lund
Genusvetenskap: Genus i en global värld Lund
Genusvetenskap: Genus och nation i Europa Lund
Genusvetenskap: Genus och rätt Lund
Genusvetenskap: Genus, samhälle och identitet Lund
Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Lund
Kandidatprogram i genusvetenskap Lund
Masterprogram i genus, migration och social rättvisa Lund
Masterprogram i genusstudier Lund
Masterprogram i globala studier Lund
Psykologi
e-Miljöpsykologi Distans
Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen Lund
Masterprogram i psykologi Lund
Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I Lund
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Lund
Psykologi: Att leda och följa i förändring Lund
Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I Lund
Psykologi: Idrottspsykologi Lund
Psykologi: Kandidatkurs Lund
Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi Lund
Psykologi: Kreativitet i teori och praktik Lund
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Lund
Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi Lund
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Lund
Psykologi: Rekrytering och urval av personal Lund
Psykologi: Samtals- och intervjuteknik Lund
Psykologi: Socialpsykologi Lund
Psykologi: Översiktskurs Lund
Psykologprogrammet Lund
Psykoterapi
Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund Lund
Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund Lund
Samhällsvetenskap
AI i samhället Lund
Digitalization and Services Helsingborg
Digitalization and Services Helsingborg
Europastudier: Ryssland och Östeuropa - nutid och dåtid Lund
Europastudier: Ryssland och Östeuropa - nutid och dåtid Lund
Historia, samhälle och kultur i Danmark Lund
Kandidatprogram i kriminologi Lund
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lund
Kandidatprogram i socialantropologi Lund
Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll Lund
Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp Lund
Mellanösternstudier: Flyktingar från Mellanöstern i det globala norr Lund
Mellanösternstudier: Genus och politik i Mellanöstern Lund
Mellanösternstudier: Introduktion till Mellanösternstudier Lund
Mellanösternstudier: Islam och vardagens politik i Mellanöstern Lund
Mellanösternstudier: Miljö och hållbar utveckling i Mellanöstern Lund
One World, One Language Lund
Rätten, samhället och korruption Lund
Social Sciences: Gender, Class, Ethnicity and Sexuality Lund
Social Sciences: Gender, Global Development and Post-Colonialism Lund
Social Sciences: Introduction to Global Studies Lund
Social Sciences: Migration and Development Lund
Social Sciences: Theories and Issues in Development Lund
Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen Lund
Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen Lund
Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen Lund
Socialantropologi: fortsättningskurs Lund
Socialantropologi: Grundkurs Lund
Socialantropologi: Teori- och metodkurs Lund
Sociologi
Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå Lund
Kandidatprogram i sociologi Lund
Masterprogram i rättssociologi Lund
Masterprogram i socialt arbete Lund
Masterprogram i socialt arbete Lund
Masterprogram i sociologi Lund
Rättssociologi: Arbetslivspraktik Lund
Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs Distans
Rättssociologi: Introduktion. Distanskurs Distans
Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs Lund
Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv Helsingborg
Sociologi: Examensarbete för magisterexamen Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Lund
Sociologi: Fortsättningskurs Lund
Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi Lund
Sociologi: Fortsättningskurs, distans Distans
Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbar utveckling Lund
Sociologi: Grundkurs Lund
Sociologi: inriktning socialpsykologi, distans Distans
Sociologi: Kandidatkurs Lund
Sociologi: Kandidatkurs, distans Distans
Sociologi: Klassisk och modern teori Lund
Sociologi: Metod och samhällsanalys Lund
Sociologi: Organisationssociologi 1 Distans
Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD Lund
Sociologi: Socialpolitisk styrning och management Lund
Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner Lund
Socionomprogrammet Helsingborg
Socionomprogrammet Lund
Socionom
Social Policy in Europe Lund
Social Policy in Europe Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Lund
Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik Lund
Socialt arbete med äldre Lund
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Lund
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Lund
Socialt arbete: Fortsättningskurs Distans
Socialt arbete: Grundkurs Distans
Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete Lund
Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete Lund
Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys Lund
Statistik
Statistics: Data Mining and Visualization Lund
Statistics: Data Mining and Visualization Lund
Statistik: Affärsanalys Lund
Statistik: Bayesianska metoder Lund
Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens Lund
Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens Lund
Statistik: Grundkurs Lund
Statistik: Grundkurs 1 Lund
Statistik: Grundkurs 2 Lund
Statistik: Kandidatkurs (kurspaket) Lund
Statistik: Kandidatuppsats Lund
Statistik: Multivariat analys Lund
Statistik: Multivariat analys Lund
Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori Lund
Statistik: Tidsserieanalys Lund
Statistik: Visualisering av data Distans
Statsvetenskap
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs Lund
Introduction to the Middle East Lund
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lund
Masterprogram i European Affairs Lund
Masterprogram i International Development and Management Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Lund
Masterprogram i statsvetenskap Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Lund
Mellanösternkunskap: Mellanösterns internationella relationer Lund
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern Lund
Mellanösternstudier: Mellanösterns historia fram till första världskriget Lund
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Lund
Politices kandidatprogrammet Lund
Statsvetenskap: European Governance Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (två år) Lund
Statsvetenskap: Fortsättningskurs Lund
Statsvetenskap: Grundkurs Lund
Statsvetenskap: Kandidatkurs Lund
Statsvetenskap: Ny och gammal nationalism Lund
Statsvetenskap: Ontologiska säkerhetsstudier Lund
Statsvetenskap: Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser Lund
Statsvetenskap: Politik och styrelse Distans
Statsvetenskap: Politisk ordning i tid och rum Lund
Statsvetenskap: Socialpolitik och ekonomisk utveckling Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig metodologi Lund
Underrättelseanalys: Grundkurs Distans
Underrättelseanalys: Kandidatkurs Distans
Underrättelseanalys: Underrättelseanalys Distans
Utvecklingsstudier: Examensarbete för magisterexamen Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern) Lund
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektutbildning Lund
Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik Lund
Masterutbildning i arkitektur Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Lund
Rum, scenografi och landskap Lund
Visuella tekniker Lund
Data / IT
Masterutbildning i trådlös kommunikation Lund
Optimerande kompilatorer Lund
Service management: Grundkurs Helsingborg
Programmering
Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare Lund
Programmering, grundkurs Lund
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Lund
Systemvetenskap
Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv Distans
Informatik: Avancerade databassystem Lund
Informatik: Beslutsstödssystem Lund
Informatik: Business Intelligence Lund
Informatik: Introduktion till e-hälsa Distans
Informatik: Introduktion till informationssystem Lund
Informatik: IT, innovation och hållbar utveckling Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion - design Lund
Informatik: Människa-dator-interaktion, analys Lund
Informatik: Strategisk ledning och informationssystem Lund
Informatik: Säkerhet i informationssystem Lund
Informatik: Tvärvetenskaplig projektutveckling med praktisk tillämpning i grupp Lund
Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder Lund
Informatik: Webbutveckling Lund
Informationssystem: IS- och verksamhetsutveckling Lund
IS Sourcing Strategies for Business Development Lund
Magisterprogram i informationssystem Lund
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lund
Verksamhetsprocesser och artificiell intelligens Lund
Ekonomi / Försäljning
Entreprenörskap och projektledning Lund
Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet Lund
Ekonomi
Business Administration: Corporate Finance Lund
Business Administration: Global Business Responsibility Lund
Business Administration: Global Strategic Marketing Lund
Business Administration: Management Control Lund
Business Administration: Project Management - A Business Perspective Lund
Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering Lund
Economic History: Population Aging and the Welfare State Lund
Economic History: Swedish Economic Development Lund
Economic History: The Global Economy Distans
Ekonomie kandidatprogram Lund
Ekonomisk historia: Befolkning och levnadsstandard Lund
Ekonomisk historia: Befolkningsutvecklingens orsaker Lund
Ekonomisk historia: Grundkurs Lund
Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri Lund
Ekonomisk historia: Kina och Stillahavsasiens ekonomi Lund
Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv Lund
Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) Lund
Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) Lund
Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Lund
Företagsekonomi: Internationell industriell marknadsföring Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i Strategic Management Lund
Företagsekonomi: Strategiskt tänkande Lund
Kandidatprogram i Economy and Society Lund
Kandidatprogram i International Business Lund
Kandidatprogram i International Business Lund
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Lund
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Lund
Magisterprogram i Management Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Lund
Masterprogram i Economics Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Lund
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retail Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Helsingborg
Omvärldsförändring och ledarskap Distans
Sveriges ekonomiska och sociala historia Lund
Finans / Analys / Kredit
Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket) Lund
Industriell ekonomi
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lund
Nationalekonomi
Kandidatprogram i Economy and Society Lund
Magisterprogram i Finans Lund
Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Distans
Nationalekonomi: Avancerad Ekonometri Lund
Nationalekonomi: Avancerad hälsoekonomi Lund
Nationalekonomi: Avancerad kurs i ekonomisk integration Lund
Nationalekonomi: Avancerad makroekonomisk analys Lund
Nationalekonomi: Avancerad mikroekonomisk analys Lund
Nationalekonomi: Avancerad offentlig ekonomi Lund
Nationalekonomi: Avancerad utvecklingsekonomi Lund
Nationalekonomi: Ekonometri Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk integration Lund
Nationalekonomi: Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande Lund
Nationalekonomi: Empirisk finansiell ekonomi Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå Lund
Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1 Distans
Nationalekonomi: Fortsättningskurs Lund
Nationalekonomi: Grunderna för finansiell ekonomi Lund
Nationalekonomi: Grundkurs Lund
Nationalekonomi: Handelsteori Lund
Nationalekonomi: Hälsoekonomi Lund
Nationalekonomi: Internationell ekonomi Distans
Nationalekonomi: Makroekonomisk analys Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik Distans
Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi Lund
Nationalekonomi: Matematiska metoder, avancerad nivå Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomi - individuella val Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar Distans
Nationalekonomi: Offentlig ekonomi Lund
Nationalekonomi: Optionsteori Lund
Nationalekonomi: Portföljvalsteori Lund
Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar Lund
Nationalekonomi: Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning Lund
Nationalekonomi: Tillämpad internationell makroekonomi Lund
Redovisning / Bokföring
Kandidatkurs och examensarbete i redovisning (kurspaket) Lund
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst Malmö
Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier Malmö
Musik
'Den framträdande människan' - musik och psykologi Malmö
Akademiskt skrivande med inriktning mot musikpedagogik Distans
Arabiska rytmer Malmö
Avancerad ensemblesång vid Odeum Lund
Barockintepretation för sångare och instrumentalister Malmö
Barockintepretation för sångare och instrumentalister, steg 2 Malmö
Barockintepretation för sångare och instrumentalister, steg 3 Malmö
Barockintepretation för sångare och instrumentalister, steg 4 Malmö
Biinstrument viola - för violinister Malmö
Comprovisation - Ensemble för samtida musik för den medskapande musikern Malmö
Damkör I Malmö
Damkör II Malmö
Damkör III Malmö
Damkör IV Malmö
De stora konserterna och instrumentalisterna i musikhistorien Malmö
Digital musikproduktion Malmö
Distanskurs i musiklära och gehör 1 Distans
Elektroakustisk musik Malmö
Ensemblemusicerande vid Odeum Lund
Ensemblemusicerande vid Odeum II Lund
Ensemblemusicerande vid Odeum III Lund
Folkmusikensemble Malmö
Fortsättningskurs i Complete Vocal Technique Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina Malmö
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach Malmö
Gehör grund/preparand Malmö
Grundkurs i ensembleledning och ackordinstrument Malmö
Handledning av musiklärarstudenter i VFU Malmö
Hemmastudio 1-15 hp Lund
Inspelningsteknik studio 1-15 hp Malmö
Introduktionskurs i Complete Vocal Technique Malmö
Kammarmusik från barocken Malmö
Kammarmusik från barocken II Malmö
Komposition, Arrangering och Musikteori - med metodisk inriktning Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition - Musik för film och media Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - repetitör Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Musikdramatik - sång Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Malmö
Kyrkomusikens mästerverk Malmö
Liveljud för musiklärare och musiker Malmö
Multimediateknik för musiker Malmö
Music Management & Business Malmö
Music: Composition for International Students Malmö
Music: Interpretation for International Students, Year 1 Malmö
Musik: Introduktionskurs i Estill Voice Training Malmö
Musikdramatik: analys/historia Malmö
Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Lund
Musikhögskolans kammarkör I Malmö
Musikhögskolans kammarkör II Malmö
Musikhögskolans Kammarkör III Malmö
Musikhögskolans Kammarkör IV Malmö
Musikhögskolans storband Malmö
Musikpedagogik: Masteruppsats Malmö
Musikproducent Malmö
Musikvetenskap: Grundkurs Lund
Musikvetenskap: Kandidatkurs Lund
Musikvetenskap: Musikproduktion - grundkurs Lund
Normkritik genom rörelse Malmö
Noteditering distans Distans
Orgelinterpretation Malmö
Pianoackompanjemang Malmö
Pianometodik Malmö
Piccolaflöjt - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Malmö
Rytmik i förskola och skola Malmö
Rytmikpedagogik 1 (grundkurs) Malmö
Röstträning och röstvård Malmö
Röstträning och röstvård, fortsättningskurs Malmö
Satslära - preparandkurs Malmö
Sequenser fortsättning Distans
Sequenser grundkurs Distans
Sequenser, avancerad Malmö
Singer-Songwriter Malmö
Sound Studies in Theory and Practice Lund
Sound Studies in Theory and Practice Lund
Svensk Folkmusik Lund
Swedish Music in Contemporary Culture Lund
Swedish Music in Contemporary Culture Lund
Sångmetodik - inriktning kyrkomusik Malmö
Sångworkshop - masterclass med Estill-metoden Malmö
Tangoorkester Malmö
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, fortsättningkurs Malmö
Fordon / Båt / Flyg / Tåg
Järnväg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Helsingborg
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Baskurs för universitetsstudier Distans
Introduktionstermin Distans
Hantverk
Textilhantverk
Kandidatprogram i modevetenskap Helsingborg
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Lund
Turism och resor
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Helsingborg
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Kost och näringslära
Gastronomy: Sustainable Eating Lund
Health and Diet through Human History Lund
Juridik
Beskattning i den digitala eran Lund
Dataskyddsjuridik, distanskurs Distans
Europeisk dataskyddsrätt Lund
Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs Lund
Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Lund
Handelsrätt: Aktiebolagsrätt Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt I Lund
Handelsrätt: Arbetsrätten i metod och tillämpning Lund
Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt I Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt II Lund
Handelsrätt: EU-rätt Lund
Handelsrätt: Företagsjuridik I Lund
Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs Lund
Handelsrätt: Internationell beskattning Lund
Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Distans
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Lund
Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt Lund
Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Lund
Handelsrätt: Miljörätt Lund
Handelsrätt: Miljörätt Lund
Handelsrätt: Revisorsjuridik Lund
Internetbaserad juridisk introduktionskurs Distans
Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II Distans
Juridik och Artificiell Intelligens (AI) Lund
Juridik: Affärsjuridik Helsingborg
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Distans
Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Distans
Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Distans
Juristprogrammet Lund
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lund
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Lund
Master Course in European and International Tax Law, part 1 Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Lund
Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner Lund
Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia Lund
Mänskliga rättigheter: Folkrätt Lund
Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs Lund
Utvidgad juridisk introduktionskurs Distans
Kommunikation / Media
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media Lund
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Helsingborg
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Helsingborg
Media and Armed Conflicts - Past and Present Lund
Media and the History of Political Rhetoric Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metodologi Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Mediepublikerna Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier, hälsa och samhälle Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Lund
Mediehistoria: Digital historia - medier och metoder i teori och praktik Distans
Mediehistoria: Fortsättningskurs Distans
Mediehistoria: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 Lund
Mediehistoria: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Lund
Mediehistoria: Grundkurs Lund
Mediehistoria: Grundkurs Lund
Mediehistoria: Makt och mediesystem Distans
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv Distans
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Lund
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Lund
Strategisk kommunikation: Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser Helsingborg
Copywriting och skrivande
Författarskolan: Litterär gestaltning - breddningskurs Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning, magisterkurs Lund
Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande Malmö
Film
Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs Lund
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor Lund
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor Distans
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Lund
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Distans
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television Lund
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television Distans
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Lund
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Distans
Skandinavisk och europeisk filmkultur Lund
Skandinavisk och europeisk filmkultur Distans
Swedish Film Lund
Grafisk design
3 D - Modellering II Lund
Masterutbildning i industridesign Lund
Informationsvetenskap
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Lund
Journalistik
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Lund
Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik Lund
Kandidatprogram i journalistik Lund
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Lund
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Helsingborg
Strategisk kommunikation: AI, kognition och kultur Helsingborg
Strategisk kommunikation: Finansiell kommunikation Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kommunikationsteori Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen Distans
Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation Helsingborg
Strategisk kommunikation: Public Affairs Helsingborg
Strategisk kommunikation: Strategisk kommunikation och public relations i digitala medier Helsingborg
Strategisk kommunikation: Tillämpad visuell kommunikation Helsingborg
Strategisk kommunikation: Varumärkeskultur Helsingborg
Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation Helsingborg
Marknadsföring / PR
Kandidatkurs och examensarbete i marknadsföring (Kurspaket) Lund
Presentationsteknik och retorik
Retorik: Grundkurs Lund
Retorik: Kandidatkurs Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Lund
Retorik: Praktisk retorik Lund
Retorik: Retorik och (populär) vetenskap Lund
Retorik: tal och skrivande Lund
Kultur / Humanistiska inriktningar
Human Ecology: Culture, Economy and Ecology Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - grundkurs Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs Lund
Kulturskolan som idé och praktik 1 Malmö
Arkeologi
Archaeology: Viking Age Scandinavia Lund
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur Lund
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik Lund
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå Lund
Arkeologi: Grundkurs Lund
Arkeologi: Kandidatkurs Lund
Historisk arkeologi: Kandidatkurs Lund
Filosofi
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Lund
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Lund
Praktisk filosofi: Grundkurs Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Lund
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Lund
Teoretisk filosofi: Filosofins historia Lund
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Lund
Teoretisk filosofi: Grundkurs Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Lund
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Lund
Historia
Archaeology: Viking Age Scandinavia Lund
Barbarer och romare Lund
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives Lund
Globalization in the Pre-Modern World Lund
Historia: Fortsättningskurs Lund
Historia: Grundkurs Lund
Historia: Kandidatkurs Lund
Historia: Nätbaserad grundkurs Distans
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker Lund
Historisk arkeologi: Grundkurs Lund
History of Ideas: Modernism and Postmodernism in the History of Ideas of the Twentieth Century Lund
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs Lund
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Lund
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs Lund
Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria Lund
Idé- och lärdomshistoria: Sexualitetens idéhistoria Lund
Kandidatprogram i historia Lund
Lund University in the Global World Lund
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Lund
Masterprogram i socialantropologi Lund
Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century Lund
Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century Lund
Swedish History from a Nordic Perspective Lund
The Emergence of European Culture Lund
The Emergence of European Culture Lund
The Old Icelandic Heritage Lund
The Roman Empire Lund
The Roman Empire Lund
Internationellt
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande Distans
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lund
Masterprogram i Asienstudier Lund
Masterprogram i Asienstudier Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lund
Konstvetenskap
Europa och den islamiska världen: Kulturmötenas visuella uttryck Lund
Konst i det offentliga rummet Lund
Konsthistoria och visuella studier: Individuell läskurs Lund
Konsthistoria och visuella studier: Kandidatkurs Lund
Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs Lund
Konsthistoriens historier Lund
Modern Design in Scandinavia Lund
Modern Design in Scandinavia Lund
Swedish Art in a Scandinavian Context Lund
Visual Culture: Environment and Nature Lund
Visual Culture: Histories of Modern Visuality Lund
Visual Culture: Histories of Modern Visuality Lund
Visual Culture: Representations of Violence in the Visual Arts and Media Lund
Visual Culture: Theory and Methodology Lund
Visual Culture: Theory and Methodology Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs Lund
Asienstudier: Dagens japanska samhälle Lund
Asienstudier: Digitala Öst- och Sydöstasien - Kulturella, sociala och politiska transformationer Lund
Asienstudier: Global och regional politik i Öst- och Sydöstasien Lund
Asienstudier: Internationella Relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång Lund
Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom Asienstudier Lund
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien Lund
Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Öst- och Sydöstasien Lund
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Öst- och Sydöstasien Lund
Asienstudier: Öst- och Sydöstasiens roll i den globala ekonomin Lund
Bokhistoria: Bibliotekens historia Distans
Bokhistoria: Grundkurs Distans
Bokhistoria: Handskriftens historia Distans
Bokhistoria: Kandidatkurs Distans
Bokhistoria: Paleografi Lund
Digitala kulturer: Teorier - Introduktion Distans
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Lund
Intermediala kulturstudier Lund
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Lund
Intermediala studier: Digitala medier Lund
Intermediala studier: Grundkurs Lund
Intermediala studier: Kandidatkurs Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Lund
Introduction to Scandinavian Culture and Society Lund
Kandidatprogram i digitala kulturer Lund
Kulturadministration: Projektledning och entreprenörskap för humanister Lund
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans
Masterprogram i kulturkriminologi Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Lund
Masterprogram i Visual Culture Lund
Teaterns teori och praktik: Grund- och fortsättningskurs Malmö
Teaterns teori och praktik: Kandidatkurs Malmö
Litteraturvetenskap
Litteratur - kultur - media: Jiddischmodernism, 1907-1954 Lund
Litteratur - kultur - medier: Bilderboken idag Lund
Litteratur - kultur - medier: En introduktion Lund
Litteratur - kultur - medier: Samtida engelskspråkig litteratur Lund
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall Lund
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap Lund
Litteratur-kultur-medier: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat Lund
Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod Lund
Litteratur-kultur-medier: Samhällskritik och estetik i den samtida spanska romanen Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs Lund
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen Lund
Litteraturvetenskap: Grundkurs Lund
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion Lund
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs Lund
Litteraturvetenskap: Nya perspektiv på svenska klassiker Lund
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser Lund
Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur Distans
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här Lund
Text och materialitet Lund
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs Distans
Religionsvetenskap
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens Distans
Bibelvetenskap: Avancerad kurs I Lund
Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - avancerad kurs II Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - avancerad kurs II Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Lund
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska Distans
Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus Lund
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans
Islamologi: Det muslimska Europa Lund
Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Islamologi: Fördjupningskurs Lund
Islamologi: Grundkurs Lund
Islamologi: Islam i imperiernas tid Lund
Islamologi: Kandidatkurs Lund
Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien Lund
Islamologi: Nutida islamiska diskussioner Lund
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Judaistik: Fördjupningskurs Lund
Judaistik: Grundkurs II Lund
Judaistik: Judendom som levd religion Distans
Judaistik: Judendom som levd religion Lund
Judaistik: Judisk mystik Distans
Judaistik: Kandidatkurs Lund
Judaistik: Klassiska judiska texter Distans
Judaistik: Klassiska judiska texter Lund
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi Distans
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lund
Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I Lund
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - avancerad kurs II Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för magisterexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för magisterexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för magisterexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Lund
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Distans
Pestens tid: Historiska och existentiella perspektiv på pandemier Distans
Religion and Politics Lund
Religion and Politics Lund
Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11 Lund
Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11 Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - avancerad kurs II Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för magisterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för magisterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - avancerad kurs II Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för magisterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för masterexamen Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria, examensarbete för masterexamen Lund
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Lund
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet Lund
Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Religionshistoria: Fördjupningskurs Lund
Religionshistoria: Grundkurs Lund
Religionshistoria: Kandidatkurs Lund
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation. Distans
Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion Lund
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning Lund
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Lund
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå Lund
Religionsvetenskap och teologi: Religion, didaktik och homiletik Lund
Religionsvetenskap och teologi: Religion, didaktik och kommunikation Lund
Religionsvetenskap och teologi: Religion, tradition och kommunikation Lund
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts Lund
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts Lund
Religious Roots of Europe: Sayings and Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity Lund
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam Lund
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam Lund
Religious Roots of Europe: The Study of Ancient Religion Lund
Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium Lund
Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium Lund
Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien Distans
The Religious Impact of Migration in Sweden Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - avancerad kurs II Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för magisterexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Populism och kristen teologi Distans
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - avancerad kurs II Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för magisterexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - avancerad kurs II Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för magisterexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Lund
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, kandidatkurs Lund
Etnologi: Hälsa, makt och kultur Lund
Food, Tradition and Innovation Lund
Gastronomy: Sustainable Eating Lund
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Lund
Swedish Society and Everyday Life Lund
Ledarskap / Organisation
Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket) Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Strategic Management(kurspaket) Lund
Kandidatprogram i Logistics Service Management Helsingborg
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Helsingborg
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Helsingborg
Verksamhet och organisation
Management and Organization - Bachelor course (Course Package) Lund
Naturvetenskap
Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universum Lund
Astronomi: Dynamisk astronomi Lund
Astronomi: Galaxer och kosmologi Lund
Astronomi: Introduktion till astrofysiken Lund
Astronomi: Planetsystem Lund
Astronomi: Statistiska verktyg i astrofysiken Lund
Astronomi: Stjärnornas struktur och utveckling Lund
Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Lund
Introduktion till acceleratorer och frielektronlaser Lund
Introduktion till synkrotronljusvetenskap Lund
Kvartärgeologi: Glacial sedimentologi - processer, sediment och landformssystem Lund
Kvartärgeologi: Paleoekologisk metodik och miljöanalys Lund
Masterprogram i astrofysik Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Lund
Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön Lund
Naturvetenskap: Tvärvetenskaplig projektutveckling för arbetslivet Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lund
Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap Lund
Biologi
Biobaserade byggmaterial Lund
Bioinformatik: Bioinformatik och sekvensanalys Lund
Bioinformatik: Examensarbete - masterexamen Lund
Bioinformatik: Programmering i Python Lund
Biologi: Bearbetning och analys av biologiska data Lund
Biologi: Cell- och mikrobiologi Lund
Biologi: Ekologi Lund
Biologi: Ekotoxikologi Lund
Biologi: Evolutionär zooekologi Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Lund
Biologi: Examensarbete - masterexamen Lund
Biologi: Farmakologi Lund
Biologi: Fiskeriekologi Lund
Biologi: Genetik och evolution Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Lund
Biologi: Humanbiologi och evolution Lund
Biologi: Humanfysiologi Lund
Biologi: Immunologi Lund
Biologi: Limnologi Lund
Biologi: Marinekologi Lund
Biologi: Mark- och växtekologi Lund
Biologi: Mikrobiologi Lund
Biologi: Modellering av biologiska system Lund
Biologi: Molekylär genetik i eukaryota organismer Lund
Biologi: Molekylärbiologisk metodik Lund
Biologi: Mossor - morfologi och artidentifiering Distans
Biologi: Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård Lund
Biologi: Naturvård Lund
Biologi: Neurobiologi Lund
Biologi: Populations- och samhällsekologi Lund
Biologi: Projekt Lund
Biologi: Projekt Lund
Biologi: Sinnesbiologi Lund
Biologi: Växtens funktion Lund
Historisk osteologi: Kandidatkurs Lund
Masterprogram i bioinformatik Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lund
Masterutbildning i bioteknik Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen Lund
Molekylärbiologi: Projekt Lund
Molekylärbiologi: Projekt Lund
Tarmflorans betydelse för hälsa Distans
Farmakologi
Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa läkemedel Lund
Fysik
Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II Distans
Fysik: Analys på nanoskalan Lund
Fysik: Atmosfärens kemi och fysik Lund
Fysik: Atom- och molekylfysik Lund
Fysik: Atom- och molekylspektroskopi Lund
Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer Lund
Fysik: Examensarbete - masterexamen III Lund
Fysik: Examensarbete - masterexamen III Lund
Fysik: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Fysik: Examensarbete för naturvetenskaplig mastersexamen i fysik Lund
Fysik: Examensarbete för naturvetenskaplig mastersexamen i fysik Lund
Fysik: Experimentella verktyg Lund
Fysik: Fasta tillståndets fysik Lund
Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system Lund
Fysik: Grundläggande kvantmekanik Lund
Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik Lund
Fysik: Halvledarfysik Lund
Fysik: Höghastighetselektronik Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik Lund
Fysik: Kvantfysik i forskning och samhälle Lund
Fysik: Kvantmekanik Lund
Fysik: Kärnfysik och reaktorer Lund
Fysik: Lasrar Lund
Fysik: Medicinsk optik Lund
Fysik: Nanomaterial - termodynamik och kinetik Lund
Fysik: Optik och optisk design Lund
Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer Lund
Fysik: Praktik Lund
Fysik: Praktik Lund
Fysik: Process- och komponentteknologi Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Lund
Sjukhusfysikerutbildning Lund
Teoretisk fysik: Beräkningsfysik Lund
Teoretisk fysik: Elektromagnetism Lund
Teoretisk Fysik: Fysikens matematiska metoder Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning Lund
Teoretisk fysik: Kosmologi och astropartikelfysik Lund
Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Lund
Teoretisk fysik: Systembiologi - modeller och beräkningar Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk partikelfysik Lund
Geografi
Dynamisk meteorologi 2 Lund
Geografi: Examensarbete för magisterexamen Lund
GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs Distans
GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs Distans
GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion Distans
GIS: Geografiska informationssystem - introduktion Distans
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar Lund
GIS: Geographical Information System for the Social Sciences Lund
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Lund
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans
Masterprogram i geomatik Lund
Masterprogram i geomatik Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Lund
Naturgeografi: Introduktion till jordens miljö Lund
Naturgeografi: Naturgeografisk teori och systemmetodik Lund
Naturgeografi: Samspel mellan biosfär och atmosfär Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi I Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II Lund
Samhällsgeografi: Ekonomisk geografiska omvandlingsprocesser - platser, människor och produktion Lund
Samhällsgeografi: Examensarbete för magisterexamen i Samhällsgeografi Lund
Samhällsgeografi: Examensarbete för masterexamen Lund
Samhällsgeografi: Fortsättningskurs Lund
Samhällsgeografi: Geografisk idéhistoria Lund
Samhällsgeografi: Grundkurs Lund
Samhällsgeografi: Kandidatkurs Lund
Samhällsgeografi: Landskapsgeografi och politisk ekologi Lund
Samhällsgeografi: Trender i politisk ekonomi Lund
Synoptisk/mesoskalig meteorologi Lund
Geovetenskap
Berggrundsgeologi: Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi Lund
Berggrundsgeologi: Sedimentär geologi och bassänganalys Lund
Geologi i samhället Lund
Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv Lund
Geologi: Examensarbete för magisterexamen Lund
Geologi: Examensarbete för masterexamen Lund
Geologi: Examensarbete för masterexamen Lund
Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi Lund
Geologi: Livets utveckling och jordens klimat Lund
Geologi: Planeten Jorden - en introduktion Lund
Kemi
Kemi: Allmän kemi Lund
Kemi: Analytisk kemi Lund
Kemi: Avancerad analytisk kemi Lund
Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi Lund
Kemi: Biokemi - grundkurs Lund
Kemi: Cellens kemi Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Lund
Kemi: Experimentell proteinkemi Lund
Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) Lund
Kemi: Läkemedelskemi Lund
Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning Lund
Kemi: Organisk kemi Lund
Kemi: Organisk kemi - grundkurs Lund
Kemi: Strukturbiokemi Lund
Läkemedelskemi Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Lund
Mat, myter och molekyler Distans
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Lund
Matematik
Masterprogram i matematik Lund
Masterprogram i matematisk statistik Lund
Matematik: Algebrans grunder Lund
Matematik: Analytiska funktioner Lund
Matematik: Differentialgeometri Lund
Matematik: Diskret matematik Lund
Matematik: Flervariabelanalys 1 Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Lund
Matematik: Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys Lund
Matematik: Harmonisk analys Lund
Matematik: Lineär algebra 2 Lund
Matematik: Lineär analys Lund
Matematik: Linjär funktionalanalys Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 Lund
Matematik: Sannolikhetsteorins matematiska grunder Lund
Matematik: Talteori Lund
Matematisk statistik för fysiker Lund
Matematisk statistik för kemister Lund
Matematisk statistik: Examensarbete - masterexamen Lund
Matematisk statistik: Finansiell statistik Lund
Matematisk statistik: Markovprocesser Lund
Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar Lund
Matematisk statistik: Spatial statistik med bildanalys Lund
Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer Lund
Matematisk statistik: Statistisk modellering av multivariata extremvärden Lund
Matematisk statistik: Tidsserieanalys Lund
Numerisk analys: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy Lund
Numerisk analys: Numerisk lineär algebra Lund
Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer Lund
Miljö
Hållbarhet och miljö Distans
Klimat och samhälle Lund
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Lund
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Kemiska miljörisker och ekotoxikologi Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Markvård Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvård Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Lund
Masterprogram i miljövetenskap, Vattenvård Lund
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen Lund
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Lund
Miljöledning och hållbarhetsredovisning Lund
Miljöskydd Lund
Miljövetenskap: Analys och metodik Lund
Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för magisterexamen Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för magisterexamen Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen - Fördjupning i tillämpad klimatstrategi Lund
Miljövetenskap: Grundkurs Lund
Miljövetenskap: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle Lund
Miljövetenskap: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation Lund
Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskydd - livsmedelssäkerhet Lund
Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare Lund
Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet Lund
Miljövetenskap: Praktik Lund
Miljövetenskap: Praktik Lund
Miljövetenskap: Praktik Lund
Miljövetenskap: Praktik Lund
Miljövetenskap: Riskanalys inom natur, miljö och hälsa Lund
Miljövetenskap: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi Lund
Miljövetenskap: Tillämpad miljövetenskap Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Lund
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lund
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lund
Sport / Fritid
Barn
Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Lund
Språk
'Röda listan': fördjupning i kanslispråklig kinesiska Lund
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs Lund
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs Lund
Allmän språkvetenskap: Språket och hjärnan Lund
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv Lund
Danska: Barn- och ungdomslitteratur Distans
Danska: En introduktion Lund
Danska: En introduktion Lund
Danska: Grundkurs Lund
Danska: Kandidatkurs Distans
Danska: Klassisk dansk litteratur Distans
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning Lund
Diversity of the World's Languages Lund
Fonetik: Experimentell fonetik Lund
Fonetik: Kandidatkurs Lund
Fonetik: Kandidatkurs Lund
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori Lund
Hebreiska: Nybörjarkurs I Lund
Isländska: En introduktion Lund
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs Distans
Italienska: Cantautori - italienska trubadurer Distans
Italienska: Det italienska språket i synkroni och diakroni Lund
Italienska: Fortsättningskurs Lund
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs Distans
Italienska: Fördjupningskurs Lund
Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik Lund
Italienska: Grundkurs Lund
Italienska: Grundkurs Lund
Italienska: Kandidatkurs Lund
Italienska: Nybörjarkurs I Lund
Italienska: Skriftlig språkfärdighet på italienska Lund
Japanska: Fortsättningkurs Lund
Japanska: Fortsättningskurs Lund
Japanska: Nybörjarkurs Lund
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1 Lund
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1 Lund
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst Distans
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst Lund
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II Distans
Judisk världslitteratur på 1900-talet Distans
Kandidatprogram i japanska Lund
Kinesisk modern skönlitteratur Lund
Kinesiska: Grundkurs Lund
Kinesiska: Grundkurs B Distans
Kinesiska: Kandidatkurs Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs A Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs B Distans
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation Lund
Latin: Antik prosa och poesi Lund
Latin: Efterklassiskt latin Lund
Latin: Fortsättningskurs II Lund
Latin: Latinet i körmusiken Lund
Latin: Nybörjarkurs II Lund
Lingvistik: Grundkurs Lund
Lingvistik: Skrift och språk Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Spanska Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Lund
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans
Muntlig danska Lund
Nyisländska: Fortsättningskurs Distans
Retorik: Kanonisk retorik Lund
Retorik: Samtida retorisk teoribildning Lund
Retoriken i moderna danska medier Lund
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs Distans
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans
Skriftlig danska Lund
Språkutveckling, språkstörning och intervention i skolåldern Lund
Ämnesdidaktik för kinesiska Lund
Ämnesdidaktik för kinesiska II Distans
Ämnesdidaktik för kinesiska III Lund
Översättning från danska Lund
Arabiska
Arabisk poesi och skönlitteratur I Lund
Arabiska: Fortsättningskurs Lund
Arabiska: Nybörjarkurs Lund
Arabiska: Nybörjarkurs I Lund
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet Lund
Arabiska: Skrivprocessen Lund
Arabiska: Textkurs Lund
Arabiska: Tidningstext Lund
Engelska
Engelska: Fortsättningskurs Lund
Engelska: Fortsättningskurs (31-45) Lund
Engelska: Fortsättningskurs (46-60) Lund
Engelska: Grundkurs Lund
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Lund
Engelska: Grundkurs (16-30) Lund
Engelska: Kandidatkurs Lund
Engelska: Kandidatkurs (61-75) Lund
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete Lund
Engelska: Korpuslingvistik - Verktyg, metoder och analys Lund
Engelska: Lexikal semantik Lund
Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning (91-120 hp) Lund
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Lund
Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp) Lund
Kandidatprogram i engelska Lund
Franska
Franska: Fortsättningskurs Lund
Franska: Fortsättningskurs Lund
Franska: Grundkurs Lund
Franska: Grundkurs Lund
Franska: Kandidatkurs Lund
Franska: Kandidatkurs Lund
Franska: Modern språkvetenskaplig teori med tillämpning på franska Lund
Franska: Nybörjarkurs I Lund
Franska: Nybörjarkurs II Lund
Franska: Nybörjarkurs III Lund
LKM: Att studera franskspråkig litteratur - en introduktion Lund
Grekiska
Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid Lund
Fördjupning i grekisk litteratur Lund
Fördjupning i nygrekisk litteratur Lund
Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid Lund
Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid Lund
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa Lund
Grekiska: Nybörjarkurs I Lund
Korpuslingvistik i nygrekiska Lund
Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan Lund
Nygrekiska: Fortsättningskurs Distans
Nygrekiska: Fortsättningskurs Lund
Nygrekiska: Grundkurs Distans
Nygrekiska: Kandidatkurs Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs I Distans
Nygrekiska: Nybörjarkurs II Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik: Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder Lund
Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik Lund
Lingvistik: Människans språk - process och mångfald Lund
Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning Lund
Ryska
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs Distans
Ryska: Fortsättningskurs Distans
Ryska: Fortsättningskurs Lund
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Lund
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans
Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2 Lund
Ryska: Nybörjarkurs I Lund
Ryska: Nybörjarkurs II Lund
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II Distans
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II Lund
Ryska: Specialiseringskurs Distans
Ryska: Specialiseringskurs Lund
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II Lund
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II Distans
Ryska: Utlandspraktik Lund
Ryska: Översättning från ryska till svenska I Lund
Ryska: Översättning från ryska till svenska II Lund
Spanska
Spanska: Akademiskt skrivande Lund
Spanska: Fortsättningskurs Lund
Spanska: Fördjupningskurs Lund
Spanska: Grundkurs Lund
Spanska: Grundkurs Lund
Spanska: Kandidatkurs Lund
Spanska: Nybörjarkurs Lund
Spanska: Preparandkurs Distans
Spanska: Skriftlig språkfärdighet i spanska Lund
Spanska: Temakurs I Lund
Spanska: Temakurs II Lund
Svenska
Språkkonsult: Interkulturell kommunikation och kommunikationsetnografi med fallstudie Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4 Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4 Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 2 Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 3 Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 4 Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Nybörjarkurs 1 Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet Lund
Svenska som andraspråk 4 Lund
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II Distans
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs I Lund
Svenska som andraspråk: Grundkurs Lund
Svenska som andraspråk: Grundkurs Lund
Svenska som andraspråk: Kandidatkurs Lund
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 Lund
Svenska som främmande språk: Nivå 7 Lund
Svenska som främmande språk: Nivå 8 Lund
Svenska: Akademiskt skrivande Lund
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs Lund
Svenska: Grammatik i teori och praktik, påbyggnadskurs Lund
Svenska: Litterär stilistik Lund
Svenska: Litterär stilistik, avancerad nivå Lund
Svenska: Språk och litteratur - påbyggnadskurs I Distans
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs Distans
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs Lund
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs Lund
Svenska: Svensk grammatik Lund
Svenska: Svensk språkhistoria Distans
Svenska: Svenska språket i vår egen tid Lund
Svenska: Textkunskap och textanalys Lund
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Lund
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs Lund
Tyska
Tyska: Fortsättningskurs Lund
Tyska: Fortsättningskurs Lund
Tyska: Fördjupningskurs Lund
Tyska: Fördjupningskurs Lund
Tyska: Grammatik Lund
Tyska: Grundkurs Lund
Tyska: Kandidatkurs Lund
Tyska: Kandidatkurs Lund
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia Lund
Tyska: Nybörjarkurs Lund
Tyska: Nybörjarkurs 2 Lund
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning Lund
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria Lund
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs Lund
Tyska: Översättning Lund
Översättare
Masterprogram i översättning, Källspråk engelska Lund
Masterprogram i översättning, Moderna språk Lund
Masterprogram i översättning, Studerande med kandidatexamen i svenska, språkkonsultarbete Lund
Översättning från danska Lund
Säkerhet / Skydd / Räddning
Övrigt inom säkerhet / skydd / räddning
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lund
Teknik
Aerosolteknologi Lund
Att utforma tankestöd i vardagen Distans
Avfallshantering och resurshushållning Lund
Brandingenjörsutbildning Lund
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lund
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lund
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lund
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Lund
Effektiv C Lund
Energimarknader Lund
Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser Lund
Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up Lund
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Masterutbildning i fotonik Lund
Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning Lund
Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor Lund
Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion Lund
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik Lund
Masterutbildning i nanovetenskap Lund
Människan och inomhusmiljön Distans
Programmering och databaser Lund
Riskanalysens och riskhanteringens grunder Distans
Samhällssäkerhet och resiliens Distans
Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I Lund
Tekniskt basår Helsingborg
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Naturvetenskapligt basår Helsingborg
Universell utformning - designperspektiv, metoder och utvärdering Distans
Byggnadsteknik
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Helsingborg
Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader Helsingborg
Riskhantering i byggtekniska tillämpningar Lund
Datateknik
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Helsingborg
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Helsingborg
Design och produktutveckling
Masterutbildning i produktrealisering Lund
Elektroteknik
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Lund
Masterutbildning i system på chips Lund
Fordonsteknik
ATP teori Distans
Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del Lund
Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat Klippan
Industri och produktion
Kandidatutbildning i industridesign Lund
Kandidatutbildning i industridesign, Antagning till senare del Lund
Information- och kommunikationsteknik
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Lund
Kemiteknik
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Lund
Lantmäteriteknik
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lund
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Lund
Maskinteknik
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, Antagning till senare del Lund
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Lund
Miljö och energiteknik
Masterutbildning i vattenresurshantering Lund
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songwriter Malmö
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genrefri ingång Malmö
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång matematik Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lund
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Lund
Pedagogik
Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan Malmö
Kulturskolepedagog, Konst (kurspaket) Malmö
Kulturskolepedagog, Konst (kurspaket) Malmö
Kulturskolepedagog, Musik (kurspaket) Malmö
Kulturskolepedagog, Musik (kurspaket) Malmö
Kulturskolepedagog, Scenkonst (kurspaket) Malmö
Kulturskolepedagog, Scenkonst (kurspaket) Malmö
Pedagogik: Arbetslivspedagogik: Kandidatkurs Lund
Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik Lund
Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen Lund
Pedagogik: Examensarbete för masterexamen Lund
Pedagogik: Examensarbete för masterexamen Lund
Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD Lund
Pedagogik: Samhälleliga förändringar och pedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv Lund
Ämnesdidaktik 1: Konst Malmö
Ämnesdidaktik 1: Scenkonst Malmö
Vård / Medicin
Patientsäkerhet Lund
Vård och hälsa i ett globalt perspektiv Distans
Biomedicin
Avancerad cancerbiologi Lund
Biomedicin: Biomedicinsk profession Lund
Biomedicin: Molekylär medicin Lund
Biomedicin: Utvecklingsbiologi och genetik Lund
Biomedicin: Virologi Lund
Biomedicinprogrammet Lund
Biomedicinprogrammet Lund
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lund
Masterprogram i biomedicin Lund
Neurovetenskap Lund
Hälsa och samhälle
Folkhälsovetenskap: Folkhälsonutrition Malmö
Folkhälsovetenskap: Kostnadseffektivitet och effektutvärdering av hälsointerventioner Malmö
Folkhälsovetenskap: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Malmö
Masterprogram i folkhälsovetenskap Malmö
Hälso- och sjukvårdadministration
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Helsingborg
Medicin
Avancerad cancerbiologi Lund
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lund
Grundkurs i medicinsk rätt Distans
Klinisk placering 1 Lund
Läkarprogrammet Lund
Masterprogram i medicinsk vetenskap Lund
Omvårdnad / Omsorg
Barnmorskeprogrammet Lund
Flervetenskapliga perspektiv på åldrande och hälsa Lund
Hälsofrämjande vård Distans
Introduktion till vårdvetenskap Distans
Neonatal och pediatrisk intensivvård I Lund
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lund
Sjuksköterskeprogrammet Lund
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogram, psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lund
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lund
Sjukgymnastik och rehabilitering
Fysioterapeutprogrammet Lund
Tal och hörsel
Audionomprogrammet Lund
Logopedprogrammet Lund

Visa alla

Hitta till utbildaren

Lunds universitet

Paradisgatan 2
221 00 LUND


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lunds universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön