Visa allastudier.se som: Mobil

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 47 000 studenter.

Spets och bredd

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg samt lokala studiecentra på flera orter i Skåne. Lunds universitet arrangerar dessutom flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Kontinuerlig förändring

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med 680 universitet i cirka 50 länder. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Visa alla utbildningar med Lunds universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Professionellt socialt arbete Klassrum Flera orter (2)
Social Policy in Europe Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialantropologi: fortsättningskurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Grundkurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Socialantropologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Socialt arbete i Sverige, en introduktion Klassrum Lund
Socialt arbete med barn och familj: Bedömningsarbete och barnperspektiv Klassrum Helsingborg
Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation Klassrum Helsingborg
Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik Klassrum Lund
Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Socialt arbete: Psykisk (o)hälsa i ett socialt perspektiv Klassrum Lund
Socialt arbete: Socialt arbete med fattigdom och försörjningsproblem Klassrum Lund
Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller Klassrum Lund
Genusvetenskap
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid Distans Distans
Feministiska metodologier Klassrum Lund
Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia Klassrum Lund
Genus, medborgarskap och migration Klassrum Lund
Genusvetenskap: Arbetslivspraktik Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus i en global värld Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus och nation i Europa Klassrum Lund
Genusvetenskap: Genus, makt och kultur Klassrum Lund
Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Genusvetenskap: Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion Klassrum Lund
Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat Klassrum Lund
Masterprogram i genusstudier Klassrum Lund
Psykologi
Den framträdande människan - musik och psykologi Klassrum Malmö
Masterprogram i psykologi Klassrum Lund
Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Att leda och följa i förändring Distans Distans
Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad personlighetspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad socialpsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Avancerad utvecklingspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Avancerade forskningsmetoder inom abnormal psykologi Klassrum Lund
Psykologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Psykologi: Kognitiv neurovetenskap Klassrum Lund
Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande Klassrum Lund
Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Rekrytering och urval av personal Klassrum Lund
Psykologi: Rättspsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Samtals- och intervjuteknik Klassrum Lund
Psykologi: Socialpsykologi Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs Klassrum Lund
Psykologi: Översiktskurs I Distans Distans
Psykologprogrammet Klassrum Lund
Samhällsvetenskap
Europastudier: Ryssland och Östeuropa - nutid och dåtid Klassrum Lund
GIS för samhällsvetenskap - grundnivå Klassrum Lund
GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar Klassrum Lund
Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Flyktingar från Mellanöstern i det globala norr Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Genus och politik i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Islam och vardagens politik i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Miljö och hållbar utveckling i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Teorier och samhällsanalys Klassrum Lund
Människan i extrema miljöer Klassrum Lund
One World, One Language Klassrum Lund
Rätten, samhället och korruption Klassrum Lund
Samhälle, risk och hälsa Distans Distans
Samhällsvetenskap: Digital Etnografi Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Digital medieforskning Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Globalisering, konflikt, säkerhet och staten Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Historiska aspekter av utveckling Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kritiska feministiska perspektiv inom social teori Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys Klassrum Lund
Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig experimentdesign Klassrum Lund
Samhällsvetenskaplig etnografi Klassrum Lund
Social Sciences: Evaluation Research - Theories and Methods Klassrum Lund
Social Sciences: Fieldwork Klassrum Lund
Social Sciences: Gender, Global Development and Post-Colonialism Klassrum Lund
Social Sciences: Methods of Text and Discourse Analysis Klassrum Lund
Social Sciences: Participatory Methods of Change and Development Klassrum Lund
Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences Klassrum Lund
Sociologi
Masterprogram i rättssociologi Klassrum Lund
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Lund
Masterprogram i sociologi Klassrum Lund
Organisationssociologi II Distans Distans
Rättssociologi i teori och praktik Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Rättssociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Rättssociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Sociologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Sociologi: Grundkurs Klassrum Lund
Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling Klassrum Lund
Sociologi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Sociologi: Metod och samhällsanalys Klassrum Lund
Sociologi: Moderna klassiker Klassrum Lund
Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner Klassrum Lund
Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi Klassrum Lund
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Statistik
Matematisk Statistik: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Statistics: Second Year Master Thesis Klassrum Lund
Statistik: Affärsanalys Klassrum Lund
Statistik: Bayesianska metoder Klassrum Lund
Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens Klassrum Lund
Statistik: Examensarbete - Magisteruppsats Klassrum Lund
Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket) Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 1 Klassrum Lund
Statistik: Grundkurs 2 Klassrum Lund
Statistik: Multivariat analys Klassrum Lund
Statistik: Regressionsanalys Klassrum Lund
Statistik: Statistisk teori Klassrum Lund
Statistik: Stickprovsteori Klassrum Lund
Statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Statistik: Variansanalys Klassrum Lund
Statistik: Visualisering av data Distans Distans
Statsvetenskap
Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Governance and Conflict in the Middle East Klassrum Lund
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Masterprogram i International Development and Management Klassrum Lund
Masterprogram i mellanösternstudier Klassrum Lund
Masterprogram i utvecklingsstudier Klassrum Lund
Masterprogram i välfärdspolitik och management Klassrum Lund
Mellanösternkunskap: Demokratisering i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern Klassrum Lund
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs Klassrum Lund
Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning Klassrum Lund
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Klassrum Lund
Peace and Conflict Studies: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict Klassrum Lund
Politices kandidatprogrammet Klassrum Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Statsvetenskap: Examensarbete för masterexamen (två år) Klassrum Lund
Statsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Internationell politik Distans Distans
Statsvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Statsvetenskap: Krig och fred i en föränderlig värld Klassrum Lund
Statsvetenskap: Makt, politik och miljö Klassrum Lund
Statsvetenskap: Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern Klassrum Lund
Statsvetenskap: Ny och gammal nationalism Klassrum Lund
Statsvetenskap: Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser Klassrum Lund
Statsvetenskap: Socialpolitik och ekonomisk utveckling Klassrum Lund
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion Distans Distans
Statsvetenskap: Statsvetenskaplig metodologi Klassrum Lund
Underrättelseanalys: Fortsättningskurs Distans Distans
Utvecklingsstudier: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern) Klassrum Lund
Bygg / Anläggning
Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion Distans Distans
Arkitektur
Masterutbildning i arkitektur Klassrum Lund
Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Klassrum Lund
Data / IT
Funktionsprogrammering Klassrum Lund
Masterutbildning i trådlös kommunikation Klassrum Lund
IT-säkerhet
Informatik: Säkerhet i informationssystem Klassrum Lund
Programmering
Inledande programmering med Python Klassrum Lund
Programmeringsteknik - fördjupningskurs Klassrum Lund
Systemvetenskap
Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg Distans Distans
En Introduktion till Informationssäkerhet Klassrum Lund
Informatics: Information Architecture Klassrum Lund
Informatik: Beslutsstödssystem Klassrum Lund
Informatik: Business Decision Management Klassrum Lund
Informatik: Business Intelligence Klassrum Lund
Informatik: Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv Distans Distans
Informatik: Introduktion till e-hälsa Distans Distans
Informatik: Människa-dator-interaktion - design Klassrum Lund
Informatik: Verksamhetsprocesser och artificiell intelligens Klassrum Lund
Informatik: Vetenskapliga undersökningsmetoder Klassrum Lund
Informatik: Webbutveckling Klassrum Lund
Information Systems: Designing Digitalisation Klassrum Lund
IS Sourcing Strategies for Business Development Klassrum Lund
Kravhantering för digitala system Klassrum Lund
Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara) Klassrum Lund
Magisterprogram i informationssystem Klassrum Lund
Verksamhetsprocesser och artificiell intelligens Klassrum Lund
Ekonomi
Business Administration: Corporate Finance Klassrum Lund
Business Administration: From Barter to Bitcoin and Beyond: Re-imagining Money for a Sustainable Future Klassrum Lund
Business Administration: Global Business Responsibility Klassrum Lund
Business Administration: Management Control Klassrum Lund
Business Administration: Project Management - A Business Perspective Klassrum Lund
Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering Klassrum Lund
Economic Change, Labour Market and the Population Klassrum Lund
Economic History: Bachelor's Thesis in Development Studies SGUTV Klassrum Lund
Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia Klassrum Lund
Economic History: Energy Transitions, Innovation and Trade Klassrum Lund
Economic History: Family and Work - Scandinavia in an International Perspective Klassrum Lund
Economic History: Field Work/Internship and Research Overview Klassrum Lund
Economic History: Financial Systems - Development and Crises Klassrum Lund
Economic History: Swedish Economic Development Klassrum Lund
Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene Klassrum Lund
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Befolkning och levnadsstandard Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Den svenska modellens uppgång och fall Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Grundkurs Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Humankapital i ett historiskt perspektiv Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Institutioner, ekonomisk tillväxt och rättvisa Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kandidatuppsats Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Kina och Stillahavsasiens ekonomi Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Konsekvenser av demografisk förändring Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Teori och metod Klassrum Lund
Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia Klassrum Lund
Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) Klassrum Lund
Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet Klassrum Lund
Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) Klassrum Lund
Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Klassrum Lund
Företagsekonomi: Internationell industriell marknadsföring Klassrum Lund
Företagsekonomi: Omvärldsanalys och strategiskt tänkande Distans Distans
Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Klassrum Lund
Kandidatprogram i International Business Klassrum Lund
Magisterprogram i entreprenörskap och innovation Klassrum Lund
Magisterprogram i International Marketing & Brand Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Internationell strategisk ledning Klassrum Lund
Magisterprogram i Management Klassrum Lund
Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change Klassrum Lund
Management and Organization - Bachelor course (Course Package) Klassrum Lund
Masterprogram i ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling Klassrum Lund
Masterprogram i European Affairs Klassrum Lund
Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling Klassrum Lund
Finans / Analys / Kredit
Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i finansiering (kurspaket) Klassrum Lund
Magisterprogram i Finans Klassrum Lund
Nationalekonomi
Kandidatprogram i Economy and Society Klassrum Lund
Magisterprogram i Data Analytics and Business Economics Klassrum Lund
Masterprogram i Economics Klassrum Lund
Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Distans Distans
Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad handelsteori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Avancerad utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt Klassrum Lund
Nationalekonomi: Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande Klassrum Lund
Nationalekonomi: Empirisk finansiell ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - magisternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Examensarbete - masternivå Klassrum Lund
Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1 Distans Distans
Nationalekonomi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Grundkurs Klassrum Lund
Nationalekonomi: Hälsoekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Industriell organisation Klassrum Lund
Nationalekonomi: Internationell ekonomi Distans Distans
Nationalekonomi: Internationell makroekonomisk teori Klassrum Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik Distans Distans
Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomi: Offentlig ekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar Klassrum Lund
Nationalekonomi: Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad internationell makroekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Tillämpad mikroekonometri Klassrum Lund
Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi Klassrum Lund
Nationalekonomi: Värdering och hantering av finansiell risk Klassrum Lund
Redovisning / Bokföring
Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i redovisning (kurspaket) Klassrum Lund
Magisterprogram i redovisning och finansiering Klassrum Lund
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Avancerad skissteknik II Klassrum Lund
Bild och rum Klassrum Lund
Designer
Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet Distans Distans
Metoder för användarmedverkan i designprocesser Distans Distans
Musik
Arrangering/komposition fördjupning 1 Klassrum Malmö
Barn- och ungdomskörmetodik Klassrum Malmö
Composition Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Distanskurs i musiklära och gehör 1 Distans Distans
Hemmastudio 1-15 hp Klassrum Malmö
Improvisation för stråkinstrumentalister Klassrum Malmö
Inspelningsteknik studio 1-15 hp Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition jazzinriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Arrangering/komposition klassisk inriktning Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Individuell studiegång Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt kandidatprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Arrangering och komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Orgel och klaver Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Blockflöjt Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Cembalo Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Gitarr Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, interpretation diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Jazz - improvisation Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Komposition Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, komposition diplom Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Piano Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Symfoniorkesterinstrument Klassrum Malmö
Konstnärligt masterprogram i musik, Sång Klassrum Malmö
Körfördjupning 1 Klassrum Malmö
Live-elektronisk musik Klassrum Malmö
Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Klassrum Lund
Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II Klassrum Lund
Multimediateknik för musiker Klassrum Malmö
Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Klassrum Lund
Musikvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Noteditering - fortsättningskurs Distans Distans
Operaimprovisation Klassrum Malmö
Orgelinterpretation, steg 2 Klassrum Malmö
Performance Studies - Jazz/Improvisation Klassrum Malmö
Performance Studies - Western Art Music Klassrum Malmö
Persisk Slagverkstradition Klassrum Malmö
Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik Klassrum Malmö
Rytmik i förskola och skola 2 Klassrum Malmö
Rytmikfördjupning 1 Klassrum Malmö
Rytmikmetodik för barn 0-6 år Klassrum Malmö
Sound Studies in Theory and Practice Klassrum Lund
Swedish Music in Contemporary Culture Klassrum Lund
Musikproduktion
Digital musikproduktion Klassrum Malmö
Musikvetenskap: Musikproduktion - fortsättningskurs Klassrum Lund
Teater / Artist
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst Klassrum Malmö
Teater: Inriktning konceptuell scenkonst, kandidatkurs Klassrum Malmö
Förberedande utbildningar
Baskurs för universitetsstudier Klassrum Lund
Introduktionstermin Klassrum Lund
Juridik
Beskattning i den digitala eran Klassrum Lund
Grundkurs i medicinsk rätt Distans Distans
Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Beskattningsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: EU-rätt Klassrum Lund
Handelsrätt: EU:s marknads- och konkurrensrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Företagsjuridik I Klassrum Lund
Handelsrätt: Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell beskattning Klassrum Lund
Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I Distans Distans
Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Klassrum Lund
Handelsrätt: Marknadsföringsrätt och immaterialrätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Miljörätt Klassrum Lund
Handelsrätt: Revisorsjuridik Klassrum Lund
Internetbaserad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Juridik och Artificiell Intelligens (AI) Klassrum Lund
Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Distans Distans
Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Distans Distans
Magisterprogram i European and International Trade and Tax Law Klassrum Lund
Master Course in European and International Tax Law, part 2 with a specialization in direct taxation Klassrum Lund
Master Course in European and International Tax Law, part 2 with a specialization in indirect taxation Klassrum Lund
Masterprogram i europeisk handelsrätt Klassrum Lund
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Feministisk politisk filosofi Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Folkrätt Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs Klassrum Lund
Patent och annan immaterialrätt Klassrum Lund
Utvidgad juridisk introduktionskurs Distans Distans
Affärsjuridik
Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs Klassrum Lund
Juridik: Affärsjuridik Klassrum Helsingborg
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Lund
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media Klassrum Lund
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II Klassrum Lund
Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i strategisk kommunikation Klassrum Helsingborg
Media and Armed Conflicts - Past and Present Klassrum Lund
Media and the History of Political Rhetoric Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metodologi Klassrum Lund
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier, hälsa och samhälle Klassrum Lund
Mediehistoria: Digital historia - medier och metoder i teori och praktik Distans Distans
Mediehistoria: Fortsättningskurs Distans Distans
Mediehistoria: Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 Klassrum Lund
Mediehistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Mediehistoria: Makt och mediesystem Distans Distans
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv Distans Distans
Mediehistoria: Tidningar bland andra medier, 1600-1850 Klassrum Lund
Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen Distans Distans
Film
Filmvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Masterprogram i film- och mediehistoria Klassrum Lund
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor Distans, Klassrum Flera orter (2)
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television Distans Distans
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skandinavisk och europeisk filmkultur Distans Distans
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Lund
Masterutbildning i industridesign Klassrum Lund
Informationsvetenskap
Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen Klassrum Lund
Informatik: IT-arkitektur och mjukvarusystem Klassrum Lund
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Klassrum Lund
Strategisk kommunikation: AI, kognition och kultur Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Finansiell kommunikation Klassrum Helsingborg
Strategisk kommunikation: Kommunikationsteori Klassrum Helsingborg
Marknadsföring / PR
Business Administration: Global Strategic Marketing Klassrum Lund
Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring Klassrum Lund
Kandidatkurs och examensarbete i marknadsföring (Kurspaket) Klassrum Lund
Medieproduktion
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources Distans Distans
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I Klassrum Lund
Mediehistoria: Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 Klassrum Lund
Mediehistoria: Gamla och nya medier, tiden efter 1940 Klassrum Lund
Presentationsteknik och retorik
Death and Dying - Narratives and Practices Distans Distans
Retorik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Retorik: Grundkurs Klassrum Lund
Retorik: Kanonisk retorik Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Lund
Retorik: Praktisk retorik Klassrum Lund
Retorik: Retorik och (populär) vetenskap Klassrum Lund
Retorik: Samtida retorisk teoribildning Klassrum Lund
Retorik: tal och skrivande Klassrum Lund
Kultur / Humanistiska inriktningar
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv Klassrum Lund
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs Klassrum Lund
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs Klassrum Lund
Food, Tradition and Innovation Klassrum Lund
Gastronomy: Sustainable Eating Klassrum Lund
Human Ecology: Master's (One Years) Thesis Course Klassrum Lund
Human Ecology: Political Ecology, Crisis, and Identity Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs Klassrum Lund
Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - grundkurs Klassrum Lund
Humanekologi: Praktik Klassrum Lund
Masterprogram i humanekologi - kultur, makt och hållbarhet Klassrum Lund
Masterprogram i tillämpad kulturanalys Klassrum Lund
Swedish Society and Everyday Life Klassrum Lund
Arkeologi
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Arkeologi och antikens historia: Praktik Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historisk arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Masterprogram i arkeologi - teori och praktik Klassrum Lund
Filosofi
One World, One Morality Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia Klassrum Lund
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Filosofins historia Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Grundkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs Klassrum Lund
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Klassrum Lund
Historia
Archaeology: Viking Age Scandinavia Klassrum Lund
Arkeologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Arkeologi: Grundkurs Klassrum Lund
Barbarer och romare Klassrum Lund
Classics of Western Thought Klassrum Lund
Globalization in the Pre-Modern World Klassrum Lund
Historia: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Historia: Grundkurs Klassrum Lund
Historia: Kandidatkurs Klassrum Lund
History of Ideas: Modernism and Postmodernism in the History of Ideas of the Twentieth Century Klassrum, Distans Flera orter (2)
History of the Holocaust Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Framtidens idéhistoria: Förväntningar, utopier och dystopier i historisk belysning Distans Distans
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs Klassrum Lund
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs Klassrum Lund
Lund University in the Global World Klassrum Lund
Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century Klassrum Lund
Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt Klassrum Lund
Swedish Politics - Past and Present Klassrum Lund
The Emergence of European Culture Klassrum Lund
The Roman Empire Klassrum Lund
Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia Klassrum Lund
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia Klassrum Lund
Internationellt
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Lund
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Klassrum Lund
Konstvetenskap
Europa och den islamiska världen: Kulturmötenas visuella uttryck Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Individuell läskurs Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rum Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Teori och metod i praktiken Klassrum Lund
Konsthistoria och visuella studier: Verksamhetsförlagd kurs Klassrum Lund
Modern Design in Scandinavia Klassrum Lund
Swedish Art in a Scandinavian Context Klassrum Lund
Visual Culture: Body and Image Klassrum Lund
Visual Culture: Histories of Modern Visuality Klassrum Lund
Visual Culture: Representations of Violence in the Visual Arts and Media Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs Klassrum Lund
Asienstudier: Dagens japanska samhälle Klassrum Lund
Asienstudier: Internationella Relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång Klassrum Lund
Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom Asienstudier Klassrum Lund
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Öst- och Sydöstasien Klassrum Lund
Bokhistoria: Bibliotekens historia Distans Distans
Bokhistoria: Den handtryckta boken Distans Distans
Bokhistoria: Det industriella trycket Distans Distans
Digitala kulturer: Teorier - Introduktion Distans Distans
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture Klassrum, Distans Flera orter (2)
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Intermediala studier: Digitala medier Klassrum Lund
Intermediala studier: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Introduction to Scandinavian Culture and Society Klassrum Lund
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur Distans Distans
Masterprogram i kulturkriminologi Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Barn- och ungdomslitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Klassrum Lund
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Klassrum Lund
Museologi: Fysiska och digitala museer Klassrum Lund
Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater Klassrum Lund
Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier Klassrum Lund
Visual Culture: Critical Perspectives on Globalisation in Visual Culture Klassrum Lund
Visual Culture: Environment and Nature Klassrum Lund
Litteraturvetenskap
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Författarskolan: Litterär gestaltning - kandidatkurs Klassrum Lund
Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs Klassrum Lund
Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Litteratur - kultur - media: Jiddischlitteratur efter 1945 Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Skandinavisk barn- och ungdomslitteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Grundkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Litterära perspektiv på sjukdom och död Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser Klassrum Lund
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här Klassrum Lund
Pinocchio - skolan, sagan och nationen Distans Distans
Survey of Swedish Literature Klassrum Lund
Text och materialitet Klassrum Lund
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs Distans Distans
Religionsvetenskap
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig hebreiska Distans Distans
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska Distans Distans
Brahmaner, imamer och heliga mödrar: religiös mångfald i dagens Indien Distans Distans
Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present Klassrum Lund
Islamologi: Det muslimska Europa Klassrum Lund
Islamologi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Islamologi: Islam i imperiernas tid Klassrum Lund
Islamologi: Levande islam Klassrum Lund
Islamologi: Uppsatskurs Klassrum Lund
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi Distans Distans
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Judaistik: Från Jesus till rabbinerna Distans Distans
Judaistik: Grundkurs I Klassrum Lund
Judaistik: Judisk historia och kultur Distans, Klassrum Flera orter (2)
Judaistik: Judisk humor och identitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Judaistik: Klassiska rabbinska texter Distans Distans
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom Distans Distans
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Klassrum Lund
Kristendom och krig Distans Distans
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism Distans Distans
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Masterprogram inom Religious Roots of Europe Klassrum Lund
Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter Distans Distans
Religion and Politics Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Islamologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - avancerad kurs II Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria, examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Religionshistoria: Antikens och forntidens religiösa liv Klassrum Lund
Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet Klassrum Lund
Religionshistoria: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Religionshistoria: Religion och text Klassrum Lund
Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt, symbol Klassrum Lund
Religionshistoria: Satanism - en historisk introduktion Distans Distans
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå Klassrum Lund
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Mysticism, Philosophy and Wisdom Traditions in Judaism, Christianity and Islam Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Sayings and Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: The Study of Ancient Religion Klassrum Lund
Religious Roots of Europe: Thesis Colloquium Klassrum Lund
The Religious Impact of Migration in Sweden Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - avancerad kurs II Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Development Studies: Development Organisations and Programme Management Klassrum Lund
Masterprogram i Service Management, Culture and Creativity Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Retail Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Supply Chain Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Sustainable Service Management Klassrum Helsingborg
Masterprogram i Service Management, Tourism Klassrum Helsingborg
Ledarskap
Strategisk kommunikation: Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser Klassrum Helsingborg
Projektledning
Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och projektarbete Klassrum Lund
Projektledning och projektmetodik Klassrum Lund
Naturvetenskap
Acceleratorer och frielektronlasrar Klassrum Lund
Astronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universum Klassrum Lund
Astronomi: Dynamisk astronomi Klassrum Lund
Astronomi: Galaxer och kosmologi Klassrum Lund
Astronomi: Högenergiastrofysik Klassrum Lund
Astronomi: Statistiska verktyg i astrofysiken Klassrum Lund
Astronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer Klassrum Lund
Beräkningsastrofysik Klassrum Lund
Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning Klassrum Lund
Genus i naturvetenskap och teknik Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Maringeologi och havsmiljöförändringar Klassrum Lund
Kvartärgeologi: Paleoekologisk metodik och miljöanalys Klassrum Lund
Masterprogram i astrofysik Klassrum Lund
Naturvetenskap: Att utforska den vetenskapliga metoden Klassrum Lund
Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden Klassrum Lund
Naturvetenskap: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön Distans Distans
Naturvetenskap: Miljörätt Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Klassrum Lund
Biologi
Biobaserade byggmaterial Klassrum Lund
Bioinformatik: DNA-sekvenseringsinformatik I Klassrum Lund
Bioinformatik: DNA-sekvenseringsinformatik II Klassrum Lund
Bioinformatik: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Bioinformatik: Forskningsprojekt Klassrum Lund
Biologi: Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Biologi: Antibiotika - biologi och kemi Klassrum Lund
Biologi: Bearbetning och analys av biologiska data Klassrum Lund
Biologi: Bevarandebiologi Klassrum Lund
Biologi: Biologisk miljöövervakning Klassrum Lund
Biologi: Botanik och zoologi Klassrum Lund
Biologi: Cellulär och molekylär immunologi Klassrum Lund
Biologi: Cellulär och molekylär neurobiologi Klassrum Lund
Biologi: Djurens beteende Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Ekologi Klassrum Lund
Biologi: Ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Evolutionär zooekologi Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Biologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Biologi: Farmakologi Klassrum Lund
Biologi: Faunistik och floristik Klassrum Lund
Biologi: Fiskeriekologi Klassrum Lund
Biologi: Försöksdesign och analys för biologer Klassrum Lund
Biologi: Genetik och evolution Klassrum Lund
Biologi: Genetisk analys I Klassrum Lund
Biologi: Genetisk analys II Klassrum Lund
Biologi: Human- och zoofysiologi Klassrum Lund
Biologi: Immunologi Klassrum Lund
Biologi: Mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Mikroskopi - Bio-Imaging Klassrum Lund
Biologi: Modellering av biologiska system Klassrum Lund
Biologi: Molekylär bioteknik Klassrum Lund
Biologi: Molekylär ekologi och evolution Klassrum Lund
Biologi: Molekylär genetik i eukaryota organismer Klassrum Lund
Biologi: Molekylär mikrobiologi Klassrum Lund
Biologi: Naturvård Klassrum Lund
Biologi: Ornitologi Klassrum Lund
Biologi: Praktik Klassrum Lund
Biologi: Projekt Klassrum Lund
Biologi: Sinnesbiologi Klassrum Lund
Biologi: Tillämpad ekotoxikologi Klassrum Lund
Biologi: Toxikologi Klassrum Lund
Biologi: Växtens funktion Klassrum Lund
Biologi: Växternas evolution och adaptation Klassrum Lund
Biologi: Växters systematik och diversitet Distans Distans
Health and Diet through Human History Klassrum Lund
Masterprogram i bioinformatik Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i biologi, Zooekologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Klassrum Lund
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Klassrum Lund
Masterutbildning i bioteknik Klassrum Lund
Molekylärbiologi Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen Klassrum Lund
Molekylärbiologi: Projekt Klassrum Lund
Vattenvård Klassrum Lund
Biomedicin
Avancerad cancerbiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Fysiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Metabola sjukdomar Klassrum Lund
Biomedicin: Molekylär medicin Klassrum Lund
Biomedicin: Molekylär och experimentell neurobiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Stamcellsbiologi och regenerativ medicin Klassrum Lund
Biomedicin: Tumörbiologi Klassrum Lund
Biomedicin: Virologi Klassrum Lund
Biomedicinprogrammet Klassrum Lund
Masterprogram i biomedicin Klassrum Lund
Patobiologi och farmakologi & Biomedicinsk etik (kurspaket) Klassrum Lund
Fysik
Fysik: Analys på nanoskalan Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärens kemi och fysik Klassrum Lund
Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi Klassrum Lund
Fysik: Atom- och molekylfysik Klassrum Lund
Fysik: Avancerad elektromagnetism Klassrum Lund
Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer Klassrum Lund
Fysik: Avancerad kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Avancerade laser- och optiksystem Klassrum Lund
Fysik: Examensarbete - masterexamen III Klassrum Lund
Fysik: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Fysik: Examensarbete för naturvetenskaplig mastersexamen i fysik Klassrum Lund
Fysik: Experimentell biofysik Klassrum Lund
Fysik: Experimentella verktyg Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets fysik Klassrum Lund
Fysik: Fasta tillståndets teori Klassrum Lund
Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande förbränning Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande kvantmekanik Klassrum Lund
Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik Klassrum Lund
Fysik: Höghastighetselektronik Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik Klassrum Lund
Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med termodynamik, klimat och experimentell metodik Klassrum Lund
Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Klassrum Lund
Fysik: Kvantfysik i forskning och samhälle Klassrum Lund
Fysik: Kvantinformation Klassrum Lund
Fysik: Kärnfysik och reaktorer Klassrum Lund
Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik Klassrum Lund
Fysik: Lasrar Klassrum Lund
Fysik: Ljus-materia växelverkan Klassrum Lund
Fysik: Magnetiska material Klassrum Lund
Fysik: Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion Klassrum Lund
Fysik: Medicinsk optik Klassrum Lund
Fysik: Miljöfysik Klassrum Lund
Fysik: Miljömätteknik Klassrum Lund
Fysik: Modern experimentell partikelfysik Klassrum Lund
Fysik: Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning Klassrum Lund
Fysik: Modern subatomär fysik Klassrum Lund
Fysik: Nanoelektronik Klassrum Lund
Fysik: Nanomaterial - termodynamik och kinetik Klassrum Lund
Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation Klassrum Lund
Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer Klassrum Lund
Fysik: Praktik Klassrum Lund
Fysik: Praktik Klassrum Lund
Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur Klassrum Lund
Fysik: Tillämpad subatomär fysik Klassrum Lund
Fysik: Verksamhetsprojekt i väderkartsanalys och prognoser Klassrum Lund
Fysik: Ytors fysik och kemi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Röntgen- och neutronvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Klassrum Lund
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Allmän relativitetsteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Elektromagnetism Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Fluiddynamik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Introduktion till kvantfältteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Lund
Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Symmetrier och gruppteori Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Systembiologi - modeller och beräkningar Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk biofysik Klassrum Lund
Teoretisk fysik: Teoretisk partikelfysik Klassrum Lund
Geografi
Dynamisk meteorologi 1 Klassrum Lund
Ekonomisk geografi: Urban och regional planering Klassrum Lund
Geografi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geografi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
GIS för utvecklingsstudier - tillämpningar Klassrum Lund
GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs Distans Distans
GIS: Geografiska Informationssystem för Samhällsvetenskap, Avancerade tillämpningar Klassrum Lund
GIS: Geographical Information System for the Social Sciences Klassrum Lund
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i geomatik Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Allmän inriktning Klassrum Lund
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder Klassrum Lund
Masterprogram i samhällsgeografi Klassrum Lund
Naturgeografi: Fjärranalys och GIS med miljövårdsinriktning Klassrum Lund
Naturgeografi: Naturgeografisk teori och systemmetodik Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Examensarbete för magisterexamen i Samhällsgeografi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Grundkurs Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Kritisk urbangeografi Klassrum Lund
Samhällsgeografi: Landskapsgeografi och politisk ekologi Klassrum Lund
Synoptisk/mesoskalig meteorologi Klassrum Lund
Geovetenskap
Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi Klassrum Lund
Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi Klassrum Lund
Geologi i samhället Klassrum Lund
Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Geologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Geologi: Förorenad mark Klassrum Lund
Geologi: Hydrogeologi Klassrum Lund
Geologi: Livets utveckling och jordens klimat Klassrum Lund
Geologi: Mineral och bergarter Klassrum Lund
Geologi: Sediment, landformer och strukturer Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Biogeologi Klassrum Lund
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Klassrum Lund
Kemi
Kemi: Allmän kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad analytisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad biokemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Kemi: Biokemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Cellens kemi Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket) Klassrum Lund
Kemi: Koordinationskemi och metallorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning Klassrum Lund
Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar Klassrum Lund
Kemi: Molekylär kvantmekanik Klassrum Lund
Kemi: Oorganisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi Klassrum Lund
Kemi: Organisk kemi - grundkurs Klassrum Lund
Kemi: Spektroskopi och dynamik Klassrum Lund
Kemi: Spridningsmetoder Klassrum Lund
Kemi: Statistisk termodynamik och molekylsimulering Klassrum Lund
Kemi: Strukturbiokemi Klassrum Lund
Kemi: Yt- och kolloidkemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Biokemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi Klassrum Lund
Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi Klassrum Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Nanokemi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Matematik
Masterprogram i matematik Klassrum Lund
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Lund
Matematik för naturvetare Klassrum Lund
Matematik: Algebraiska strukturer Klassrum Lund
Matematik: Algebrans grunder Klassrum Lund
Matematik: Analytisk talteori Klassrum Lund
Matematik: Diskret matematik Klassrum Lund
Matematik: Distributionsteori Klassrum Lund
Matematik: Envariabelanalys Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 1 Klassrum Lund
Matematik: Flervariabelanalys 2 Klassrum Lund
Matematik: Fourieranalys Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till differentialgeometri Klassrum Lund
Matematik: Fördjupningskurs till integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Grupp- och ringteori Klassrum Lund
Matematik: Integrationsteori Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 1 Klassrum Lund
Matematik: Lineär algebra 2 Klassrum Lund
Matematik: Lineär analys Klassrum Lund
Matematik: Matematisk modellering Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 Klassrum Lund
Matematik: Ordinära differentialekvationer 2 Klassrum Lund
Matematik: Sannolikhetsteorins matematiska grunder Klassrum Lund
Matematik: Talteori Klassrum Lund
Matematik: Topologi Klassrum Lund
Matematisk statistik för fysiker Klassrum Lund
Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs Klassrum Lund
Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen Klassrum Lund
Matematisk statistik: Finansiell statistik Klassrum Lund
Matematisk statistik: Försöksplanering Klassrum Lund
Matematisk statistik: Icke-parameterisk inferens Klassrum Lund
Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression Klassrum Lund
Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder Klassrum Lund
Matematisk statistik: Sannolikhetsteori Klassrum Lund
Matematisk statistik: Spatial statistik med bildanalys Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden Klassrum Lund
Matematisk statistik: Statistisk modellering av multivariata extremvärden Klassrum Lund
Matematisk statistik: Tidsserieanalys Klassrum Lund
Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python Klassrum Lund
Numerisk analys: Finita volymmetoder Klassrum Lund
Numerisk analys: Grundkurs Klassrum Lund
Numerisk analys: Numerisk approximation Klassrum Lund
Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer Klassrum Lund
Numerisk analys: Seminariekurs Klassrum Lund
Numerisk analys: Simuleringsverktyg Klassrum Lund
Miljö
Hållbarhet och miljö Distans Distans
Klimat och samhälle Klassrum Lund
Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science Klassrum Lund
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Klassrum Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs Klassrum Lund
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen Klassrum Lund
Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen - Fördjupning i tillämpad klimatstrategi Klassrum Lund
Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation Klassrum Lund
Miljövetenskap: Klimatstrategiska metoder Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskydd - livsmedelssäkerhet Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskyddsarbete - metodik och praktik Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöpolitik och förvaltning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare Klassrum Lund
Miljövetenskap: Miljöövervakning Klassrum Lund
Miljövetenskap: Praktik Klassrum Lund
Miljövetenskap: Samhällsplanering med klimatperspektiv Klassrum Lund
Miljövetenskap: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi Klassrum Lund
Miljövetenskap: Tillämpad miljövetenskap Klassrum Lund
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Lund
Arbetsrätt
Handelsrätt: Arbetsrätt I Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrätt II Klassrum Lund
Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs Klassrum Lund
Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition Klassrum Lund
Språk
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv Klassrum Lund
Danska: Barn- och ungdomslitteratur Distans Distans
Danska: Klassisk dansk litteratur Distans Distans
Den gudomliga komedin Distans Distans
Diversity of the World's Languages Klassrum Lund
Fonetik: Experimentell fonetik Klassrum Lund
Fonetik: Fonologi Klassrum Lund
Isländska: En introduktion Klassrum Lund
Isländska: Islands historia, språk och kultur Klassrum Lund
Italienska: Det italienska språket i synkroni och diakroni Klassrum Lund
Japanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I Distans Distans
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II Distans Distans
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur Distans Distans
Judiska kulturella reaktioner på förintelsen Distans Distans
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation Klassrum Lund
Latin: Fortsättningskurs I Klassrum Lund
Latin: Kandidatkurs Klassrum Lund
Latin: Klassisk prosa och poesi I Klassrum Lund
Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi Klassrum Lund
Latin: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Klassrum Lund
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Klassrum Lund
Mellanösternstudier: Mellanösterns moderna historia från första världskriget till idag Klassrum Lund
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Modersmålsundervisning och studiehandledning Distans Distans
Nyisländska: Fortsättningskurs Distans Distans
Retoriken i moderna danska medier Klassrum Lund
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Grundkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs Distans Distans
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs Distans Distans
Arabiska
Arabisk sakprosa II Klassrum Lund
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Lund
Arabiska: Grundkurs Klassrum Lund
Arabiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Arabiska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Arabiska: Språkhistoria Klassrum Lund
Arabiska: Teori- och metodkurs Klassrum Lund
Arabiska: Tidningstext Klassrum Lund
Danska
Danska: En introduktion Klassrum Lund
Danska: Grundkurs Klassrum Lund
Danska: Modern dansk litteratur Klassrum Lund
Historia, samhälle och kultur i Danmark Klassrum Lund
Muntlig danska Klassrum Lund
Skriftlig danska Klassrum Lund
Översättning från danska till svenska Klassrum Lund
Engelska
Engelska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (31-45) Klassrum Lund
Engelska: Fortsättningskurs (46-60) Klassrum Lund
Engelska: Grammatik och översättning Distans Distans
Engelska: Grundkurs Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket) Klassrum Lund
Engelska: Grundkurs (16-30) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (61-75) Klassrum Lund
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete Klassrum Lund
Engelska: Kognitiv lingvistik Klassrum Lund
Engelska: Korpuslingvistik - Verktyg, metoder och analys Klassrum Lund
Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning (91-120 hp) Klassrum Lund
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Klassrum Lund
Engelska: Språklig variation i engelskan Klassrum Lund
Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp) Klassrum Lund
Kinesiska för tekniker Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna och viktorianska romanen Klassrum Lund
Franska
Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs Klassrum Lund
Franska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter Distans Distans
Franska: Grundkurs Klassrum Lund
Franska: Introduktion till medeltida franska Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Franska: Nybörjarkurs III Klassrum Lund
Inlärning av franska Klassrum Lund
L'Union Européenne Klassrum Lund
La France Afrique - Det franska Afrika Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Don Quijote Klassrum Lund
Litteratur-kultur-medier: Franskspråkig litteratur i världen Klassrum Lund
Grekiska
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid. Klassrum Lund
Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid Klassrum Lund
Fördjupning i nygrekisk litteratur Klassrum Lund
Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid Klassrum Lund
Korpuslingvistik i nygrekiska Klassrum Lund
Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan Klassrum Lund
Nygrekiska: Grundkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Nygrekiska: Nybörjarkurs I Distans Distans
Nygrekiska: Nybörjarkurs II Distans Distans
Italienska
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs Distans Distans
Italienska: Italiensk litteratur Distans Distans
Italienska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska Distans Distans
Italienska: Språklig variation i italienskan Distans Distans
Japanska
Japanska: Grundkurs Klassrum Lund
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 2 Klassrum Lund
Kinesiska
Kinesiska: "Ingen undersökning, ingen rätt att tala" - kinesisk offentlig informationshantering Klassrum Lund
Kinesiska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs Distans Distans
Kinesiska: Grundkurs A Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Kinesiska: Nybörjarkurs A Distans Distans
Kinesiska: Nybörjarkurs B Klassrum Lund
Ämnesdidaktik för kinesiska II Klassrum Lund
Ämnesdidaktik för kinesiska III Distans Distans
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik Klassrum Lund
Lingvistik: Grundkurs Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk - process och mångfald Klassrum Lund
Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning Klassrum Lund
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi Klassrum Lund
Lingvistik: Semantik och pragmatik Klassrum Lund
Lingvistik: Semantisk typologi Klassrum Lund
Lingvistik: Skriftproduktion - teoretiska och metodologiska perspektiv Klassrum Lund
Lingvistik: Språkets uppkomst Klassrum Lund
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi Klassrum Lund
Ryska
Rysk grammatik och översättning till ryska Klassrum Lund
Ryska: Den ryska 1800-talsromanen Klassrum Lund
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall Distans Distans
Ryska: Examensarbete, Kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Ryska: Grundkurs Klassrum Lund
Ryska: Kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska: Nybörjarkurs I Klassrum Lund
Ryska: Nybörjarkurs II Klassrum Lund
Ryska: Specialiseringskurs II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska: Översättning från ryska till svenska II Klassrum Lund
Textläsning och översättning från ryska till svenska Klassrum Lund
Spanska
Spanska: Akademiskt skrivande Klassrum Lund
Spanska: Fortsättningskurs Klassrum Lund
Spanska: Fördjupningskurs Klassrum Lund
Spanska: Grundkurs Klassrum Lund
Spanska: Kandidatkurs Klassrum Lund
Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap Distans Distans
Spanska: Nutida latinamerikansk film Klassrum Lund
Spanska: Nybörjarkurs Klassrum Lund
Spanska: Preparandkurs Distans Distans
Spanska: Språklig variation i spanska Klassrum Lund
Spanska: Temakurs I Klassrum Lund
Spanska: Temakurs II Klassrum Lund
Svenska
Språkkonsult: Interkulturell kommunikation och kommunikationsetnografi med fallstudie Klassrum Lund
Språkkonsult: Språkpolitik och språkplanering Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4 Klassrum Lund
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 2 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 3 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 4 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Nybörjarkurs 1 Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik Klassrum Lund
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet Klassrum Lund
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II Klassrum Lund
Svenska som andraspråk: Grundkurs Klassrum Lund
Svenska som främmande språk: Nivå 5 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som främmande språk: Nivå 6 Distans Distans
Svenska som främmande språk: Nivå 8 Klassrum Lund
Svenska: Akademiskt skrivande Distans Distans
Svenska: Litterär stilistik Klassrum Lund
Svenska: Litterär stilistik, avancerad nivå Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs Klassrum Lund
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs Klassrum Lund
Svenska: Svensk grammatik Klassrum Lund
Svenska: Svensk språkhistoria Klassrum Lund
Svenska: Svenska språket i vår egen tid Klassrum Lund
Svenska: Tala, skriva, övertyga Klassrum Lund
Svenska: Textkunskap och textanalys Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs Klassrum Lund
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation Klassrum