Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning

Vad innehåller kursen?

Kursen bygger på kunskaperna från kurserna i Muntlig danska och Skriftlig danska. I den kommunikativa träningen lär du dig att producera mer omfattande muntliga och skriftliga uppgifter som stilistiskt, idiomatiskt och pragmatiskt är anpassade till kontexten. Grammatiska och ortografiska normer behandlas. I den muntliga färdigheten fokuseras prosodiska drag i satser, såsom intonation och rytm, betoning och stöt.

Undervisningen baseras i hög grad på din egen muntliga och skriftliga produktion, där arbetsprocessen med kamratrespons och omarbetningar utifrån retoriska grundbegrepp står i centrum. Du får öva på och lära dig att ta större ansvar i olika kommunikationssituationer, t.ex. som mötesordförande, moderator, sammanfattare, föredragshållare osv.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som redan läst Danska: Grundkurs eller motsvarande och vill fördjupa dina kunskaper inom både muntlig och skriftlig danska.

Kursens genomförande

Genom en rad praktiska övningar i skrift och tal förbereder du dig på ett avslutande, mindre fältarbete i Danmark som omfattar en intervju som hålls på danska. Fältarbetet arrangeras på egen hand av dig som student. 

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

https://www.sol.lu.se/kurs/NODB15

Förkunskaper

Grundläggande samt kunskaper motsvarande NODA13 Danska: Grundkurs, 30 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön