Människan i extrema miljöer

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Lund
Sista ansökan: 2024-10-15

Människan i extrema miljöer

Kursen ger aktuell kunskap om påverkan på människan av den yttre miljön med avseende på framför allt värme och kyla, kallt vatten och dykning, lufttrycksförhållanden, syrefattiga miljöer samt metoder och strategier för riskbedömning och åtgärdande. Den omgivande miljöns fysiska komponenter (ex vis klimat, brand, lufttryck, kallt vatten) kan innebära risker för ogynnsam påverkan på människans hälsa, funktion, arbetsförmåga och välbefinnande. I arbetslivet, inom räddningstjänsten vid katastroftillbud, inom turism och i samband med idrott och sportaktiviteter utsätts människor ibland för extrema förhållanden. Kunskapen kring sammanhängande risker är relativt väl utvecklad men begränsat tillgänglig för många utsatta grupper. En nödvändig förutsättning för att säkert hantera sådana situationer är att personer med olika ansvar inom sektorn har och uppdateras med färsk kunskap. Detta gäller inte minst personal inom räddningstjänsten men arbetsledare, idrottsledare m fl behöver ha kunskap om människans behov, förutsättningar och begränsningar för utformning av aktiviter under extrema miljöförhållanden. Kunskapen kan också användas för att skapa och utforma produkter för säker funktion i extrema miljöer.

https://www.design.lth.se/utbildning/fristaaende-kurser/maenniskan-i-extrema-miljoeer/

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Människan i extrema miljöer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön