Matematisk statistik: Grundkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Matematisk statistik: Grundkurs

Kursen ger en ordentlig introduktion till sannolikhetsteori och statistik på matematisk grund.

Kursen delas upp i två halvor, där den första täcker sannolikhetsteori och den andra statistikteori. Kursen behandlar:

Utfallsrum, händelser, grundläggande mängdlära. Sannolikhetsdefinitionen. Betingad sannolikhet, oberoende händelser. Stokastiska variabler i en och flera dimensioner.Väntevärde, varians och kovarians. Normalfördelningen, binomialfördelningen, Poissonfördelningen och andra viktiga fördelningar. Betingade fördelningar och betingade väntevärden. Summor, linjärkombinationer och andra funktioner av stokastiska variabler. Stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen och de sällsynta talens lag. Punktskattningars egenskaper. Empiriska fördelningsfunktionen. Plug-in skattare (skattare baserade på den empiriska fördelningsfunktionen), Maximum likelihood-skattare och Minsta kvadrat-skattare. Principer för intervallskattning och hypotesprövning. Ickeparametriska test. Statistiska metoder för inferens för observationer som följer vanliga fördelningar, såsom normal, binomial, Poisson och andra fördelningar. Approximativa metoder grundade på normalfördelning och Poisson fördelning. Korrelation. Linjär regression.

 

https://www.maths.lu.se/utbildning/alla-kurser/kursutbud-matematiska-aemnen-nf/

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande:   MATA21 Envariabelanalys 15 hp MATA22 Lineär algebra 1 7,5 hp MATA23 Algebrans grunder 7,5 hp NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python 7,5 hp MATB21 Flervariabelanalys 1 7,5 hp MATB22 Lineär algebra 2  7,5 hp Alternativt krävs grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande:   MATA14 Matematik Analys 1, 15 hp, MATA15 Matematik Algebra 1, 15 hp (alternativt MATA11 Matematik 1 alfa, 15 hp och MATA12 Matematik 1 beta, 15 hp), MATB11 Lineär algebra, 7,5 hp, MATB15 Flervariabelanalys, 15 hp och NUMA21 Beräkningsmatematikens verktyg, 7,5 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Matematisk statistik: Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön