Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet

Kursen ger en bred introduktion till teoretiska och praktiska aspekter av miljöstyrning och strategiskt hållbarhetsarbete i företag. Näringslivets beslut och processer spelar en central roll för hur miljö, sociala förhållanden och ekonomi påverkas i vårt samhälle och är därför av avgörande betydelse för att vi ska kunna genomföra de ansenliga förändringar som krävs för en övergång till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kursen är inriktad på såväl operativ som strategisk miljöstyrning i företag. Läraktiviteter inom kursen är designade för att ge studenter förståelse för nuvarande praxis, samt kunskap och färdigheter för att kunna kritiskt analysera de förhållningssätt, verktyg och strategier för hållbarhet som används av företag och utifrån det kunna formulera och föreslå förbättringar. Flera moment inom kursen såsom studiebesök och projektarbeten, ger studenterna möjlighet att diskutera hållbarhetsfrågor med representanter från näringslivet.

 

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser-och-program-i-miljovetenskap/kurser/miljostyrning-i-naringslivet-15hp?q=utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildni

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i naturvetenskapliga ämnen, inkluderande kunskaper motsvarande: MVEA01 Miljövetenskap: Grundkurs, 15 hp MVEC14 Industriell miljöekonomi för miljövetare, 15 hp MVEC11 Miljörätt för miljövetare, 15 hp samt Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön