Kandidatprogram i litteraturvetenskap

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kandidatprogram i litteraturvetenskap

Vad är litteratur och vilken relevans har litteraturen för oss i vårt samhälle? Inom litteraturvetenskapliga studier diskuteras just detta. Genom att studera och analysera romaner, noveller, dikter, dramer kan man komma åt existentiella frågor, frågor om socialt engagemang och hur de stora samhällsförändringarna har skildrats genom tiderna.

Kandidatprogrammet i litteraturvetenskap ger en bred och fördjupad litteraturvetenskaplig utbildning. I programmet förenas ämneskunskaper med yrkesinriktade färdigheter och kompetenser såsom textbearbetning, skrivande i olika genrer och litteraturförmedling av olika slag. Förutom de teoretiska kurserna får du läsa praktiska kurser och göra projektarbeten och studiebesök. Det finns också möjlighet att söka praktik inom programmet.

Programmets innehåll

Första året - Litteraturvetenskapens grunder
Under första och andra terminen lär du dig litteraturanalysens grunder, den litterära textens relevans och position i olika kulturella och samhälleliga kontexter samt får kunskap om litteraturens historia från antiken fram till idag. Andra terminen avslutas med en självständig skriftlig fördjupningsuppgift. Under terminerna arrangeras också en programspecifik seminarieserie med ett antal gästföreläsningar och studiebesök.

Andra året - Litterära praktiker
Under tredje terminen får du pröva på att använda de historiska och teoretiska kunskaperna du förvärvat under första året i olika yrkesroller. Du får då testa på och träna upp specifika färdigheter i facklitterärt skrivande, redaktionell och publicistisk verksamhet, öva på din förmåga att förmedla litteraturvetenskapliga kunskaper till allmänheten och till specifika mottagargrupper, samt lära dig om den litterära översättningens språkliga, kulturella och ekonomiska villkor.

Under fjärde terminen läser du valfria kurser samtidigt som du också arbetar med ett självständigt projektarbete. Projektarbetet har en praktisk inriktning och förankras i de litterära praktiker du studerat under tredje terminen, men på en fördjupad nivå och med vidgade möjligheter till samverkan med aktörer utanför akademin. Parallellt med projektarbetet, som löper på över hela terminen, läser du också antingen valfria kurser om totalt 15 hp.

Tredje året - Profilering och fördjupning
Under programmets femte termin har du möjlighet att profilera din utbildning ytterligare genom att ägna en termin åt utlandsstudier, praktik eller studier i fritt valda ämnen.

Programmet avslutas med en kandidatuppsats genom vilken du får träna vetenskapligt tänkande och akademiskt skrivande. Ämnet för uppsatsen väljer du själv men du kommer att få en handledare som kommer vägleda dig i din skrivprocess. Som förberedelse för uppsatsarbetet inleds terminen med en teori och metod-kurs samt en tematisk fördjupningskurs.

Efter utbildningen

Efterfrågad kompetens
En utbildning i litteraturvetenskap är en avgörande tillgång inom många områden och särskilt inom den sektor där man yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och kultur. Litteraturvetenskaplig kompetens efterfrågas exempelvis på förlag och bibliotek, i bokhandel och på kulturtidskrifter, i grund- och gymnasieskola, vid universitet och högskolor, på kulturinstitutioner och kulturförvaltningar, på kulturredaktioner på dagstidningar, radio och TV, och på olika slag av företag där man behöver och värdesätter humanistisk erfarenhet och kompetens. Folk som har studerat hos oss är nu verksamma på alla dessa områden.

Praktiska kunskaper
En värdefull färdighet som man får med sig från utbildningen är förmågan att analysera, granska och tolka texter i deras sociala och mänskliga sammanhang - en praktisk kunskap som man får stor nytta av i sitt kommande yrkesliv, vilket det än blir. En utbildning i litteraturvetenskap i Lund innebär att du får lära dig att muntligt och skriftligt argumentera för din sak, att kunna skriva olika slag av vetenskapliga texter och att förmedla dina kunskaper.

Läsa vidare
Det finns också goda möjligheter att läsa vidare på avancerad nivå, både inom det litteraturvetenskapliga fältet och inom andra ämnen.

https://www.sol.lu.se/utbildning/kandidatprogram/litteraturvetenskap/

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i litteraturvetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön