Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 1

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 1

I denna halvfartskurs får du en introduktion till svensk språkvetenskap med särskilt fokus på grammatik, textanalys och språkhistoria.

Vad innehåller kursen?

På vår första del av grundkursen i svenska lär du dig att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till det svenska språket och dess användning. Kursen består av följande fem delkurser:

I delkursen Svensk grammatik lär du dig om språkets byggstenar på djupet. Du tränar dig i att analysera och beskriva svenska språket på ord-, fras- och satsnivå, med avseende på form, funktion och betydelse. Delkursen ger en viktig grund för alla som vill arbeta med språket. Om vi vill förstå varför det ibland blir fel, eller hur man kan formulera något bättre, är den grammatiska verktygslådan oumbärlig.

I delkursen Textkunskap och textanalys lär du dig språkvetenskaplig textanalys. Du tränar dig i att beskriva texters och genrers stil och språkliga drag med hjälp av textanalytiska verktyg. Du får insikter i vad som gör texter läsbara och begripliga och du lär dig se hur texters utformning skapar en viss förståelse hos läsaren, och på så vis kan användas för att övertyga, manipulera eller på olika sätt styra läsarens tolkning av innehållet.

I delkursen Texter, genrer och diskurser får du en fördjupad förståelse för hur text- och diskursanalys kan användas för att arbeta med texter och kommunikation i samhället, med fokus på form, funktion och begriplighet. Du får lära dig om några olika teorier som är relevanta för sakprosaanalys, såväl som hur exempelvis kristisk diskursanalys och visuell textanalys tillämpas i konkret arbete med texter från olika samhälleliga genrer.

I delkursen Grammatisk beskrivning och analys får du en fördjupad och breddad kunskap om svenska språkets struktur. Du lär du dig att använda grammatiska verk, framförallt Svenska Akademiens grammatik, och att kritiskt granska och diskutera normering och beskrivning inom grammatiken. Du får även en introduktion till svensk fonologi och fonetik.

I delkursen Svensk språkhistoria får du lära dig om svenska språkets utveckling från runtid till circa 1900. Du studerar utveckling på olika språkliga nivåer baserat på texter från olika tider och inom olika genrer. Du lär dig också om vilka språkförändringsmekaniker och samhälleliga förändringar som kan ligga bakom språkförändringarna.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på campus, på halvfart över två terminer (höst+vår). Kursen startar varje hösttermin.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att arbeta med det talade eller skrivna ordet. Det kan vara som journalist, förlagsredaktör, tolk eller översättare, men det kan också vara som lärare, jurist, psykolog eller läkare. Även du som siktar på ett jobb inom administration och myndigheter kan med fördel bygga ut din examen med svenska, eftersom ämnet ger såväl en förståelse för språkets betydelse som praktiska färdigheter.

Skolämnet svenska är på universitetsnivå uppdelat i svenska och litteraturvetenskap. Om du vill ansöka till en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare i svenska är grundkursen i svenska i kombination med studier i litteraturvetenskap en möjlig väg dit.

Kursens placering i din studiegång

Denna kurs, tillsammans med Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 2, motsvarar Svenska med språkvetenskaplig inriktning 1-60 hp.

Studieämnet Svenska kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp), och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

https://www.sol.lu.se/kurs/SVEA43

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 1

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön