Kemi: Analytisk kemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kemi: Analytisk kemi

Hur analyserar man naturliga och kemiskt framställda prover? Lär dig grunderna i den analytiska kemin samtidigt som du tränar dina laborativa färdigheter.

KEMB16. Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska insikter inom klassisk och instrumentell analytisk kemi och färdigheter i användandet av analytiska instrument samt att förbereda studenter för en laborativ och analytisk kemisk yrkesroll.

Denna grundläggande kurs i analytisk kemi handlar om hur man separerar, identifierar och kvantifierar kemiska föreningar i naturliga och framställda prover av olika slag. Kursen erbjuder en kombination av teori och praktik kring de vanligaste analystekniker som används på laboratorier runt om i världen, både för rutinanalys och inom forskning. Ett viktigt inslag är hur statistik används för att bedöma kvaliteten i analysresultat. Det ingår även ett litteraturprojekt där studenterna läser och skriver en rapport om ett fritt valt ämne med fokus på hur man samlar in prov och utvinner de kemiska föreningarna som ska analyseras. Projektet presenteras vid ett slutseminarium där vi tillsammans diskuterar analysmetodik och aspekter kring hållbarhet/miljöpåverkan.

Kursinnehåll
Föreläsningar och övningar: Här ges en översikt över den analytiska kemins roll i samhället. Man lär sig om grundläggande analytisk kemiska principer samt instrumentell uppbyggnad och funktion för analysteknik inom provupparbetning, kromatografi, spektrofotometri, masspektrometri, samt metoder omfattande elektrokemisk och komplexometrisk analys. Vidare diskutreas även grundläggande statistiska metoder för bedömning av analyskvalitet.

Laborationerna innebär studier av instrumentella parametrar och övning i att använda analysinstrument inom följande områden: gaskromatografi, vätskekromatografi, potentiometri, provupparbetning, samt UV/VIS-spektrofotometri och atomspektroskopi.

I litteraturprojektet, som inehåller litteratursökning och referenshantering, fördjupar man sig inom provtagning och provupparbetning av gaser, vätskor och fasta prover. Principer och tekniska lösningar för provupparbetning, utvärdering och kontroll av analysresultat behandlas, samt förhållningssätt till hållbarhetsaspekter diskuteras.

https://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/grundniva

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkända kurser motsvarande: KEMA20 Allmän kemi 15 hp; eller KEMA10 Allmän kemi 7,5 hp och KEMA12 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 hp KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp samt KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Analytisk kemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön