Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod

Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod

Kursen behandlar en mängd teoretiska synsätt som under senare år har varit framträdande inom såväl svensk som internationell litteraturforskning. Dessa presenteras dock inte abstrakt som en serie skolor eller ismer utan diskuteras mer konkret i anslutning till en rad problemställningar som har spelat en viktig roll i litteraturens och litteraturvetenskapens historia: frågor som berör det mänskliga subjektets formella och tematiska manifestationer i en litterär text, frågor som berör det litterära språkets uppbyggnad och funktion samt frågor som berör den litterära textens relation till en socialt, historiskt och kulturellt betingad kontext. Kursen består av tre delar, om vardera 5 högskolepoäng, rubricerade Människan i litteraturen, Språket i litteraturen och Verkligheten i litteraturen. För att uppnå en metodisk medvetenhet hos studenterna kommer teoretiska texter med analytiska eller praktiska tillämpningar att stå i centrum för undervisningen. Studenterna skall också ges möjlighet att tillämpa litteraturvetenskaplig teoribildning på egenhändigt valda litterära texter.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur - Kultur - Medier som valbar kurs. Den ges även som fristående kurs.

https://www.sol.lu.se/kurs/LIVR51

Förkunskaper

Kandidatexamen inkl minst 90 hp (inkl examensarbete) i litteraturvetenskap, engelska, franska, spanska eller ryska. Engelska 6/B

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön