Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor

Den här kursen är för dig som har flera års klinisk erfarenhet inom intensivvård och nu söker en fördjupning i omvårdnad och medicinsk vetenskap inom intensivvårdens komplexa och utmanande område.

Kursens innehåll

Innehållet har sin grund i kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor och de sex kärnkompetenserna och omfattar hela omvårdnadsprocessen före, under och efter (post-) intensivvård. Kursen integrerar tidigare teoretiska kunskaper, kliniska kunskaper och erfarenheter. Kursinnehållet ger möjlighet att förvärva fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på intensivvårdssjuksköterskans arbetsområde.

Innehållet omfattar vetenskapliga principer, evidens och implementering av aktuell forskning i högteknologisk miljö

Kursen tar upp:

 • Komplexa situationer i allmän och subspecialiserad intensivvård
 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi
 • Farmakologi
 • Personcentrerad omvårdnad inom intensivvård
 • Monitorering
 • Återhämtning (recovery) efter intensivvård
 • E-hälsa, informatik
 • Etik 
 • Hållbar utveckling
 • Kris- och katastrofmedicin
 • Kritiskt förhållningssätt och evidensbaserade arbetssätt

Efter kursen

Genom interaktiv undervisning kommer du att tillsammans med andra studenter dela dina erfarenheter och kunskaper för att utveckla dina förmågor för att möta de komplexa utmaningarna inom intensivvård. Kunskaperna i att utveckla evidensbaserade vårdprotokoll och riktlinjer alternativ ett forskningsprojekt kan användas för fortsatt klinisk kvalitetsutveckling i vården.

Kursen är unik genom möjligheten att ge djupgående kunskaper och förståelse för patientens vård genom hela vårdprocessen: före, under och efter (post-) intensivvård.

https://canvas.education.lu.se/courses/26285

Förkunskaper

Sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning intensivvård 60 högskolepoäng Yrkeslivserfarenhet motsvarande 24 månader på heltid som intensivvårdssjuksköterska

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön