Nationalekonomi: Offentlig ekonomi och välfärdsstaten

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Nationalekonomi: Offentlig ekonomi och välfärdsstaten

Kursen fokuserar på relationen mellan politiskt beslutsfattande och marknaden i termer av både rättvisa och effektivitet. Särskilt fokus läggs på teoretisk och empirisk analys av välfärdsstaten och den utveckling denna fått i Norden, med särskild tonvikt på Sverige. Kursen ger nödvändiga verktyg för att analysera statens roll i samhällsekonomin, hur staten kan främja effektivitet och rättvisa och vilka problem som kan uppstå till följd av marknadsmisslyckanden och politiska misslyckanden.

Kursen fokuserar på relationen mellan politiskt beslutsfattande och marknaden i termer av både rättvisa och effektivitet. Särskilt fokus läggs på teoretisk och empirisk analys av välfärdsstaten och den utveckling denna fått i Norden, med särskild tonvikt på Sverige. Kursen ger nödvändiga verktyg för att analysera statens roll i samhällsekonomin, hur staten kan främja effektivitet och rättvisa och vilka problem som kan uppstå till följd av marknadsmisslyckanden och politiska misslyckanden.

Kursen inleds med en översikt av den svenska välfärdsstatens framväxt och olika teoretiska argument för och emot den nordiska välfärdsmodellen. Kursen fortsätter med att behandla en mängd olika redskap som beslutsfattare kan använda för att maximera välfärd och rättvisa med hänsyn tagen både till den offentliga sektorns utgifts- och inkomstsida. Områden som behandlas inkluderar kollektiva varor, externaliteter, miljöpolitik, socialförsäkringar, inkomstomfördelning, effektiv och rättvis beskattning, privatiseringar och så kallade kvasimarknader, fiskal federalism och de begränsningar globaliseringen medför för finanspolitiken. En del av kursen ägnas åt frågan om hur kollektiva beslut fattas och de utmaningar en kollektiv beslutsprocess medför.

https://www.ehl.lu.se/organisation/nationalekonomiska-institutionen/studera-nationalekonomi/grundutbildning-nationalekonomi

Förkunskaper

Minst 20 högskolepoäng från grundkursen i nationalekonomi, varav minst 7,5 högskolepoäng mikroekonomisk teori krävs för tillträde till alla fördjupningskurser i nationalekonomi. 

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi: Offentlig ekonomi och välfärdsstaten

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön