Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs

Filmvetenskap studerar rörliga bilder som i olika former och sammanhang har präglat kultur, individ och samhälle sedan 1800-talets slut. Analys av audiovisuellt berättande och stilistiska val utgör grunden vid studier av spelfilm, dokumentär film och andra medieformer som digitala spel och tv-serier. Kompletterande perspektiv, som historia, bransch, genus, global film osv,  tydliggör filmens betydelse inom vår tids mediekultur.

Heltidsstudier på campus vid Lunds universitet

Grund- och fortsättningskursen i filmvetenskap omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) med campusförlagd undervisning. Studierna innefattar en bred orientering kring filmens och de rörliga bildernas historia, analys, teori och samhälleliga samt kulturella betydelse.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en introduktion där grundläggande analysbegrepp används för att tillägna sig kunskap om filmen som konstnärligt och berättande medium. Därefter följer två historiskt upplagda delkurser där den första introducerar de viktigaste utvecklingslinjerna i den västerländska filmhistorien, medan den andra fokuserar på Sverige/Skandinavien och då särskilt analyserar filmbranschens förutsättningar och filmens plats inom offentligheten. Höstterminen avslutas med en kurs om filmen i dagens medielandskap, en kurs som även introducerar television och nyare medier som digitala spel. Höstens kurs uppmärksammar skillnader och likheter mellan medierna, bland annat beträffande deras estetiska, sociala, ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Den andra terminen inleds med en bred översikt över teoretiska infallsvinklar på filmen - exempelvis genus, kognition och post-kolonialism - och tydliggör hur dessa används i filmanalyser. Följande två kurser uppmärksammar områden som tidigare bara introducerats i korthet. Den första handlar om dokumentär film i skilda former, medier och historiska kontexter. Den andra handlar om världsfilmens villkor och presenterar ett panorama över olika nationella och transnationella filmkulturer, något som möjliggör komparativa perspektiv med fördjupade diskussioner om kulturell identitet. Den avslutande kursen är en filmhistorisk fördjupning som ger träning i filmhistorieskrivning, bland annat genom ett större arbete där källmaterial samlas in, bearbetas och värderas.

Delkursernas tematik 

Som helhet ger grund- och fortsättningskursen i filmvetenskap en mångsidig och nyanserad introduktion till film och andra audiovisuella medier, inom nationell och global kultur, samtida och historiska kontexter, och utifrån en mångfald teoretiska och metodologiska perspektiv.

Delkurserna under första terminen är:

  1. Filmens grundbegrepp och estetik
  2. Filmens historia
  3. Svensk/Skandinavisk film
  4. Film och nya medier

Delkurserna under andra terminen är:

  1. Filmteori
  2. Dokumentär film
  3. Världsfilmens villkor
  4. Filmhistorisk fördjupning

Kursens placering i din studiegång

Kursen kan läsas som fristående kurs eller ingå i en kandidatexamen inom exempelvis Filmvetenskap. Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs ger behörighet till bland annat Filmvetenskap: Kandidatkurs (30 högskolepoäng).

https://www.sol.lu.se/kurs/FIVA10

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön