Samhällsgeografi: Kandidatkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Samhällsgeografi: Kandidatkurs

Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker, miljöstrateg, infrastrukturstrateg, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. Som student i samhällsgeografi ökar du dina förmågor att förstå, analysera och tolka omvärlden med hjälp av ett geografiskt perspektiv.

Efter studier på grund- och fortsättningsnivå finns möjlighet att välja kandidatkursen i samhällsgeografi. Kursen omfattar fördjupning i forskningsmetoder samt möjlighet i fördjupning inom något av samhällsgeografins kärnämnen. Under kursen skrivs även en kandidatuppsats. Kandidatkursen är uppdelad i tre delkurser.

Forskningsmetodik, 7.5 p
Den första delkursen syftar till att ge utvecklade kunskaper i forskningsmetodologi. Under delkursen ges fördjupade kunskaper i såväl geografiska informationssystem (GIS) som kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder.

Fördjupningskurs: Utvecklingslinjer inom geografin, 7.5 p
Kandidatkursens andra delkurs syftar till att ge fördjupade kunskaper inom någon av följande samhällsgeografiska inriktningar: kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Examensarbete för kandidatexamen, 15 p
I den tredje delkursen skrivs en självständig kandidatuppsats inom ett område som bestäms i samråd med en handledare. Du tränas dessutom i att vetenskapligt granska ett annat uppsatsarbete.

För mer information om studier vid KEG, besök www.keg.lu.se/utbildning.

http://www.keg.lu.se/utbildning

Förkunskaper

Grundläggande samt minst 22,5 hp från kurs motsvarnde SGEA23 Samhällsgeografi: Fortsättningskurs, 30 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsgeografi: Kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön