Statistik: Högdimensionell dataanalys

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Statistik: Högdimensionell dataanalys

Många statistiska modeller försöker förklara hur en variabel relaterar till andra. I den här kursen får du lära dig hur man kan analysera flera variabler samtidigt, multivariat analys. Både hur de beror på andra variabler och hur de beror på varandra. Med den enorma mängd data som finns tillgänglig nuförtiden, t.ex. inom genetik, är det ofta så att antalet variabler är mycket större än antalet observationer. Detta kräver speciella tekniker som du kommer att lära dig i den här kursen.

Kursens innehåll

Kursen behandlar bland annat

  • matriser och multivariat normalfördelning
  • singulärvärdesuppdelning och dess geometriska tolkning
  • principalkomponentanalys inklusive dess funktionalformulering
  • faktoranalys
  • klusteranalys
  • prediktionssteori inklusive prediktion med högdimensionella prediktorer
  • penalised regression och prediktion
  • glesa matriser
  • linjär diskriminantanalys
  • storskalig inferens.

Efter kursen

Du kommer att kunna utföra egna analyser av multivariata och högdimensionella data och ha en god grund för vidare studier i statistik.

Förkunskaper

90 hp i statistik, eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik: Högdimensionell dataanalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön