Svenska: Sociolingvistik, fortsättningskurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Svenska: Sociolingvistik, fortsättningskurs

Sociolingvistik som forskningsdisciplin

Vad innehåller kursen?

I kursen får du en fördjupning i sociolingvistiken som forskningsdisciplin och du blir introducerad till centrala arbeten och aktuell forskning inom ett urval av sociolingvistikens forskningsområden, t.ex. språklig variation relaterad till socialklass, genus och ålder, två- och flerspråkighet och kontaktlingvistik, attityder till språklig variation och samtalsanalys. Du får lära dig om såväl resultat som hypoteser och metoder.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på campus, på halvfart under terminens andra hälft.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som läst svenska eller svenska som andraspråk tidigare och som vill fördjupa sina kunskaper inom sociolingvistik. 

Kursens placering i din studiegång?

Kursen kan ingå som valbar delkurs både i Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs och Svenska som andraspråk: Kandidatkurs. Du kan också läsa den som fristående kurs. 

Studieämnena Svenska, språklig inriktning och Svenska som andraspråk kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp), och ämnena kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk och svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB34

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i svenska, språklig inriktning eller svenska som andraspråk. 

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska: Sociolingvistik, fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön