Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
45 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Lund
Sista ansökan: 2024-09-16

Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och ger dig behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Den riktar sig även till dig som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för ditt vanliga yrke.

Utbildningsinnehåll

Grundläggande psykoterapiutbildning är en utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma personer inom vård och behandling där kliniska kunskaper och erfarenheter vävs ihop med fördjupade teoretiska kunskaper inom en specifik psykoterapeutisk inriktning.

På utbildningen förenar du ett pågående yrkesarbete med teoretiska studier, klientarbete under handledning och arbetar med din egna personliga och professionella utveckling. Klientarbete under handledning innebär att du genomför ett psykoterapeutiskt behandlingsarbete med patienter/klienter på din arbetsplats under handledning av en handledarutbildad legitimerad psykoterapeut på utbildningen.

Du läser inom vald terapeutisk inriktning:

  • Teori och metod, 20 hp
  • Psykopatologi och psykiatrisk diagnostik samt metoder för bedömning och problemformulering, 10 hp
  • Vetenskapsteori och behandlingsforskning 3 hp
  • Lagstiftning, etik och journalföring 2 hp
  • Handlett klientarbete 10 hp

Koppla ihop teoretisk kunskap med övningar och eget klientarbete

På utbildningen får du sätta dina praktiska erfarenheter i en vetenskaplig kontext. Och omvänt: du lär dig omsätta ny teoretisk kunskap i ett praktiskt utförande.

En stor del av studierna handlar om klientarbetet du utför och handledningen du får under utbildningens gång. Du kommer att få 120 timmars handledning i mindre grupper. Handledarna är erfarna kliniker och legitimerade psykoterapeuter med handledarutbildning i psykoterapi. Handledningen baseras på material från dina klientsamtal och fokuserar på klinisk tillämpning av metod och utveckling av terapeutiska färdigheter.

Då vi är en mindre grupp studenter, lärare och handledare på utbildningen utvecklas ett nära samarbete där man kan be om hjälp med det man ännu inte behärskar. På så sätt förstärks inlärningsprocessen.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig behörighet att söka till psykoterapeutprogrammet som ges av Institutionen för psykologi, under förutsättning att de övriga behörighetskraven för psykoterapeutprogrammet uppfylls.

https://www.soch.lu.se/psykoterapi

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs särskild behörighet. För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller samtliga krav nedan: 1. har någon av följande akademiska yrkesexamina: socionomexamen, sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen, läkarexamen eller annan motsvarande klinisk sjukvårdande yrkesexamen om minst 210 hp 2. har minst två års yrkeslivserfarenhet efter examen i det behörighetsgivande yrket som innefattat kontakter med klienter/patienter. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning. 3. Svenska 3 eller svenska B

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön