Lingvistik: Semantisk typologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Lingvistik: Semantisk typologi

Semantisk typologi är studiet av betydelse i ett tvärspråkligt perspektiv. Fältet analyserar och jämför betydelsen hos ord, fraser och grammatiska konstruktioner i syfte att förstå semantiska likheter och skillnader mellan världens språk. Kursen ger en introduktion till fältets historia, teori, metod och vidare vetenskapliga och praktiska relevans. Den ger också en inblick i tvärspråkliga mönster inom ett antal semantiska domäner, bland annat spatiala förhållanden, perception, emotion, anatomi och livsformer. Särskild vikt läggs vid den metodologiska utveckling som gjort det möjligt att samla jämförbara data från genealogiskt, typologiskt och geografiskt vitt skilda språk. I kursen ingår praktiska moment med sådan metodik.

https://www.sol.lu.se/kurs/LINN29/

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik) samt Engelska 6, eller motsvarande kunskaper.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lingvistik: Semantisk typologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön