Nationalekonomi: Konjunkturer och ekonomisk tillväxt

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
3 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Nationalekonomi: Konjunkturer och ekonomisk tillväxt

Kursen ger en översikt av teorier som används för analys av konjunkturens upp- och nedgångar. Den behandlar också finans- och penningpolitikens roll i att försöka påverka den ekonomiska utvecklingen.

Kursen börjar med en analys av BNP och konjunkturcykler med en modell för aggregerad efterfrågan och multiplikatoranalys. Därefter introduceras penningmarknaden och IS-LM-modellen vilket möjliggör analys av ränta. Penning- och finanspolitik och centralbankens roll för penningpolitiken studeras utifrån IS-LM-modellen. Kursen fortsätter med att analysera en liten öppen ekonomi genom Mundell-Fleming-modellen. Här studerar vi växelkursens bestämning och hur växelkursen påverkar en liten öppen ekonomi. För att kunna analysera prisnivå och inflation introduceras därefter AS-AD-modellen och Phillipskurvan. Här tittar vi också på svensk arbetsmarknadspolitik. Avslutningsvis introduceras kortfattat andra makroekonomiska modeller, exempelvis tillväxtteorier, nyklassiska modeller och ny-Keynesianska modeller. 

Från och med vårterminen 2025 ingår inga obligatoriska sammankomster i Lund. Under 2024 finns däremot en obligatorisk sammankomst i form av tentamen i sal i Lund i slutet av kursen.

https://www.ehl.lu.se/organisation/nationalekonomiska-institutionen/studera-nationalekonomi/kurser-livslangt-larande-nationalekonomi

Förkunskaper

Grundläggande samt kurs motsvarande NEKA83 Nationalekonomi: Inflation, ränta och arbetslöshet, 3 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi: Konjunkturer och ekonomisk tillväxt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön