Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD

PEDN17, Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD. Ges hösttermin. Masterkurs/Avancerad nivå. (För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.)

Första halvan av kursen behandlar teoretiskt förutsättningarna för och utvecklingen av postindustriellt arbete. Internationella forskningsperspektiv på personalutveckling (human resource development) i postindustriellt arbete presenteras och diskuteras. Performativa och kritiska perspektiv jämförs i forskning rörande mänskliga resurser i organisationer.

Under den andra halvan av kursen ska du producera självständigt ett konferens-bidrag inom kursens innehållsliga område. Detta bidrag ska presenteras och granskas under ett examinationsseminarium

Kursen vänder sig till dig som studerar inom PA-området och som vill utvidga avancerade kunskaper om, färdigheter i och förhållningsätt till komplexa frågeställningar inom temat arbetsliv, professionell kompetens och kompetensutveckling. Temat behandlas utifrån såväl sociologiska som arbetslivspedagogiska perspektiv.

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/avancerad-niva-masterkurser

Förkunskaper

Minst 150 hp, vari ska ingå 90 hp, inklusive examensarbete, i samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.  

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön