Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Helsingborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Helsingborg

Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation

Vill du veta mer om hur samhällets välfärdssystem och det sociala arbetet organiseras med utgångspunkt i en kroppsnorm som förutsätter att alla kroppar är friska och starka - och vad det innebär för personer som bryter mot denna kroppsnorm genom fysiska, psykiska, intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvariationer? Då ska du läsa denna kurs.

Kursen låter dig problematisera maktstrukturer och normer kring vad som uppfattas som funktionsfullkomliga kroppar, samt hur detta skapar åtskillnad mellan normalt och avvikande, mellan friskt och sjuk och mellan vad som inkluderas och marginaliseras.

Kursens innehåll

Kursen tar utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och kritiska perspektiv på kropp och funktionalitet. Du får problematisera hur välfärden och sociala insatser utformas med utgångspunkt i föreställningar om den funktionella kroppen, och hur människors livsvillkor påverkas av dessa strukturella förhållanden.

På kursen får du bland annat

  • läsa om politik, lagstiftning och hur de påverkar socialarbetarens handlingsutrymme i förhållande till de behov och rättigheter som människor med normbrytande funktionsvariationer har.
  • analysera hur livsvillkoren för personer med normbrytande funktionsvariationer påverkas av kön, sexualitet, klass, etnicitet och ålder och hur de samverkar med faktorer som exempelvis utbildning, arbete och boendesituation.
  • diskutera hur det är att bryta mot samhällets funktionsnormer och samtidigt vara socialt utsatt exempelvis genom våld, missbruk och fattigdom.
  • reflektera och problematisera över hur egna värderingar, din maktposition och yrkesroll påverkar relationer till personer som bryter mot funktionsnormer.

Kursen byggs upp av föreläsningar, seminarier och workshops.

Kursen ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 för dig som studerar på socionomprogrammet. Du kan också läsa kursen som fristående kurs och använda den i en masterexamen i socialt arbete.

Efter kursen

Kursen ger dig möjlighet till fördjupad kunskap om normbrytande funktionalitet i socialt arbete. Oavsett var du arbetar i socialt arbete, kommer du möta människor som har olika former av fysiska, psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Kunskapen är användbar inom exempelvis socialtjänst, skola, sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivården, behandling och frivilligorganisationer.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande samt Svenska 3.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön