Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring

Kandidatkursen i marknadsföring ger dig kunskaper och verktyg som är användbara inom såväl företags som andra organisationers strategiska och operativa marknadsföringsarbete.

Under kursen kommer du att arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadskommunikationen för ett företag alternativt ett varumärke. Du kommer att ta ställning till frågor rörande bland annat marknadssegmentering, målgruppsbestämning, positionering och marknadsföringsmixen. Under kursen kommer du också att öva dig i att analysera marknadsundersökningsdata för att utifrån denna skapa underlag för dina marknadsföringsbeslut.

För ett fungerande marknadsföringsarbete behöver man följande tre typer av kunskap, som behandlas i kursen:

 • Deskriptiv kunskap om hur marknader och köpare fungerar.
  I detta delmoment diskuteras trender i företagets omvärld, hur man kan förstå konkurrenssituationen och köpbeteenden, hur innovationer och mode sprids på en marknad samt hur människor påverkas av företagens marknadskommunikation och annan marknadsföring.
 • Konkreta verktyg för att analysera marknader.
  Som exempel på detta kan nämnas: hur bedömer man vilka företag som är konkurrenter? Hur mäter man efterfrågan och hur gör man efterfrågeprognoser? Hur mäter man olika konsumentegenskaper såsom image, livsstil, värderingar, kundnöjdhet, varumärkesstyrka? Hur testar man reklam, produkter, priser etc. innan man fattar marknadsföringsbeslut? Och hur mäter man effekter av marknadsföringsinsatser?
 • Principer och verktyg för planering och beslutsfattande.
  Delmomentet innefattar bl.a. att välja:
  - lämplig målgrupp
  - rätt position och USP (Unique Selling Point) på marknaden
  - rätt namn på och kombination av varumärken
  - lämplig kommunikations- och mediestrategi
  - rätt prissättningsstrategi
  - lämplig konkurrens- och samarbetsstrategi
  - distributions- och försäljningsstrategi

Kursen ges på svenska.

Intresserad av att fördjupa dig inom marknadsföring? Hör Sarahs erfarenheter från Masterprogrammet i International Marketing and Brand Management: https://www.youtube.com/watch?v=oeWJOiR-lUk 

http://www.fek.lu.se/utbildning/kursutbud-och-schema/

Förkunskaper

Grundläggande samt företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön