Kemi: Avancerad analytisk kemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kemi: Avancerad analytisk kemi

Nyfiken på avancerade analytiska metoder och deras tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-och miljöanalys? Utveckla din förmåga att självständigt välja och optimera olika moderna separationstekniker. Lär dig om olika statistiska verktyg samt principerna för grön analytisk kemi.

KEMM76. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om analytiska tekniker och metoder, samt deras tillämpningar inom till exempel livsmedel, läkemedel och miljöanalys. Vidare syftar kursen till att ge studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda och optimera aktuella analysmetoder, samt att kritiskt diskutera och utvärdera miljömässig hållbarhet och dess relevans för samhället som helhet.

Kursen innehåller instrumentering och experimentella tekniker för olika högupplösta separationstekniker (gaskromatografi, vätskekromatografi, superkritisk kromatografi, masspektrometri, kapillärelektrofores och fältflödesfraktionering), multivariat experimentell design och olika statistiska verktyg (variansanalys, huvudkomponentanalys och minsta kvadratmetoden), samt principer för grön analytisk kemi och ny forskning inom detta område.

Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska insikter i vanliga moderna separationstekniker, såsom kromatografiska, masspektrometriska och kapillärelektroforetiska tekniker. Dessutom tränas eleverna i att självständigt välja och optimera lämplig separationsteknik/metod och att ge en sammanhängande helhetsbild av ämnet.

Kursinnehåll

Föreläsningar och övningar: Djupgående teoretisk behandling av kromatografisk separation och bakomliggande fördelnings- och adsorptionsjämvikter. Instrumentering och experimentell teknik för högupplösande kromatografi samt koppling av kromatografi med masspektrometri och dess tillämpningar inom bl.a. livsmedels-, läkemedels- och miljöanalysområdena. Grundläggande orientering om kapillärelektrofores och fältflödesfraktionering. Genomgång av principer för grön analytisk kemi och ny forskning inom detta område. Kritiska diskussioner kring miljömässig hållbarhet av analysmetoder och dess relevans för samhället i stort. Multivariat försöksplanering och olika statistiska analysverktyg (variansanalys, principalkomponentanalys och minstakvadratmetoden).

Laborationer: Experimentell teknik för högupplösande kromatografi. Optimering av HPLC-system med olika kombinationer av mobil och stationär fas. Gaskromatografi med kapillärkolonner och olika injektionstekniker. Masspektrometrisk detektion för kvantitativ och kvalitativ analys kopplat både till gas- och vätskekromatografi. Datorlaborationer inom försöksplanering och multivariat statistik. Seminarium med muntlig presentation och diskussion av laborationsresultat.

https://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerad-niva

Förkunskaper

90 hp naturvetenskapliga kurser inkl godkända kurser motsvarande KEMA20 Kemi: Allmän kemi, 15 hp (eller KEMA10 Allmän kemi, 7,5 hp, och KEMA12 Oorganisk kemi - grundkurs, 7,5 hp), KEMA01 Organisk kemi - grundkurs, 7,5 hp, KEMA03 Biokemi - grundkurs, 7,5 hp, samt KEMB06 Analytisk kemi 15 hp. Engelska 6/B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Avancerad analytisk kemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön