Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

Detta masterprogram är yrkesförberedande och ger dig mycket goda förutsättningar att få ett kvalificerat jobb inom både offentlig och privat sektor (kommuner, konsultbolag och industri). Arbetsmarknaden för denna utbildning är mycket god. Utbildningen förser dig med handfasta och konkreta verktyg för arbetet med miljöskydd, miljömålen, hållbar utveckling eller miljöinformation, men också med rådgivning, tillsyn eller lokalt klimatarbete.    

Miljö- och hälsoskydd handlar om hur miljöfrågor påverkar människor på lokal nivå och hur man kan hantera (förhindra och åtgärda) dessa problem med utgångpunkt i existerande lagstiftning. Du lär dig också att planera och bedriva förebyggande miljövetenskapligt arbete i syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling inom alla miljöskyddsområden. Du får träning i att självständigt identifiera och formulera nya frågeställningar för att sedan  utföra samt utvärdera myndighetsutövande och handläggande av miljö- och hälsoskyddsfrågor samt dentifiera och strukturera behov av miljö- och hälsoskyddande åtgärder.  Arbetsmarknaden är bred och kan ge dig jobb både på kommuner olika typer av konsultbolag samt industri.

Masterprogrammet ges till största delen på svenska och kännetecknas av många yrkesverksamma föreläsare med god kunskap inom sina ämnesområden. Du får direkt tillämpbar kompetens som gör dig väl förberedd och eftertraktad på en bred arbetsmarknad med många karriärmöjligheter.

Programstruktur

Programmet kombinerar både teoretiska och praktiska naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Det första studieåret består av yrkesinriktade miljö- och hälsoskyddskurser inom exempelvis miljöskydd, livsmedelssäkerhet, metodik och praktik, riskanalys, miljöövervakning, GIS och strategisk miljöutveckling. Under första året ingår även en obligatorisk praktikkurs där du lär dig hantera och handlägga ärenden enligt miljöbalken samt kommunal planering och tillsyn. Praktikkursen genomförs på en miljöförvaltning eller länsstyrelse.

Under andra året följer två obligatoriska miljövetenskapliga kurser under hösten samt ett avslutande examensarbete på vårterminen. Det avslutande examensarbetet kan du göra på universitetet, på ett företag eller en myndighet. Detta ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät redan under studietiden, vilket skapar goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av det alternativet.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör med specialisering mot ämnet som du har studerat på kandidatnivå. Framtidsutsikterna för dig med en examen i miljö- och hälsoskydd är mycket ljusa. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. En växande arbetsmarknad finns även inom konsultföretag och industri. I yrket samarbetar du med tjänstemän och politiker inom förvaltningar och myndigheter samtidigt som du träffar allmänheten i din roll som informatör och rådgivare.

http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram-avancerad-niva/miljo-och-halsoskydd

Förkunskaper

För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive en grundkurs i miljövetenskap, 15 hp, och en kurs i miljörätt. Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön