Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd

Examensarbete om 15 hp för dig som ska ta ut en naturvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap och som har inriktat dig mot miljö- och hälsoskydd under kandidatutbildningen.

Kursen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete. Examensarbetets inriktning och upplägg bestäms i samråd med examinator och handledaren. Du ska under viss handledning självständigt genomföra arbetet, vilket inkluderar informationssökning, sammanställning, analys och utvärdering av erhållna resultat.

Examination sker genom skriftlig redovisning i form av en uppsats kompletterad med en sammanfattning på engelska (abstract), en populärvetenskaplig sammanfattning samt en skriftlig opponering på annan students arbete. Muntlig redovisning och opponering sker i seminarieform.

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kandidatexamen-med-inriktning-mot-miljo-och-halsoskydd-15-hp?q=utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/kurser

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 75 hp miljövetenskapliga studier, inkluderande kunskaper motsvarande MVEA10 Miljövetenskaplig grundkurs 15 hp, MVEC18 Miljörätt för miljövetare 15 hp, MVEC20 Miljöekonomi för miljövetare 15 hp eller MVEB15 Miljö - politik och förvaltning 15 hp. Dessutom krävs KEMA20 Allmän kemi 15 hp samt tre av följande kurser: GEOA82 Geologi; berg; jord och vatten i ett miljöperspektiv 15 hp; FYSA25 Miljöfysik 15 hp; BIOA10 Cell- och mikrobiologi 15 hp och BIOC10 Ekologi 15 hp. Kunskaper motsvarande dessa förkunskapskrav, som inhämtats på annat sätt, kan också ge tillträde till kursen.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön