Juridik: Affärsjuridik

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Helsingborg
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Helsingborg

Juridik: Affärsjuridik

Detta är kursen för dig som är intresserad av att få grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam i små eller medelstora företag, till dig som är student och vill bredda din utbildning eller till dig som är intresserad av att få en bred överblick över affärsjuridik. Kursen är praktiskt inriktad och kräver inga juridiska förkunskaper.

Allmänt om kursen

Det här är en campusbaserad kurs med digitala inslag som genomförs i Helsingborg. På de frivilliga föreläsningarna och seminarierna får du möjlighet att träffa lärare, examinator och kurskamrater för att fördjupa dig inom särskilt intressanta affärsrättsliga frågor.

Kursen innehåller fyra (4) stycken obligatoriska moment i form av inlämningsuppgifter, samt en obligatorisk och platsbunden tentamen. Tentamen skrivs i Helsingborg.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng. På vår- och höstterminer genomförs kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper därför över en hel termin om 20 veckor. Kursen genomförs inte under sommarterminen.

Kursens tyngdpunkt ligger på föreläsningar och seminarier. Dessutom finns professionellt förinspelade videoföreläsningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper. På lärplattformen finns även självrättande test till hjälp för din inlärning, samt prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig. 

Kursens innehåll

Kursen behandlar den juridik som är av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, med fokus på små och medelstora företag. Syftet är att du som kursdeltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem inom detta område. Kursen inleds med en allmän orientering i rättsordningen, juridisk metod, rättskällorna samt förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt, inklusive EU-rätt. Därefter behandlas de grundläggande rättsreglerna inom avtalsrätt, köprätt, krediträtt, arbetsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, marknadsföringsrätt, immaterialrätt och obeståndsrätt.

Kursens olika delar

Föreläsningar

Föreläsningarna i kursen sker på Campus Helsingborg. De är frivilliga, men rekommenderas starkt för att förbättra förståelsen för ämnet.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Seminarier

Seminarier sker på Campus Helsingborg där du får chans att få djupare förståelse för de olika juridiska områdena tillsammans med dina kurskamrater.

Obligatoriska prov

I kursen ingår fyra (4) obligatoriska skriftliga prov som omfattar totalt sex (6) högskolepoäng. Dessa görs på distans. Du får individuell feedback på dina svar från lärarna som arbetar på kursen. Du måste vara godkänd på samtliga prov för att få skriva kursens avslutande tentamen. Det spelar dock ingen roll om du blir godkänd på ordinarie prov eller ett omprov.

Tentamen

Den skriftliga examinationen motsvarar motsvarar nio (9) högskolepoäng och är det avslutande momentet på kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen i Helsingborg.

Uppdragsutbildning

Om du behöver kursen som kompetensutveckling för ditt arbete kan din arbetsgivare beställa den som uppdragsutbildning. När kursen ges som uppdragsutbildning ställs inte samma krav på behörighet och du är garanterad en plats på kursen. Vi har också möjlighet att anpassa kursstart och studietakt efter dina önskemål.

Mer information om uppdragsutbildning finns här.

https://www.jur.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/campus-helsingborg/affarsjuridik-15-hp

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Juridik: Affärsjuridik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön