Biologi: Zooekologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Biologi: Zooekologi

BIOR91

Centralt för kursen är evolutionär teori och dess ekologiska applikationer. Kursen fokuserar på processer på gen- och individnivå, med tyngdpunkt på djur. Kursen är uppdelad i olika moment baserat på ämnesinnehåll där 10 hp omfattar teori och 5 hp avser övningar och projekt. Ett centralt mål för kursen är att studenterna lär sig ett evolutionärt tankesätt (evolutionary thinking) för att förstå mönster i naturen.

Evolutionär ekologi

Med utgångspunkt i Darwins teori om evolution belyses centrala koncept inom ekologi som naturlig och sexuell selektion samt fitness-begreppet. Speciell vikt läggs vid hur proximata (mekanistiska) och ultimata (evolutionära) förklaringar förhåller sig till varandra och bidrar till förståelsen av ekologiska processer. Viktiga metoder för att studera ekologiska och evolutionära processer berörs också.

 

Ekofysiologi och migration

Detta avsnitt belyser betydelsen av organismers fysiologiska och morfologiska anpassningar och begränsningar, både över ekologisk och evolutionär tid.

Livshistoriestrategier

Avsnittet fokuserar på frågor som när, var och hur organismer bäst utför olika delar av sin livscykel, speciellt i relation till reproduktion.

Parningssystem och sexuell selektion

Avsnittet behandlar sociala parningssystem, utom-äktenskapliga parningar, de evolutionära konsekvenserna av konflikter såväl mellan könen som mellan föräldrar och avkomma samt teorier om sexuell selektion och partnerval.

Samevolutionära processer och signaler

I detta avsnitt behandlas samevolutionära processer inom och mellan arter, samt hur dessa uppkommer, upprätthålls och förändras.

Vetenskaplig metodik

Detta är delvis integrerat i kursens andra delar, men innehåller också specifika delar som behandlar vetenskapsmetodik, litteraturprojekt (review av artiklar som utförs individuellt), experimentdesign samt korta praktiska projekt.

Mer

Kursen avslutas med en konferens där studenterna använder sina kunskaper inom zooekologi, vetenskapsmetodik (experimentdesign, statistik etc.) och presentationsteknik för att designa en vetenskaplig studie och presentera denna i form av ett vetenskapligt föredrag.

 

https://www.biologyeducation.lu.se/education/courses/advanced-level-courses/animal-ecology-bior91

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande BIOR69 Populations- och samhällsekologi, 15 hp, alternativt BIOR82 Akvatisk ekologi, 15 hp. Avlagd kandidatexamen (180 hp). Engelska 6/B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Biologi: Zooekologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön