Svenska som andraspråk: Kandidatkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Svenska som andraspråk: Kandidatkurs

I kandidatkursen inom ämnet Svenska som andraspråk får du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper om svenska språket och forskning om andraspråksinlärning.

Note that this course requires basic eligibility in Swedish (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 or Tisus). If you are looking for beginner's courses in Swedish, they are called Swedish as a foreign languages/Svenska som främmande språk.

Vem vänder sig kursen till?

Kurserna i ämnet Svenska som andraspråk vid Lunds universitet riktar sig i första hand till dig som undervisar eller vill undervisa svenska för invandrare (SFI) eller svenska som andraspråk i skolan eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

För att du ska vara behörig till kandidatkursen ska du vara klar med Grundkurs I, Grundkurs II, Fortsättningskurs I och Fortsättningskurs II (60 hp). 

Om du vill ha en kurs där du kan utveckla din egen språkförmåga ska du leta efter kurser i Svenska för studerande med utländsk bakgrund (om du redan har behörighet i svenska för högskolestudier) eller Svenska som främmande språk (om du ännu inte har behörighet i svenska).

Vad innehåller kursen?

Kandidatkursen i svenska som andraspråk består av:

  • en valbar delkurs inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk
  • en delkurs i metodik
  • en kandidatuppsats.

Period 1 av höstterminen

Under hösten 2024 kan du välja mellan följande delkurser: 

Ordinlärning och ordförrådets utveckling i andraspråkssvenska: I kursen ges en introduktion till aktuell forskning, teorier och metoder för ordinlärning i ett andraspråk. Särskilda svårigheter för ordinlärning i svenskan tas upp. Du får, med hjälp av olika metoder för att bedöma ordförrådets utveckling, genomföra egna bedömningar av autentiska texter. Du får också träna på att känna igen lexikala svårigheter utifrån olika texttyper med fokus på läromedel. Schema och litteraturlista finns på kurshemsidan: https://www.sol.lu.se/kurs/SVEC31.

Period 2 av höstterminen

Under andra hälften av höstterminen läser du delkursen Andraspråksinlärning i ett vetenskaplig perspektiv, där du får en god inblick i nyare forskning om andraspråksinlärning, med fokus på såväl resultat som hypoteser och resultat. I delkursen introduceras också vetenskaplig teori och metod som förberedelse till uppsatskursen. Schema och litteraturlusta finns på kurshemsidan: https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB27. 

Vårterminen

I uppsatskursen, som ges under våren, lär du dig att självständigt urskilja, formulera och ur olika aspekter diskutera vetenskapliga problem samt föreslå lösningar. Samtidigt befäster du din skicklighet i att använda svenska i tal och skrift, i synnerhet inom den vetenskapliga genren.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursen startar varje höst och ges på halvfart över två terminer (hösttermin + vårtermin). 

Kursens placering i din studiegång

Alla delkurser förutom uppsatskursen kan läsas som fristående kurs om 7,5 hp, och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Studieämnet Svenska som andraspråk kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatnivå (1-90 hp), och ämnet kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i ämnet Svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

https://www.sol.lu.se/kurs/SVAK02

Förkunskaper

Grundläggande och kunskaper motsvarande SVAA21 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs I, 15 hp, och SVAA22 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs II, 15 hp

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk: Kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön