Kandidatkurs och examensarbete i Business and data analytics

Lunds universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kandidatkurs och examensarbete i Business and data analytics

Kurspaketet består av följande två kurser:

FEKH31 Kandidatkurs i Business Analytics 15 hp

Kursen i "Business and Data Analytics" har utvecklats för att möta det växande behovet av ekonomer som kan förstå och använda data och även så kallad massive data, som en del i det strategiska beslutsfattandet i en organisation. För att kunna arbeta med data krävs en kunskap kring och förståelse för hur man i en organisation kan arbeta med data samt hur den kunskap som kan hämtas ur data och "massive data" kan analyseras. Att kunna värdera och kritiskt granska den kunskap som kan genereras ur data är en förutsättning för att förstå hur kunskapen sedan kan användas som underlag till strategiskt beslutsfattande i en organisation. Inom ramen för den här kursen får studenter fördjupa sig inom områdena strategi, strategiskt beslutsfattande, statistisk analys och statistik inlärning samt förståelse för hur kunskap genereras och kan värderas i relation till tillämpning av statistiska metoder.

Kursen ges på svenska.

FEKH38 Examensarbete i Business Analytics 15 hp

Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat problem inom området strategi och strategiskt beslutsfattande och att tillämpa statistiska metoder och analyser på stora data set. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. I kursen ingår ett metodmoment som fokuserar på statistik analys och metod. Examensarbetet sker i grupp.

Förkunskaper

Företagsekonomi 1-60 hp, varav grundkurs i företagsekonomi 1-30 hp (FEKA90) eller motsvarande och fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (FEKG11, FEKG21, FEKG51, FEKG61 och FEKG91) eller motsvarande samt statistik 15 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatkurs och examensarbete i Business and data analytics

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön