Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori

Är du redo att ta dig an den tyngre statistiska teorin? I den här kursen får du fördjupa dig i sannolikhetsläran och den statistiska inferensen.

Kursens innehåll

Under kursen kommer du att fördjupa dig i statistikens tre grundläggande delar:

  • Sannolikhetsteori
  • Skattningsteori
  • Testteori

Inom sannolikhetsteori kommer du särskillt behandla teorin för kontinuerliga slumpvariabler, transformationer av flerdimensionella variabler, väntevärdesberäkningar medelst Gaussapproximation och viktiga gränsvärdessatser med utnyttjande av teknik för momentgenererande funktioner. Inom skattningsteori kommer du att studera principer och metoder för att bilda punkt- och intervallskattningar samt kriterier för bedömning av dessa skattningar, såsom asymptotiska egenskaper och uttömmande stickprovsfunktioner. Under kursens senare del så kommer du  att fördjupa dig i metoder för konstruktion av statistiska test avseende parametrar och modeller, såsom Neyman-Pearson lemma och likelihoodkvottest.

Efter kursen

Efter kursen har du fått en gedigen grund för vidare studier i statistik samt en större förståelse för den statistiska vetenskapen.

Förkunskaper

Grundläggande samt motsvarande STAA30 Statistik: Grundkurs, 30 hp, samt ytterligare minst 30 hp i statistik på fortsättningsnivå (G1F) varav kurs motsvarande STAG21 Statistik: Statistisk teori, 7,5 hp, ska ingå.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön