EU-rätt i praktiken

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

EU-rätt i praktiken

Behöver du förbättra dina kunskaper om EU och EU-rätten? Att förstå hur EU:s rättssystem hänger ihop och läsa och tolka EU-domstolens domar?  Även om EU-rättsliga bestämmelser återfinns i svenska lagar, förordningar och föreskrifter, ska de tolkas och tillämpas i enlighet med den juridiska metod som EU-domstolen har utvecklat. På kursen lärs ut vad man måste tänka på när EU-regler tillämpas i Sverige. Vilka rättskällor och tolkningsmetoder ska användas och hur tillämpas t.ex. principerna om direktivkonform tolkning, proportionalitet och likabehandling i praktiken?

Kursen syftar till att höja kunskapen om EU och i synnerhet EU-rätt i såväl privat som offentlig sektor och är utvecklad för att fungera inom ramen för utbildning där livslångt lärande utgör en målsättning.

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om EU och EU-rätten och lägger särskild vikt vid skillnader mellan det svenska rättssystemet och det EU-rättsliga, t.ex. när det gäller att hitta, tolka och tillämpa relevanta rättskällor. 

Kursen är indelad i två delar som vardera omfattar 7,5 hp. Den första delen är inriktad på att förmedla en övergripande förståelse för EU och EU:s rättssystem. Den andra delen är inriktad på praktisk tillämpning av EU-rätten och bedrivs i hög utsträckning genom konkreta fallstudier (cases), samt en mer omfattande skrivuppgift där det finns möjlighet till individuell specialisering.

Kursen fordrar mycket god färdighet i svenska språket.  Du behöver kunna uttrycka dig väl i skrift och vara beredd att ägna mycket tid åt att läsa kurslitteratur.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för EU-rätt i praktiken

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön