Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer

BIOR87

 Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap och förståelse för koncept och processer i akvatiska system, från individer till systemnivå, samt tillämpa adekvata metoder

Kursen innehåller flera olika moment som fokuserar på teoribildning. Genom en kombination av föreläsningar och experiment tillägnar sig studenterna kunskap om t.ex. bakterieproduktion, primärproduktion, konkurrens, predator-bytesinteraktioner, migrations- och utbredningsmönster i tid och rum samt vilka konsekvenser dessa processer har för funktionen av akvatiska ekosystem. Det praktiska arbetet sker i projektgrupper där studenterna tränas i planering, genomförande och redovisning av vetenskapliga studier. I kursen ingår orientering om och användning av akvatiska databaser för att med hjälp av tidsserier studera förändringar och människans inverkan på akvatiska ekosystem genom t ex klimatförändringar, eutrofiering, brunifiering eller fiske. Kursen omfattar även teoretisk och laborativ introduktion till vissa grundläggande molekylära tekniker.

https://www.biologyeducation.lu.se/education/courses/advanced-level-courses/limnology-and-marine-ecology-concepts-and-processes-bior87

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC10 Ekologi 15 hp, BIOR86 Limnologi och marinekologi - organismer och habitat 15 hp alternativt BIOR17 Limnologi 15 hp eller BIOR65 Marinekologi 15 hp samt 15 hp cellbiologi och genetik. Engelska 6/B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Biologi: Limnologi och marinekologi - koncept och processer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön