Kemi: Strukturbiokemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kemi: Strukturbiokemi

Kunskap om proteininteraktioner är avgörande för att förstå hur olika cellulära processer fungerar och styrs och dessa interaktioner kan bara studeras genom att arbeta med själva proteinerna. Dyk ner på molekylär nivå och lär dig mer om proteinstrukturen och dess koppling till biologisk funktion.

KEMM35. Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad förståelse av proteiner, med tonvikt på deras tredimensionella strukturer, strukturers koppling till biologisk funktion och hur dessa strukturer tas fram. Kursen behandlar såväl de principer som bestämmer proteiners egenskaper som de viktigaste experimentella metoder som används för att studera dessa inom modern molekylär proteinvetenskap, så som röntgenkristallografi, lågvinkelröntgenspridning och kryoelektronmikroskopi. Vidare beskrivs hur strukturell information om proteiner kan användas för att utveckla bättre läkemedel.

Kursinnehåll

Föreläsningar

  • Polypeptiders konformation
  • Proteiners sekundära och tredimensionella struktur, strukturklasser och strukturdatabaser
  • Prediktion och modellering av proteinstruktur
  • Proteiners stabilitet, dynamik och växelverkan
  • Ligandbindning och strukturbaserad design av läkemedel
  • Principer för röntgenkristallografi och andra metoder såsom t.ex. kryoelektronmikroskopi, lågvinkelröntgenspridning, neutronspridning

 

Laborationer och övningar

  • Övningar i relevanta datorbaserade metoder för att studera proteinstrukturer och dynamik 
  • Sökning i sekvens- och strukturdatabaser samt modellering av proteiner med okänd struktur
  • Övningar i alla kritiska moment av en typisk strukturbestämning med röntgenkristallografi: kristallisation, datainsamling, databehandling, strukturbestämning, modellbyggande, förfining och validering
  • Enklare övningar i övriga experimentella metoder. Ett antal övningar utförs som demonstrationer.

https://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerad-niva

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, engelska 6/B samt 90 hp avklarade naturvetenskapliga kurser inklusive kurser motsvarande: KEMA20 Allmän kemi 15 hp eller KEMA10 Allmän kemi 7,5 hp och KEMA12 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 hp, KEMA01 Organisk kemi - 7,5 hp och KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp samt MOBA02 Cellens kemi 15 hp   Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Strukturbiokemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön