Introduktion till forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Introduktion till forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå

Syftet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper inom vetenskaplig metodologi, teori samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Du kommer efter kursen vara förberedd för praktiserande av evidensbaserad hälsovetenskap och för att kunna följa den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom hälsovetenskap.

Kursens innehåll

Kursen utgör en introduktion till avancerat forsknings- och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap. Kursens innehåll omfattar:

  • litteratursökning
  • studiedesigner i medicinsk forskning
  • kvantitativa och kvalitativa metoder
  • forskningsprocessens olika moment
  • forskningskvalitet
  • forskningsetiska principer
  • kritiskt förhållningssätt 
  • vetenskapligt skrivande

Kursens genomförande

I kursens ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt undervisning i relevant programvara inom kvalitativ och kvantitativ metodik. Du kommer att genomföra ett grupparbete, som presenteras och diskuteras muntligt i slutet av kursen. I grupparbetet identifieras en problemställning genom litteratursökning och ett vetenskapligt projekt designas som inkluderar syfte, frågeställning, samt studiedesign och metodval.

Höstterminen 2024 kommer kursen att gå på campus på tisdagar och torsdagar.
Obligatoriska tillfällen (preliminära datum och tider)

  • Tisdagen 3/9 2024 - Kursintroduktion.
  • Tisdagen 29/10 2024 - Examination muntlig presentation och opponering.

Efter kursen

Efter avslutad kurs ska du ha fått kunskap och förståelse i att beskriva och jämföra olika typer av studiedesign och olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, redogöra för forskningsprocessen och redogöra för grundläggande forskningsetiska principer.

Kursen är en av fyra metodkurser som ger behörighetsgivande förkunskaper för att kunna bli antagen till examensarbete i medicinsk vetenskap. 

Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i medicinsk vetenskap.

https://canvas.education.lu.se/courses/26285

Förkunskaper

Kandidatexamen inom hälso-/medicinsk vetenskap motsvarande minst 3 års heltidsutbildning.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Introduktion till forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön