Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi

Är du nyfiken på att arbeta med DNA, proteiner och celler? Kunskaper inom molekylärbiologi är viktiga i samhället för att vi ska kunna tackla utmaningar inom alltifrån växtförädling och medicin till nanoteknologi.

Molekylärbiologi är biologi på molekylnivå. Det vetenskapliga ämnet molekylärbiologi omfattar molekylära processer inuti cellen, inklusive interaktioner och samband mellan DNA, RNA och proteiner samt hur dessa förlopp regleras. Molekylärbiologi ligger nära biokemi och genetik. Gränserna mellan dessa ämnen blir alltmer flytande eftersom de flesta forskningsområden idag är ämnesövergripande och de nya molekylärbiologiska teknikerna tillämpas inom flera vetenskapliga discipliner.

Under utbildningen

Kandidatutbildningen i molekylärbiologi täcker hela kedjan av livets mekanismer från molekyl- till organismnivå. I början av utbildningen studerar du ämnena cellbiologi, mikrobiologi och genetik. Under dessa kurser får du mycket träning i laborativt arbete. Sedan läser du kurser i kemi, inklusive biokemi, organisk och oorganisk kemi.

Du lär dig även statistik och bioinformatiska moment för att kunna hanterar data, vilket behövs eftersom de nya molekylärbiologiska teknikerna levererar allt större datamängder. Du studerar också humanfysiologi och fördjupar dig i cellens kemi och molekylärbiologi. Under programmet har du möjlighet att välja 45-60 högskolepoäng valfria kurser och sedan avslutar du med ett examensarbete om 15 eller 30 högskolepoäng.

Under hela studietiden kommer du att komma i kontakt med forskare och ta del av högaktuella forskningsprojekt. Du studerar i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Laborationer är en mycket viktig del av utbildningen, vilket ger dig omfattande träning i att hantera utrustning samt att göra analyser och experiment. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter utbildningen väljer de esta studenter att läsa vidare på ett mastersprogram. Läs mer om de naturvetenskapliga mastersprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram.

Därefter är det vanligt att man fortsätter med en forskarutbildning. Detta eftersom det pågår mycket grundforskning inom molekylärbiologi.

Kunskaper i molekylärbiologi är viktiga inom alltifrån bioteknik och medicin till jord- och skogsbruk, vilket ger dig flera karriärvägar. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du jobba som exempelvis molekylärbiolog, genetiker, bioinformatiker eller laboratorieingenjör.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

https://www.biologiutbildning.lu.se/utbildning/kandidatprogram/kandidatprogrammet-i-molekylarbiologi

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön