Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi

Intresserad av att förstå fysikalkemiska processer som sker vid olika gränsytor, i till exempel biologiska system eller läkemedelsformulering ? Fördjupa dig i olika ytors egenskaper på molekylär nivå. Lär dig om mekanismer och krafter som uppstår vid reaktioner på olika ytor, kopplade till biologiska system och tekniska tillämpningar.

KEMM77. Kursens syfte är att ge fördjupade fysikalisk-kemiska kunskaper inom området yt- och kolloidkemi utifrån ett molekylärt perspektiv, samt en kvantitativ förståelse för ett urval av grundläggande kolloid- och gränsytefenomen. Grundläggande principer för intermolekylära interaktioner och termodynamik kopplas till tillämpningar i biologiska system och tekniska tillämpningar, så som till exempel cellmembran, läkemedelsformuleringar och livsmedelstillämpningar. Olika experimentella fysikalisk-kemiska tekniker introduceras i både föreläsningarna och laborationerna. laboratorieövningar.

Kursinnehåll

Teoridelen behandlar yt- och kolloidkemin utifrån ett molekylärt fysikalisk­-kemiskt perspektiv. Centrala teman är amfifila molekylers självassociation, polymerer i kolloidala system, fasjämvikter i lösningar, gränsytefenomen, elektrostatisk växelverkan i kolloidala system samt krafter mellan makro- och mesoskopiska ytor skilda av en vätskefas.

Den praktiska delen innehåller laborationer, datorsimuleringar och en litteraturövning. Laborationerna behandlar centrala experimentella tekniker inom yt- och kolloidkemi och illusterar centrala fenomen behandlade i teoridelen. Datorsimuleringarna behandlar polymerer och elektrostatiska fenomen i kolloidala system. Litteraturövningen inkluderar litteratursökning i databas, muntlig presentation av en vetenskaplig artikel samt deltagande i diskussion vid de muntliga presentationerna.

https://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerade-kurser/kemm87/

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, engelska 6/B samt 90 hp avklarade naturvetenskapliga kurser, inkluderande kunskaper motsvarande: KEMA20 Allmän kemi 15 hp KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs 15 hp MATA03 Matematik för naturvetare 1 15 hp eller motsvarande.   Tillträdeskraven är uppfyllda även för den som har grundläggande behörighet, engelska 6/B, samt godkända kurser motsvarande: 75 hp fysik 30 hp matematik   Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön