Översättning: Kandidatkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Översättning: Kandidatkurs

Kursen består av följande delkurser:

  • Yrkeskunskap för översättare 3, 1,5 högskolepoäng
  • Översättning till svenska 4: Självständig översättning 7,5 högskolepoäng
  • Översättningsvetenskaplig teori och metod, 6 högskolepoäng
  • Examensarbete i översättning, 15 högskolepoäng

Kursen Yrkeskunskap för översättare 3 omfattar moment där efterredigering av maskinöversatt text samt undertextning presenteras och övas. Kursen avslutas med en självständig uppgift som ska likna ett autentiskt översättningsuppdrag i så hög grad som möjligt.

I kursen Översättning till svenska 4 genomför den studerande en längre översättningsuppgift som kan utgöras av ett autentiskt översättningsuppdrag. Översättningsuppgiften kan ta formen av t ex en tidskriftsartikel, ett eller flera kapitel ur en bok, en eller flera delar av en hemsida eller en bruksanvisning. Uppgiftens längd är delvis avhängig av dess svårighetsgrad. Parallellt med översättandet skriver den studerande en loggbok över sitt arbete där problem och lösningar på dessa diskuteras och analyseras.

I kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod presenteras forskningsläget inom översättningsvetenskapen översiktligt. Därefter ges en fördjupad genomgång inom ett par översättningsvetenskapliga specialområden. Inom varje område behandlas såväl bakomliggande teorier som vanliga metoder för forskning inom området samt exempel på forskningsresultat. Fördjupningsstudierna sker dels i form av föreläsningar och gruppdiskussioner, dels i form av seminarier där de studerande genom muntligt referat och skriftligt stöd redogör för innehållet i vetenskaplig litteratur inom området. Kursen avslutas med att den studerande skriver en kort forskningsrapport.

I kursen Examensarbete i översättning genomför den studerande ett examensarbete som består av en översättningsvetenskaplig analys av en egen, längre översättning. Examensarbetet ska utformas som en uppsats och omfatta en textanalys av källtexten, en analys av översättningens målgrupp, funktion och överordnade strategi samt en fördjupad analys av något specifikt översättningsproblem. Den fördjupade analysen ska genomföras med tillämpning av relevant översättningsvetenskaplig teori och metod. Texten som helhet ska följa normerna för en akademisk uppsats på kandidatnivå. Kursen omfattar också biblioteksundervisning gällande litteratursökning i vetenskapliga bibliotekskataloger och databaser.

De källspråk som erbjuds hösten 2024 är engelska, franska och spanska, men eventuellt kan också andra källspråk erbjudas, om tillgängliga lärare finns.

Sen anmälan

Kursen kommer att öppnas upp för sen anmälan den 15 juli.

https://www.sol.lu.se/kurs/ovsk11

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avslutat ÖVSD61, Översättning till svenska - i teori och praktik, 60 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Översättning: Kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön