Svenska som andraspråk: Didaktisk fördjupningskurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Svenska som andraspråk: Didaktisk fördjupningskurs

Den här kursen handlar framförallt om undervisning och klassrumsperspektiv på ämnet svenska som andraspråk. Du börjar terminen med en valbar delkurs. Därefter följer en delkurs i språkdidaktik, där du får lära dig att planera såväl stora som små undervisningssekvenser. Under andra halvan av terminen läser du en längre delkurs i litteraturdidaktik. De obligatoriska delkurserna samläses med studenter inom lärarutbildningen.

Vad innehåller kursen?

Kursen består av

  • en valbar delkurs inom ämnesområdet svenska eller närliggande ämnen
  • en delkurs i språkdidaktik 
  • en delkurs om litteraturdidaktik i svenska som andraspråk.

Valbar kurs, 7,5 hp
Den valbara kursen ska vara inom ämnesområdet svenska eller närliggande ämnen och godkännas av studierektor eller motsvarande. En lista på valbara kurser tillhandahålls av studievägledaren.

Språkdidaktik, 7,5 hp
Delkursen fokuserar på undervisning i ungdoms- och vuxenutbildningen för elever som är nya i svenska språket. Du får lära dig om olika sätt att organisera mottagning av nyanlända elever och hur man kartlägger andraspråkselevers tidigare kunskaper. En central del av delkursen är arbetssätt som utvecklar eleverna språkliga färdigheter.

Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 15 hp
Utbildningens sista delkurs behandlar ungdomars och vuxnas läsning och belyser hur skönlitteraturen kan användas för att främja språk- och kunskapsutveckling hos andraspråkselever. Kursen ger en fördjupning i berättande genrer i relation till andra texttyper med särskild fokus på ordinlärning och läsförståelse. Med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och metodiska redskap analyseras berättande texters innehåll, svårighetsgrad och uppbyggnad. Kursen ger vidare en introduktion till det litteraturdidaktiska forskningsfältet från ett receptionsteoretiskt och interkulturellt perspektiv. Kursen ger exempel på sätt av att använda skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, i arbete med frågor om flerspråkighet, identitet och kulturmöten. Med utgångspunkt i kurslitteratur och egna erfarenheter av undervisning utvecklar studenten sin förmåga att göra didaktiska val i samband med planering av undervisningsmoment som utgår från läsning av skönlitteratur. Inte minst fokuseras mötet mellan text och läsare. Därutöver undersöks och diskuteras hur den skönlitterära läsningen kan kombineras med samtal, skrivande och andra kommunikationsformer i svenska som andraspråk.

Kursens genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar och övningar såväl enskilt som i grupp. I delkurs 3 ingår 3-5 obligatoriska seminarier.

Delkurs 2 och 3 samläses tillsammans med studenter från kursen Svenska som andraspråk 4 på Ämneslärarutbildningen. 

Kursens placering

Studieämnet Svenska som andraspråk kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp), och ämnet kan utgöra huvudområde i en examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i studieämnet Svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

https://www.sol.lu.se/kurs/SVEC32

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk: Didaktisk fördjupningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön