Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete

Strategiskt miljöarbete är masterprogrammet för dig som vill jobba med hållbarhetsfrågor och förebyggande miljöskydd inom främst näringsliv men även offentlig sektor. Studierna förbereder dig för att bli en framtida beslutsfattare som kan bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom utbildningen får du kunskap och verktyg för att minska miljöpåverkan från olika typer av verksamheter på både kort och lång sikt.    

Utbildningen ger dig god insikt i hur samhällets olika aktörer arbetar med miljöfrågor, främst med inriktning på förebyggande miljöarbete inom både industri och offentlig verksamhet. Du får kunskap som ger dig möjlighet att positivt förändra flertalet verksamheters miljöpåverkan både för stunden och långsiktigt för framtiden. Kompetensområden i utbildningen är livscykelanalys, miljöledning, miljörevision, miljöövervakningssystem samt konsumtions- och produktionssystem.

På masterprogrammet undervisar lärare från olika institutioner vid universitetet, inklusive Centrum för miljö- och klimatvetenskap samt Internationella miljöinstitutet. Även föreläsare från myndigheter och företag deltar. Utbildningen gör dig rustad inför utmaningen att kliva fram som en framtida beslutsfattare. I arbetet med att skapa ett hållbart samhälle behövs kunskap om det nuvarande miljötillståndet samt ett ökat kretsloppstänkande, men det krävs också ett framtidsperspektiv.

Som masterstudent får du ta del av den senaste miljöforskningen. Vår institution inkluderar flera världsledande forskargrupper, exempelvis BECC (om biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat) och MERGE (om modellering av jordens klimatsystem med fokus på vegetation och terrestra ekosystem). Vid flera av forskningsmiljöerna utgör tillämpad forskning inom miljö- och klimatstrategi ett centralt inslag. Inspiration till övningsuppgifter inom mastersprogrammets kurser hämtas därför från aktuella forskningsprojekt vid institutionen. Utbildningen ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Det första studieåret består av fördjupande kurser som behandlar miljöstyrning i näringslivet, styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi, cirkulärt och biobaserat samhälle samt miljöövervakning. Den sistnämnda av dessa fyra kurser kan ersättas av praktik på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv.

Under den tredje terminen läser du två metodkurser i miljövetenskap: analys och metodik samt tillämpad miljövetenskap. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av det alternativet.

Karriärmöjligheter

Med en examen i strategiskt miljöarbete är du och din kunskap efterfrågad i hela samhället. Efter utbildningen kan du exempelvis komma att arbeta med hållbarhetsfrågor och förebyggande miljöskydd inom både privat och offentlig sektor. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att arbeta i en beslutsfattande roll på kommunal, regional och nationell nivå samt på företag och industrier. Vanliga yrken efter examen är miljöstrateg, hållbarhetsansvarig och miljöchef.

http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram-avancerad-niva/strategiskt

Förkunskaper

kandidatexamen i miljövetenskap eller annat naturvetenskapligt ämne eller motsvarande utländsk examen, kurser i grundläggande miljövetenskap 15 hp, miljörätt 15 hp, miljöekonomi 15 högskolepoäng eller liknande. Dessutom krävs Svenska B och Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön