Masterprogram i beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Masterprogram i beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik

Detta masterprogram ger dig djupare kunskaper om själva metoderna som används inom beräkningsvetenskap och hur man tillämpar dem. Här får du dyka ner i numeriska simuleringar och maskininlärning för att göra prognoser och analyser eller för att ersätta experiment. Du lär dig hur man genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender i naturvetenskapliga frågeställningar.

Avancerade beräkningar blir ett allt viktigare inslag i både forskning och näringsliv. På detta masterprogram lär du dig studera olika komplexa naturvetenskapliga processer och hur beräkningsvetenskap kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Beräkningsmatematik fokuserar på att studera och utveckla de beräkningsmetoder som används inom beräkningsvetenskapen. Aktuella infallsvinklar kan vara allt från miljö- och klimatförändringar till specifik design av nytt flygbränsle eller förståelse av supernovor.

Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet. Förutom kunskaper i beräkningsvetenskaplig teori läggs stor vikt vid de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området, och du tränar bland annat dina programmeringsfärdigheter. Du får även generella kunskaper och färdigheter av vikt för beräkningstunga yrken, exempelvis inom problemformulering, informationssökning, datahantering, men även vetenskapligt skrivande och presentationsteknik.

Masterprogrammet ger dig spetskunskap inom det beräkningsvetenskapliga området samtidigt som utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär. Deltagande studenter har en bakgrund i matematik/fysik och ett intresse för matematik och programmering, men du kommer dessutom att läsa flera kurser tillsammans med studenter från en annan inriktning än den du själv väljer. I det sammanhanget finns möjlighet att gemensamt genomföra projekt och examensarbete. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Du kommer att undervisas av internationellt välrenommerade forskare och få kontakt med många olika forskargrupper. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Programmet lägger tonvikt på matematik, numerisk analys och matematisk statistik. Kursupplägget kombinerar numeriska metoder för differentialekvationer med matematisk statistik och naturvetenskap för att förse dig med kunskaper och färdigheter för differentialekvationsbaserad och databaserad modellering. 

Första året läser du fyra obligatoriska kurser: modellering i beräkningsvetenskap, Monte Carlo-baserade statistiska metoder, stationära stokastiska processer samt numeriska metoder för differentialekvationer. Därefter kan du välja kurser inom exempelvis artificiella neuronnätverk, simuleringsverktyg, statistisk modellering av extremvärden, numeriska algoritmer med Python/SciPy. Du kan också välja bland ett antal kurser som handlar om olika naturvetenskapliga processer. Examensarbetet är 30 högskolepoäng.

 

Karriärmöjligheter

Efter examen finns det flera olika karriärvägar. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga forskarutbildningsämnen, men programmet förbereder dig även för en yrkesbana inom industri och näringsliv. Du kan därmed också välja att arbeta utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa naturvetenskapliga problem med hjälp av statistik, databehandling eller simuleringar, såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

https://www.maths.lu.se/utbildning/masterprogram-i-beraekningsvetenskap/

Förkunskaper

Inriktning beräkningsmatematik Kandidatexamen i fysik om minst 180 hp. Engelska 6 / Engelska B. alternativt Naturvetenskaplig eller teknisk kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 30 hp matematik, varav 6 hp programmering och 7,5 hp statistik, samt ytterligare 60 hp matematik och/eller fysik. Examen ska innehålla minst 15 hp i ett naturvetenskapligt ämne (inte matematik) eller i datalogi. Engelska 6 / Engelska B. Övrigt Vissa av de valbara kurserna inom programmet kan ha högre förkunskapskrav i matematik eller i andra naturvetenskapliga ämnen.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i beräkningsvetenskap, Beräkningsmatematik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön