Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs

Kursen ges som fristående kurs.

På denna kandidatkurs introduceras studenten till ett urval av vetenskapliga metoder som är relevanta för ämnet humanekologi. Under kursens gång kommer studenten att skriva en kandidatuppsats som bygger på litteratur och/eller egna undersökningar i exempelvis arkivstudier och/eller fältarbete.

Kursen inleds med Forskningsmetodik I (7,5 hp). Här koncentreras undervisningen kring relevant samhällsvetenskaplig forskningsmetodik och vetenskapsteori med anknytning till humanekologi. Studenten lär sig att tillämpa olika undersöknings- och analystekniker och förstå vilka effekter olika val av teori och metod ger på forskningsresultatet. Här introduceras både kvalitativa och kvantitativa arbetsmetoder.

Under den andra delkursen, Forskningsmetodik II, (7,5 hp) väljer studenten ett för humanekologin relevant uppsatsämne. Sedan fördjupar studenten sina kunskaper om, och färdigheter i, metoder som går att koppla till det ämne studenten valt.

Den sista delkursen Examensarbete för kandidatexamen (15 hp) syftar till att träna studenten i att planera, avgränsa, genomföra, rapportera samt kritiskt granska ett självständigt, skriftligt examensarbete. I slutet av kursen examineras studentens uppsats under ett seminarium där det också ingår att studenten ska opponera på en annan students kandidatuppsats.

https://www.keg.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/fristaende-kurser

Förkunskaper

Grundläggande samt fullgjorda kursfodringar på minst 22,5 högskolepoäng på kursen HEKA22 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling, fortsättningskurs (30 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön